Regulaminy

 

1
2
3
Samorząd Samorząd Samorząd Województwa Podkarpackiego Województwa Podkarpackiego Województwa Podkarpackiego Województwa Podkarpackiego Województwa Podkarpackiego Województwa Podkarpackiego Województwa Podkarpackiego Województwa Podkarpackiego Województwa Podkarpackiego Województwa Podkarpackiego Województwa Podkarpackiego Województwa Podkarpackiego Województwa Podkarpackiego Województwa Podkarpackiego
Kuratorium Kuratorium Kuratorium Kuratorium Kuratorium Oświaty Oświaty Oświaty
Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
w w R z e s z o w i e
K A L E N D A R Z
Szkolnych Imprez Sportowych Szkolnych Imprez Sportowych Szkolnych Imprez Sportowych Szkolnych Imprez SportowychSzkolnych Imprez SportowychSzkolnych Imprez SportowychSzkolnych Imprez Sportowych Szkolnych Imprez Sportowych Szkolnych Imprez Sportowych Szkolnych Imprez SportowychSzkolnych Imprez SportowychSzkolnych Imprez SportowychSzkolnych Imprez Sportowych
na rok szkolny 201na rok szkolny 201na rok szkolny 201 na rok szkolny 201 na rok szkolny 201 na rok szkolny 201na rok szkolny 201 na rok szkolny 201na rok szkolny 201 9/20 20
Zatwierdzam do realizacji:
RzeszRzesz ów, ów, ów, wrzesień wrzesień wrzesień wrzesień 201 9
4
Wydawca:
PODKARPACKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
ul. Wyspiańskiego 22
35-111 RZESZÓW
tel. / fax. 17 856 44 82
e-mail: podkarpackiszs@wp.pl
www.szs.rzeszow.pl
(organizacja pożytku publicznego)
Wydawnictwo sfinansowano ze środków:
 Ministerstwa Sportu i Turystyki
 Województwa Podkarpackiego
Opracowanie:
Jacek Bigus
Skład i druk:
Drukarnia „EuroPrint” Rzeszów – M. Szela, T. Szela
ISSN 1640-9302
5
Szanowni Państwo: Przewodniczący Samorządów, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Wychowania Fizycznego, Działacze, Rodzice i Uczniowie, Sympatycy sportu szkolnego
Przedstawiamy Państwu „Kalendarz szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2019/2020” przyjęty przez Zarząd Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie. Kalendarz zawiera informacje organizacyjne, regulaminowe i terminowe współzawodnictwa sportu szkolnego. Jest on także informatorem o wynikach, jakie uczniowie i szkoły uzyskali we współzawodnictwie w minionym roku szkolnym.
Realizacja szerokiego programu imprez była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli i organizatorów sportu na każdym kolejnym etapie, za co im serdecznie dziękujemy. Wyrażamy również podziękowanie tym, którzy pomogli nam finansowo i merytorycznie w poprzednim roku szkolnym: Ministerstwu Sportu i Turystyki, Sejmikowi i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego, Zarządowi SZS, Kuratorium Oświaty, samorządom gmin i powiatów województwa podkarpackiego, przyjaciołom sportu szkolnego i sponsorom. Mamy nadzieję, że nasza współpraca służąca zdrowiu wszystkich dzieci będzie nadal trwała.
Nasze propozycje imprez sportowych i rekreacyjnych uzyskują coraz większą popularność wśród młodzieży i szkół naszego województwa, o czym świadczy wysoka frekwencja na wszystkich zawodach organizowanych przez SZS, a także znakomite wyniki w zawodach szczebla ogólnopolskiego.
Szkolny Związek Sportowy działający w obszarze szkolnej kultury fizycznej przez 65 lat wypracował dobry, zbieżny z interesami edukacji i wychowania program skierowany do wszystkich uczniów niezależnie od poziomu ich potrzeb i możliwości ruchowych.
W nowym roku szkolnym czeka nas kilka zmian wynikających z wprowadzanej reformy edukacji. Pragniemy jeszcze bardziej ujednolicić system współzawodnictwa sportowego szkół obowiązujący w całym kraju. Sądzimy, że zmiany te spowodują jeszcze większe uaktywnienie młodzieży szkolnej, szczególnie niebiorącej do tej pory udziału w systemie imprez międzyszkolnych. Najważniejszym przesłaniem tegorocznej edycji współzawodnictwa jest stworzenie możliwości uczestnictwa w nim jak największej ilości dzieci i młodzieży. Zwracamy się z prośbą, aby w nowym roku szkolnym 2019/2020 tworząc reprezentacje Waszych szkół i przygotowując dzieci i młodzież do startu w zawodach zadbali Państwo, żeby znalazło się w nich jak najwięcej uczniów, tak, by żadne dziecko marzące o tym żeby zostać reprezentantem Waszej społeczności nie zostało pominięte w zawodach organizowanych w ramach: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady.
Zostanie rozbudowany również centralny System Rejestracji Szkół do zawodów międzyszkolnych.
Oprócz bogatego kalendarza imprez sportowych, będzie realizowany także program „Szkolny Klub Sportowy”, który swoim zasięgiem obejmuje coraz więcej szkół.
Zwracamy się do wszystkich struktur SZS, Klubów, do partnerów programowych oraz do wszystkich placówek oświatowych z prośbą o realizację bogatego programu imprez i zawodów sportowych umożliwiających wszystkim uczniom aktywne uczestnictwo w życiu sportowym szkół i udział w zawodach.
Na progu nowego roku szkolnego i sportowego życzymy Państwu dużo satysfakcji z podejmowanych działań, a wszystkim dzieciom i młodzieży sukcesów w nauce i sporcie. Z A R Z Ą D PW SZS w Rzeszowie
6
Spis treści
Zasady współzawodnictwa sportowego – regulamin ogólny ………………………………….. 6
Podział województwa na rejony rozgrywkowe ……………………………………………………… 9
Tabele punktowe do współzawodnictwa sportowego …………………………………………… 10
Terminarz szkolnych imprez sportowych ……………………………………………………………. 13
Komunikat SZS w sprawie badań lekarskich uczniów – sportowców …………………… 14
Ubezpieczenie NW i OC młodzieży szkolnej ………………………………………………………… 16
Igrzyska Dzieci ………………………………………………………………………………………………….. 17
Indywidualne mistrzostwa SZS w lekkiej atletyce ………………………………………………………………. 17
Sztafetowe biegi przełajowe …………………………………………………………………………………………….. 17
Indywidualno – drużynowe biegi przełajowe ……………………………………………………………………… 18
4-bój lekkoatletyczny ……………………………………………………………………………………………………… 18
3-bój lekkoatletyczny ……………………………………………………………………………………………………… 20
Koszykówka ………………………………………………………………………………………………………………….. 20
Piłka siatkowa …………………………………………………………………………………………………………………. 22
Piłka ręczna …………………………………………………………………………………………………………………… 23
Piłka nożna ……………………………………………………………………………………………………………………. 24
Unihokej ……………………………………………………………………………………………………………………….. 25
Koszykówka 3 x 3 ………………………………………………………………………………………………………….. 26
Pływanie – sztafety …………………………………………………………………………………………………………. 28
Tenis stołowy – gry drużynowe ………………………………………………………………………………………… 28
Badminton – gry drużynowe ……………………………………………………………………………………………. 29
Szachy – gry drużynowe …………………………………………………………………………………………………. 30
Gimnastyka …………………………………………………………………………………………………………………… 30
Łyżwiarstwo ………………………………………………………………………………………………………………….. 31
Narciarstwo …………………………………………………………………………………………………………………… 31
Konkurs „Baw się z nami” ……………………………………………………………………………………………….. 31
Igrzyska Młodzieży Szkolnej ……………………………………………………………………………… 34
Indywidualne mistrzostwa SZS w lekkiej atletyce ………………………………………………………………. 34
Sztafetowe biegi przełajowe …………………………………………………………………………………………….. 34
Indywidualno – drużynowe biegi przełajowe ……………………………………………………………………… 35
Szkolna drużynowa liga lekkoatletyczna ……………………………………………………………………………. 35
Koszykówka ………………………………………………………………………………………………………………….. 36
Piłka siatkowa ………………………………………………………………………………………………………………… 37
Piłka ręczna …………………………………………………………………………………………………………………… 38
Piłka nożna ……………………………………………………………………………………………………………………. 39
Unihokej ……………………………………………………………………………………………………………………….. 40
Koszykówka 3 x 3 ………………………………………………………………………………………………………….. 41
Pływanie – sztafety …………………………………………………………………………………………………………. 43
Tenis stołowy – gry drużynowe ………………………………………………………………………………………… 44
Badminton – gry drużynowe ……………………………………………………………………………………………. 44
Szachy – gry drużynowe …………………………………………………………………………………………………. 45
Gimnastyka …………………………………………………………………………………………………………………… 45
7
Łyżwiarstwo ………………………………………………………………………………………………………………….. 46
Narciarstwo …………………………………………………………………………………………………………………… 46
Licealiada …………………………………………………………………………………………………………. 47
Szkolna liga lekkoatletyczna ……………………………………………………………………………………………. 47
Sztafetowe biegi przełajowe …………………………………………………………………………………………….. 48
Indywidualno – drużynowe biegi przełajowe ……………………………………………………………………… 48
Koszykówka ………………………………………………………………………………………………………………….. 49
Piłka siatkowa ………………………………………………………………………………………………………………… 49
Piłka ręczna …………………………………………………………………………………………………………………… 50
Piłka nożna ……………………………………………………………………………………………………………………. 50
Unihokej ……………………………………………………………………………………………………………………….. 51
Koszykówka 3 x 3 ………………………………………………………………………………………………………….. 52
Pływanie – sztafety …………………………………………………………………………………………………………. 52
Tenis stołowy – gry drużynowe ………………………………………………………………………………………… 53
Badminton – gry drużynowe ……………………………………………………………………………………………. 53
Szachy – gry drużynowe …………………………………………………………………………………………………. 53
Konkursy ………………………………………………………………………………………………………….. 55
Konkurs plastyczny „Sport w wyobraźni ucznia” ……………………………………………………………….. 55
Konkurs fotograficzny „Sport w fotografii” ……………………………………………………………………….. 55
Konkurs „Fair Play” ………………………………………………………………………………………………………… 55
Lekkoatletyczne tabele punktowe ………………………………………………………………………. 56
4-bój i 3-bój lekkoatletyczny ……………………………………………………………………………………………. 56
Liga lekkoatletyczna – IMS ……………………………………………………………………………………………… 64
Liga lekkoatletyczna dla szkół ponadpodstawowych ……………………………………………………………. 78
Wyniki współzawodnictwa sportowego ………………………………………………………………. 92
Igrzyska Dzieci – klasyfikacja szkół …………………………………………………………………………………. 92
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – klasyfikacja szkół …………………………………………………………….. 105
Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej – klasyfikacja gmin ……………………………………… 118
Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej – klasyfikacja powiatów ………………………………. 121
Licealiada – klasyfikacja szkół ……………………………………………………………………………………….. 122
Licealiada – klasyfikacja powiatów …………………………………………………………………………………. 125
Najlepsi w roku szkolnym 2018/2019 ………………………………………………………………………………. 126
Konkursy – wyniki …………………………………………………………………………………………………………. 128
Najlepsze kluby pionu SZS w roku 2018 ………………………………………………………………………….. 128
Udział reprezentacji województwa podkarpackiego w finałach ogólnopolskich ……………………… 129
Ankieta statystyczna o zawodach organizowanych w roku 2018/2019 ……………….. 131
Wykaz organizacji sportowych w województwie podkarpackim ……………………….. 133
Powiatowi Organizatorzy Imprez Sportowych SZS …………………………………………………………… 133
Instytucje, stowarzyszenia i związki sportowe ………………………………………………………………….. 136
8
I. ZASZASZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO W ROKU ROKU ROKU ROKU ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 SZKOLNYM 2019 / 2020SZKOLNYM 2019 / 2020SZKOLNYM 2019 / 2020SZKOLNYM 2019 / 2020SZKOLNYM 2019 / 2020SZKOLNYM 2019 / 2020 SZKOLNYM 2019 / 2020 SZKOLNYM 2019 / 2020SZKOLNYM 2019 / 2020SZKOLNYM 2019 / 2020SZKOLNYM 2019 / 2020 – REGULAMIN REGULAMIN REGULAMIN REGULAMIN REGULAMIN REGULAMIN REGULAMIN REGULAMIN REGULAMIN REGULAMIN OGÓLNY OGÓLNY OGÓLNY OGÓLNY OGÓLNY OGÓLNY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Międzyszkolne zawody sportowe stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 2. Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:
a) Igrzyska Dzieci – dla uczniów ur. w roku 2007 i młodszych b) Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dla uczniów ur. w latach 2005 – 2006
c) Licealiada – dla uczniów ur. w roku 2000 i młodszych
3. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków Sportowych.
4. Zasady awansu do poszczególnych etapów Igrzysk ustalają ich organizatorzy.
5. Prawo interpretacji oraz prawo dokonywania zmian regulaminowych przysługuje wyłącznie PW SZS w Rzeszowie.
II. CELE I ZADANIA 1. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego. 2. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz w imprezach sportowych. 3. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach sportowania. 4. Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych. 5. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży. 6. Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego. 7. Ocena pracy i osiągnięć szkół i klubów sportowych działających w szkole.
III. ORGANIZATORZY 1. Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży objętego niniejszym kalendarzem sprawuje Szkolny Związek Sportowy. 2. Na poszczególnych szczeblach zawodów bezpośrednimi organizatorami imprez są: a. w szkole – Szkolny lub Uczniowski Klub Sportowy, nauczyciele wf, b. w gminie/mieście – Zarząd Gminy SZS / Gminny Organizator Imprez Sportowych w porozumieniu z samorządem gminnym, c. w powiecie – Powiatowy SZS / Powiatowy Organizator Imprez Sportowych w porozumieniu z samorządem powiatowym, d. w rejonie – Powiatowy SZS na zlecenie Podkarpackiego W SZS, e. w województwie – Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. 3. Do obowiązków organizatora zawodów należy: a. opracowanie kalendarzy i szczegółowych regulaminów imprez sportowych, b. powiadamianie szkół o terminie i miejscu zawodów minimum 10 dni wcześniej, c. zabezpieczenie obsady sędziowskiej, technicznej i medycznej, d. przygotowanie obiektów sportowych, szatni, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów pomiarowych, nagłośnienia, protokołów zawodów, e. zorganizowanie promocji zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, zaproszenie władz samorządowych, wręczenie nagród, zakończenie imprezy), f. w ciągu 3 dni opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do zainteresowanych szkół, SZS, władz terenowych, środków masowego przekazu.
IV. SZCZEBLE ZAWODÓW 1. Szkolne Igrzyska Sportowe – przeprowadzane przez SKS-y, UKS-y, nauczycieli wf w dowolnych dyscyplinach sportu, zgodnie z tradycją i warunkami szkoły, jako system całorocznej działalności umożliwiający udział we współzawodnictwie każdemu dziecku.
9
2. Gminne i powiatowe – przeprowadzane przez właściwe instancje Szkolnego Związku Sportowego jako system całorocznych zawodów międzyszkolnych dla ogółu młodzieży oraz imprez sportowych o mistrzostwo miasta/gminy i powiatu w szerokim programie, uwzględniającym popularne w danym środowisku dyscypliny. 3. Rejonowe, półfinałowe i wojewódzkie – przeprowadzane według programu ustalonego przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na podstawie wytycznych Zarządu SZS i opinii nauczycieli wychowania fizycznego.
V. UCZESTNICTWO 1. Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować poprzez System Rejestracji Szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 roku. 2. We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły. 3. Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin.
W zawodach prawo startu ma młodzież, ucząca się w szkołach dziennych bez względu na przynależność klubową. W zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy nie mają prawa startu słuchacze szkół pomaturalnych, zaocznych i wieczorowych wszystkich typów, nawet, jeżeli wchodzą one w skład zespołów szkół. 4. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły wygenerowane przez system rejestracji szkół SRS oraz dokument potwierdzający uregulowanie opłaty startowej. 5. Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. 6. Szkolny Związek Sportowy dopuszcza do udziału w rywalizacji sportowej ucznia, którego rodzice/prawni opiekunowie wyrazili zgodę na: 6.1. udział w zawodach; 6.2. przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań SZS; 6.3. wykorzystanie wizerunku ucznia/zawodnika w celu promocji zadań statutowych Związku oraz udokumentowania zawodów organizowanych przez Związek;
Brak ww. zgód skutkował będzie niedopuszczeniem ucznia do zawodów sportowych.
Zgody udzielane i przechowywane są z wykorzystaniem funkcjonalności działającego on-line Systemu Rejestracji Szkół (adres: www.srs.szs.pl). 7. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A, As lub B i Bk, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego (patrz str. 14). 8. W dyscyplinach zespołowych, od szczebla powiatu, każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę. 9. Zawodników – uczestników imprez – obowiązują strój i obuwie sportowe.
VI. ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty organizacyjne zawodów na szczeblu gmin i powiatów pokrywają gminne/powiatowe Szkolne Związki Sportowe ze środków samorządowych.
2. Koszty zawodów rejonowych, półfinałowych i finałów wojewódzkich pokrywa Podkarpacki Wojewódzki SZS ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (FRKF), samorządu Województwa Podkarpackiego, sponsorów oraz innych źródeł.
3. Koszty udziału w zawodach (przejazd) na wszystkich szczeblach rozgrywek pokrywają zainteresowane szkoły lub samorządy.
4. Wszystkie szkoły biorące udział w rozgrywkach organizowanych przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie (rejony, półfinały i finały wojewódzkie) zobowiązane są wpłacić roczną zryczałtowaną opłatę startową w wysokości 50 zł za udział w zawodach w 1 kategorii rozgrywek lub 80 zł za udział w więcej niż 1 kategorii rozgrywek (np. ID + IMS).
Opłatę należy uregulować do dnia pierwszego udziału szkoły w zawodach ponad powiatowych w kasie Związku lub wpłacić na konto PW SZS:
NRB 57 1160 2202 0000 0001 9207 1127
1 0
VII. WSPÓŁZAWODNICTWO
1. W zawodach wojewódzkich wszystkie uczestniczące drużyny otrzymują dyplomy, natomiast trzy najlepsze – puchary i medale. W zawodach niższych szczebli formę nagradzania określają organizatorzy.
2. Współzawodnictwo sportowe organizowane będzie w kategoriach:
2.1. punktacja szkół (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada)
„O Puchar Podkarpackiego Kuratora Oświaty”
2.2. punktacja generalna gmin oraz powiatów (za ID i IMS oraz Licealiadę)
„O Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego”
3. Dodatkowo będzie wyróżniona najbardziej usportowiona gmina wiejska.
4. Do punktacji współzawodnictwa wlicza się punkty zdobyte w zawodach powiatowych (na podstawie komunikatów nadesłanych przez Powiatowe SZS – najpóżniej do dnia 15 czerwca 2020 r.), rejonowych oraz wojewódzkich. Punktują wszyscy uczestnicy powyższych szczebli zawodów. Szkoła otrzymuje punkty za udział w zawodach najwyższego szczebla rozgrywek. Dodatkowo szkoły otrzymają po 50 punktów za udział w finałach ogólnopolskich (dot. tylko mistrzów województwa, lub w przypadku ich rezygnacji – kolejnej szkoły, z wyjątkiem Ligi LA SPP).
5. Punktację współzawodnictwa sportowego przedstawiają tabele w załączeniu.
6. O klasyfikacji gmin decydować będzie ilość punktów zdobytych przez wszystkie szkoły z terenu gminy. W podobny sposób ustalana będzie klasyfikacja powiatów.
7. Za zajęcie miejsc 1-3 w każdej kategorii szkoły, gminy i powiaty otrzymają pamiątkowe puchary. Najlepsze szkoły otrzymają nagrody – sprzęt sportowy.
VIII. SPRAWY RÓŻNE
1. Komunikaty organizacyjne oraz końcowe zawodów zamieszczane będą wyłącznie na stronie www.szs.rzeszów.pl w zakładce ZAPOWIEDZI ZAWODÓW oraz na stronie szs.srs.pl. Zobowiązuje się uczestników imprez do sprawdzania informacji o terminach i miejscu zawodów na powyższych stronach internetowych lub u bezpośredniego organizatora tych zawodów.
2. Za nieusprawiedliwioną absencję po wcześniejszym zgłoszeniu się lub awansie do następnej rundy rozgrywek szkoła zostaje ukarana punktami minusowymi do współzawodnictwa sportowego szkół (do – 10 pkt).
3. W zawodach półfinałowych w grach zespołowych, przy absencji jednego zespołu należy brać pod uwagę tylko wyniki spotkań drużyn obecnych na turnieju.
4. W zawodach rejonowych, półfinałach i finałach zespoły z jednego powiatu / rejonu zostają rozstawione do różnych grup / połówek.
5. We wszystkich kategoriach wiekowych – mistrzowie województwa 2018/2019 w „dużych” grach zespołowych (piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna) będą mieli prawo startu od razu w turnieju barażowym (bez wcześniejszych eliminacji). O decyzji o skorzystaniu (lub nie) z tego prawa należy poinformować PW SZS w Rzeszowie do 30 września 2019 r.
6. W przypadku niesportowego zachowania uczestników zawodów PW SZS w Rzeszowie zobowiązuje bezpośrednich organizatorów imprez (po konsultacji z sędzią głównym zawodów) do podejmowania odpowiednich decyzji wychowawczych – łącznie z wykluczeniem z imprezy, informując o tym fakcie na piśmie dyrekcję szkoły. Kolejne niesportowe zachowania karane będą zawieszeniem danej szkoły w rozgrywkach.
7. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dalszych rozgrywkach na szczeblu centralnym przewiduje zawody w wybranych dyscyplinach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych. Udział szkół – mistrzów województwa – w tych imprezach jest dobrowolny, zależny od własnych możliwości finansowych.
1 1
II. PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA REJONY ROZGRYWKOWE W GRACH ZESPOŁOWYCH:
(koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, szachy, tenis stołowy, sztafetowe biegi przełajowe, drużynowe biegi przełajowe).
Rejon I
 powiat Tarnobrzeg gr.
 powiat tarnobrzeski
 powiat stalowowolski
 powiat niżański
Rejon II
 powiat mielecki
 powiat dębicki
 powiat kolbuszowski
 powiat ropczycko – sędziszowski
__________________________________
Rejon III
 powiat Krosno gr.
 powiat krośnieński
 powiat jasielski
 powiat strzyżowski
Rejon IV
 powiat sanocki
 powiat brzozowski
 powiat bieszczadzki
 powiat leski
__________________________________
Rejon V
 powiat Rzeszów gr.
 powiat rzeszowski
 powiat leżajski
 powiat łańcucki
Rejon VI
 powiat Przemyśl gr.
 powiat przemyski
 powiat lubaczowski
 powiat jarosławski
 powiat przeworski
Półfinał A
□ I m. z rejonu I
□ II m. z rejonu I
□ I m. z rejonu II
□ II m. z rejonu II
(mecze z zaliczeniem wyników z zawodów rejonowych)
__________________________________
Półfinał B
□ I m. z rejonu III
□ II m. z rejonu III
□ I m. z rejonu IV
□ II m. z rejonu IV
(mecze z zaliczeniem wyników z zawodów rejonowych)
__________________________________
Półfinał C
□ I m. z rejonu V
□ II m. z rejonu V
□ I m. z rejonu VI
□ II m. z rejonu VI
(mecze z zaliczeniem wyników z zawodów rejonowych)
III. TABELE PUNKTOWE DO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
I G R Z Y S K A D Z I E C I
W tabelach podano punkty do współzawodnictwa sportowego w zależności od zdobytych miejsc.
Punktowani są wszyscy uczestnicy zawodów wojewódzkich, rejonowych oraz powiatowych.
Dyscyplina / pkt
100
90
80
70
60
50
45
40
30
20
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Szt. biegi przełajowe
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-18
19-24
25-30
31-36
37-42
43-50
3pow
4pow
5pow
6pow
pozostałe
Druż. biegi przełajowe
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-18
19-24
25-30
31-36
37-42
43-50
3pow
4pow
5pow
6pow
pozostałe
Ind. biegi przełajowe
****
1
2
3
4
5
6
7
8
9-10
11-12
13-16
17-20
pozostałe
Ind.mistrz. LA
1
2
3
4
5
6
7
8
9-10
11-12
13-16
17-
powiat*
4-bój LA
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-20
21-25
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
pozostałe
3-bój LA
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-20
21-25
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
pozostałe
Koszykówka
1
2
3
4
5
6
7
8-10
11-13
14-19
20-26
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
pozostałe
Piłka.siatkowa
1
2
3
4
5
6
7
8-10
11-13
14-19
20-26
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
pozostałe
Piłka ręczna
1
2
3
4
5
6
7
8-10
11-13
14-19
20-26
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
pozostałe
Unihokej
1
2
3
4
5
6
7-9
10-12
13-15
16-18
19-21
22-29
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
pozostałe
Piłka nożna
1pow
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
8pow
pozostałe
Pływanie – sztafety
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
49-52
53-56
57-66
pozostałe
Pływanie ind.
****
1
2
3
4-6
7-12
Tenis stołowy
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-18
19-24
25-30
31-36
37-42
43-50
3pow
4pow
5pow
6pow
pozostałe
Badminton
1
2
3
4
5
6
7-8
9-12
13-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
49-52
53-56
57-60
61-64
pozostałe
Szachy – drużynowe
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-18
19-24
25-30
31-36
37-42
43-50
3pow
4pow
5pow
6pow
pozostałe
Gimnastyka
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
49-56
57-66
pozostałe
Łyżwiarstwo
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
49-56
57-66
pozostałe
Narciarstwo
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
49-56
57-66
pozostałe
Baw się z nami
1
2
3
4
5
6
7-12
13-18
19-25
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
pozostałe
* – szkoła za udział w zawodach powiatowych otrzymuje 1 punkt
** – sztafety 4x100m punktowane są podwójnie
*** – szkoła za udział w finałach ogólnopolskich otrzymuje dodatkowo 50 pkt (dot. mistrzów województwa, lub w przypadku rezygnacji – kolejnego zespołu oraz drużyn zakwalifikowanych do finału ogólnopolskiego w Lidze LA SPP)
**** – indywidualne biegi przełajowe i indywidualne pływanie – punkty dla zawodników startujących wyłącznie indywidualnie podczas drużynowych biegów przełajowych i finałów w pływaniu
I G R Z Y S K A M Ł O D Z I E Ż Y S Z K O L N E J
Dyscyplina / pkt
100
90
80
70
60
50
45
40
30
20
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Szt. biegi przełajowe
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-18
19-24
25-30
31-36
37-42
43-50
3pow
4pow
5pow
6pow
pozostałe
Druż. biegi przełajowe
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-18
19-24
25-30
31-36
37-42
43-50
3pow
4pow
5pow
6pow
pozostałe
Ind. biegi przełajowe
****
1
2
3
4
5
6
7
8
9-10
11-12
13-16
17-20
pozostałe
Ind.mistrz. LA **
1
2
3
4
5
6
7
8
9-10
11-12
13-16
17-
powiat
Liga LA
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-20
21-25
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
pozostałe
Koszykówka
1
2
3
4
5
6
7
8-10
11-13
14-19
20-26
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
pozostałe
Piłka siatowa
1
2
3
4
5
6
7
8-10
11-13
14-19
20-26
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
pozostałe
Piłka ręczna
1
2
3
4
5
6
7
8-10
11-13
14-19
20-26
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
pozostałe
Piłka nożna
1pow
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
8pow
pozostałe
Unihokej
1
2
3
4
5
6
7-9
10-12
13-15
16-18
19-21
22-29
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
pozostałe
Pływanie – sztafety
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
49-52
53-56
57-66
pozostałe
Pływanie ind.
1
2
3
4-6
7-12
Tenis stołowy
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-18
19-24
25-30
31-36
37-42
43-50
3pow
4pow
5pow
6pow
pozostałe
Badminton
1
2
3
4
5
6
7-8
9-12
13-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
49-52
53-56
57-60
61-64
pozostałe
Szachy – drużynowe
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-18
19-24
25-30
31-36
37-42
43-50
3pow
4pow
5pow
6pow
pozostałe
Gimnastyka
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
49-56
57-66
pozostałe
Łyżwiarstwo
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
49-56
57-66
pozostałe
Narciarstwo
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
49-56
57-66
pozostałe
L I C E A L I A D A
Dyscyplina / pkt
100
90
80
70
60
50
45
40
30
20
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Szt. biegi przełajowe
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-18
19-24
25-30
31-36
37-42
43-50
3pow
4pow
5pow
6pow
pozostałe
Druż. biegi przełajowe
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-18
19-24
25-30
31-36
37-42
43-50
3pow
4pow
5pow
6pow
pozostałe
Ind. biegi przełajowe
****
1
2
3
4
5
6
7
8
9-10
11-12
13-16
17-20
pozostałe
Liga LA
1
2
3
4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-40
41-48
49-56
57-64
65-72
73-80
81-88
89-96
pozostałe
Koszykówka
1
2
3
4
5
6
7
8-10
11-13
14-19
20-26
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
pozostałe
Piłka siatowa
1
2
3
4
5
6
7
8-10
11-13
14-19
20-26
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
pozostałe
Piłka ręczna
1
2
3
4
5
6
7
8-10
11-13
14-19
20-26
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
pozostałe
Piłka nożna
1pow
2pow
3pow
4pow
5pow
6pow
7pow
8pow
pozostałe
Unihokej
1
2
3
4
5
6
7-9
10-12
13-15
16-18
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
49-52
53-56
57-60
pozostałe
Pływanie – sztafety
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
49-52
53-56
57-60
pozostałe
Pływanie – ind.
****
1
2
3
4-6
7-12
Tenis stołowy
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-18
19-24
25-30
31-36
37-42
43-50
3pow
4pow
5pow
6pow
pozostałe
Badminton
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
49-52
53-56
57-60
pozostałe
Szachy – drużynowe
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-18
19-24
25-30
31-36
37-42
43-50
3pow
4pow
5pow
6pow
pozostałe
15
IV. V. V. V. TERMINARZ IMPRTERMINARZ IMPRTERMINARZ IMPRTERMINARZ IMPR TERMINARZ IMPRTERMINARZ IMPRTERMINARZ IMPRTERMINARZ IMPRTERMINARZ IMPRTERMINARZ IMPRTERMINARZ IMPRTERMINARZ IMPRTERMINARZ IMPR TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCHEZ SPORTOWYCHEZ SPORTOWYCHEZ SPORTOWYCHEZ SPORTOWYCH EZ SPORTOWYCHEZ SPORTOWYCHEZ SPORTOWYCHEZ SPORTOWYCHEZ SPORTOWYCH EZ SPORTOWYCHEZ SPORTOWYCH NA ROK 2019NA ROK 2019NA ROK 2019NA ROK 2019NA ROK 2019NA ROK 2019NA ROK 2019NA ROK 2019NA ROK 2019NA ROK 2019NA ROK 2019NA ROK 2019 / 20/ 20/ 20 20
Lp.
Dyscyplina
Gmina
Powiat
Rejon
Półfinał
Finał I G R Z Y S K A D Z I E C I ( 7 – 1 3 L A T )
1.
Ind. Mistrz. w LA

2 dek. IX 2019


24 IX 2019
2.
Szt. biegi przełajowe
3 dek. IX 2019
1 dek. X 2019
2 dek. X 2019

22 X 2019
3.
Druż. biegi przełajowe

do 30 III 2020
1 dek. IV 2020

16 IV 2020
4.
4-bój LA
1 dek. V 2020
2 dek. V 2020


27-28 V 2020
5.
3-bój LA
2 dek. V 2020
3 dek. V 2020


9 VI 2020
6.
Koszykówka
do 15 XII 2019
1 dek. II 2020
3 dek. II 2020
2 dek. III 2020
1 dek. IV 2020
7.
Piłka siatkowa
do 29 II 2020
2 dek. III 2020
1 dek. IV 2020
3 dek. IV 2020
1 dek. V 2020
8.
Piłka ręczna
do 30 XI 2019
2 dek. XII 2019
1 dek. II 2020
3 dek. II 2020
2 dek. III 2020
9.
Piłka nożna

do 2 dek. VI 2010.
Unihokej

2 dek. XI 2020

1 dek. XII 2019
2 dek. XII 2019
11.
Koszykówka 3 x 3

3 dek. XI 2019
12.
Pływanie1 dek. III 2020
3 dek. III 2020
13.
Tenis stołowy
do 31 I 2020
2 dek. II 2020
1 dek. III 2020

3 dek. III 2020
14.
Badminton
Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019
2 dek. XI 2019
1 dek. XII 2019
15.
Szachy
do 15 X 2019
3 dek. X 2019
1 dek. XI 2019

2 dek. XI 2019
16.
Gimnastyka
Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019

2 dek. III 2020
17.
Łyżwiarstwo
Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019

3 dek. II 2020
18.
Narciarstwo bieg.
Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019

1 dek. II 2020
19.
„Baw się z nami”
2 dek. V 2020
3 dek. V 2020
1 dek. VI 2020

2 dek. VI 2020 I G R Z Y S K A M Ł O D Z I E Ż Y S Z K O L N E J ( 1 4 – 1 5 L A T )
1.
Ind. Mistrz. w LA

2 dek. IX 2019


25 IX 2019
2.
Szt. biegi przełajowe
3 dek. IX 2019
1 dek. X 2019
2 dek. X 2019

22 X 2019
3.
Druż. biegi przełajowe

do 30 III 2020
1 dek. IV 2020

16 IV 2020
4.
Drużynowa liga LA
1 dek. V 2020
2 dek. V 2020


20 V 2020
5.
Koszykówka
do 31 X 2019
2 dek. XI 2019
1 dek. XII 2019
1 dek. II 2020
3 dek. II 2020
6.
Piłka siatkowa
do 31 I 2020
2 dek. II 2020
1 dek. III 2020
3 dek. III 2020
1 dek. IV 2020
7.
Piłka ręczna
do 10 I 2020
1 dek. II 2020
2 dek. II 2020
1 dek. III 2020
3 dek. III 2020
8.
Piłka nożna

do 2 dek. VI 209.
Unihokej

2 dek. XI 2019

1 dek. XII 2019
2 dek. XII 2019
10.
Koszykówka 3 x 3

2 dek. XI 2019
11.
Pływanie1 dek. III 2020
3 dek. III 2020
12.
Tenis stołowy
do 10 XI 2019
3 dek. XI 2019
2 dek. XII 2019

1 dek. I 2020
13.
Badminton
Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019
2 dek. XI 2019
1 dek. XII 2019
14.
Szachy
do 20 X 2019
3 dek. X 2019
1 dek. XI 2019

3 dek. XI 2019
15.
Gimnastyka
Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019

2 dek. III 2020
16.
Łyżwiarstwo
Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019

3 dek. II 2020
17.
Narciarstwo bieg.
Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019

1 dek. II 2020 L I C E A L I A D A ( 1 6 – 1 9 L A T )
1.
Szkolna liga LA


3 dek. IX 2019

21 V 2020
2.
Szt. biegi przełajowe

1 dek. X 2019
2 dek. X 2019

22 X 2019
3.
Druż. biegi przełajowe

do 30 III 2020
1 dek. IV 2020

16 IV 2020
4.
Koszykówka

do 31 I 2020
3 dek. II 2020
2 dek. III 2020
1 dek. IV 2020
5.
Piłka siatkowa

do 20 XII 2019
3 dek. I 2020
2 dek. II 2020
2 dek. III 2020
6.
Piłka ręczna

do 15 XI 2019
1 dek. XII 2019
1 dek. I 2020
1 dek. II 2020
7.
Piłka nożna
do 2 dek. VI 208.
Unihokej
Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019
3 dek. XI 2019
3 dek. I 2020
2 dek. II 2020
9.
Koszykówka 3 x 3
Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019
3 dek. XI 2019
10.
Pływanie
Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019
1 dek. XII 2019
3 dek. I 2020
11.
Tenis stołowy

3 dek. XI 2019
2 dek. XII 2019

1 dek. II 2020
12.
Badminton
Zgłoszenia szkół na srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019
2 dek. X 2019
1 dek. XI 2019
13.
Szachy

3 dek. X 2019
1 dek. XI 2019

3 dek. XI 2019
16
V. KOMUNIKAT SZS W SPRAWIE BADAŃ LEKARSKICH DOPUSZCZAJĄCYCH MŁODZIEŻ SZKOLNĄ DO ZAWODÓW
Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią: Podstawę niniejszych ustaleń stanowią:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.08.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013 poz. 1248 z dnia 28.10.2013 r). W cz. III niniejszego Rozporządzenia… „Warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym badań przesiewowych” ustala się, że profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) obejmuje m in. „podsumowanie badania, z określeniem …. „kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego”. Profilaktyczne badanie lekarskie wykonuje się u dzieci w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole oraz u uczniów klas III szkół podstawowych, klas I gimnazjum i klas I szkół ponadgimnazjalnych.
2. Publikacja „Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami. Instytut Matki i Dziecka; Warszawa 2002, zawierająca wytyczne dla lekarzy sprawujących opiekę lekarską nad młodzieżą szkolną. W publikacji tej szczegółowo omówiono kwestie orzekania o zdolności ucznia do wychowania fizycznego i sportu szkolnego. W załączniku do niniejszego komunikatu zamieszczamy istotny dla omawianego zagadnienia fragment tej publikacji „Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów w tych grupach”.
Ustala się co następuje: Ustala się co następuje: Ustala się co następuje: Ustala się co następuje: Ustala się co następuje: Ustala się co następuje: Ustala się co następuje: Ustala się co następuje: Ustala się co następuje: Ustala się co następuje: Ustala się co następuje: Ustala się co następuje: Ustala się co następuje: Ustala się co następuje: Ustala się co następuje:
1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow 1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychow ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń ania fizycznego (bez ograniczeń lub lub z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarza podczas profilaktycznych badań lekarskich), lekarskich), lekarskich), lekarskich), lekarskich), lekarskich), lekarskich), lekarskich), jest równoznaczne jest równoznaczne jest równoznaczne jest równoznaczne jest równoznaczne jest równoznaczne jest równoznaczne jest równoznaczne jest równoznaczne jest równoznaczne jest równoznaczne jest równoznaczne jest równoznaczne jest równoznaczne z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym w zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarza w zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarza w zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarza w zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarza w zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarzaw zakresie ustalonym przez lekarza w zakresie ustalonym przez lekarza w zakresie ustalonym przez lekarza kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy. kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy.
2./ Pod 2./ Pod 2./ Pod 2./ Pod 2./ Pod pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się pojęciem „sport szkolny” rozumie się wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), których program których program których program których program których program których program których program których program których program (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowejpodstawy programowej podstawy programowejpodstawy programowej podstawy programowejpodstawy programowejpodstawy programowejpodstawy programowejpodstawy programowejpodstawy programowejpodstawy programowejpodstawy programowejpodstawy programowejpodstawy programowejpodstawy programowejpodstawy programowejpodstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. gólnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z dnia 2 (Dz. U. z dnia 2(Dz. U. z dnia 2 (Dz. U. z dnia 2(Dz. U. z dnia 2 (Dz. U. z dnia 2(Dz. U. z dnia 2(Dz. U. z dnia 2 (Dz. U. z dnia 2(Dz. U. z dnia 2(Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2009 r.) 6 sierpnia 2009 r.) 6 sierpnia 2009 r.) 6 sierpnia 2009 r.) 6 sierpnia 2009 r.) 6 sierpnia 2009 r.) 6 sierpnia 2009 r.) 6 sierpnia 2009 r.) 6 sierpnia 2009 r.) 6 sierpnia 2009 r.) oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwo i zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwo i zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwo i zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwo i zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwoi zatwierdzanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Sportu i Turystyki Sportu i Turystyki Sportu i Turystyki Sportu i Turystyki Sportu i Turystyki Sportu i Turystyki Sportu i Turystyki Sportu i Turystyki Sportu i Turystyki Sportu i Turystyki Sportu i Turystyki Sportu i Turystyki systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie systemem zawodów w sporcie szkolnymszkolnymszkolnymszkolnymszkolnymszkolnymszkolnymszkolnym, w tym ramach , w tym ramach , w tym ramach , w tym ramach , w tym ramach , w tym ramach , w tym ramach , w tym ramach , w tym ramach , w tym ramach , w tym ramach Igrzysk Dzieci, Igr Igrzysk Dzieci, IgrIgrzysk Dzieci, IgrIgrzysk Dzieci, IgrIgrzysk Dzieci, IgrIgrzysk Dzieci, Igr Igrzysk Dzieci, IgrIgrzysk Dzieci, IgrIgrzysk Dzieci, IgrIgrzysk Dzieci, IgrIgrzysk Dzieci, IgrIgrzysk Dzieci, Igr Igrzysk Dzieci, IgrIgrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. zysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady.
3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest 3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów imienna lista uczniów sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną. profilaktyczną. profilaktyczną. profilaktyczną. profilaktyczną. profilaktyczną. profilaktyczną. profilaktyczną. profilaktyczną. profilaktyczną. profilaktyczną. profilaktyczną. Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za Podstawowym źródłem informacji w tym za kresie i podstawą do kresie i podstawą do kresie i podstawą do kresie i podstawą do kresie i podstawą do kresie i podstawą do kresie i podstawą do kresie i podstawą do kresie i podstawą do kresie i podstawą do kresie i podstawą do kresie i podstawą do kresie i podstawą do kresie i podstawą do kresie i podstawą do sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest aktualnaaktualnaaktualna aktualna aktualnaaktualna dokumentacja dokumentacja dokumentacja dokumentacja dokumentacja dokumentacja dokumentacja dokumentacja dokumentacja dokumentacja o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. o badaniach profilaktycznych, z adnotacją kwalifikacji ucznia do określonej grupy. Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne Dane te znajdują się w dokumentacji medyczne j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, j pielęgniarki lub higienistki szkolnej, sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko zajęć wychowania fizycznego sportu szko lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej lnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów.
Zgodnie z opracowanymi w 2003 r. w Instytucie Matki i Dziecka standardami w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną jest ona zobowiązana do: „Przekazywania informacji o kwalifikacji
17
lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego w tym:
a) Przekazywanie (po zakończeniu profilaktycznych badań lekarskich), nauczycielom wychowania fizycznego (wf) informacji o kwalifikacji lekarskiej uczniów do grupy na zajęciach wf oraz zaleceń lekarskich dotyczących udziału w tych zajęciach.
b) Dokonywanie, w pierwszym miesiącu każdego roku szkolnego, we współpracy z nauczycielami wf, analizy kwalifikacji uczniów do grupy na zajęciach wf, odnotowanie symbolu tej grupy w liście klasowej.
c) Dokumentowanie w Karcie zdrowia ucznia długotrwałych (1 miesiąc i dłużej) oraz częstych, krótszych zwolnień z zajęć wf. Ustalenie z nauczycielem wf zasad postępowania w stosunku do tych uczniów, na podstawie opinii lekarza.
4./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza ka żdorazowo badań przed żdorazowo badań przed żdorazowo badań przed żdorazowo badań przed żdorazowo badań przed żdorazowo badań przed żdorazowo badań przed żdorazowo badań przed żdorazowo badań przed żdorazowo badań przed żdorazowo badań przed zawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fak zawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fak zawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fak zawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fak zawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fakzawodami i potwierdzenia tego fak zawodami i potwierdzenia tego fak zawodami i potwierdzenia tego faktu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też tu na zbiorowej liście jak też aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej . . Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. 5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr. z dnia 14 z dnia 14 z dnia 14 z dnia 14 z dnia 14 z dnia 14 z dnia 14 kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, i młodzież do ukończenia 21 r. ż. oraz zawodników pomiędzy a 23 (Dz. U 20011 nr 88, poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu. poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu.
6./ 6./ Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej dla młodzieży szkolnej dla młodzieży szkolnej dla młodzieży szkolnej dla młodzieży szkolnej dla młodzieży szkolnej dla młodzieży szkolnej dla młodzieży szkolnej dla młodzieży szkolnej dla młodzieży szkolnej dla młodzieży szkolnej dla młodzieży szkolnej dla młodzieży szkolnej dla młodzieży szkolnej dla młodzieży szkolnej dla młodzieży szkolnej dla młodzieży szkolnej organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. Załącznik do Załącznik do Załącznik do Załącznik do Załącznik do Załącznik do Załącznik do Załącznik do Załącznik do Załącznik do komunikatu komunikatu komunikatu komunikatu komunikatu komunikatu komunikatu komunikatu komunikatu SZSSZSSZS
Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów w tych grupach:
Grupa / podgrupa ___________________ Symbol nazwa
Charakterystyka uczniów
Udział w zawodach sportowych i sprawdzianach
A Zdolni do wf bez ograniczeń
___________________
As Uprawiający sport w szkole lub poza szkołą
Uczniowie :
1. Bez odchyleń w stanie zdrowia i rozwoju;
2. Z niektórymi odchyleniami w stanie zdrowia, gdy ich rodzaj i stopień nie stanowią przeciwwskazań do udziału w zajęciach wf, nie wymagają ograniczeń, zajęć dodatkowych lub specjalnej uwagi ze strony nauczyciela wf
Bez ograniczeń
B Zdolni do wf z ograniczeniami i/lub wymagający specjalnej uwagi nauczyciela wf
Uczniowie z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, którzy wymagają : 1. Pewnych ograniczeń w zakresie obowiązujących zajęć, prowadzonych w niekorzystnych warunkach 2. Specjalnej uwagi nauczyciela wf, indywidualnego traktowania np. ze względu na większe ryzyko urazu; 3. Aktywnego udziału nauczyciela wf w wyrównywaniu korekcji lub leczeniu niektórych zaburzeń
Ewentualne ograniczenia ustalane indywidualnie w zależności od stanu zdrowia
Bk Zdolni do wf z ograniczeniem, wymagający dodatkowych zajęć ruchowych korekcyjnych
Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają dodatkowych zajęć ruchowych, w tym także korekcyjnych
j.w.
C Niezdolni do zajęć wf
Uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia czasowo lub długotrwale udział w zajęciach wf
Niezdolni do udziału w zawodach
C1 Niezdolni do wf uczestniczący w zajęciach rehabilitacyjnych
Uczniowie uczestniczący w zajęciach rehabilitacyjnych lub w innej formie terapii ruchowej poza szkolą
j.w
18
VI. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚĆI CYWILNEJ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY.
Zostały zawarte Umowy Ubezpieczenia pomiędzy PW SZS i PZU S.A. obejmujące nieszczęśliwe wypadki oraz odpowiedzialność cywilną osób uczestniczących w procesie popularyzowania kultury fizycznej. Zawarte polisy ubezpieczeniowe są podstawą do ubiegania się o odszkodowanie we właściwym terenowo Oddziale PZU S.A., po uprzednim skontaktowaniu się z Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie i uzyskaniem imiennego zaświadczenia potwierdzającego, że poszkodowany objęty jest ochroną ubezpieczeniową.
Ubezpieczenie obejmuje uczniów ze szkół na terenie województwa podkarpackiego biorących udział w systemie współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy. Korzystanie z dodatkowego ubezpieczenia klubów sportowych jest dobrowolne. Kluby – czlonkowie PW SZS – chcące skorzystać z tej formy ubezpieczenia powinny wpłacić do dnia 30.09.2019. składkę roczną (okres ubezpieczenia 1.09.2019. – 31.08.2020.) w wysokości:
 Międzyszkolne Kluby Sportowe – 200 złotych,
 Uczniowskie i Szkolne Kluby Sportowe – 100 złotych.
Składki można wpłacać w kasie Związku lub na konto PW SZS Rzeszów: MILLENNIUM BANK o/Rzeszów NRB 57 1160 2202 0000 0001 9207 1127
ZAKRES PODMIOTOWY UBEZPIECZENIA:
1. Ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków objęci są:
a. członkowie Międzyszkolnych Klubów Sportowych (MKS), Uczniowskich Klubów Sportowych (UKS), Szkolnych Klubów Sportowych (SKS) – po opłaceniu składki,
b. młodzież szkolna biorąca udział w imprezach i zawodach sportowych, obozach szkoleniowych i rekreacyjnych, ćwiczeniach specjalistycznych, kursach organizowanych przez SZS w gminie, powiecie, rejonie, województwie oraz na szczeblu centralnym,
c. trenerzy, instruktorzy, nauczyciele wychowania fizycznego pracujący etatowo i na podstawie umowy zlecenia w klubach SZS, sędziowie, organizatorzy i osoby obsługujące imprezy sportowe, zawody, obozy kondycyjne i szkoleniowe organizowane przez SZS.
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej objęci są:
a. trenerzy, instruktorzy, nauczyciele wychowania fizycznego pracujący etatowo i na podstawie umowy zlecenia w klubach SZS, sędziowie, organizatorzy i osoby obsługujące imprezy sportowe, zawody, obozy kondycyjne i szkoleniowe organizowane przez SZS.
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje odpowiedzialność PZU za trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć:
a. osobom wymienionym w pkt 1 a, c biorącym udział w imprezach i zawodach sportowych, obozach szkoleniowych i rekreacyjnych, ćwiczeniach specjalistycznych, kursach organizowanych przez SZS podczas ich trwania,
b. osobom wymienionym w pkt 1 b podczas imprez sportowych, zawodów, treningów, kursów obozów kondycyjnych, szkoleniowych i sportowo – rekreacyjnych.
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność PZU za szkody, jakie w okresie ubezpieczenia wyrządzone zostaną osobom trzecim w związku ze statutową działalnością trenerów, instruktorów, nauczycieli pracujących w klubach SZS, organizatorów i sędziów lub osób obsługujących imprezy i zawody sportowe, treningi, obozy sportowe, kursy organizowane przez SZS na terytorium RP.
Ubezpieczenie to jest niezależne od ubezpieczeń zbiorowych (NW) zawieranych przez szkoły.
19
VII. IGRZYSKA DZIECI
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 roku.
1. INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA SZS W LEKKIEJ ATLETYCE
1.1. Terminy:
 powiat: 2 dek. IX 2019
 finał wojewódzki: 24 IX 2019
1.2. Program zawodów:
 dziewczęta: 60m, 600m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową (150 g),
 chłopcy: 60m, 1000m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową (150 g),
1.3. Uczestnictwo:
W zawodach startują dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2007 i młodsi.
W finale wojewódzkim startują max. 20-osobowe reprezentacje powiatów.
Z jednego powiatu może wystartować nie więcej niż 3 zawodników w 1 konkurencji.
1.4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Każdy zawodnik może startować tylko w 1 konkurencji.
Biegi na 60 m – eliminacje i finały. Pozostałe konkurencje biegowe – serie na czas.
Skok w dal ze strefy 1 m.
Wysokość początkowa w skoku wzwyż: dziewczęta – 1,00 m, chłopcy – 1,05 m.
Prowadzona będzie tylko klasyfikacja indywidualna (dyplomy i medale).
2. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
2.1. Terminy:
 powiat: 1 dek X 2019
 rejon: 2 dek. X 2019
 finał wojewódzki: 22 X 2019
2.2. Program zawodów:
 dziewczęta – 10 x ok. 800 m
 chłopcy – 10 x ok. 800 m
2.3. Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców
Reprezentacja składa się z 10 uczniów/uczennic, urodzonych w roku 2007 i młodszych.
Finał wojewódzki zostanie przeprowadzony z udziałem 12 drużyn – po 2 z każdego rejonu. W zawodach rejonowych dopuszcza się max. po 2 drużyny z powiatu.
2.4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody odbywają się w formie sztafet. Zawodnicy startujący na I zmianie biegną ze startu wspólnego. Strefa zmian 20 m.
Szkoły posiadają numery startowe (własne lub przydzielone przez organizatora) oraz pałeczki sztafetowe. Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.
20
3. INDYWIDUALNO – DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
3.1. Terminy:
 powiat: do 30 III 2020
 rejon: 1 dek. IV 2020
 finał wojewódzki: 16 IV 2020
3.2. Program zawodów:
 dziewczęta (2009 i młodsze) – biegi na dystansie ok. 600 m
 chłopcy (2009 i młodsi) – biegi na dystansie ok. 600 m
 dziewczęta (2007 – 2008) – biegi na dystansie ok. 800 m
 chłopcy (2007 – 2008) – biegi na dystansie ok. 800 m
3.3. Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców. Zespół składa się z min. 3 a max. 6 uczniów / uczennic z roczników jak wyżej.
Finał wojewódzki zostanie przeprowadzony z udziałem 12 drużyn – po 2 z każdego rejonu. W zawodach rejonowych dopuszcza się max. po 2 drużyny z powiatu.
W zawodach prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach poprzedniego szczebla, jeżeli ich drużyna nie awansowała. Zawodnicy ci otrzymają punkty do współzawodnictwa zgodnie z tabelą punktową (str. 10).
3.4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 6 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi. Suma miejsc na mecie zdobytych przez 5 najlepszych poszczególnych członków zespołu decyduje o jego miejscu w klasyfikacji drużynowej. W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 5 zawodników do punktacji dodaje się ostatnie miejsce + 1 za każdego zawodnika – do 5 wyników. Przy takiej samej liczbie punktów dwóch lub więcej zespołów o kolejności decyduje wyższe miejsce najlepszego zawodnika.
Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja indywidualna i drużynowa dla poszczególnych biegów i kategorii.
Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.
Przed biegiem zawodnicy otrzymują kartki startowe, które oddają na mecie, po biegu.
4. CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY
4.1 Terminy:
 gmina: 1 dek. V 2020
 powiat: 2 dek. V 2020
 finał wojewódzki: 27-28 V 2020
4.2. Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych, oddzielnie dziewcząt i chłopców.
Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt lub 6 chłopców rocznik 2007 i młodsi.
W finale wojewódzkim wystartują mistrzowie powiatów oraz 3 najlepsze drużyny z pozostałych miejsc. Prawo startu mają również najlepsi zawodnicy (indywidualnie) z eliminacji powiatowych, jeżeli ich zespół nie awansował do finału.
21
4.3. Program zawodów:
 bieg na 60 m,
 rzut piłeczką palantową (150 g),
 skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż,
 bieg: dla dziewcząt – 600m, dla chłopców – 1000m.
4.4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być
rozgrywany jako ostatnia konkurencja.
Bieg na 60m
Bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. Zawodnicy startują z bloków i powinni biec do mety po przydzielonym im torze.
Zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.
Skok w dal
Strefa jest częścią rozbiegu, posypaną kredą. Szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm. Końcem strefy powinna być belka z plasteliną.
W skład strefy nie wchodzi plastelina. Każdy zawodnik ma prawo do 3 prób. Pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie. Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy. Pozostałe przepisy jak w skok w dal.
Skok wzwyż
Pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują następujące wysokości:
 dla dziewcząt – do 140 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm,
 dla chłopców – do 160 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm.
Przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez strącenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby jako nieudanej. W przypadku strącenia poprzeczki przy schodzeniu ze skoczni, po prawidłowo wykonanym skoku nie należy próby zaliczać jako nieważnej lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji skok uznany zostanie za „nieważny”.
Rzut piłeczką palantową
Rzuty wykonuje się w dowolny sposób, prawą lub lewą ręką, z miejsca lub z rozbiegu. Każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie 3 rzuty w konkursie. Odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m. Liczy się najlepszy rezultat. Pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.
Bieg na 600 i 1000m
Biegi rozgrywane będą w seriach na czas.
4.5. Punktacja:
Wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych. Suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących). W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca 1 – 3 o wyższej lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika.
22
5. TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY
5.1. Terminy:
 gmina: 2 dek. V 2020
 powiat: 3 dek. V 2020
 finał wojewódzki: 9 VI 2020
5.2. Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych, oddzielnie dziewcząt i chłopców. Reprezentacja składa się z 5 dziewcząt lub 5 chłopców urodzonych w roku 2009 i młodsi. W finale wojewódzkim wystartują mistrzowie powiatów oraz 3 najlepsze drużyny z pozostałych miejsc.
5.3. Program zawodów:
 bieg na 60 m,
 skok w dal (ze strefy),
 rzut piłeczką palantową (80 g).
5.4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna. Pozostałe zasady podobnie jak w czwórboju la.
5.5. Punktacja:
Wyniki przeliczane są na punkty według załączonych tabel. Suma osiągniętych punktów za trzy konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na wynik drużyny składają się rezultaty 4 najlepszych zawodników (z 5 startujących). W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca 1 – 3 o wyższej lokacie decyduje wynik w trójboju najlepszego zawodnika.
6. KOSZYKÓWKA
6.1. Terminy:
 gmina: do 15 XII 2019
 powiat: 1 dek. II 2020
 rejon: 3 dek. II 2020
 półfinał wojewódzki: 2 dek. III 2020
 finał wojewódzki: 1 dek. IV 2020
6.2. Uczestnictwo:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 roku i młodsi. Zespół liczy 10 – 12 zawodników (w całym turnieju).
Na niższym szczeblu zaleca się rozgrywki w formie ligi.
W zawodach rejonowych startują wyłącznie mistrzowie powiatów.
Do półfinału wojewódzkiego awansują po dwie drużyny z rejonu (z zaliczeniem wyniku spotkania pomiędzy nimi). W finale wojewódzkim wystąpią 4 drużyny – zwycięzcy 3 półfinałów oraz czwarta drużyna wyłoniona w turnieju barażowym z udziałem wicemistrzów półfinałów i ew. mistrza województwa z ub. roku. Finał wojewódzki zostanie rozegrany systemem pucharowym z rozstawieniem drużyn z jednego półfinału.
6.3. Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie – zgodnie z przepisami PZKosz.
23
 Czas gry: 4 x 6 minut (czystej gry).
 Piłka: nr 5.
 Zespół I i II kwartę gra innymi piątkami. Zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie. W III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian. W przypadku, gdy zespół liczy 11 lub 12 zawodników zawodnicy ci są odpowiednio zawodnikami pierwszej i ew. drugiej piątki i mogą zostać zmienieni w pierwszej i drugiej kwarcie za dowolnego zawodnika występującego w tej kwarcie. Gdy zespół składa się z 10 zawodników – w przypadku kontuzji lub wykluczenia zawodnika (I lub II kwarta), zespół kończy grać kwartę w składzie pomniejszonym o osobę kontuzjowaną/wykluczoną. Dopuszcza się do gry zespół liczący mniej niż 10 zawodników. W takim przypadku drużyna np. przy 9 zawodnikach gra w I kwarcie w składzie 4-osobowym.
 Obowiązuje obrona ”każdy swego” (zakaz gry obroną strefową), przepis dotyczący błędu „połowy” (powrót piłki na pole obrony), przepis dotyczący błędu 3 sekund, przepis dotyczący błędu 5 sekund. przepis dotyczący błędu 24 sekund. Obowiązują strzałki. W wypadku nieprzestrzegania przepisu obrony „każdy swego” i po zwróceniu uwagi trenerowi, orzekany jest faul techniczny B (faul ławki). Karą jest rzut wolny, a po nim piłka zostaje przyznana jest drużynie, która wykonywała rzut. O przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia zgodnie z przepisami PZKosz.
 W przypadku remisu zarządza się 3–minutowe dogrywki.
 Za przewinienia dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje się dodatkowego rzutu.
 Obowiązują niskie kosze (2,60m). Odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m. Nie wyznacza się linii rzutów za 3 pkt.
6.4. Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów;
b) jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:
 decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
 decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
 decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie,
 decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie,
 jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.
c) jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.
24
7. PIŁKA SIATKOWA
7.1. Terminy:
 gmina: do 29 II 2020
 powiat: 2 dek. III 2020
 rejon: 1 dek. IV 2020
 półfinał wojewódzki: 3 dek. IV 2020
 finał wojewódzki: 1 dek. V 2020
7.2. Uczestnictwo:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 roku i młodsi. W skład zespołu wchodzi 8 + 2 rezerwowych zawodników (w całym turnieju).
W zawodach rejonowych startują wyłącznie mistrzowie powiatów.
Do półfinału wojewódzkiego awansują po dwie drużyny z rejonu (z zaliczeniem wyniku spotkania pomiędzy nimi). W finale wojewódzkim wystąpią 4 drużyny – zwycięzcy 3 półfinałów oraz czwarta drużyna wyłoniona w turnieju barażowym z udziałem wicemistrzów półfinałów i ew. mistrza województwa z ub. roku. Finał wojewódzki zostanie rozegrany systemem pucharowym z rozstawieniem drużyn z jednego półfinału.
7.3. Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie ujęte w regulaminie – zgodnie z przepisami PZPS.
 Wymiary boiska: 7 m x 14 m, z wyznaczoną linią ataku 3 m od siatki.
 Wysokość siatki – 215 cm (dziewczęta) i 224 cm (chłopcy).
 Obowiązują mini piłki siatkowe nr 4 (MOLTEN lub MIKASA).
 Gra się do 2 wygranych setów. Sety rozgrywane są do 25 punktów. Ewentualny III set do 15 pkt. II set musi być rozegrany.
 W rozgrywkach ”czwórek” drużyna liczy 10 zawodników:
o w I secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy,
o w II secie pozostałych 4 zawodników + 1 rezerwowy,
o w III secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka wyznaczona z dziesiątki.
 Skład i kolejność czwórek ustalony na odprawie technicznej przed zawodami nie może być zmieniony przez cały turniej. Każdy zespół może wykorzystać po 2 czasy po 30 sekund w każdym secie. Obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki. Zawodnik zagrywający nie wykonuje akcji w bloku i ataku z piłką powyżej górnej taśmy w każdym miejscu na boisku,
 W momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej stronie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji (z wyjątkiem zawodnika zagrywającego).
 W każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana).
7.4. Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane – 1 punkt, za walkower – 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno:
25
a) większa liczba zdobytych punktów, b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów:  większa liczba zwycięstw,
 większy stosunek setów,
 większy stosunek „małych” punktów,
 wynik bezpośrednich spotkań (kolejno – punkty, sety, „małe punkty”).
8. PIŁKA RĘCZNA
8.1. Terminy:
 gmina: do 30 XI 2019
 powiat: 2 dek. XII 2019
 rejon: 1 dek. II 2020
 półfinał wojewódzki: 3 dek. II 2020
 finał wojewódzki: 2 dek. III 2020
8.2. Uczestnictwo:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 roku i młodsi. Zespół liczy do 16 zawodników (w całym turnieju).
W zawodach rejonowych startują wyłącznie mistrzowie powiatów.
Do półfinału wojewódzkiego awansują po dwie drużyny z rejonu (z zaliczeniem wyniku spotkania pomiędzy nimi). W finale wojewódzkim wystąpią 4 drużyny – zwycięzcy 3 półfinałów oraz czwarta drużyna wyłoniona w turnieju barażowym z udziałem wicemistrzów półfinałów i ew. mistrza województwa z ub. roku. Finał wojewódzki zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym” przy skróconym czasie gry.
8.3. Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie – zgodnie z przepisami ZPRP.
 Należy grać na boisku o wymiarach długość od 32 do 40 m i szerokość od 16 do 20 m.
 Na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 7 zawodników,
 Piłka: zaleca się granie piłkami nr 1 (junior), ale dopuszczalne są dla chłopców również piłki nr 2 (damskie) tj. dla dziewcząt obwód piłki 50-52 cm, a dla chłopców 54-56 cm.
 Czas gry: 2 x 12 minut z 5 minutową przerwą.
 Dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu.
 Zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu, a nie tylko wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu piłki.
 Czas wykluczenia zawodnika 1 min.
 Obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę.
 Drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu.
8.4. Punktacja: W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik zawodów zalicza się do tabeli (rzuty karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk indywidualnych).
Za wygrane spotkanie w regulaminowym czasie gry drużyna otrzymuje 3 punkty, za zwycięstwo po rzutach karnych – 2 punkty, za porażkę po rzutach karnych – 1 punkt, za przegraną w regulaminowym czasie gry – 0 punktów.
26
O kolejności zespołów decydują kolejno: a) większa liczba zdobytych punktów, b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę sama liczbę punktów:  większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),  większa, dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi zespołami,  większa liczba zdobytych bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi zespołami,  większa dodatnia różnica bramek w całym turnieju,  większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju.
9. PIŁKA NOŻNA
9.1. Terminy:
 powiat: do 2 dek. VI 2020
9.2 Uczestnictwo:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w 2007 roku i młodsi. Zawody zostaną rozegrane osobno w kategorii dziewcząt i chłopców. Drużyna składa się z 12 zawodników (-czek) (w całym turnieju).
9.3. Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie – zgodnie z przepisami PZPN.
 Zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz.
 Zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość 20 – 32 m długość 40 – 56 m, bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki 3 x 2 m.
 Czas gry: 2 x 15 – 20 minut + do 5 minut przerwa.
 Obuwie: korkotrampki, trampki. Piłka: numer „4”.
 Pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m ( w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m (pole jak w piłce ręcznej).
 Bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym.
 Gra bez “spalonego”.
 Zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób: strata piłki, wykluczenie, rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m. Za złą zmianę bramkarza – rzut karny.
 Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska.
 Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej.
 Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”.
 Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki.
 Stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu).
27
9.4. Punktacja: Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis – 1 punkt, za przegrane 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: a) większa liczba zdobytych punktów, b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów:  większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),  korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,  lepsza różnica bramek w całym turnieju,  większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,  jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi zespołami W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca 2 x 5 minut i gra się do „złotej bramki”. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5, potem po razie do skutku.
10. UNIHOKEJ
10.1. Terminy:
 powiat: 2 dek. XI 2019
 półfinały: 1 dek. XII 2019
 finał wojewódzki: 2 dek. XII 2019
10.2 Uczestnictwo:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w 2007 roku i młodsi. Zawody zostaną rozegrane osobno w kategorii dziewcząt i chłopców. Drużyna składa się z 12 zawodników (-czek) (w całym turnieju), w tym 5 zawodników na boisku + bramkarz oraz 6 zawodników rezerwowych.
Do półfinałów wojewódzkich kwalifikuje się po 2 drużyny z powiatów: dębickiego, mieleckiego, rzeszowskiego, sanockiego i przemyskiego oraz po 1 drużynie z pozostałych powiatów. Awans do finału wojewódzkiego uzyskają po 3 zespoły z każdego półfinału. Finał wojewódzki zostanie rozegrany z udziałem 9 drużyn, systemem grupowym.
10.3. Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie – zgodnie z przepisami PZU.
 Czas gry 2-3 x 4-8 minut + 1-2 minuty przerwy (w zależności od ilości drużyn).
 Ostatnia minuta meczu jest zatrzymywana na każdy gwizdek sędziego.
 Bramki 160 cm x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 cm x 105 cm).
 Pole bramkowe: szerokość 5 m, długość 4 m.
 Pole przedbramkowe: szerokość 2,5 m, długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 od linii końcowej boiska)
10.4. Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: a) większa liczba zdobytych punktów
28
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:  większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),  większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,  lepsza różnica bramek w całym turnieju,  większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,  rzuty karne między zainteresowanymi zespołami.
11. KOSZYKÓWKA 3 X 3
11.1. Terminy:
 finał wojewódzki: 3 dek. XI 2019
System ewentualnych eliminacji zostanie ustalony na podstawie liczby zgłoszonych do rozgrywek drużyn.
11.2 Uczestnictwo:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w 2008 roku i młodsi. Zawody zostaną rozegrane osobno w kategorii dziewcząt i chłopców. Drużyna składa się z 4 zawodników (-czek) (w całym turnieju), w tym 3 zawodników na boisku oraz 1 zawodnik rezerwowy.
11.3. Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie – zgodnie z przepisami PZKosz..
 Mecze są rozgrywane na boisku do koszykówki 3×3 z jednym koszem (wysokość – 2,60 m), boisko musi mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych (4 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75 m) oraz „półkole bez szarży” pod koszem; można używać połowy tradycyjnego boiska do koszykówki;
 Drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik);
 Rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się piłką do gry w koszykówkę o rozmiarze 5;
 Zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych oraz sędziów stolikowych;
 Rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu. Drużyna, która wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej dogrywki;
 Czas gry wynosi 8 minut. Zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych;
 Drużyna musi oddać rzut do kosza w ciągu 12 sekund; gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry jest błędem. Jeżeli boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna nie stara się zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia rozpoczynając odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji;
 Drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 21 lub więcej punktów wygrywa mecz przed upływem czasu (dotyczy regulaminowego czasu gry);
 Jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka. Przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa;
 Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz;
29
 Drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej w polu wewnątrz łuku będą karane jednym rzutem wolnym, a popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem będą karane dwoma rzutami wolnymi;
 Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są dodatkowym jednym rzutem wolnym lub dwoma (gdy rzut był zza łuku);
 Siódmy, ósmy i dziewiąty faul drużyny zawsze będzie karany dwoma rzutami wolnymi, kolejne faule karane są dwoma rzutami oraz posiadaniem piłki;
 Nie przyznaje się rzutów za faul w ataku;
 Zmiana posiadania piłki przez którąkolwiek z drużyn, następująca po sytuacji martwej piłki (aut, faul), musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball);
 Za faul techniczny przyznaje się jeden rzut wolny,
 Za faul niesportowy przyznaje się dwa rzuty wolne;
 Po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy gra zostanie kontynuowana poprzez wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball);
 Po celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym grę wznawia drużyna, która nie zdobyła punktów, poprzez wykozłowanie lub podanie piłki do partnera znajdującego się poza łukiem;
 Przeciwnik może bronić podczas wyprowadzania lub podawania piłki za łuk (poza „półkolem bez szarzy”);
 Po niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, jeśli drużyna ataku zbierze piłkę, może kontynuować grę. Jeśli drużyna obrony zbierze piłkę to musi wyprowadzić ją za łuk;
 Po przechwyceniu lub zablokowaniu piłki należy wyprowadzić piłkę za łuk;
 W sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony;
 Zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany, a drużynie przeciwnej przyznaje się dwa rzuty wolne i posiadanie piłki;
 Zawodnik, który popełnił dwa (2) faule niesportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z udziału w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego wydarzenia przez organizatora;
 Zmiany mogą być dokonane przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed wymianą piłki pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (tzw. check-ball) lub przed rzutem wolnym. Zmiany mogą odbywać się jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek działania ze strony sędziów;
 Każda drużyna ma prawo do jednej, 30-sto sekundowej, przerwy na żądanie. Jakikolwiek zawodnik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki;
11.4. Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów;
30
b) jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:
 decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
 decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
 decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie,
 decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie,
 jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.
c) jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.
12. PŁYWANIE
12.1. Terminy:
 półfinał wojewódzki 1 dek. III 2020
 finał wojewódzki: 3 dek. III 2020
Zgłoszenia szkół poprzez system rejestracji szkół srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019.
12.2. Uczestnictwo:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 roku i młodsi, w skład których wchodzą: 6 dziewcząt lub 6 chłopców.
Finał Wojewódzki zostanie przeprowadzony z udziałem 12 drużyn (mistrzowie półfinałow oraz na podstawie wyników do 12). Podobnie rozegrane zostaną zawody indywidualne.
12.3. Program zawodów:
– sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt
– sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym chłopców
Podczas półfinałowych i wojewódzkich zawodów w pływaniu sztafetowym odbędą się również zawody indywidualne w kolejności: 50 metrów stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym. Zawodnicy startujący indywidulanie w finale wojewódzkim, jeżeli ich szkoła nie startuje w sztafecie otrzymają punkty do współzawodnictwa zgodnie z tabelą punktową (str. 10).
Każdy uczestnik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie.
Po płytkiej stronie basenu obowiązuje start z wody z odbicia od ściany (nie wolno skakać do wody).
13. TENIS STOŁOWY
13.1. Terminy:
 gmina: do 31 I 2020
 powiat: 2 dek. II 2020
 rejon: 1 dek. III 2020
 finał wojewódzki: 3 dek. III 2020
31
13.2. Uczestnictwo:
W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 roku i młodsi. Zespół liczy 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy (obowiązuje ten sam skład przez cały turniej). Zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony do gry po 2. grze w meczu. Szkoła może wystawić tylko 1 drużynę w każdej kategorii.
13.3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS.
Kolejność gier jest następująca:
I rzut II rzut III rzut
A – X gra podwójna A – Y
B – Y B – X
Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych punktów. Zawody rozgrywane są do 3 wygranych setów (set będzie wygrany przez zawodnika lub parę, którzy pierwsi zdobędą 11 punktów) oprócz stanu gdy obaj zawodnicy zdobędą 10 pkt, wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2 pkt. System rozgrywek zależy od liczby startujących drużyn.
Finał wojewódzki zostanie przeprowadzony z udziałem 12 drużyn – po 2 z każdego rejonu. W zawodach rejonowych dopuszcza się max. po 2 drużyny z powiatu. W finale rozstawieni będą mistrzowie rejonów oraz drużyny wg list klasyfikacyjnych.
14. BADMINTON
14.1. Terminy:
 półfinał wojewódzki 2 dek. XI 2019
 finał wojewódzki: 1 dek. XII 2019
Zgłoszenia szkół poprzez system rejestracji szkół srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019.
14.2. Uczestnictwo:
W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 roku i młodsi. Zespół liczy 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy (obowiązuje ten sam skład przez cały turniej). Zawodnik może być wymieniony w trakcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do końca spotkania.
Szkoła może wystawić tylko 1 drużynę w każdej kategorii. Finał Wojewódzki zostanie rozegrany z udziałem 12 drużyn w każdej kategorii, wyłonionych z 4 turniejów eliminacyjnych.
14.3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZBad.
Kolejność gier jest następująca:
I rzut II rzut III rzut
A – X gra podwójna A – Y
B – Y B – X
Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych punktów. Każda gra rozgrywana jest do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane do 11 pkt (bez prawa podwyższania)
System rozgrywek zależny jest od liczby startujących drużyn.
32
15. SZACHY
15.1. Terminy:
 gmina: do 15 X 2019
 powiat: 3 dek. X 2019
 rejon: 1 dek. XI 2019
 finał wojewódzki: 2 dek. XI 2019
15.2. Uczestnictwo:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 roku
i młodsi.
Drużyna składa się z 4 osób:
– I szachownica – chłopiec,
– II szachownica – chłopiec,
– III szachownica – chłopiec,
– IV szachownica – dziewczyna,
Kolejność zawodników w drużynie nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.
Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna.
Skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.
Finał Wojewódzki zostanie rozegrany z udziałem 12 zespołów (po 2 z każdego rejonu). Do zawodów rejonowych kwalifikują się po 2 drużyny z powiatu.
15.3. Program zawodów:
Zawody zostaną przeprowadzone systemem „każdy z każdym”.
Tempo gry 10-20 min. na partię dla zawodnika (w zależności od liczby drużyn).
Zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem ChessArbiter.
15.4. Punktacja:
O miejscu drużyny decyduje w kolejności:
 punkty duże – meczowe (za wygrany mecz – 2 pkt, za remis – 1 pkt, za przegrany – 0 pkt)
 suma punktów zdobytych przez zawodników (wygrana – 1 pkt; remis – 0,5 pkt, przegrana – 0 pkt).
 wynik bezpośredniego spotkania,
 lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach,
 dodatkowy mecz po wyczerpaniu ww. kryteriów.
16. GIMNASTYKA
16.1. Terminy:
 finał wojewódzki: 2 dek. III 2020
Zgłoszenia szkół poprzez system rejestracji szkół srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019.
16.2. Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych. Drużyna składa się z max. 4 dziewcząt lub (i) max. 4 chłopców urodzonych w 2007 roku i młodsi.
16.3. Program zawodów:
Na program zawodów składa się wielobój (trójbój gimnastyczny) tj.:
 dziewczęta: skok rozkroczny przez kozła, ćwiczenia wolne, ćwiczenia równoważne na ławeczce,
 chłopcy: skok rozkroczny przez kozła, ćwiczenia wolne, wymyk na drążku.
33
Każdy uczestnik może startować w jednej, dwóch lub trzech konkurencjach wieloboju.
Szczegółowy regulamin zawodów oraz opis konkurencji znajduje się na stronie www.szs.rzeszow.pl w zakładce: KALENDARZ – REGULAMINY.
16.4. Punktacja:
Do punktacji drużynowej zaliczane są 3 najlepsze wyniki zawodników danej szkoły (oddzielnie dla dziewcząt i chłopców). Szkoła do klasyfikacji drużynowej musi wystawić min. 2 zawodników. Prowadzone będą dodatkowe klasyfikacje indywidualne i wielobojowe.
17. ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
17.1. Terminy:
 finał wojewódzki: 3 dek. II 2020
Zgłoszenia szkół poprzez system rejestracji szkół srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019.
17.2. Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych. Drużyna składa się z 3 dziewcząt i 3 chłopców urodzonych w 2007 roku i młodsi.
17.3. Program zawodów:
Na program zawodów składa się jazda na 250 m (2 okrążenia) przez każdego zawodnika. Suma czasów uzyskanych przez 2 najlepsze zawodniczki i 2 najlepszych zawodników stanowi o miejscu drużyny.
Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach, na łyżwach krótkich (figurowych lub hokejowych).
18. NARCIARSTWO BIEGOWE
18.1. Terminy:
 finał wojewódzki: 1 dek. II 2020
Zgłoszenia szkół poprzez system rejestracji szkół srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019.
18.2. Uczestnictwo:
Drużyna składa się z 5 uczniów jednej szkoły podstawowej urodzonych w 2007 roku i młodsi.
18.3. Program zawodów:
– dziewczęta – 2 km techniką klasyczną
– chłopcy – 2 km techniką klasyczną
18.4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawodnicy startują indywidualnie, co 30 sekund, na podstawie losowania przed zawodami. O miejscu drużyny decyduje suma czasów 4 najlepszych zawodników.
Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa i indywidualna. Sprzęt dowolny.
19. KONKURS „BAW SIĘ Z NAMI”
19.1. Terminy:
 gmina: 2 dek. V 2020
 powiat: 3 dek. V 2020
 rejon: 1 dek. VI 2020
 finał wojewódzki: 2 dek. VI 2020
34
19.2. Uczestnictwo:
W zawodach uczestniczą uczniowie urodzeni w 2010 r. i młodsi z jednej szkoły podstawowej. Drużyna składa się z 4 dziewcząt + 4 chłopców oraz 1 dziewczynka i 1 chłopiec jako rezerwa. Do każdej konkurencji szkoła wystawia dowolnych 8 zawodników (4 + 4) z 10 zgłoszonych.
W zawodach rejonowych startują wyłącznie mistrzowie powiatów. Do finału wojewódzkiego kwalifikują się zwycięzcy każdego rejonu (razem 6 zespołów).
19.3. Program zawodów:
Zabawy należy przeprowadzić na boisku trawiastym, na odcinku ok. 30 metrów (w razie złej pogody dopuszcza się salę gimnastyczną). Przyrządy dla każdego zespołu: 2 piłki do mini siatkówki, 2 piłki do mini koszykówki, pałeczka sztafetowa, szarfa, 16 piłeczek palantowych, worek, worek do skakania (z 2 uchwytami), 2 pachołki, 2 ringa.
Z a b a w y :
A. „ Sztafeta”
Ustawienie drużyn w rzędach. Pierwszy zawodnik z pałeczką sztafetową w ręce biegnie, w odległości ok. 15 metrów okrąża słupek, omija półmetek (30 metrów) i biegnie prosto do mety podając pałeczkę następnemu zawodnikowi.
B. „ Dodawanie skoków”
Ustawienie drużyn w rzędach. Pierwszy zawodnik wykonuje skok w dal obunóż z miejsca. Drugi zawodnik skacze z miejsca lądowania pierwszego zawodnika itd. Pomiaru dokonuje się do ostatniego śladu. O kolejności decyduje suma skoków całej drużyny.
C. „Zmiana piłek”
Ustawienie drużyn w rzędach. Za półmetkiem (30m) w dwóch kółkach ringo ustawionych obok siebie leżą dwie piłki koszykowe. Pierwsze stojące dziecko ma w rękach 2 piłki siatkowe. Na sygnał sędziego zawodnik biegnie z piłkami do półmetka, tam zamienia piłki siatkowe na koszykowe i z koszykowymi wraca do swojej drużyny, by przekazać je kolejnemu uczestnikowi sztafety. W ten sposób startują wszyscy zawodnicy. Piłki muszą leżeć w kółeczkach. Obowiązują mini piłki.
D. „Bieg w workach”
Ustawienie drużyn w rzędach. Pierwszy zawodnik stoi w worku. Na sygnał startera biegnie w worku do półmetka (15 metrów) omija go i biegnie w worku do mety, tam wychodzi z worka i podaje go następnemu zawodnikowi (pozostali zawodnicy mogą pomagać wchodzić i wychodzić z worka). Technika dowolna – bieg lub skoki. Worek przez cały czas trwania konkurencji powinieniem być trzymany powyżej kolan. W zawodach rejonowych i finale wojewódzkim obowiązują worki do skakania z 2 uchwytami (30-40 cm x 30-40 cm x 70-80 cm).
E. „Rzuty do żywego kosza”
Opiekun stoi w kole (z szarfy) w odległości ok. 10 metrów przed swoim zespołem. Każdy zawodnik ma po 2 piłeczki palantowe (do 150 g).
W ciągu 20 sekund zawodnicy rzucają piłeczki do worka trzymanego przez opiekuna. Dopuszcza się wykroczenie 1 nogą poza koło z szarfy. Rzut celny przy opuszczeniu koła przez opiekuna jest nieważny. Każdy zawodnik może rzucać do „kosza” tylko 1 raz dwoma piłeczkami (nie może zbierać piłeczek w przypadku rzutów niecelnych i jeszcze raz rzucać). O zajętym miejscu decyduje liczba piłeczek znajdujących się w worku.
35
F. „Bieg z szarfami”
Ustawienie zespołów w rzędach. Pierwszy zawodnik biegnie, w odległości ok. 15 metrów leży szarfa, którą należy przewlec przez siebie od dołu i nałożyć na pachołek, omija półmetek (30 metrów), w drodze powrotnej przewleka szarfę od góry i również nakłada na pachołek. Minięcie linii mety jest sygnałem do rozpoczęcia konkurencji przez następnego zawodnika.
G. „Strzały na bramkę”
Każdy zawodnik strzela rzuty karne piłką do siatkówki na dużą bramkę (odległość 11 metrów). Za celny strzał uważa się wtedy, gdy piłka od momentu kopnięcia do bramki nie dotknie ziemi (musi przelecieć w powietrzu).
19.4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody przeprowadzamy z udziałem wszystkich startujących drużyn lub w dwóch grupach. Przy każdym zespole stoi sędzia oraz opiekun zespołu. Ostatni zawodnik powinien być oznaczony szarfą, Odległość między drużynami (szerokość toru) powinna wynosić min. 5 metrów. Na półmetku ustawiamy słupki (stojaki lub pachołki).
O kolejności drużyn decydują czasy lub miejsca. Każda konkurencja jest punktowana w zależności od ilości startujących drużyn np. przy 6 drużynach: I m – 6 pkt, II m – 5 pkt, III m – 4 pkt itd. Przy miejscach ex aequo – punkty są dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów o kolejności zespołów decyduje większa liczba wyższych miejsc.
Obowiązuje zakaz używania obuwia z metalowymi wkrętami (korki, kolce). Można startować bez obuwia.
36
VIII. IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 roku.
1. INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA SZS W LEKKIEJ ATLETYCE
1.1. Terminy:
 powiat: 2 dek. IX 2019
 finał wojewódzki: 25 IX 2019
1.2. Program zawodów:
 dziewczęta: 100m, 300m, 600m, 80m ppł, skok w dal, skok wzwyż pchnięcie kulą (3kg), rzut dyskiem (0,75kg), rzut oszczepem (500g), 4 x 100 m (szkolna),
 chłopcy: 100m, 300m, 1000m, 110m ppł, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą (5kg), rzut oszczepem (600g), rzut dyskiem (1kg), 4 x 100m (szkolna),
1.3. Uczestnictwo:
W zawodach startują dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2005 – 2006.
W finale wojewódzkim startują 20 – osobowe reprezentacje powiatów. W finale wojewódzkim prawo startu mają również finaliści Mistrzostw Polski Młodzików (bez udziału w eliminacjach powiatowych).
Z jednego powiatu może wystartować nie więcej niż 3 zawodników w 1 konkurencji (nie dotyczy uczestników MPMł.) i 1 sztafeta.
1.4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Każdy zawodnik może startować tylko w 1 konkurencji indywidualnej i w sztafecie. Start w biegu długim (600m lub 1000 m) wyklucza udział w biegu sztafetowym.
Biegi na 100 m – eliminacje i finały. Pozostałe konkurencje biegowe – serie na czas.
Skok w dal bez strefy.
Wysokości początkowe w skoku wzwyż: dziewczęta – 1,15m, chłopcy – 1,30 m.
Prowadzona będzie tylko klasyfikacja indywidualna (medale i dyplomy).
2. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
2.1. Terminy:
 powiat: 1 dek. X 2019
 rejon: 2 dek. X 2019
 finał wojewódzki: 22 X 2019
2.2. Program zawodów:
 dziewczęta – 10 x ok. 800 m
 chłopcy – 10 x ok. 800 m
2.3. Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców
Reprezentacja składa się z 10 uczniów/uczennic, urodzonych w latach 2005 – 2006.
Finał wojewódzki zostanie przeprowadzony z udziałem 12 drużyn – po 2 z każdego rejonu. W zawodach rejonowych dopuszcza się max. po 2 drużyny z powiatu.
2.4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody odbywają się w formie sztafet. Zawodnicy startujący na I zmianie biegną ze startu wspólnego. Strefa zmian 20 m.
Szkoły posiadają numery startowe (własne lub przydzielone przez organizatora) oraz pałeczki sztafetowe. Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.
37
3. INDYWIDUALNO – DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
3.1. Terminy:
 powiat: do 30 III 2020
 rejon: 1 dek. IV 2020
 finał wojewódzki: 16 IV 2020
3.2. Program zawodów:
 dziewczęta (2005-2006) – biegi na dystansie ok. 800 m
 chłopcy (2005-2006) – biegi na dystansie ok. 1000 m
3.3. Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców. Zespół składa się z min. 3 a max. 6 uczniów / uczennic z roczników jak wyżej.
Finał wojewódzki zostanie przeprowadzony z udziałem 12 drużyn – po 2 z każdego rejonu. W zawodach rejonowych dopuszcza się max. po 2 drużyny z powiatu.
W zawodach prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach poprzedniego szczebla, jeżeli ich drużyna nie awansowała. Zawodnicy ci otrzymają punkty do współzawodnictwa zgodnie z tabelą punktową (str. 11).
3.4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 6 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi. Suma miejsc na mecie zdobytych przez 5 najlepszych poszczególnych członków zespołu decyduje o jego miejscu w klasyfikacji drużynowej. W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 5 zawodników do punktacji dodaje się ostatnie miejsce + 1 za każdego zawodnika – do 5 wyników. Przy takiej samej liczbie punktów dwóch lub więcej zespołów o kolejności decyduje wyższe miejsce najlepszego zawodnika.
Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja indywidualna i drużynowa dla poszczególnych biegów i kategorii.
Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.
Przed biegiem zawodnicy otrzymują kartki startowe, które oddają na mecie, po biegu.
4. SZKOLNA DRUŻYNOWA LIGA LEKKOATLETYCZNA
4.1. Terminy:
 gmina: 1 dek. V 2020
 powiat: 2 dek. V 2020
 finał wojewódzki: 20 V 2020
4.2. Uczestnictwo:
W zawodach startują dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2005 – 2006.
W skład reprezentacji może wejść max. 16 zawodniczek lub zawodników. Szkoła ma prawo wystawić nie więcej niż 3 zawodników w 1 konkurencji i jedną sztafetę.
W finale wojewódzkim wystartują mistrzowie powiatów oraz 3 najlepsze drużyny z pozostałych miejsc.
4.3. Program zawodów:
Dziewczęta:
 blok szybkościowy (100m, 300m, 80m ppł, 200m ppł,)
 blok wytrzymałościowy (600m, 1000m)
 blok skocznościowy (skok w dal, skok wzwyż)
 blok rzutowy (pchnięcie kulą 3 kg, rzut oszczepem 600 g, rzut dyskiem 0,75 kg)
38
 sztafeta 4 x 100m
Chłopcy:
 blok szybkościowy (100m, 300m, 110m ppł, 200m ppł,)
 blok wytrzymałościowy (600m, 1000m)
 blok skocznościowy (skok w dal, skok wzwyż)’
 blok rzutowy (pchnięcie kulą 5 kg, rzut oszczepem 600 g, rzut dyskiem 1 kg)
 sztafeta 4 x 100m
Wysokość i rozstaw płotków jak dla młodzików.
Na zawodach niższego szczebla niż wojewódzki organizatorzy ustalają program dostosowany do możliwości bazowych wybierając konkurencje z wyżej wymienionych:
Podczas finałów wojewódzkich i ogólnopolskich rywalizacja odbywa się we wszystkich konkurencjach (po warunkiem startu min. 2 zawodników w konkurencji).
4.4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawodnik może brać udział w jednej konkurencji indywidualnej i w sztafecie (start w biegu na 600 lub 1000 m wyklucza udział w sztafecie).
Biegi w seriach na czas. W konkurencjach technicznych – po 4 próby.
4.5. Punktacja:
Osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg tabel punktowych w załączeniu. Na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych rezultatów tj. po 2 najlepsze wyniki z każdego z bloków (szybkościowy, wytrzymałościowy, skocznościowy, rzutowy) oraz 4 najlepsze z pozostałych (w tym ewentualnie sztafeta jeśli punkty za nią uzyskane są wyższe od 4 pozostałych).
W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca 1 – 3 o wyższej lokacie decyduje wynik w lidze najlepszego zawodnika.
Uwaga: Sztafeta 4x100m nie jest obowiązkowa (jest traktowana jak każdy inny wynik). W przypadku nieobstawienia minimum 2 osobami każdego bloku drużyna jest dopuszczana do zawodów, ale za brak wyniku otrzymuje „0” punktów.
5. KOSZYKÓWKA
5.1. Terminy:
 gmina: do 31 X 2019
 powiat: 2 dek. XI 2019
 rejon: 1 dek. XII 2019
 półfinał: 1 dek. II 2020
 finał wojewódzki: 3 dek. II 2020
5.2. Uczestnictwo:
Zawody przeprowadzone będą osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
Drużynę stanowią uczniowie z jednej szkoły urodzeni w latach 2005 – 2006.
Zespół liczy do 12 zawodników (w całym turnieju). Na niższym szczeblu zaleca się prowadzenie rozgrywek w formie ligi. W zawodach rejonowych startują wyłącznie mistrzowie powiatów. Do półfinału wojewódzkiego awansują po 2 drużyny z rejonu (z zaliczeniem wyniku spotkania pomiędzy nimi). W finale wojewódzkim wystąpią 4 drużyny – zwycięzcy 3 półfinałów oraz czwarta drużyna wyłoniona w turnieju barażowym z udziałem wicemistrzów półfinałów i ew. mistrza województwa z ub.
39
roku. Finał wojewódzki rozegrany zostanie systemem pucharowym z rozstawieniem drużyn z jednego półfinału.
5.3. Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie ujęte w regulaminie – zgodnie zgodnie z przepisami PZKosz. Podstawowe przepisy:
 Zawody nie mogą się rozpocząć, jeżeli zespół nie liczy 8 zawodników.
 Czas gry: 4 x 8-10 minut z przerwami między kwartami – 2 minuty i między połowami – 10 minut. Przy rozgrywaniu większej liczby spotkań w jednym dniu czas gry można skracać.
 W razie remisu zarządza się 5 minutowe dogrywki.
 Czas akcji – 24 sekundy. Piłkę trzeba wprowadzić na pole przeciwnika w ciągu 8 sekund. Nowe 14 sekund zostaje przyznane dopiero, gdy piłka dotyka obręczy. Zablokowany rzut nie daje prawa do nowej akcji.
 Rzuty wolne są wykonywane za każdy faul obrońców po czwartym faulu drużyny w każdej kwarcie.
 W każdej kwarcie zespół ma prawo do 1-minutowej przerwy. W czwartej kwarcie dodatkowo jeszcze jedną.
 Rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6, chłopców piłką nr 7.
5.4. Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów;
b) jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:
 decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
 decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
 decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie,
 decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie,
 jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.
c) jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej, to procedury z punktu b) stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.
6. PIŁKA SIATKOWA
6.1. Terminy:
 gmina: do 31 I 2020
 powiat: 2 dek. II 2020
 rejon: 1 dek. III 2020
 półfinał: 3 dek. III 2020
 finał wojewódzki: 1 dek. IV 2020
40
6.2. Uczestnictwo:
Zawody przeprowadzone będą osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
Drużynę stanowią uczniowie z jednej szkoły urodzeni w latach 2005 – 2006. Zespół liczy do 14 zawodników (w całym turnieju). Na niższym szczeblu zaleca się prowadzenie rozgrywek w formie ligi. W zawodach rejonowych startują mistrzowie powiatów. Do półfinału wojewódzkiego awansują po 2 drużyny z rejonu (z zaliczeniem wyniku spotkania pomiędzy nimi). W finale wojewódzkim wystąpią 4 drużyny – zwycięzcy 3 półfinałów oraz czwarta drużyna wyłoniona w turnieju barażowym z udziałem wicemistrzów półfinałów i ew. mistrza województwa z ub. roku. Finał wojewódzki rozegrany zostanie systemem pucharowym z rozstawieniem drużyn z jednego półfinału.
6.3. Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe przepisy nie ujęte w regulaminie – zgodnie z przepisami PZPS. Podstawowe przepisy:
 Wysokość siatki:
o dziewczęta: – 215 cm
o chłopcy: – 235 cm
 Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 punktów. Ewentualny trzeci decydujący set – do 15 pkt.
6.4. Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane – 1 punkt, za walkower – 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: a) większa liczba zdobytych punktów b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:  większa liczba zwycięstw,
 większy stosunek setów,
 większy stosunek „małych” punktów,
 wynik bezpośrednich spotkań (kolejno – punkty, sety, „małe punkty”).
7. PIŁKA RĘCZNA
7.1. Terminy:
 gmina: do 10 I 2020
 powiat: 1 dek. II 2020
 rejon: 2 dek. II 2020
 półfinał: 1 dek. III 2020
 finał wojewódzki: 3 dek. III 2020
7.2. Uczestnictwo:
Zawody przeprowadzone będą osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
Drużynę stanowią uczniowie z jednej szkoły urodzeni w latach 2005 – 2006. Zespół liczy do 16 zawodników (w całym turnieju). Na niższym szczeblu zaleca się prowadzenie rozgrywek w formie ligi. W zawodach rejonowych startują wyłącznie mistrzowie powiatów. Do półfinału wojewódzkiego awansują po 2 drużyny z rejonu (z zaliczeniem wyniku spotkania pomiędzy nimi). W finale wojewódzkim wystąpią 4 drużyny – zwycięzcy półfinałów oraz czwarta drużyna wyłoniona w turnieju barażowym z udziałem wicemistrzów półfinałów i ew. mistrza województwa z ub. roku. Finał wojewódzki rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym”.
7.3. Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe przepisy nie ujęte w regulaminie – zgodnie z przepisami ZPRP. Podstawowe przepisy:
41
 Czas gry: 2 x 20 minut + 5 minut przerwy. Przy większej liczbie spotkań dziennie zaleca się skracanie czasu gry.
 Dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu.
 Zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu, a nie tylko wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu piłki.
 Drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu.
 Obowiązuje piłka: dziewczęta – nr 1, chłopcy – nr 2.
 Zakaz używania kleju.
7.4. Punktacja: W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik zawodów zalicza się do tabeli (rzuty karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk indywidualnych).
Za wygrane spotkanie w regulaminowym czasie gry drużyna otrzymuje 3 punkty, za zwycięstwo po rzutach karnych – 2 punkty, za porażkę po rzutach karnych – 1 punkt, za przegraną w regulaminowym czasie gry – 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: a) większa liczba zdobytych punktów, b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę sama liczbę punktów:  większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),  większa, dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi zespołami,  większa liczba zdobytych bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi zespołami,  większa dodatnia różnica bramek w całym turnieju,  większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju.
8. PIŁKA NOŻNA
8.1. Terminy:
 powiat: do 2 dek. VI 2020
8.2 Uczestnictwo:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 2005 – 2006. Zawody zostaną rozegrane osobno w kategorii dziewcząt i chłopców. Drużyna składa się z max. 12 zawodników (-czek) (w całym turnieju).
8.3. Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie – zgodnie z przepisami PZPN.
 Zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz.
 Zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość 20 – 32 m długość 40 – 56 m, bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki 3 x 2 m.
 Czas gry: 2 x 15 – 20 minut + do 5 minut przerwa.
 Obuwie: korkotrampki, trampki. Piłka: numer „4”.
 Pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m ( w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m (pole jak w piłce ręcznej).
 Bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym.
42
 Gra bez „spalonego”.
 Zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób: strata piłki, wykluczenie, rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m. Za złą zmianę bramkarza – rzut karny.
 Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska.
 Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej.
 Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”.
 Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki.
 Stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu).
8.4. Punktacja: Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis – 1 punkt, za przegrane 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: a) większa liczba zdobytych punktów, b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów:  większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),  korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,  lepsza różnica bramek w całym turnieju,  większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,  jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi zespołami W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca 2 x 5 minut i gra się do „złotej bramki”. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5, potem po razie do skutku.
9. UNIHOKEJ
9.1. Terminy:
 powiat: 2 dek. XI 2019
 półfinał: 1 dek. XII 2019
 finał wojewódzki: 2 dek. XII 2019
9.2. Uczestnictwo:
Zawody przeprowadzone będą osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
Drużynę stanowią uczniowie z jednej szkoły urodzeni w latach 2005 – 2006.
Zespół liczy 12 zawodników (w całym turnieju) w tym 5 zawodników na boisku + bramkarz + 6 zawodników rezerwowych. Do półfinału wojewódzkiego awansują po 2 drużyny z powiatów: dębickiego, mieleckiego, rzeszowskiego, sanockiego i przemyskiego oraz po 1 zespole z pozostałych powiatów.
Awans do finału wojewódzkiego uzyskają po 3 zespoły z każdego z półfinałów. Finał zostanie rozegrany z udziałem 9 drużyn, systemem grupowym.
43
9.3. Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie ujęte w regulaminie – zgodnie z przepisami PZU.
 Wymiary boiska szer. 18 – 20 m dł. 36 – 40 m.
 Czas gry: 2-3 x 4 – 10 minut + 2 minuty przerwy (w zależności od liczby drużyn).
 Ostatnia minuta meczu jest zatrzymywana na każdy gwizdek sędziego.
 Pole bramkowe: szerokość 5 m długość 4 m.
 Pole przedbramkowe szerokość 2,5 m długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 m od linii końcowej boiska).
 Bramki 160 x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 x 105 cm).
9.4. Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: a) większa liczba zdobytych punktów b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:  większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),  większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,  lepsza różnica bramek w całym turnieju,  większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,  rzuty karne między zainteresowanymi zespołami.
10. KOSZYKÓWKA 3 X 3
10.1. Terminy:
 finał wojewódzki: 2 dek. XI 2019
System ewentualnych eliminacji zostanie ustalony na podstawie liczby zgłoszonych do rozgrywek drużyn.
10.2 Uczestnictwo:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w 2006 roku. Zawody zostaną rozegrane osobno w kategorii dziewcząt i chłopców. Drużyna składa się z 4 zawodników (-czek) (w całym turnieju), w tym 3 zawodników na boisku oraz 1 zawodnik rezerwowy.
10.3. Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie – zgodnie z przepisami PZKosz..
 Mecze są rozgrywane na boisku do koszykówki 3×3 z jednym koszem (wysokość – 3.05 m), boisko musi mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych (5,80 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75 m) oraz „półkole bez szarży” pod koszem; można używać połowy tradycyjnego boiska do koszykówki;
 Drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik);
 Trener nie może przebywać w obrębie boiska ani komunikować się zdalnie z trybun;
 Rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się oficjalną piłką do gry w koszykówkę o rozmiarze 6;
 Zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych oraz sędziów stolikowych;
44
 Rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu. Drużyna, która wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej dogrywki;
 Czas gry wynosi 10 minut. Zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych;
 Drużyna musi oddać rzut do kosza w ciągu 12 sekund; gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry jest błędem. Jeżeli boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna nie stara się zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia rozpoczynając odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji;
 Drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 21 lub więcej punktów wygrywa mecz przed upływem czasu (dotyczy regulaminowego czasu gry);
 Jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka. Przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa;
 Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 pkt w dogrywce, wygrywa mecz;
 Drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej w polu wewnątrz łuku będą karane jednym rzutem wolnym, a popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem będą karane dwoma rzutami wolnymi;
 Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są dodatkowym jednym rzutem wolnym lub dwoma (gdy rzut był zza łuku);
 Siódmy, ósmy i dziewiąty faul drużyny zawsze będzie karany dwoma rzutami wolnymi, kolejne faule karane są dwoma rzutami oraz posiadaniem piłki;
 Nie przyznaje się rzutów za faul w ataku;
 Zmiana posiadania piłki przez którąkolwiek z drużyn, następująca po sytuacji martwej piłki (aut, faul), musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska;
 Za faul techniczny przyznaje się jeden rzut wolny,
 Za faul niesportowy przyznaje się dwa rzuty wolne;
 Po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy gra zostanie kontynuowana poprzez wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball);
 Po celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym grę wznawia drużyna, która nie zdobyła punktów, poprzez wykozłowanie lub podanie piłki do partnera znajdującego się poza łukiem;
 Przeciwnik może bronić podczas wyprowadzania lub podawania piłki za łuk (poza „półkolem bez szarzy”);
 Po niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, jeśli drużyna ataku zbierze piłkę, może kontynuować grę. Jeśli drużyna obrony zbierze piłkę to musi wyprowadzić ją za łuk;
 Po przechwyceniu lub zablokowaniu piłki należy wyprowadzić piłkę za łuk;
 W sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony;
 Zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany, a drużynie przeciwnej przyznaje się dwa rzuty wolne i posiadanie piłki;
 Zawodnik, który popełnił dwa (2) faule niesportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z udziału
45
w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego wydarzenia przez organizatora;
 Zmiany mogą być dokonane przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed wymianą piłki pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (tzw. check-ball) lub przed rzutem wolnym. Zmiany mogą odbywać się jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek działania ze strony sędziów;
 Każda drużyna ma prawo do jednej, 30-sto sekundowej, przerwy na żądanie. Jakikolwiek zawodnik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki;
10.5. Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów;
b) jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:
 decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
 decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
 decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie,
 decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie,
 jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.
c) jeżeli jedna lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie powyższych zasad, to procedury z pkt 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.
11. PŁYWANIE
3
11.1. Terminy:
 półfinały: 1 dek. III 2020
 finał wojewódzki: 3 dek. III 2020
Zgłoszenia szkół poprzez system rejestracji szkół srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019.
11.2. Uczestnictwo:
W zawodach startują zespoły szkolne, w skład których wchodzą: 6 dziewcząt lub 6 chłopców urodzonych w latach 2005 – 2006. Finał Wojewódzki zostanie przeprowadzony z udziałem 12 drużyn (mistrzowie półfinałow i do 12 najlepsze wyniki). Podobnie rozegrane zostaną zawody indywidualne.
11.3. Program zawodów:
– sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt
– sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym chłopców
Podczas rejonowych i wojewódzkich zawodów w pływaniu sztafetowym odbędą się również zawody indywidualne w kolejności: 50 metrów stylem motylkowym,
46
grzbietowym, klasycznym i dowolnym. Zawodnicy startujący indywidulanie w finale wojewódzkim, jeżeli ich szkoła nie startuje w sztafecie otrzymają punkty do współzawodnictwa zgodnie z tabelą punktową (str. 11).
Każdy uczestnik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie.
12. TENIS STOŁOWY
12.1. Terminy:
 gmina: do 10 XI 2019
 powiat: 3 dek. XI 2019
 rejon: 2 dek. XII 2019
 finał wojewódzki: 1 dek. I 2020
12.2. Uczestnictwo:
Zawody rozgrywane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
Drużynę stanowią uczniowie z jednej szkoły urodzeni w latach 2005 – 2006. Zespół liczy 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy. Zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony do gry po 2. grze w meczu.
W zawodach rejonowych dopuszcza się max. po 2 drużyny z powiatu.
W finale wojewódzkim wystartuje 12 drużyn – po 2 z każdego rejonu. Rozstawieni będą mistrzowie rejonów oraz szkoły wg aktualnych list klasyfikacyjnych. W zawodach niższego szczebla zaleca się stosowanie systemu grupowo – pucharowego lub do dwóch przegranych spotkań.
12.3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
Pozostałe zasady nie ujęte w regulaminie – zgodnie z przepisami PZTS.
Kolejność gier jest następująca:
I rzut II rzut III rzut
A – X gra podwójna A – Y
B – Y B – X
Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych punktów.
13. BADMINTON
13.1. Terminy:
 półfinał: 2 dek. XI 2019
 finał wojewódzki: 1 dek. XII 2019
Zgłoszenia szkół poprzez system rejestracji szkół srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019.
13.2. Uczestnictwo:
Zawody rozgrywane będą osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
Drużynę stanowią uczniowie z jednej szkoły urodzeni w latach 2005 – 2006.
Zespół liczy 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy. Zawodnik może być wymieniony w trakcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do końca spotkania pomiędzy dwoma zespołami.
Finał wojewódzki zostanie przeprowadzony z udziałem 12 drużyn w każdej kategorii, wyłonionych z 4 turniejów eliminacyjnych.
13.3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
Pozostałe zasady nie ujęte w regulaminie – zgodnie z przepisami PZBad.
System rozgrywek zależy od liczby startujących drużyn.
Organizator zabezpiecza lotki sztuczne (obowiązuje klasyfikacja lotek).
47
Kolejność gier jest następująca:
I rzut II rzut III rzut
A – X gra podwójna A – Y
B – Y B – X
Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych punktów. Każda gra rozgrywana jest do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane do 11 pkt (bez prawa podwyższania).
System rozgrywek zależny jest od liczby startujących drużyn.
14. SZACHY
14.1. Terminy:
 gmina: do 20 X 2019
 powiat: 3 dek. X 2019
 rejon: 1 dek. XI 2019
 finał wojewódzki: 3 dek. XI 2019
14.2. Uczestnictwo:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 2005 – 2006.
Drużyna składa się z 4 osób:
– I szachownica – chłopiec
– II szachownica – chłopiec
– III szachownica – chłopiec
– IV szachownica – dziewczyna
Skład drużyny obowiązuje przez cały turniej. Kolejność zawodników w drużynie nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.
Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna.
Finał Wojewódzki zostanie rozegrany z udziałem 12 zespołów (po 2 z każdego rejonu). Do zawodów rejonowych kwalifikują się po 2 drużyny z powiatu.
14.3. Program zawodów:
Zawody zostaną przeprowadzone systemem „każdy z każdym”. Tempo gry 10-20 min. na partię dla zawodnika (w zależności od liczby startujących drużyn).
14.4. Punktacja:
O miejscu drużyny decyduje w kolejności:
 punkty meczowe (za wygrany mecz – 2 pkt, za remis – 1 pkt, za przegrany – 0 pkt)
 suma punktów zdobytych przez zawodników (wygrana – 1 pkt; remis – 0,5 pkt, przegrana – 0 pkt).
 wynik bezpośredniego spotkania,
 lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach,
 dodatkowy mecz po wyczerpaniu w/w kryteriów.
15. GIMNASTYKA
15.1. Terminy:
 finał wojewódzki: 2 dek. III 2020
Zgłoszenia szkół poprzez system rejestracji szkół srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019.
15.2. Uczestnictwo:
Zawody zostaną przeprowadzono osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
Drużyna składa się z max. 4 dziewcząt lub max. 4 chłopców z jednej szkoły urodzonych w latach 2005 – 2006.
15.3. Program zawodów:
Na program zawodów składa się wielobój (trójbój gimnastyczny) tj.:
48
 dziewczęta: skok rozkroczny i skok kuczny przez skrzynię, ćwiczenia wolne, ćwiczenia równoważne na ławeczce,
 chłopcy: skok rozkroczny i skok kuczny przez skrzynię, ćwiczenia wolne, układ ćwiczeń na drążku.
Każdy uczestnik może startować w jednej, dwóch lub trzech konkurencjach wieloboju. Szczegółowy opis konkurencji znajduje się na stronie www.szs.rzeszow.pl w zakładce: KALENDARZ – REGULAMINY.
15.4. Punktacja:
Do punktacji drużynowej zaliczane są 3 najlepsze wyniki zawodników danej szkoły (oddzielnie dla dziewcząt i chłopców). Szkoła do klasyfikacji drużynowej musi wystawić min. 2 zawodników. Prowadzone będą dodatkowe klasyfikacje indywidualne i wielobojowe.
16. ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
16.1. Terminy:
 finał wojewódzki: 3 dek. II 2020
Zgłoszenia szkół poprzez system rejestracji szkół srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019.
16.2. Uczestnictwo:
Zawody zostaną przeprowadzone osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców. Drużyna składa się z 4 dziewcząt lub 4 chłopców z jednej szkoły urodzonych w latach 2005 – 2006.
16.3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Na program zawodów składa się jazda na 250m (2 okrążenia) i 500m (4 okrążenia). W biegu na 500m start parami zestawionymi na podstawie wyników na 250m.
Suma czasów uzyskanych na obu dystansach 250 i 500m składa się na wynik wieloboju (czas 500m oblicza się jako czas średni, dzieląc go przez 2).
Suma punktów uzyskanych przez 3 najlepszych zawodników na 250m i 3 najlepszych na 500m stanowi o miejscu zespołu.
Do drugiej konkurencji (500m) kwalifikuje się pierwszych 8 zespołów po pierwszej konkurencji (250m).
Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach, na łyżwach krótkich (figurowych lub hokejowych).
17. NARCIARSTWO BIEGOWE
17.1. Terminy:
 finał wojewódzki: 1 dek. II 2020
Zgłoszenia szkół poprzez system rejestracji szkół srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019.
17.2. Uczestnictwo:
Drużynę stanowi 5 zawodniczek lub 5 zawodników z jednej szkoły urodzonych w latach 2005 – 2006.
17.3. Program zawodów:
 dziewczęta i chłopcy – ok. 3 km techniką klasyczną
17.4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Biegi odbywają się techniką klasyczną. Zawodnicy startują indywidualnie, co 30 sekund na podstawie losowania przed startem. O miejscu drużyny decyduje suma czasów 4 najlepszych zawodników. Sprzęt bez ograniczeń. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa w kategoriach dziewcząt i chłopców.
49
IX. LICELIADA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 roku.
1. SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA
1.1. Terminy:
 rejon: 3 dek. IX 2019
 finał wojewódzki: 21 V 2020
1.2. Program zawodów:
Dziewczęta:
 blok szybkościowy (100m, 200m, 400m)
 blok wytrzymałościowy (800m, 1500m)
 blok skocznościowy (skok w dal, skok wzwyż)
 blok rzutowy (pchnięcie kulą 16-17 lat – 3 kg, 18-20 lat – 4 kg, rzut oszczepem 16-17 lat – 500 g 18-20 lat – 600g, rzut dyskiem 1,0 kg)
 sztafeta 4 x 100m
Chłopcy:
 blok szybkościowy (100m, 200m, 400m)
 blok wytrzymałościowy (800m, 1500m)
 blok skocznościowy (skok w dal, skok wzwyż)
 blok rzutowy (pchnięcie kulą 16-17 lat – 5 kg, 18-19 lat – 6 kg, 20 lat – 7,26 kg, rzut oszczepem 16-17 lat – 700 g 18-20 lat – 800 g, rzut dyskiem 16-17 lat – 1,5 kg, 18-19 lat – 1,75 kg, 20 lat – 2,0 kg)
 sztafeta 4 x 100m
Na zawodach niższego szczebla niż wojewódzki organizatorzy ustalają program dostosowany do możliwości bazowych wybierając konkurencje z ww.
Na finałach wojewódzkich i ogólnopolskich rywalizacja odbywa się we wszystkich konkurencjach (po warunkiem startu min 2 zawodników w konkurencji).
1.3. Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkół ponadpodstawowych, oddzielnie dziewcząt i chłopców (2000 i młodsi). W skład reprezentacji może wejść max. 16 zawodniczek lub zawodników. Szkoła ma prawo wystawić nie więcej niż 3 zawodników w 1 konkurencji i jedną sztafetę.
Do finału wojewódzkiego kwalifikują się mistrzowie rejonów oraz do 20 – zespoły z najlepszymi wynikami z rundy jesiennej.
1.4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawodnik może brać udział w jednej konkurencji indywidualnej i w sztafecie (start w biegu na 800 lub 1500 m wyklucza udział w sztafecie).
Biegi w seriach na czas. W konkurencjach technicznych – po 4 próby.
2.
1.5. Klasyfikacja:
Osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg tabel punktowych w załączeniu. Na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych rezultatów tj. po 2 najlepsze wyniki z każdego z bloków (szybkościowy, wytrzymałościowy, skocznościowy, rzutowy) oraz 4 najlepsze z pozostałych (w tym ewentualnie sztafeta, jeśli punkty za nią uzyskane są wyższe od 4 pozostałych).
50
W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca 1 – 3 o wyższej lokacie decyduje wynik w lidze najlepszego zawodnika.
Uwaga: Sztafeta 4x100m nie jest obowiązkowa (jest traktowana jak każdy inny wynik). W przypadku nieobstawienia minimum 2 osobami każdego bloku drużyna jest dopuszczana do zawodów, ale za brak wyniku otrzymuje „0” punktów.
Klasyfikację wojewódzką przeprowadza się dla wszystkich szkół, osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców. Prowadzona będzie tylko klasyfikacja drużynowa. O klasyfikacji drużynowej w województwie decydują punkty zdobyte przez szkołę tylko w rundzie finałowej.
2. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
2.1. Terminy:
 powiat: 1 dek. X 2019
 rejon: 2 dek. X 2019
 finał wojewódzki: 22 X 2019
2.2. Program zawodów:
 dziewczęta – 10 x ok. 800 m
 chłopcy – 10 x ok. 800 m
2.3. Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców
Reprezentacja składa się z 10 uczniów/uczennic, urodzonych w roku 2000 i młodszych.
Finał wojewódzki zostanie przeprowadzony z udziałem 12 drużyn – po 2 z każdego rejonu. W zawodach rejonowych dopuszcza się max. po 2 drużyny z powiatu.
2.4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody odbywają się w formie sztafet. Zawodnicy startujący na I zmianie biegną ze startu wspólnego. Strefa zmian 20 m.
Szkoły posiadają numery startowe (własne lub przydzielone przez organizatora) oraz pałeczki sztafetowe. Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.
3. INDYWIDUALNO – DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
3.1. Terminy:
 powiat: do 30 III 2020
 rejon: 1 dek. IV 2020
 finał wojewódzki: 16 IV 2020
3.2. Program zawodów:
 dziewczęta (2000 i młodsze) – biegi na dystansie 1000 m
 chłopcy (2000 i młodsi) – biegi na dystansie 1200 m
3.3. Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców. Zespół składa się z min. 3 a max. 6 uczniów / uczennic z roczników jak wyżej.
Finał wojewódzki zostanie przeprowadzony z udziałem 12 drużyn – po 2 z każdego rejonu. W zawodach rejonowych dopuszcza się max. po 2 drużyny z powiatu.
W zawodach prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach poprzedniego szczebla, jeżeli ich drużyna nie awansowała. Zawodnicy ci otrzymają punkty do współzawodnictwa zgodnie z tabelą punktową (str. 12).
51
3.4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 6 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi. Suma miejsc na mecie zdobytych przez 5 najlepszych poszczególnych członków zespołu decyduje o jego miejscu w klasyfikacji drużynowej. W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 5 zawodników do punktacji dodaje się ostatnie miejsce + 1 za każdego zawodnika – do 5 wyników. Przy takiej samej liczbie punktów dwóch lub więcej zespołów o kolejności decyduje wyższe miejsce najlepszego zawodnika.
Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja indywidualna i drużynowa dla poszczególnych biegów i kategorii.
Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.
Przed biegiem zawodnicy otrzymują kartki startowe, które oddają na mecie, po biegu.
4. KOSZYKÓWKA
4.1. Terminy:
 powiat: do 31 I 2020
 rejon: 3 dek. II 2020
 półfinał: 2 dek. III 2020
 finał wojewódzki: 1 dek. IV 2020
4.2. Uczestnictwo:
Zawody przeprowadzone będą osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
W zawodach startują reprezentacje szkół ponadpodstawowych (rocznik zawodników 2000 i młodsi). Zespół liczy do 12 zawodników (w całym turnieju).
W zawodach rejonowych startują wyłącznie mistrzowie powiatów. Do półfinału wojewódzkiego awansują po dwie drużyny z rejonu (z zaliczeniem wyniku spotkania pomiędzy nimi). W finale wojewódzkim wystąpią 4 drużyny – zwycięzcy półfinałów oraz czwarta drużyna wyłoniona w turnieju barażowym z udziałem wicemistrzów półfinałów i ew. mistrza województwa z ub. roku. Finał wojewódzki rozegrany zostanie systemem pucharowym z rozstawieniem drużyn z jednego półfinału.
4.3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rozgrywane są zgodnie niniejszym regulaminem (szczegóły w IMS). Pozostałe zasady nie ujęte w regulaminie – zgodnie z przepisami PZKosz.
5. PIŁKA SIATKOWA
5.1. Terminy:
 powiat: do 20 XII 2019
 rejon: 3 dek. I 2020
 półfinał: 2 dek. II 2020
 finał wojewódzki: 2 dek. III 2020
5.2. Uczestnictwo:
Zawody przeprowadzone będą osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
W zawodach startują reprezentacje szkół ponadpodstawowych (rocznik zawodników 2000 i młodsi). Zespół max. 14 zawodników (w całym turnieju).
W zawodach rejonowych startują wyłącznie mistrzowie powiatów. Do półfinału wojewódzkiego awansują po dwie drużyny z rejonu (z zaliczeniem wyniku spotkania pomiędzy nimi).
52
W finale wojewódzkim wystąpią 4 drużyny – zwycięzcy półfinałów oraz czwarta drużyna wyłoniona w turnieju barażowym z udziałem wicemistrzów półfinałów i ew. mistrza województwa z ub. roku. Finał wojewódzki rozegrany zostanie systemem pucharowym z rozstawieniem drużyn z jednego półfinału.
5.3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rozgrywane są zgodnie niniejszym regulaminem (szczegóły w IMS).
Wysokość siatki:
 dziewczęta – 224 cm,
 chłopcy – 243 cm.
Pozostałe zasady nie ujęte w regulaminie – zgodnie z przepisami PZPS.
6. PIŁKA RĘCZNA
6.1. Terminy:
 powiat: do 15 XI 2019
 rejon: 1 dek. XII 2019
 półfinał: 1 dek. I 2020
 finał wojewódzki: 1 dek. II 2020
6.2. Uczestnictwo:
Zawody przeprowadzone będą osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
W zawodach startują reprezentacje szkół ponadpodstawowych (rocznik zawodników 2000 i młodsi). Zespół liczy do 16 zawodników (w całym turnieju).
W zawodach rejonowych startują wyłącznie mistrzowie powiatów. Do półfinału wojewódzkiego awansują po dwie drużyny z rejonu (z zaliczeniem wyniku spotkania pomiędzy nimi). W finale wojewódzkim wystąpią 4 drużyny – zwycięzcy półfinałów oraz czwarta drużyna wyłoniona w turnieju barażowym z udziałem wicemistrzów półfinałów i mistrza województwa z ub. roku. Finał wojewódzki rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym” przy skróconym czasie gry.
6.3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rozgrywane są zgodnie niniejszym regulaminem.
 Czas gry: 2 x 15-25 minut + 5 minut przerwy (w systemie turniejowym czas gry dostosowany jest do liczby rozgrywanych meczy).
 Obowiązują rozmiary piłki: nr 2 ( 54-56 cm) – dziewczęta; nr 3 (56-58)- chłopcy
 Drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu.
 Dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu.
 Zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu, a nie tylko wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu piłki.
 Można używać klej.
Pozostałe zasady nie ujęte w regulaminie – zgodnie z przepisami ZPRP. Punktacja – jak w Igrzyskach Młodziezy Szkolnej.
7. PIŁKA NOŻNA
7.1. Terminy:
 powiat: do 2 dek. VI 2020
7.2 Uczestnictwo:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w 2000 roku i młodsi. Zawody zostaną rozegrane osobno w kategorii dziewcząt i chłopców. Drużyna składa się z 10 zawodników (-czek) (w całym turnieju).
53
7.3. Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie – zgodnie z przepisami PZPN.
 Zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz.
 Zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość 20 – 32 m długość 40 – 56 m, bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki 3 x 2 m.
 Czas gry: 2 x 15 – 20 minut + do 5 minut przerwa.
 Obuwie: korkotrampki, trampki. Piłka: numer „4”.
 Pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m ( w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m.
 Bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym.
 Gra bez „spalonego”.
 Zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób: strata piłki, wykluczenie, rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m. Za złą zmianę bramkarza – rzut karny.
 Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska.
 Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej.
 Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”.
 Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki.
 Stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu).
7.4. Punktacja: Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis – 1 punkt, za przegrane 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: a) większa liczba zdobytych punktów, b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów:  większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),  korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,  lepsza różnica bramek w całym turnieju,  większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,  jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi zespołami W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca 2 x 5 minut i gra się do „złotej bramki”. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5, potem po razie do skutku.
8. UNIHOKEJ
8.1. Terminy:
 rejon: 3 dek. XI 2019
 półfinał: 3 dek. I 2020
 finał wojewódzki: 2 dek. II 2020
54
Zgłoszenia szkół poprzez system rejestracji szkół srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019.
8.2. Uczestnictwo:
Zawody przeprowadzone będą osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
W zawodach startują reprezentacje szkół ponadpodstawowych (rocznik zawodników 2000 i młodsi). Zespół liczy do 12 zawodników (w całym turnieju).
W zawodach rejonowych startują szkoły zgłoszone z danego rejonu.
Do półfinału wojewódzkiego awansują: 2 zespoły z I rejonu, 4 zespoły z II rejonu oraz po 3 drużyny z pozostałych rejonów. W finale wojewódzkim wystąpi 6 drużyn – po 2 z każdego półfinału. Finał wojewódzki rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym” z zaliczeniem wyników z zawodów półfinałowych.
8.3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rozgrywane są zgodnie niniejszym regulaminem (szczegóły w IMS). Pozostałe zasady nie ujęte w regulaminie – zgodnie z przepisami PZU. Zawody rozgrywane będą na duże bramki, z bramkarzami.
9. KOSZYKÓWKA 3 X 3
9.1. Terminy:
 finał wojewódzki: 3 dek. XI 2019
System ewentualnych eliminacji zostanie ustalony na podstawie liczby zgłoszonych do rozgrywek drużyn.
9.2 Uczestnictwo:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 2003-2004. Zawody zostaną rozegrane osobno w kategorii dziewcząt i chłopców. Drużyna składa się z 4 zawodników (-czek) (w całym turnieju), w tym 3 zawodników na boisku oraz 1 zawodnik rezerwowy.
9.1. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rozgrywane są zgodnie niniejszym regulaminem (szczegóły w IMS).
10. PŁYWANIE
10.1. Terminy:
 półfinały: 1 dek. XII 2019
 finał wojewódzki: 3 dek. I 2020
Zgłoszenia szkół poprzez system rejestracji szkół srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019.
10.2. Uczestnictwo:
W zawodach startują zespoły szkolne, w skład których wchodzą: 6 dziewcząt lub 6 chłopców urodzonych w roku 2000 i młodsi. Finał Wojewódzki zostanie przeprowadzony z udziałem 12 drużyn (mistrzowie półfinałow oraz do 12 – najlepsze wyniki). Podobnie rozegrane zostaną zawody indywidualne.
10.3. Program zawodów:
– sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt
– sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym chłopców
Podczas rejonowych i wojewódzkich zawodów w pływaniu sztafetowym odbędą się również zawody indywidualne w kolejności: 50 metrów stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym. Zawodnicy startujący indywidulanie w finale wojewódzkim, jeżeli ich szkoła nie startuje w sztafecie otrzymają punkty do współzawodnictwa zgodnie z tabelą punktową (str. 12).
Każdy uczestnik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie.
55
11. TENIS STOŁOWY
11.1. Terminy:
 powiat: 3 dek. XI 2019
 rejon: 2 dek. XII 2019
 finał wojewódzki: 1 dek. II 2020
11.2. Uczestnictwo:
Zawody rozgrywane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
W zawodach startują uczniowie szkół ponadpodstawowych ur. w roku 2000 i młodsi. Zespół liczy 2 dziewczyny + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy. Zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony do gry po 2. grze w meczu.
W zawodach rejonowych dopuszcza się max. po 2 drużyny z powiatu.
W finale wojewódzkim wystartuje 12 drużyn – po 2 z każdego rejonu. Rozstawieni będą mistrzowie rejonów oraz szkoły wg aktualnych list klasyfikacyjnych. W zawodach niższego szczebla zaleca się stosowanie systemu grupowo – pucharowego lub do dwóch przegranych spotkań.
11.3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rozgrywane są zgodnie niniejszym regulaminem (szczegóły w IMS). Pozostałe zasady – zgodnie z przepisami PZTS.
12. BADMINTON
12.1. Terminy:
 półfinał: 2 dek. X 2019
 finał wojewódzki: 1 dek. XI 2019
Zgłoszenia szkół poprzez system rejestracji szkół srs.szs.pl do dnia 30 IX 2019 r.
12.2. Uczestnictwo:
Zawody rozgrywane będą osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
W zawodach startują uczniowie szkół ponadpodstawowowych ur. w roku 2000 i młodsi.
Zespół liczy 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy. Zawodnik może być wymieniony w trakcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do końca spotkania pomiędzy dwoma zespołami.
Finał wojewódzki zostanie przeprowadzony z udziałem 8 drużyn w każdej kategorii, wyłonionych z turniejów eliminacyjnych.
12.3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem (szczegóły w gimnazjadzie). Pozostałe zasady – zgodnie z przepisami PZBad.
13. SZACHY
13.1. Terminy:
 powiat: 3 dek. X 2019
 rejon: 1 dek. XI 2019
 finał wojewódzki: 3 dek. XI 2019
13.2. Uczestnictwo:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w roku 2000
i młodsi. Drużyna składa się z 4 osób:
56
– I szachownica – chłopiec
– II szachownica – chłopiec
– III szachownica – chłopiec
– IV szachownica – dziewczyna
Skład drużyny obowiązuje przez cały turniej. Kolejność zawodników w drużynie nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.
Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna.
Finał Wojewódzki zostanie rozegrany z udziałem 12 zespołów (po 2 z każdego rejonu). Do zawodów rejonowych kwalifikują się po 2 drużyny z powiatu.
13.3. Program zawodów:
Zawody zostaną przeprowadzone systemem „każdy z każdym”.
Tempo gry 10-20 min. na partię dla zawodnika (w zależności od liczby drużyn).
13.4. Punktacja:
O miejscu drużyny decyduje w kolejności:
 punkty duże – meczowe (za wygrany mecz – 2 pkt, za remis – 1 pkt, za przegrany – 0 pkt)
 suma punktów zdobytych przez zawodników (wygrana – 1 pkt; remis – 0,5 pkt, przegrana – 0 pkt).
 wynik bezpośredniego spotkania,
 lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach,
 dodatkowy mecz po wyczerpaniu w/w kryteriów.
57
X. KONKURSY
1. KONKURS PLASTYCZNY „SPORT W WYOBRAŹNI UCZNIA”
1.1. Terminy:
Prace prosimy nadsyłać na adres PW SZS w Rzeszowie do dnia 30.05.2020 r.
1.2. Uczestnictwo:
Celem konkursu jest ukazania przez twórczość plastyczną dzieci i młodzieży związków kultury ze sportem.
Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych:
 I kategoria od 7 lat do 13 lat
 II kategoria od 14 lat do 16 lat
Techniki dowolne: malarstwo, rysunek, grafika, collage, rzeźba, techniki mieszane.
Prace powinny być oznaczone na odwrocie imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora, dokładnym adresem i nazwą szkoły.
2. KONKURS FOTOGRAFICZNY „SPORT W OBIEKTYWIE”
2.1 Terminy:
Prace należy nadsyłać na adres PW SZS w Rzeszowie do 30.05.2020 r.
2.2. Uczestnictwo:
Konkurs organizowany jest w kategoriach:
 młodzież szkolna
 dorośli
Konkurs obejmuje zdjęcia o tematyce sportowej z wyeksponowaniem udziału dzieci i młodzieży oraz akcentów związanych z SZS. Format zdjęć min. 10 x 15 cm.
Wskazane przesyłanie zdjęć pocztą elektroniczną na adres e-mailowy PW SZS.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 3 prace.
Prace powinny być oznaczone na odwrocie (lub w e-mailu) imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora, dokładnym adresem i nazwą szkoły.
3. KONKURS „FAIR PLAY”
3.1. Terminy:
Konkurs obejmuje okres roku szkolnego 2019/2020
Termin nadsyłania zgłoszeń: do końca czerwca 2020 r.
3.2. Uczestnictwo:
Zgłoszony do konkursu może być zawodnik, uczeń, trener, nauczyciel, zespół, drużyna, sędzia, organizator, kibic sportowy, którzy swoim postępowaniem lub szczególnym czynem przyczynili się do propagowania idei czystej sportowej walki, bez względu na osiągnięty wynik. Czynem tym pomogli innym, narażając, bądź poświęcając swoje szanse wygranej, dając tym samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych praw w sporcie oraz swojej humanitarnej postawie wobec drugiego człowieka bądź zespołu.
3.3. Zgłoszenia:
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do PW SZS w Rzeszowie umotywowanego wniosku, który powinien zawierać:
 nazwisko i imię lub nazwę zespołu – kandydata wraz z adresem i nazwą szkoły,
 nazwę, rodzaj, miejsce i termin omawianych zawodów sportowych,
 zwięzły opis wydarzeń lub charakterystyka kandydata,
 nazwisko i imię lub nazwa instytucji – organizacji przedstawiającej kandydata,
 nazwiska i podpisy ewentualnych świadków zdarzenia.
58
LEKKOATLETYCZNE TABELE PUNKTOWE * Trójbój lekkoatletyczny * Czwórbój lekkoatletyczny DZIEWCZĘTA R – pomiar ręczny
PKT 60 m 60 m R 600 m skok wzwyż skok w dal pił. palant. PKT
Powyżej 200 pkt.
1 pkt. za 0,01 s
10 pkt. za 0,1 s
1 pkt. za 0,2 s
2 pkt. za 1 cm
1 pkt za 2 cm
2 pkt. za 0,5 m
Powyżej 200 pkt.
200
7.38
7.1
1:32.11
1.79
5.93
77.0
200
199
7.39
1:32.29
1.78
5.91
76.5
199
198
7.40
1:32.48
1.77
5.90
198
197
7.42
1:32.67
5.88
76.0
197
196
7.43
1:32.86
1.76
5.87
196
195
7.44
7.2
1:33.05
5.85
75.5
195
194
7.46
1:33.24
1.75
5.84
194
193
7.47
1:33.43
5.83
75.0
193
192
7.48
1:33.62
1.74
5.81
74.5
192
191
7.50
1:33.81
5.80
191
190
7.51
1:34.00
5.78
74.0
190
189
7.52
1:34.19
1.73
5.77
189
188
7.54
1:34.39
5.76
73.5
188
187
7.55
7.3
1:34.58
1.72
5.74
187
186
7.56
1:34.77
5.73
73.0
186
185
7.58
1:34.97
1.71
5.71
72.5
185
184
7.59
1:35.17
5.70
184
183
7.60
1:35.36
1.70
5.68
72.0
183
182
7.61
1:35.56
5.67
182
181
7.62
1:35.76
1.69
5.65
71.5
181
180
7.63
7.4
1:35.95
5.64
71.0
180
179
7.64
1:36.15
1.68
5.63
179
178
7.65
1:36.35
5.61
70.5
178
177
7.66
1:36.55
1.67
5.60
177
176
7.67
1:36.75
5.58
70.0
176
175
7.68
1:36.95
5.57
69.5
175
174
7.69
1:37.16
1.66
5.55
174
173
7.70
1:37.36
5.54
69.0
173
172
7.71
1:37.56
1.65
5.52
172
171
7.72
1:37.77
5.51
68.5
171
170
7.73
7.5
1:37.97
1.64
5.49
68.0
170
169
7.74
1:38.18
5.48
169
168
7.75
1:38.46
1.63
5.47
67.5
168
167
7.76
1:38.74
5.46
167
166
7.77
1:38.98
1.62
5.45
67.0
166
165
7.78
1:39.26
5.44
165
164
7.79
1:39.54
1.61
5.43
66.5
164
163
7.80
1:39.82
5.42
66.0
163
162
7.81
1:40.10
1.60
5.41
162
161
7.82
1:40.38
5.39
65.5
161
160
7.83
7.6
1:40.66
5.38
160
159
7.84
1:40.94
1.59
5.36
65.0
159
158
7.85
1:41.22
5.34
64.5
158
157
7.86
1:41.50
1.58
5.32
157
156
7.87
1:41.78
5.30
64.0
156
155
7.88
1:42.06
1.57
5.27
155
154
7.89
1:42.34
5.24
63.5
154
153
7.90
1:42.62
1.56
5.21
63.0
153
152
7.91
1:42.80
5.19
152
151
7.92
1:42.95
5.18
152
59
PKT 60 m 60 m R 600 m skok wzwyż skok w dal pił. palant. PKT
150
7.93
7.7
1:43.10
1.55
5.17
62.5
150
149
7.94
1:43.25
5.16
149
148
7.95
1:43.40
1.54
5.15
148
147
7.96
1:43.55
5.14
62.0
147
146
7.97
1:43.70
1.53
5.13
146
145
7.98
1:43.80
5.12
145
144
7.99
1:43.90
1.52
61.5
144
143
8.00
1:44.00
5.11
143
142
8.01
1:44.10
5.10
142
141
8.02
1:44.20
1.51
5.09
61.0
141
140
8.03
7.8
1:44.30
140
139
8.05
1:44.40
5.08
60.5
139
138
8.06
1:44.50
1.50
5.07
138
137
8.07
1:44.60
5.06
60.0
137
136
8.09
1:44.70
136
135
8.10
1:44.80
1.49
5.05
59.5
135
134
8.12
1:44.90
5.04
134
133
8.13
7.9
1:45.00
5.03
59.0
133
132
8.14
1:45.10
1.48
132
131
8.15
1:45.20
5.02
58.5
131
130
8.16
1:45.30
5.01
130
129
8.18
1:45.40
1.47
5.00
58.0
129
128
8.19
1:45.50
128
127
8.20
1:45.60
4.99
57.5
127
126
8.21
1:45.70
1.46
4.98
126
125
8.22
1:45.80
4.97
57.0
125
124
8.23
8.0
1:45.90
124
123
8.24
1:46.00
1.45
4.96
56.5
123
122
8.25
1:46.10
4.95
122
121
8.26
1:46.20
4.94
56.0
121
120
8.27
1:46.30
1.44
120
119
8.28
1:46.40
4.93
55.5
119
118
8.29
1:46.50
4.92
118
117
8.30
1:46.60
1.43
4.91
55.0
117
116
8.31
1:46.70
116
115
8.32
1:46.80
4.90
54.5
115
114
8.33
8.1
1:46.90
1.42
4.89
114
113
8.34
1:47.00
4.88
54.0
113
112
8.35
1:47.10
112
111
8.36
1:47.20
1.41
4.87
53.5
111
110
8.37
1:47.30
4.86
110
109
8.38
1:47.40
4.85
53.0
109
108
8.39
1:47.50
1.40
52.5
108
107
8.40
1:47.60
4.84
107
106
8.41
1:47.70
4.83
52.0
106
105
8.42
1:47.80
1.39
4.82
105
104
8.43
8.2
1:47.90
4.81
51.5
104
103
8.45
1:47.99
4.80
51.0
103
102
8.47
1:48.08
1.38
4.79
102
101
8.48
1:48.20
4.78
50.5
101
60
PKT 60 m 60 m R 600 m skok wzwyż skok w dal pił. palant. PKT
100
8.49
1:48.40
4.77
50.0
100
99
8.50
1:48.60
1.37
4.76
99
98
8.52
1:48.90
4.75
49.5
98
97
8.54
8.3
1:49.20
4.74
49.0
97
96
8.56
1:49.50
1.36
4.73
96
95
8.58
1:49.80
4.72
48.5
95
94
8.60
1:50.15
4.71
48.0
94
93
8.62
1:50.50
1.35
4.70
47.5
93
92
8.64
8.4
1:50.90
4.69
92
91
8.66
1:51.30
4.68
47.0
91
90
8.69
1:51.75
1.34
4.67
46.5
90
89
8.72
1:52.20
4.66
46.0
89
88
8.75
8.5
1:52.70
4.64
88
87
8.78
1:53.20
1.33
4.63
45.5
87
86
8.81
1:53.75
4.62
45.0
86
85
8.84
8.6
1:54.35
4.61
44.5
85
84
8.87
1:54.95
1.32
4.59
84
83
8.89
1:55.55
4.58
44.0
83
82
8.91
1:56.15
4.56
43.5
82
81
8.93
1:56.75
1.31
4.55
43.0
81
80
8.95
8.7
1:57.30
4.53
80
79
8.97
1:57.85
4.51
42.5
79
78
9.00
1:58.35
1.30
4.49
42.0
78
77
9.02
1:58.85
4.47
41.5
77
76
9.05
8.8
1:59.35
4.45
76
75
9.07
1:59.85
1.29
4.42
41.0
75
74
9.10
2:00.35
4.39
40.5
74
73
9.13
8.9
2:00.85
4.37
40.0
73
72
9.16
2:01.35
1.28
4.35
72
71
9.20
2:01.85
4.33
39.5
71
70
9.23
9.0
2:02.35
4.31
39.0
70
69
9.26
2:02.85
1.27
4.29
38.5
69
68
9.28
2:03.40
4.27
68
67
9.30
2:03.95
4.25
38.0
67
66
9.32
2:04.50
1.26
4.23
37.5
66
65
9.35
9.1
2:05.05
4.21
37.0
65
64
9.39
2:05.60
4.19
64
63
9.43
9.2
2:06.15
1.25
4.17
36.5
63
62
9.47
2:06.70
4.15
36.0
62
61
9.51
2:07.25
1.24
4.13
35.5
61
60
9.55
9.3
2:07.80
4.11
60
59
9.59
2:08.35
1.23
4.09
35.0
59
58
9.63
9.4
2:08.90
4.07
34.5
58
57
9.67
2:09.45
1.22
4.05
34.0
57
56
9.71
2:10.00
4.03
33.5
56
55
9.75
9.5
2:10.55
1.21
4.01
55
54
9.79
2:11.10
3.99
33.0
54
53
9.83
9.6
2:11.65
1.20
3.97
32.5
53
52
9.87
2:12.20
3.94
32.0
52
51
9.91
2:12.75
1.19
3.91
31.5
51
61
PKT 60 m 60 m R 600 m skok wzwyż skok w dal pił. palant. PKT
50
9.95
9.7
2:13.30
3.88
50
49
9.99
2:13.85
1.18
3.85
31.0
49
48
10.03
9.8
2:14.40
3.82
30.5
48
47
10.07
2:14.95
1.17
3.79
30.0
47
46
10.11
2:15.50
3.76
46
45
10.15
9.9
2:16.05
1.16
3.73
29.5
45
44
10.19
2:16.60
3.70
29.0
44
43
10.23
10.0
2:17.15
1.15
3.67
28.5
43
42
10.27
2:17.70
3.64
42
41
10.31
2:18.25
1.14
3.61
28.0
41
40
10.35
10.1
2:18.80
3.58
27.5
40
39
10.39
2:19.35
1.13
3.55
27.0
39
38
10.43
10.2
2:19.90
3.52
38
37
10.47
2:20.45
1.12
3.49
26.5
37
36
10.51
2:21.00
3.46
26.0
36
35
10.55
10.3
2:21.55
1.11
3.43
25.5
35
34
10.59
2:22.10
3.40
25.0
34
33
10.63
10.4
2:22.65
1.10
3.37
24.5
33
32
10.67
2:23.20
3.34
24.0
32
31
10.71
2:23.75
1.09
3.31
23.5
31
30
10.75
10.5
2:24.30
3.28
23.0
30
29
10.79
2:24.85
1.08
3.25
22.5
29
28
10.83
10.6
2:25.40
1.07
3.22
22.0
28
27
10.87
2:25.95
3.19
21.5
27
26
10.91
2:26.50
1.06
3.16
21.0
26
25
10.95
10.7
2:27.10
1.05
3.13
20.5
25
24
10.99
2:27.70
3.10
20.0
24
23
11.04
10.8
2:28.30
1.04
3.07
19.5
23
22
11.09
2:28.95
1.03
3.04
19.0
22
21
11.14
10.9
2:29.65
3.01
18.5
21
20
11.19
2:30.35
1.02
2.98
18.0
20
19
11.25
11.0
2:31.05
1.01
2.95
17.5
19
18
11.31
11.1
2:31.75
1.00
2.92
17.0
18
17
11.37
2:32.45
2.89
16.5
17
16
11.43
11.2
2:33.15
0.99
2.86
16.0
16
15
11.49
2:33.85
0.98
2.83
15.5
15
14
11.56
11.3
2:34.65
0.97
2.80
15.0
14
13
11.64
11.4
2:35.45
0.96
2.77
14.5
13
12
11.72
11.5
2:36.25
0.95
2.74
14.0
12
11
11.80
11.6
2:37.05
0.94
2.71
13.5
11
10
11.88
11.7
2:37.85
0.93
2.67
13.0
10
9
11.96
2:38.65
0.92
2.63
12.5
9
8
12.04
11.8
2:39.45
0.91
2.59
12.0
8
7
12.12
11.9
2:40.25
0.90
2.55
11.5
7
6
12.20
12.0
2:41.05
0.88
2.50
11.0
6
5
12.30
12.1
2:41.85
0.87
2.45
10.5
5
4
12.40
12.2
2:42.65
0.85
2.40
10.0
4
3
12.50
12.3
2:43.35
0.84
2.35
9.5
3
2
12.62
12.4
2:44.35
0.82
2.25
9.0
2
1
12.75
12.5
2:45.35
0.80
2.10
8.0
1
62
LEKKOATLETYCZNE TABELE PUNKTOWE * Trójbój lekkoatletyczny * Czwórbój lekkoatletyczny CHŁOPCY R – pomiar ręczny
PKT 60 m 60 m R 1000 m skok wzwyż skok w dal pił. palant. PKT
Powyżej 200 pkt.
1 pkt. za 0,01 s
10 pkt. za 0,1 s
1 pkt. za 0,2 s
2 pkt. za 1 cm
1 pkt za 2 cm
2 pkt. za 0,5 m
Powyżej 200 pkt.
200
6.91
6.6
2:32.30
2.06
7.12
104.0
200
199
6.92
2:32.65
7.11
199
198
6.93
2:32.80
2.05
7.09
103.5
198
197
6.94
2:33.05
7.08
197
196
6.95
2:33.30
2.04
7.06
103.0
196
195
6.7
2:33.55
7.05
195
194
6.96
2:33.80
2.03
7.03
102.5
194
193
6.97
2:34.05
7.01
193
192
6.98
2:34.30
2.02
7.00
102.0
192
191
6.99
2:34.55
6.98
191
190
2:34.80
2.01
6.97
101.5
190
189
7.00
2:35.05
6.95
189
188
7.01
2:35.30
2.00
6.94
101.0
188
187
7.02
2:35.55
1.99
6.92
187
186
7.03
6.8
2:35.80
6.90
100.5
186
185
2:36.05
1.98
6.89
185
184
7.04
2:36.30
6.87
100.0
184
183
7.05
2:36.55
1.97
6.86
183
182
7.06
2:36.80
1.96
6.84
99.5
182
181
7.07
2:37.05
6.82
181
180
7.08
2:37.30
1.95
6.81
99.0
180
179
7.09
2:37.49
6.79
179
178
2:37.68
6.78
98.5
178
177
7.10
6.9
2:37.87
1.94
6.76
177
176
7.11
2:38.25
6.74
98.0
176
175
7.12
2:38.44
6.73
175
174
7.13
2:38.63
1.93
6.71
97.5
174
173
7.14
2:38.82
6.69
173
172
7.15
2:39.01
6.68
97.0
172
171
2:39.20
1.92
6.66
171
170
7.16
2:39.39
6.65
96.5
170
169
7.17
2:39.58
6.63
169
168
7.18
2:39.77
1.91
6.61
96.0
168
167
7.19
2:39.96
6.60
167
166
7.20
7.0
2:40.15
6.58
95.5
166
165
2:40.34
1.90
6.56
165
164
7.21
2:40.53
6.55
95.0
164
163
7.22
2:40.72
1.89
6.53
163
162
7.23
2:40.91
6.51
94.5
162
161
7.24
2:41.10
1.88
6.50
161
160
7.25
2:41.29
6.48
94.0
160
159
7.26
2:41.48
1.87
6.46
159
158
7.27
2:41.67
6.45
93.5
158
157
7.28
2:41.86
1.86
6.43
157
156
7.29
2:42.05
6.42
93.0
156
155
7.30
2:42.24
1.85
6.40
155
154
7.31
7.1
2:42.42
6.39
92.5
154
153
7.32
2:42.60
1.84
6.37
153
152
7.33
2:42.79
6.35
92.0
152
151
7.34
2:42.98
1.83
6.33
151
63
PKT 60 m 60 m R 1000 m skok wzwyż skok w dal pił. palant. PKT
150
7.35
2:43.19
6.31
91.5
150
149
7.36
2:43.42
6.30
149
148
7.37
2:43.65
1.82
6.29
91.0
148
147
7.38
2:43.88
6.28
147
146
7.39
2:44.11
6.26
90.5
146
145
7.40
2:44.34
1.81
6.25
90.0
145
144
7.41
2:44.57
6.24
89.5
144
143
7.42
7.2
2:44.80
6.22
89.0
143
142
7.43
2:45.03
1.80
6.21
88.5
142
141
7.44
2:45.26
6.20
88.0
141
140
7.45
2:45.49
6.19
87.5
140
139
7.46
2:45.72
1.79
6.18
87.0
139
138
7.47
2:45.95
6.17
86.5
138
137
7.48
2:46.19
6.16
86.0
137
136
7.49
2:46.43
1.78
6.14
85.5
136
135
7.50
2:46.68
6.13
85.0
135
134
7.51
2:46.93
6.12
84.5
134
133
7.52
2:47.18
1.77
6.11
84.0
133
132
7.53
7.3
2:47.43
6.10
83.5
132
131
7.54
2:47.68
6.08
83.0
131
130
7.55
2:47.92
1.76
6.07
82.5
130
129
7.56
2:48.16
6.06
82.0
129
128
7.57
2:48.40
6.04
81.5
128
127
7.58
2:48.64
6.03
81.0
127
126
7.59
2:48.88
1.75
6.02
80.5
126
125
7.60
2:49.09
6.01
80.0
125
124
7.61
2:49.44
6.00
79.5
124
123
7.62
2:49.79
1.74
5.99
79.0
123
122
7.63
2:50.14
5.98
78.5
122
121
7.64
7.4
2:50.49
5.96
78.0
121
120
7.65
2:50.84
1.73
5.95
77.5
120
119
7.66
2:51.19
5.94
77.0
119
118
7.67
2:51.54
5.92
76.5
118
117
7.68
2:51.89
1.72
5.91
76.0
117
116
7.69
2:52.24
5.90
75.5
116
115
7.70
2:52.59
5.88
75.0
115
114
7.71
2:52.95
1.71
5.87
74.5
114
113
7.72
2:53.30
5.85
74.0
113
112
7.73
7.5
2:53.65
5.84
73.5
112
111
7.74
2:54.00
1.70
5.82
73.0
111
110
7.75
2:54.35
5.80
72.5
110
109
7.76
2:54.70
1.69
5.78
72.0
109
108
7.77
2:55.05
1.68
5.76
71.5
108
107
7.78
2:55.40
5.74
71.0
107
106
7.79
2:55.75
1.67
5.72
70.5
106
105
7.80
2:56.10
1.66
5.70
70.0
105
104
7.81
2:56.45
5.68
69.5
104
103
7.82
2:56.80
1.65
5.66
69.0
103
102
7.83
2:57.10
1.64
5.64
68.5
102
101
7.84
7.6
2:57.60
5.62
68.0
101
64
PKT 60 m 60 m R 1000 m skok wzwyż skok w dal pił. palant. PKT
100
7.85
2:58.10
1.63
5.60
67.5
100
99
7.86
2:58.60
1.62
5.58
67.0
99
98
7.87
2:59.15
5.56
66.5
98
97
7.88
2:59.70
1.61
5.54
66.0
97
96
7.90
3:00.25
1.60
5.52
65.5
96
95
7.92
3:00.80
5.50
65.0
95
94
7.94
7.7
3:01.35
1.59
5.48
64.5
94
93
7.96
3:01.90
1.58
5.46
64.0
93
92
7.98
3:02.45
5.44
63.5
92
91
8.00
3:03.00
1.57
5.42
63.0
91
91
8.02
3:03.55
1.56
5.40
62.5
91
89
8.04
7.8
3:04.10
5.38
62.0
89
88
8.07
3:04.75
1.55
5.36
61.5
88
87
8.10
3:05.40
1.54
5.34
61.0
87
86
8.13
7.9
3:06.05
5.32
60.5
86
85
8.16
3:06.70
1.53
5.30
60.0
85
84
8.19
3:07.35
1.52
5.28
59.5
84
83
8.22
3:08.00
1.51
5.26
59.0
83
82
8.25
8.0
3:08.65
5.23
58.5
82
81
8.28
3:09.45
1.50
5.20
58.0
81
80
8.31
3:10.24
1.49
5.18
57.5
80
79
8.34
8.1
3:11.04
1.48
5.15
57.0
79
78
8.36
3:11.84
5.12
56.5
78
77
8.38
3:12.64
1.47
5.09
56.0
77
76
8.40
3:13.44
1.46
5.06
55.5
76
75
8.42
3:14.24
5.03
55.0
75
74
8.44
8.2
3:15.04
1.45
4.99
54.5
74
73
8.46
3:15.84
1.44
4.96
54.0
73
72
8.49
3:16.64
1.43
4.93
53.5
72
71
8.52
3:17.44
1.42
4.90
53.0
71
70
8.54
8.3
3:18.24
4.87
52.5
70
69
8.57
3:19.04
1.41
4.84
52.0
69
68
8.60
3:19.84
1.40
4.81
51.5
68
67
8.63
8.4
3:20.64
4.78
51.0
67
66
8.66
3:21.44
1.39
4.75
50.5
66
65
8.69
3:22.24
1.38
4.72
50.0
65
64
8.72
3:23.04
4.69
49.5
64
63
8.75
8.5
3:23.84
1.37
4.66
49.0
63
62
8.78
3:24.64
1.36
4.63
48.5
62
61
8.81
3.25.44
4.60
48.0
61
60
8.84
8.6
3:26.24
1.35
4.57
47.5
60
59
8.87
3:27.04
1.34
4.54
47.0
59
58
8.90
3:27.84
4.51
46.5
58
57
8.93
8.7
3:28.64
1.33
4.48
46.0
57
56
8.96
3:29.44
1.32
4.45
45.5
56
55
8.99
3:30.24
4.42
45.0
55
54
9.02
3:31.04
1.31
4.39
44.5
54
53
9.05
8.8
3:31.84
1.30
4.36
44.0
53
52
9.08
3:32.64
4.33
43.5
52
51
9.11
3:33.42
1.29
4.30
43.0
51
65
PKT 60 m 60 m R 1000 m skok wzwyż skok w dal pił. palant. PKT
50
9.14
8.9
3:34.40
1.28
4.27
42.5
50
49
9.17
3:35.73
4.24
42.0
49
48
9.20
3:36.53
1.27
4.21
41.5
48
47
9.23
9.0
3:37.34
1.26
4.18
41.0
47
46
9.26
3:38.32
4.15
40.5
46
45
9.29
3:39.30
1.25
4.12
40.0
45
44
9.32
9.1
3:40.28
1.24
4.09
39.5
44
43
9.36
3:41.26
4.06
39.0
43
42
9.40
3:42.24
1.23
4.03
38.5
42
41
9.43
9.2
3:43.22
1.22
4.00
38.0
41
40
9.46
3:44.21
3.97
37.5
40
39
9.50
3:45.20
1.21
3.94
37.0
39
38
9.54
9.3
3:46.19
1.20
3.91
36.5
38
37
9.58
3:47.18
1.19
3.88
36.0
37
36
9.62
3:48.17
3.85
35.5
36
35
9.66
9.4
3:49.37
1.18
3.82
35.0
35
34
9.70
3:50.57
1.17
3.79
34.5
34
33
9.75
9.5
3:51.77
1.16
3.76
34.0
33
32
9.80
3:52.97
3.74
33.5
32
31
9.85
9.6
3:54.17
1.15
3.72
33.0
31
30
9.90
3:55.37
1.14
3.70
32.5
30
29
9.95
9.7
3:56.57
1.13
3.68
32.0
29
28
10.00
3:57.77
3.66
31.5
28
27
10.05
9.8
3:58.97
1.12
3.64
31.0
27
26
10.10
4:00.17
1.11
3.62
30.5
26
25
10.15
9.9
4:01.37
1.10
3.60
30.0
25
24
10.20
4:02.57
3.57
29.5
24
23
10.25
10.0
4:03.77
1.09
3.53
29.0
23
22
10.30
4:04.97
1.08
3.49
28.5
22
21
10.35
10.1
4:05.17
1.07
3.45
28.0
21
20
10.40
4:06.37
3.41
27.5
20
19
10.45
10.2
4:07.57
1.06
3.37
27.0
19
18
10.50
4:08.77
1.05
3.33
26.5
18
17
10.55
10.3
4:10.40
1.04
3.29
26.0
17
16
10.60
4:12.20
3.25
25.5
16
15
10.65
10.4
4:14.00
1.03
3.21
25.0
15
14
10.70
4:15.80
1.02
3.17
24.5
14
13
10.75
10.5
4:17.60
1.01
3.12
24.0
13
12
10.80
4:19.40
1.00
3.07
23.5
12
11
10.85
10.6
4:21.20
0.99
3.02
23.0
11
10
10.90
4:23.00
0.98
2.97
22.5
10
9
10.95
10.7
4:24.80
0.97
2.90
22.0
9
8
11.00
4:26.60
0.95
2.83
21.5
8
7
11.05
10.8
4:27.40
0.93
2.76
21.0
7
6
11.10
4:29.20
0.91
2.68
20.5
6
5
11.15
10.9
4:31.00
0.89
2.60
20.0
5
4
11.20
11.0
4:32.80
0.87
2.50
19.5
4
3
11.30
11.1
4:34.60
0.85
2.40
19.0
3
2
11.45
11.2
4:36.40
0.83
2.25
18.5
2
1
11.60
11.4
4:38.20
0.80
2.10
18.0
1
LEKKOATLETYCZNE TABELE PUNKTOWE – DZIEWCZĘTA • Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Szkolna drużynowa liga lekkoatletyczna R – pomiar ręczny Pkt 100m 100m R 300m 300m R 600m 1000m 80pł 80pł R 200pł 200pł R wzwyż w dal kula 3 kg dysk 0,75 kg oszczep 500 g 4×100 4×100 R Pkt
Powyżej 200 pkt.
1 pkt. za 0,03 s
1 pkt. za 0,1 s
1 pkt. za 0,2 s
1 pkt. za 0,2 s
1 pkt za 0,05s
1 pkt za 0,05s
3 pkt. za 1 cm
1 pkt. za 2 cm
1 pkt. za 5 cm
1 pkt. za 25 cm
1 pkt. za 24 cm
1 pkt. za 0,1 s
Powyżej 200 pkt.
200
11.76
39.15
38.9
1:29.37
2:40.91
11.18
27.09
26.8
1.81
6.08
15.73
44.18
51.65
47.14
47.0
200
199
11.78
39.21
1:29.55
2:41.34
11.22
27.18
26.9
6.06
15.67
43.98
51.42
47.22
199
198
11.80
39.28
39.0
1:29.73
2:41.78
11.25
11.0
27.28
27.0
1.80
6.05
15.60
43.78
51.18
47.31
47.1
198
197
11.82
39.35
39.1
1:29.91
2:42.21
11.28
27.37
27.1
6.04
15.53
43.58
50.95
47.39
47.2
197
196
11.84
11.6
39.41
1:30.09
2:42.65
11.31
27.46
27.2
1.79
6.02
15.46
43.38
50.71
47.48
47.3
196
195
11.86
39.48
39.2
1:30.27
2:43.09
11.34
11.1
27.55
27.3
6.01
15.39
43.18
50.48
47.57
47.4
195
194
11.89
39.55
39.3
1:30.45
2:43.53
11.38
27.64
27.4
5.99
15.33
42.98
50.24
47.65
47.5
194
193
11.91
39.61
1:30.63
2:43.97
11.41
27.74
27.5
1.78
5.98
15.26
42.76
50.01
47.74
47.6
193
192
11.93
39.68
39.4
1:30.82
2:44.41
11.44
11.2
27.83
5.97
15.19
42.56
49.77
47.83
192
191
11.95
11.7
39.75
39.5
1:31.00
2:44.85
11.47
27.92
27.6
1.77
5.95
15.12
42.36
49.54
47.91
47.7
191
190
11.97
39.81
1:31.18
2:45.30
11.51
28.02
27.7
5.94
15.05
42.16
49.30
48.00
47.8
190
189
11.99
39.88
39.6
1:31.37
2:45.74
11.54
11.3
28.11
27.8
1.76
5.93
14.98
41.96
49.07
48.09
47.9
189
188
12.01
39.95
39.7
1:31.55
2:46.19
11.57
28.21
27.9
5.91
14.92
41.76
48.83
48.18
48.0
188
187
12.04
11.8
40.02
1:31.74
2:46.64
11.60
28.30
28.0
1.75
5.90
14.85
41.56
48.59
48.26
48.1
187
186
12.06
40.09
39.8
1:31.92
2:47.09
11.64
11.4
28.39
28.1
5.88
14.78
41.34
48.36
48.35
48.2
186
185
12.08
40.15
39.9
1:32.11
2:47.54
11.67
28.49
28.2
1.74
5.87
14.71
41.14
48.12
48.44
48.3
185
184
12.10
40.22
1:32.29
2:47.99
11.70
28.58
28.3
5.85
14.64
40.94
47.89
48.53
184
183
12.12
40.29
40.0
1:32.48
2:48.45
11.74
11.5
28.68
28.4
5.84
14.57
40.74
47.65
48.62
48.4
183
182
12.14
11.9
40.36
40.1
1:32.67
2:48.90
11.77
28.78
28.5
1.73
5.83
14.51
40.54
47.42
48.71
48.5
182
181
12.17
40.43
1:32.86
2:49.36
11.80
28.87
28.6
5.81
14.44
40.34
47.18
48.80
48.6
181
180
12.19
40.50
40.2
1:33.05
2:49.82
11.83
28.97
28.7
1.72
5.80
14.37
40.12
46.95
48.89
48.7
180
179
12.21
40.57
40.3
1:33.24
2:50.27
11.87
11.6
29.06
28.8
5.78
14.30
39.92
46.71
48.98
48.8
179
178
12.23
40.64
40.4
1:33.43
2:50.73
11.90
29.16
28.9
1.71
5.77
14.23
39.72
46.48
49.07
48.9
178
177
12.26
12.0
40.71
1:33.62
2:51.20
11.94
11.7
29.26
29.0
5.76
14.17
39.52
46.24
49.16
49.0
177
176
12.28
40.78
40.5
1:33.81
2:51.66
11.97
29.36
29.1
1.70
5.74
14.10
39.32
46.00
49.25
49.1
176
175
12.30
40.85
40.6
1:34.00
2:52.13
12,00
29.45
29.2
5.73
14.03
39.12
45.77
49.34
49.2
175
Pkt 100m 100m R 300m 300m R 600m 1000m 80pł 80pł R 200pł 200pł R wzwyż w dal kula 3 kg dysk 0,75 kg oszczep 500 g 4×100 4×100 R Pkt
174
12.32
40.92
1:34.19
2:52.59
12.04
11.8
29.55
29.3
1.69
5.71
13.96
38.90
45.53
49.43
174
173
12.34
12.1
40.99
40.7
1:34.39
2:53.06
12.07
29.65
29.4
5.70
13.89
38.70
45.30
49.52
49.3
173
172
12.37
41.06
40.8
1:34.58
2:53.53
12.10
29.75
29.5
1.68
5.68
13.82
38.50
45.06
49.61
49.4
172
171
12.39
41.13
1:34.77
2:54.00
12.14
11.9
29.85
29.6
5.67
13.76
38.30
44.83
49.70
49.5
171
170
12.41
41.20
40.9
1:34.97
2:54.47
12.17
29.95
29.7
1.67
5.65
13.69
38.10
44.59
49.80
49.6
170
169
12.44
12.2
41.27
41.0
1:35.17
2:54.94
12.21
30.04
29.8
5.64
13.62
37.90
44.36
49.89
49.7
169
168
12.46
41.34
41.1
1:35.36
2:55.42
12.24
12.0
30.14
29.9
5.63
13.55
37.68
44.12
49.98
49.8
168
167
12.48
41.41
1:35.56
2:55.90
12.28
30.24
30.0
1.66
5.61
13.48
37.48
43.89
50.07
49.9
167
166
12.50
41.48
41.2
1:35.76
2:56.38
12.31
30.34
30.1
5.60
13.41
37.28
43.65
50.17
50.0
166
165
12.53
41.55
41.3
1:35.95
2:56.86
12.34
12.1
30.44
30.2
1.65
5.58
13.35
37.08
43.41
50.26
50.1
165
164
12.55
12.3
41.63
1:36.15
2:57.34
12.38
30.55
30.3
5.57
13.28
36.88
43.18
50.35
50.2
164
163
12.57
41.70
41.4
1:36.35
2:57.82
12.41
30.65
30.4
1.64
5.55
13.21
36.68
42.94
50.45
50.3
163
162
12.60
41.77
41.5
1:36.55
2:58.30
12.45
12.2
30.75
30.5
5.54
13.14
36.46
42.71
50.54
50.4
162
161
12.62
41.84
41.6
1:36.75
2:58.79
12.48
30.85
30.6
1.63
5.52
13.07
36.26
42.47
50.64
50.5
161
160
12.64
12.4
41.92
1:36.95
2:59.28
12.52
30.95
30.7
5.51
13.01
36.06
42.24
50.73
160
159
12.67
41.99
41.7
1:37.16
2:59.77
12.55
12.3
31.05
30.8
1.62
5.49
12.94
35.86
42.00
50.83
50.6
159
158
12.69
42.06
41.8
1:37.36
3:00.26
12.59
31.16
30.9
5.48
12.87
35.66
41.77
50.92
50.7
158
157
12.71
42.13
1:37.56
3:00.75
12.63
31.26
31.0
1.61
5.47
12.80
35.46
41.53
51.02
50.8
157
156
12.74
12.5
42.21
41.9
1:37.77
3:01.25
12.66
12.4
31.36
31.1
5.45
12.73
35.24
41.30
51.11
50.9
156
155
12.76
42.28
42.0
1:37.97
3:01.74
12.70
31.47
31.2
1.60
5.44
12.66
35.04
41.06
51.21
51.0
155
154
12.78
42.36
42.1
1:38.18
3:02.24
12.73
31.57
31.3
5.42
12.60
34.84
40.82
51.31
51.1
154
153
12.81
42.43
1:38.38
3:02.74
12.77
12.5
31.68
31.4
5.41
12.53
34.64
40.59
51.40
51.2
153
152
12.83
42.50
42.2
1:38.59
3:03.24
12.80
31.78
31.5
1.59
5.39
12.46
34.44
40.36
51.50
51.3
152
151
12.86
12.6
42.58
42.3
1:38.80
3:03.75
12.84
12.6
31.89
31.6
5.38
12.39
34.24
40.12
51.60
51.4
151
150
12.88
42.65
42.4
1:39.01
3:04.25
12.88
31.99
31.7
1.58
5.36
12.32
34.02
39.89
51.69
51.5
150
149
12.90
42.73
1:39.22
3:04.76
12.91
32.10
31.8
5.35
12.25
33.82
39.66
51.79
51.6
149
148
12.93
42.80
42.5
1:39.43
3:05.27
12.95
12.7
32.20
31.9
1.57
5.33
12.19
33.62
39.42
51.89
51.7
148
147
12.95
12.7
42.88
42.6
1:39.64
3:05.78
12.99
32.31
32.0
5.32
12.12
33.42
39.19
51.99
51.8
147
Pkt 100m 100m R 300m 300m R 600m 1000m 80pł 80pł R 200pł 200pł R wzwyż w dal kula 3 kg dysk 0,75 kg oszczep 500 g 4×100 4×100 R Pkt
146
12.98
42.96
42.7
1:39.85
3:06.29
13.02
32.42
32.1
1.56
5.30
12.05
33.22
38.96
52.09
51.9
146
145
13.00
43.03
1:40.06
3:06.80
13.06
12.8
32.52
32.2
5.29
11.98
33.00
38.72
52.19
52.0
145
144
13.03
43.11
42.8
1:40.28
3:07.32
13.10
32.63
32.3
1.55
5.27
11.91
32.80
38.49
52.29
52.1
144
143
13.05
12.8
43.18
42.9
1:40.49
3:07.84
13.13
32.74
32.5
5.26
11.84
32.60
38.25
52.39
52.2
143
142
13.08
43.26
43.0
1:40.71
3:08.36
13.17
12.9
32.85
32.6
1.54
5.24
11.78
32.40
38.02
52.49
52.3
142
141
13.10
43.34
43.1
1:40.92
3:08.88
13.21
32.96
32.7
5.23
11.71
32.20
37.79
52.59
52.4
141
140
13.13
43.42
1:41.14
3:09.41
13.25
13.0
33.07
32.8
1.53
5.21
11.64
31.98
37.55
52.69
52.5
140
139
13.15
12.9
43.49
43.2
1:41.36
3:09.93
13.28
33.17
32.9
5.20
11.57
31.78
37.32
52.79
52.6
139
138
13.18
43.57
43.3
1:41.57
3:10.46
13.32
33.28
33.0
1.52
5.18
11.50
31.58
37.09
52.89
52.7
138
137
13.20
43.65
43.4
1:41.79
3:10.99
13.36
13.1
33.39
33.1
5.17
11.43
31.38
36.85
53.00
52.8
137
136
13.23
43.73
1:42.01
3:11.53
13.40
33.51
33.2
1.51
5.15
11.37
31.18
36.62
53.10
52.9
136
135
13.25
13.0
43.81
43.5
1:42.24
3:12.06
13.43
33.62
33.3
5.13
11.30
30.96
36.38
53.20
53.0
135
134
13.28
43.88
43.6
1:42.46
3:12.60
13.47
13.2
33.73
33.4
1.50
5.12
11.23
30.76
36.15
53.30
53.1
134
133
13.30
43.96
43.7
1:42.68
3:13.14
13.51
33.84
33.6
5.10
11.16
30.56
35.92
53.41
53.2
133
132
13.33
44.04
43.8
1:42.90
3:13.68
13.55
13.3
33.95
33.7
5.09
11.09
30.36
35.68
53.51
53.3
132
131
13.35
13.1
44.12
1:43.13
3:14.22
13.59
34.07
33.8
1.49
5.07
11.02
30.16
35.45
53.62
53.4
131
130
13.38
44.20
43.9
1:43.35
3:14.77
13.63
34.18
33.9
5.06
10.96
29.94
35.22
53.72
53.5
130
129
13.40
44.28
44.0
1:43.58
3:15.31
13.66
13.4
34.29
34.0
1.48
5.04
10.89
29.74
34.98
53.83
53.6
129
128
13.43
44.36
44.1
1:43.81
3:15.86
13.70
34.41
34.1
5.03
10.82
29.54
34.75
53.93
53.7
128
127
13.46
13.2
44.44
44.2
1:44.04
3:16.42
13.74
13.5
34.52
34.2
1.47
5.01
10.75
29.34
34.51
54.04
53.9
127
126
13.48
44.52
1:44.27
3:16.97
13.78
34.64
34.4
5.00
10.68
29.14
34.28
54.14
54.0
126
125
13.51
44.60
44.3
1:44.50
3:17.53
13.82
34.75
34.5
1.46
4.98
10.61
28.92
34.05
54.25
54.1
125
124
13.54
13.3
44.69
44.4
1:44.73
3:18.09
13.86
13.6
34.87
34.6
4.96
10.55
28.72
33.81
54.36
54.2
124
123
13.56
44.77
44.5
1:44.96
3:18.65
13.90
34.98
34.7
1.45
4.95
10.48
28.52
33.58
54.46
54.3
123
122
13.59
44.85
44.6
1:45.19
3:19.22
13.94
13.7
35.10
34.8
4.93
10.41
28.32
33.35
54.57
54.4
122
121
13.62
44.93
1:45.43
3:19.78
13.98
35.22
34.9
1.44
4.92
10.34
28.12
33.11
54.68
54.5
121
120
13.64
13.4
45.01
44.7
1:45.66
3:20.35
14.02
35.34
35.1
4.90
10.27
27.90
32.88
54.79
54.6
120
119
13.67
45.10
44.8
1:45.90
3:20.93
14.06
13.8
35.46
35.2
1.43
4.89
10.20
27.70
32.65
54.90
54.7
119
118
13.70
45.18
44.9
1:46.14
3:21.50
14.10
35.57
35.3
4.87
10.13
27.50
32.41
55.01
54.8
118
Pkt 100m 100m R 300m 300m R 600m 1000m 80pł 80pł R 200pł 200pł R wzwyż w dal kula 3 kg dysk 0,75 kg oszczep 500 g 4×100 4×100 R Pkt
117
13.72
45.26
45.0
1:46.38
3:22.08
14.14
13.9
35.69
35.4
1.42
4.85
10.07
27.30
32.18
55.12
54.9
117
116
13.75
13.5
45.35
45.1
1:46.62
3:22.66
14.18
35.81
35.5
4.84
10.00
27.08
31.94
55.23
55.0
116
115
13.78
45.43
1:46.86
3:23.24
14.22
35.93
35.6
1.41
4.82
9.93
26.88
31.71
55.34
55.2
115
114
13.81
45.52
45.2
1:47.10
3:23.83
14.26
14.0
36.06
35.8
4.81
9.86
26.68
31.48
55.45
55.3
114
113
13.83
45.60
45.3
1:47.34
3:24.42
14.31
36.18
35.9
1.40
4.79
9.79
26.48
31.24
55.56
55.4
113
112
13.86
13.6
45.69
45.4
1:47.59
3:25.01
14.35
14.1
36.30
36.0
4.77
9.72
26.26
31.01
55.68
55.5
112
111
13.89
45.77
45.5
1:47.83
3:25.60
14.39
36.42
36.1
1.39
4.76
9.66
26.06
30.78
55.79
55.6
111
110
13.92
45.86
45.6
1:48.08
3:26.20
14.43
36.55
36.3
4.74
9.59
25.86
30.54
55.90
55.7
110
109
13.95
13.7
45.95
45.7
1:48.33
3:26.80
14.47
14.2
36.67
36.4
1.38
4.72
9.52
25.66
30.31
56.02
55.8
109
108
13.97
46.03
1:48.58
3:27.40
14.51
36.79
36.5
4.71
9.45
25.46
30.07
56.13
55.9
108
107
14.00
46.12
45.8
1:48.83
3:28.01
14.56
14.3
36.92
36.6
1.37
4.69
9.38
25.24
29.84
56.25
56.1
107
106
14.03
46.21
45.9
1:49.08
3:28.62
14.60
37.04
36.8
4.68
9.31
25.04
29.61
56.36
56.2
106
105
14.06
13.8
46.29
46.0
1:49.33
3:29.23
14.64
14.4
37.17
36.9
1.36
4.66
9.25
24.84
29.37
56.48
56.3
105
104
14.09
46.38
46.1
1:49.59
3:29.85
14.68
37.30
37.0
4.64
9.18
24.64
29.14
56.59
56.4
104
103
14.12
46.47
46.2
1:49.85
3:30.47
14.73
37.42
37.1
1.35
4.63
9.11
24.42
28.91
56.71
56.5
103
102
14.15
13.9
46.56
46.3
1:50.10
3:31.09
14.77
14.5
37.55
37.3
4.61
9.04
24.22
28.67
56.83
56.6
102
101
14.18
46.65
46.4
1:50.36
3:31.71
14.81
37.68
37.4
1.34
4.59
8.97
24.02
28.44
56.95
56.8
101
100
14.21
46.74
46.5
1:50.62
3:32.34
14.86
14.6
37.81
37.5
4.58
8.90
23.82
28.20
57.06
56.9
100
99
14.23
46.83
1:50.88
3:32.98
14.90
37.94
37.7
1.33
4.56
8.83
23.60
27.97
57.18
57.0
99
98
14.26
14.0
46.92
46.6
1:51.15
3:33.61
14.95
14.7
38.07
37.8
4.54
8.77
23.40
27.73
57.30
57.1
98
97
14.29
47.01
46.7
1:51.41
3:34.25
14.99
38.20
37.9
1.32
4.53
8.70
23.20
27.49
57.42
57.2
97
96
14.32
47.10
46.8
1:51.68
3:34.89
15.03
38.33
38.0
4.51
8.63
23.00
27.25
57.55
57.4
96
95
14.35
14.1
47.19
46.9
1:51.94
3:35.54
15.08
14.8
38.47
38.2
1.31
4.49
8.56
22.78
27.01
57.67
57.5
95
94
14.38
47.28
47.0
1:52.21
3:36.19
15.12
38.60
38.3
4.48
8.49
22.58
26.77
57.79
57.6
94
93
14.41
47.38
47.1
1:52.48
3:36.84
15.17
14.9
38.73
38.4
1.30
4.46
8.42
22.38
26.53
57.91
57.7
93
92
14.45
14.2
47.47
47.2
1:52.76
3:37.50
15.21
38.87
38.6
4.44
8.35
22.18
26.29
58.04
57.9
92
91
14.48
47.56
47.3
1:53.03
3:38.16
15.26
15.0
39.00
38.7
1.29
4.43
8.29
21.96
26.06
58.16
58.0
91
90
14.51
47.66
47.4
1:53.30
3:38.83
15.31
39.14
38.9
4.41
8.22
21.76
25.82
58.28
58.1
90
89
14.54
14.3
47.75
47.5
1:53.58
3:39.50
15.35
15.1
39.28
39.0
1.28
4.39
8.15
21.56
25.58
58.41
58.2
89
Pkt 100m 100m R 300m 300m R 600m 1000m 80pł 80pł R 200pł 200pł R wzwyż w dal kula 3 kg dysk 0,75 kg oszczep 500 g 4×100 4×100 R Pkt
88
14.57
47.85
47.6
1:53.86
3:40.17
15.40
39.42
39.1
4.37
8.08
21.36
25.34
58.54
58.4
88
87
14.60
47.94
47.7
1:54.14
3:40.85
15.45
15.2
39.55
39.3
1.27
4.36
8.01
21.14
25.10
58.66
58.5
87
86
14.63
48.04
47.8
1:54.42
3:41.53
15.49
39.69
39.4
4.34
7.94
20.94
24.86
58.79
58.6
86
85
14.66
14.4
48.14
47.9
1:54.71
3:42.22
15.54
15.3
39.83
39.5
1.26
4.32
7.87
20.74
24.62
58.92
58.7
85
84
14.70
48.23
1:54.99
3:42.91
15.59
39.98
39.7
4.30
7.81
20.52
24.38
59.05
58.9
84
83
14.73
48.33
48.0
1:55.28
3:43.60
15.63
40.12
39.8
1.25
4.29
7.74
20.32
24.15
59.18
59.0
83
82
14.76
14.5
48.43
48.1
1:55.57
3:44.30
15.68
15.4
40.26
40.0
4.27
7.67
20.12
23.91
59.31
59.1
82
81
14.79
48.53
48.2
1:55.86
3:45.01
15.73
40.40
40.1
1.24
4.25
7.60
19.92
23.67
59.44
59.3
81
80
14.83
48.62
48.3
1:56.16
3:45.72
15.78
15.5
40.55
40.3
4.23
7.53
19.70
23.43
59.57
59.4
80
79
14.86
14.6
48.72
48.4
1:56.45
3:46.43
15.83
40.69
40.4
1.23
4.22
7.46
19.50
23.19
59.71
59.5
79
78
14.89
48.82
48.5
1:56.75
3:47.15
15.88
15.6
40.84
40.6
4.20
7.39
19.30
22.95
59.84
59.7
78
77
14.93
48.93
48.6
1:57.05
3:47.87
15.92
40.99
40.7
1.22
4.18
7.33
19.10
22.71
59.97
59.8
77
76
14.96
14.7
49.03
48.7
1:57.35
3:48.60
15.97
15.7
41.14
40.9
4.16
7.26
18.88
22.47
60.11
59.9
76
75
14.99
49.13
48.8
1:57.66
3:49.34
16.02
41.29
41.0
1.21
4.15
7.19
18.68
22.23
60.24
60.1
75
74
15.03
49.23
48.9
1:57.96
3:50.08
16.07
15.8
41.44
41.2
4.13
7.12
18.48
22.00
60.38
60.2
74
73
15.06
14.8
49.33
49.0
1:58.27
3:50.82
16.12
41.59
41.3
1.20
4.11
7.05
18.26
21.76
60.52
60.3
73
72
15.10
49.44
49.2
1:58.58
3:51.57
16.18
15.9
41.74
41.5
1.19
4.09
6.98
18.06
21.52
60.66
60.5
72
71
15.13
49.54
49.3
1:58.89
3:52.33
16.23
41.89
41.6
4.07
6.91
17.86
21.28
60.80
60.6
71
70
15.17
14.9
49.65
49.4
1:59.21
3:53.09
16.28
16.0
42.05
41.8
1.18
4.06
6.85
17.64
21.04
60.94
60.8
70
69
15.20
49.75
49.5
1:59.53
3:53.86
16.33
42.20
41.9
4.04
6.78
17.44
20.80
61.08
60.9
69
68
15.24
15.0
49.86
49.6
1:59.85
3:54.63
16.38
16.1
42.36
42.1
1.17
4.02
6.71
17.24
20.56
61.22
61.0
68
67
15.27
49.97
49.7
2:00.17
3:55.41
16.43
42.52
42.2
4.00
6.64
17.04
20.32
61.37
61.2
67
66
15.31
50.07
49.8
2:00.50
3:56.20
16.49
16.2
42.68
42.4
1.16
3.98
6.57
16.82
20.09
61.51
61.3
66
65
15.34
15.1
50.18
49.9
2:00.83
3:56.99
16.54
16.3
42.84
42.6
3.96
6.50
16.62
19.85
61.66
61.5
65
64
15.38
50.29
50.0
2:01.16
3:57.79
16.59
43.00
42.7
1.15
3.94
6.43
16.42
19.61
61.81
61.6
64
63
15.42
50.40
50.1
2:01.49
3:58.60
16.65
16.4
43.16
42.9
3.93
6.36
16.20
19.37
61.95
61.8
63
62
15.45
15.2
50.51
50.2
2:01.83
3:59.41
16.70
43.33
43.0
1.14
3.91
6.30
16.00
19.13
62.10
61.9
62
61
15.49
50.63
50.3
2:02.17
4:00.23
16.76
16.5
43.49
43.2
3.89
6.23
15.80
18.89
62.25
62.1
61
60
15.53
50.74
50.5
2:02.51
4:01.06
16.81
43.66
43.4
1.13
3.87
6.16
15.58
18.65
62.40
62.2
60
Pkt 100m 100m R 300m 300m R 600m 1000m 80pł 80pł R 200pł 200pł R wzwyż w dal kula 3 kg dysk 0,75 kg oszczep 500 g 4×100 4×100 R Pkt
59
15.57
15.3
50.85
50.6
2:02.86
4:01.90
16.87
16.6
43.83
43.5
3.85
6.09
15.38
18.41
62.56
62.4
59
58
15.61
50.97
50.7
2:03.21
4:02.74
16.92
44.00
43.7
1.12
3.83
6.02
15.18
18.18
62.71
62.5
58
57
15.64
15.4
51.08
50.8
2:03.56
4:03.59
16.98
16.7
44.17
43.9
3.81
5.95
14.96
17.94
62.87
62.7
57
56
15.68
51.20
50.9
2:03.92
4:04.45
17.04
16.8
44.34
44.1
1.11
3.79
5.88
14.76
17.70
63.02
62.8
56
55
15.72
51.31
51.0
2:04.28
4:05.32
17.09
44.52
44.2
1.10
3.77
5.81
14.56
17.46
63.18
63.0
55
54
15.76
15.5
51.43
51.1
2:04.64
4:06.19
17.15
16.9
44.69
44.4
3.75
5.75
14.34
17.22
63.34
63.2
54
53
15.80
51.55
51.3
2:05.01
4:07.08
17.21
44.87
44.6
1.09
3.73
5.68
14.14
16.98
63.50
63.3
53
52
15.84
15.6
51.67
51.4
2:05.38
4:07.97
17.27
17.0
45.05
44.8
3.71
5.61
13.94
16.74
63.66
63.5
52
51
15.88
51.79
51.5
2:05.75
4:08.88
17.33
45.23
44.9
1.08
3.69
5.54
13.72
16.50
63.83
63.6
51
50
15.92
51.91
51.6
2:06.13
4:09.79
17.39
17.1
45.42
45.1
3.67
5.47
13.52
16.26
63.99
63.8
50
49
15.97
15.7
52.04
51.8
2:06.51
4:10.71
17.45
17.2
45.60
45.3
1.07
3.65
5.40
13.32
16.02
64.16
64.0
49
48
16.01
52.16
51.9
2:06.90
4:11.64
17.51
45.79
45.5
3.63
5.33
13.10
15.78
64.33
64.1
48
47
16.05
15.8
52.29
52.0
2:07.29
4:12.59
17.57
17.3
45.98
45.7
1.06
3.61
5.26
12.90
15.54
64.50
64.3
47
46
16.09
52.41
52.1
2:07.69
4:13.54
17.64
17.4
46.17
45.9
1.05
3.59
5.20
12.70
15.29
64.67
64.5
46
45
16.14
15.9
52.54
52.3
2:08.09
4:14.51
17.70
46.36
46.1
3.57
5.13
12.48
15.05
64.84
64.7
45
44
16.18
52.67
52.4
2:08.49
4:15.49
17.76
17.5
46.55
46.3
1.04
3.55
5.06
12.28
14.81
65.02
64.8
44
43
16.23
52.80
52.5
2:08.90
4:16.48
17.83
46.75
46.5
3.53
4.99
12.06
14.56
65.20
65.0
43
42
16.27
16.0
52.93
52.6
2:09.32
4:17.48
17.89
17.6
46.95
46.7
1.03
3.51
4.92
11.86
14.32
65.38
65.2
42
41
16.32
53.06
52.8
2:09.74
4:18.50
17.96
17.7
47.15
46.9
3.49
4.85
11.66
14.08
65.56
65.4
41
40
16.36
16.1
53.20
52.9
2:10.17
4:19.52
18.02
47.36
47.1
1.02
3.47
4.78
11.44
13.83
65.74
65.6
40
39
16.41
53.33
53.0
2:10.60
4:20.57
18.09
17.8
47.57
47.3
1.01
3.45
4.71
11.24
13.59
65.93
65.7
39
38
16.45
16.2
53.47
53.2
2:11.04
4:21.63
18.16
17.9
47.78
47.5
3.42
4.64
11.02
13.35
66.12
65.9
38
37
16.50
53.61
53.3
2:11.49
4:22.70
18.23
47.99
47.7
1.00
3.40
4.57
10.82
13.11
66.31
66.1
37
36
16.55
16.3
53.75
53.5
2:11.94
4:23.79
18.30
18.0
48.20
47.9
3.38
4.51
10.62
12.86
66.50
66.3
36
35
16.60
53.90
53.6
2:12.40
4:24.89
18.37
18.1
48.42
48.1
0.99
3.36
4.44
10.40
12.62
66.70
66.5
35
34
16.65
16.4
54.04
53.8
2:12.86
4:26.01
18.44
18.2
48.64
48.4
3.34
4.37
10.20
12.38
66.90
66.7
34
33
16.70
54.19
53.9
2:13.34
4:27.16
18.51
48.87
48.6
0.98
3.31
4.30
9.98
12.13
67.10
66.9
33
32
16.75
16.5
54.34
54.1
2:13.82
4:28.31
18.59
18.3
49.10
48.8
0.97
3.29
4.23
9.78
11.89
67.30
67.1
32
31
16.80
54.49
54.2
2:14.31
4:29.49
18.66
18.4
49.33
49.0
3.27
4.16
9.58
11.65
67.51
67.3
31
Pkt 100m 100m R 300m 300m R 600m 1000m 80pł 80pł R 200pł 200pł R wzwyż w dal kula 3 kg dysk 0,75 kg oszczep 500 g 4×100 4×100 R Pkt
30
16.86
16.6
54.64
54.4
2:14.81
4:30.69
18.74
18.5
49.57
49.3
0.96
3.25
4.09
9.36
11.40
67.72
67.5
30
29
16.91
54.79
54.5
2:15.31
4:31.92
18.81
49.81
49.5
3.22
4.02
9.16
11.16
67.93
67.7
29
28
16.96
16.7
54.95
54.7
2:15.83
4:33.16
18.89
18.6
50.05
49.8
0.95
3.20
3.95
8.94
10.92
68.15
68.0
28
27
17.02
55.11
54.8
2:16.36
4:34.43
18.97
18.7
50.30
50.0
0.94
3.18
3.88
8.74
10.67
68.37
68.2
27
26
17.08
16.8
55.27
55.0
2:16.90
4:35.72
19.05
18.8
50.55
50.3
3.15
3.82
8.52
10.43
68.60
68.4
26
25
17.13
55.44
55.2
2:17.45
4:37.05
19.13
50.81
50.5
0.93
3.13
3.75
8.32
10.19
68.83
68.6
25
24
17.19
16.9
55.61
55.3
2:18.01
4:38.40
19.22
18.9
51.07
50.8
3.10
3.68
8.10
9.95
69.06
68.9
24
23
17.25
17.0
55.78
55.5
2:18.58
4:39.78
19.30
19.0
51.34
51.1
0.92
3.08
3.61
7.90
9.70
69.30
69.1
23
22
17.31
55.96
55.7
2:19.17
4:41.20
19.39
19.1
51.62
51.3
0.91
3.06
3.54
7.70
9.46
69.54
69.4
22
21
17.38
17.1
56.13
55.8
2:19.77
4:42.65
19.48
19.2
51.90
51.6
3.03
3.47
7.48
9.22
69.79
69.6
21
20
17.44
17.2
56.32
56.0
2:20.39
4:44.13
19.57
19.3
0.90
3.00
3.40
7.28
8.97
70.05
69.9
20
19
17.51
56.50
56.2
2:21.03
4:45.66
19.66
19.4
52.49
52.2
2.98
3.33
7.06
8.73
70.31
70.1
19
18
17.57
17.3
56.69
56.4
2:21.68
4:47.24
19.76
19.5
52.79
52.5
0.89
2.95
3.26
6.86
8.49
70.58
70.4
18
17
17.64
17.4
56.89
56.6
2:22.36
4:48.86
19.86
19.6
53.10
52.8
0.88
2.93
3.19
6.64
8.24
70.85
70.7
17
16
17.71
57.09
56.8
2:23.06
4:50.53
19.96
19.7
53.42
53.1
2.90
3.12
6.44
8.00
71.14
71.0
16
15
17.79
17.5
57.30
57.0
2:23.78
4:52.27
20.06
19.8
53.76
53.5
0.87
2.87
3.05
6.22
7.76
71.43
71.2
15
14
17.86
17.6
57.51
57.2
2:24.52
4:54.06
20.17
19.9
54.10
53.8
0.86
2.84
2.98
6.00
7.51
71.73
71.5
14
13
17.94
17.7
57.73
57.4
2:25.30
4:55.93
20.28
20.0
54.46
54.2
2.82
2.91
5.80
7.27
72.04
71.9
13
12
18.02
57.96
57.7
2:26.11
4:57.87
20.39
20.1
54.83
54.5
0.85
2.79
2.85
5.58
7.03
72.37
72.2
12
11
18.11
17.8
58.20
57.9
2:26.96
4:59.91
20.51
20.2
55.21
54.9
0.84
2.76
2.78
5.38
6.79
72.70
72.5
11
10
18.20
17.9
58.44
58.2
2:27.85
5:02.05
20.64
20.4
55.62
55.3
2.73
2.71
5.16
6.54
73.05
72.9
10
9
18.29
18.0
58.70
58.4
2:28.80
5:04.31
20.77
20.5
56.04
55.8
0.83
2.70
2.64
4.96
6.30
73.42
73.2
9
8
18.39
18.1
58.97
58.7
2:29.80
5:06.71
20.90
20.6
56.49
56.2
0.82
2.66
2.57
4.74
6.06
73.81
73.6
8
7
18.50
18.2
59.26
59.0
2:30.87
5:09.28
21.05
20.8
56.97
56.7
0.81
2.63
2.50
4.52
5.81
74.23
74.0
7
6
18.61
18.3
59.56
59.3
2:32.03
5:12.05
21.20
20.9
57.49
57.2
2.59
2.43
4.32
5.57
74.67
74.5
6
5
18.73
18.4
59.89
59.6
2:33.30
5:15.09
21.37
21.1
58.05
57.8
0.80
2.56
2.36
4.10
5.33
75.15
75.0
5
4
18.87
18.6
60.25
60.0
2:34.72
5:18.48
21.55
21.3
58.67
58.4
0.79
2.52
2.29
3.88
5.08
75.68
75.5
4
3
19.02
18.7
60.65
60.4
2:36.34
5:22.37
21.76
21.5
59.38
59.1
0.78
2.48
2.22
3.66
4.84
76.28
76.1
3
2
19.20
18.9
61.12
60.8
2:38.30
5:27.06
22.00
21.7
60.22
59.9
2.43
2.15
3.46
4.60
76.98
76.8
2
1
19.44
19.2
61.72
61.4
2:40.92
5:33.30
22.31
22.0
61.32
61.0
0.77
2.38
2.08
3.24
4.36
77.89
77.7
1
LEKKOATLETYCZNE TABELE PUNKTOWE – CHŁOPCY • Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Szkolna drużynowa liga lekkoatletyczna R – pomiar ręczny Pkt 100m 100m R 300m 300m R 600m 1000m 2000m 110pł R 110pł 200pł R 200pł wzwyż w dal kula 5 kg dysk 1 kg oszczep 600 g 4×100 4×100 R Pkt
Powyżej 200 pkt.
1 pkt. za 0,03 s
1 pkt. za 0,1 s
1 pkt. za 0,15 s
1 pkt. za 0,25 s
1 pkt. za 0,04 s
1 pkt. za 0,02 s
3 pkt. za 1 cm
1 pkt. za 2 cm
1 pkt. za 10 cm
1 pkt. za 40cm
1 pkt. za 40cm
1 pkt. za 0,1 s
Powyżej 200 pkt.
200
10.74
10.5
34.49
34.2
1:19.28
2:28.63
5:30.45
14.23
13.9 24.78 24.5
2.06
7.11
16.99
64.16
66.78
43.57
43.4
200
199
10.76
34.56
34.3
1:19.46
2:28.92
5:31.13
14.27
14.0 24.86 24.6
2.05
7.09
16.92
63.86
66.46
43.66
43.5
199
198
10.78
34.63
1:19.64
2:29.20
5:31.82
14.31
24.94 24.7
7.08
16.85
63.58
66.16
43.75
43.6
198
197
10.79
34.69
34.4
1:19.83
2:29.49
5:32.52
14.35
14.1 25.02
2.04
7.06
16.78
63.28
65.86
43.84
43.7
197
196
10.81
34.76
34.5
1:20.01
2:29.78
5:33.21
14.40
25.11 24.8
7.05
16.70
62.98
65.56
43.93
196
195
10.83
34.83
1:20.20
2:30.07
5:33.91
14.44
14.2 25.19 24.9
2.03
7.03
16.63
62.68
65.26
44.02
43.8
195
194
10.85
10.6
34.89
34.6
1:20.38
2:30.36
5:34.61
14.48
25.27 25.0
7.01
16.56
62.38
64.96
44.12
43.9
194
193
10.87
34.96
34.7
1:20.57
2:30.65
5:35.31
14.52
25.35 25.1
2.02
7.00
16.48
62.08
64.66
44.21
44.0
193
192
10.89
35.03
1:20.76
2:30.94
5:36.01
14.56
14.3 25.44 25.2
6.98
16.41
61.78
64.36
44.30
44.1
192
191
10.91
35.10
34.8
1:20.94
2:31.23
5:36.71
14.60
25.52
2.01
6.97
16.34
61.50
64.06
44.39
44.2
191
190
10.93
35.16
34.9
1:21.13
2:31.53
5:37.42
14.65
14.4 25.60 25.3
6.95
16.27
61.20
63.74
44.48
44.3
190
189
10.94
10.7
35.23
1:21.32
2:31.82
5:38.13
14.69
25.68 25.4
2.00
6.94
16.19
60.90
63.44
44.57
44.4
189
188
10.96
35.30
35.0
1:21.51
2:32.12
5:38.85
14.73
25.77 25.5
1.99
6.92
16.12
60.60
63.14
44.67
44.5
188
187
10.98
35.37
35.1
1:21.70
2:32.41
5:39.56
14.77
14.5 25.85 25.6
6.90
16.05
60.30
62.84
44.76
44.6
187
186
11.00
35.44
35.2
1:21.89
2:32.71
5:40.28
14.82
25.94 25.7
1.98
6.89
15.97
60.00
62.54
44.85
44.7
186
185
11.02
35.51
1:22.08
2:33.01
5:41.00
14.86
14.6 26.02
6.87
15.90
59.70
62.24
44.95
44.8
185
184
11.04
10.8
35.57
35.3
1:22.27
2:33.31
5:41.72
14.90
26.10 25.8
1.97
6.86
15.83
59.40
61.94
45.04
44.9
184
183
11.06
35.64
35.4
1:22.46
2:33.61
5:42.44
14.94
14.7 26.19 25.9
6.84
15.75
59.12
61.62
45.13
183
182
11.08
35.71
1:22.65
2:33.91
5:43.17
14.99
26.27 26.0
1.96
6.82
15.68
58.82
61.32
45.23
45.0
182
181
11.10
35.78
35.5
1:22.84
2:34.22
5:43.90
15.03
26.36 26.1
6.81
15.61
58.52
61.02
45.32
45.1
181
180
11.12
35.85
35.6
1:23.04
2:34.52
5:44.63
15.07
14.8 26.44 26.2
1.95
6.79
15.54
58.22
60.72
45.41
45.2
180
179
11.14
10.9
35.92
1:23.23
2:34.82
5:45.37
15.12
26.53
1.94
6.78
15.46
57.92
60.42
45.51
45.3
179
178
11.16
35.99
35.7
1:23.42
2:35.13
5:46.11
15.16
14.9 26.62 26.3
6.76
15.39
57.62
60.12
45.60
45.4
178
177
11.18
36.06
35.8
1:23.62
2:35.44
5:46.85
15.20
26.70 26.4
1.93
6.74
15.32
57.32
59.80
45.70
45.5
177
176
11.20
36.13
1:23.81
2:35.75
5:47.59
15.25
15.0 26.79 26.5
6.73
15.24
57.02
59.50
45.80
45.6
176
175
11.22
36.20
35.9
1:24.01
2:36.05
5:48.33
15.29
26.87 26.6
1.92
6.71
15.17
56.72
59.20
45.89
45.7
175
Pkt 100m 100m R 300m 300m R 600m 1000m 2000m 110pł R 110pł 200pł R 200pł wzwyż w dal kula 5 kg dysk 1 kg oszczep 600 g 4×100 4×100 R Pkt
174
11.24
11.0
36.27
36.0
1:24.20
2:36.36
5:49.08
15.34
15.1 26.96 26.7
6.69
15.10
56.44
58.90
45.99
45.8
174
173
11.26
36.34
36.1
1:24.40
2:36.68
5:49.83
15.38
27.05 26.8
1.91
6.68
15.02
56.14
58.60
46.08
45.9
173
172
11.28
36.42
1:24.60
2:36.99
5:50.58
15.42
27.13
6.66
14.95
55.84
58.30
46.18
46.0
172
171
11.30
36.49
36.2
1:24.80
2:37.30
5:51.34
15.47
15.2 27.22 26.9
1.90
6.65
14.88
55.54
58.00
46.28
46.1
171
170
11.31
36.56
36.3
1:25.00
2:37.62
5:52.10
15.51
27.31 27.0
1.89
6.63
14.80
55.24
57.68
46.37
46.2
170
169
11.34
11.1
36.63
1:25.19
2:37.93
5:52.86
15.56
15.3 27.40 27.1
6.61
14.73
54.94
57.38
46.47
46.3
169
168
11.36
36.70
36.4
1:25.39
2:38.25
5:53.63
15.60
27.48 27.2
1.88
6.60
14.66
54.64
57.08
46.57
46.4
168
167
11.38
36.77
36.5
1:25.59
2:38.57
5:54.39
15.64
15.4 27.57 27.3
6.58
14.59
54.34
56.78
46.67
46.5
167
166
11.40
36.85
36.6
1:25.79
2:38.89
5:55.16
15.69
27.66 27.4
1.87
6.56
14.51
54.04
56.48
46.76
46.6
166
165
11.42
36.92
1:26.00
2:39.21
5:55.94
15.73
27.75 27.5
6.55
14.44
53.74
56.18
46.86
46.7
165
164
11.44
11.2
36.99
36.7
1:26.20
2:39.53
5:56.71
15.78
15.5 27.84 27.6
1.86
6.53
14.37
53.44
55.86
46.96
46.8
164
163
11.46
37.06
36.8
1:26.40
2:39.85
5:57.49
15.82
27.93
6.51
14.29
53.16
55.56
47.06
46.9
163
162
11.48
37.14
36.9
1:26.60
2:40.18
5:58.27
15.87
15.6 28.02 27.7
1.85
6.50
14.22
52.86
55.26
47.16
47.0
162
161
11.50
37.21
1:26.81
2:40.50
5:59.06
15.92
28.11 27.8
1.84
6.48
14.15
52.56
54.96
47.26
47.1
161
160
11.52
37.28
37.0
1:27.01
2:40.83
5:59.85
15.96
15.7 28.20 27.9
6.46
14.07
52.26
54.66
47.36
47.2
160
159
11.54
11.3
37.36
37.1
1:27.22
2:41.16
6:00.64
16.01
28.29 28.0
1.83
6.45
14.00
51.96
54.34
47.46
47.3
159
158
11.56
37.43
1:27.42
2:41.49
6:01.43
16.05
15.8 28.38 28.1
6.43
13.93
51.66
54.04
47.56
47.4
158
157
11.58
37.51
37.2
1:27.63
2:41.82
6:02.23
16.10
28.47 28.2
1.82
6.41
13.85
51.36
53.74
47.66
47.5
157
156
11.60
37.58
37.3
1:27.84
2:42.15
6:03.03
16.14
15.9 28.56 28.3
6.40
13.78
51.06
53.44
47.76
47.6
156
155
11.62
37.66
37.4
1:28.04
2:42.48
6:03.84
16.19
28.65 28.4
1.81
6.38
13.71
50.76
53.14
47.87
47.7
155
154
11.64
11.4
37.73
1:28.25
2:42.82
6:04.64
16.24
16.0 28.75 28.5
6.36
13.63
50.46
52.82
47.97
47.8
154
153
11.66
37.81
37.5
1:28.46
2:43.16
6:05.45
16.28
28.84 28.6
1.80
6.35
13.56
50.16
52.52
48.07
47.9
153
152
11.69
37.88
37.6
1:28.67
2:43.49
6:06.27
16.33
28.93
1.79
6.33
13.49
49.86
52.22
48.17
48.0
152
151
11.71
37.96
37.7
1:28.88
2:43.83
6:07.09
16.38
16.1 29.02 28.7
6.31
13.41
49.56
51.92
48.28
48.1
151
150
11.73
38.03
1:29.09
2:44.17
6:07.91
16.42
29.12 28.8
1.78
6.30
13.34
49.26
51.62
48.38
48.2
150
149
11.75
11.5
38.11
37.8
1:29.31
2:44.51
6:08.73
16.47
16.2 29.21 28.9
6.28
13.27
48.96
51.30
48.48
48.3
149
148
11.77
38.18
37.9
1:29.52
2:44.86
6:09.56
16.52
29.30 29.0
1.77
6.26
13.19
48.66
51.00
48.59
48.4
148
147
11.79
38.26
38.0
1:29.73
2:45.20
6:10.39
16.56
16.3 29.40 29.1
6.24
13.12
48.36
50.70
48.69
48.5
147
146
11.81
38.34
38.1
1:29.95
2:45.55
6:11.23
16.61
29.49 29.2
1.76
6.23
13.05
48.06
50.40
48.80
48.6
146
Pkt 100m 100m R 300m 300m R 600m 1000m 2000m 110pł R 110pł 200pł R 200pł wzwyż w dal kula 5 kg dysk 1 kg oszczep 600 g 4×100 4×100 R Pkt
145
11.84
11.6
38.42
1:30.16
2:45.90
6:12.06
16.66
16.4 29.59 29.3
1.75
6.21
12.97
47.76
50.10
48.90
48.7
145
144
11.86
38.49
38.2
1:30.38
2:46.24
6:12.91
16.71
29.68 29.4
6.19
12.90
47.46
49.78
49.01
48.8
144
143
11.88
38.57
38.3
1:30.59
2:46.59
6:13.75
16.75
16.5 29.77 29.5
1.74
6.17
12.83
47.16
49.48
49.11
48.9
143
142
11.90
38.65
38.4
1:30.81
2:46.95
6:14.60
16.80
29.87 29.6
6.16
12.75
46.86
49.18
49.22
49.0
142
141
11.92
38.73
1:31.03
2:47.30
6:15.45
16.85
16.6 29.97 29.7
1.73
6.14
12.68
46.56
48.88
49.32
49.1
141
140
11.94
11.7
38.81
38.5
1:31.25
2:47.66
6:16.31
16.90
30.06 29.8
1.72
6.12
12.60
46.26
48.56
49.43
49.2
140
139
11.97
38.88
38.6
1:31.47
2:48.01
6:17.17
16.95
16.7 30.16 29.9
6.11
12.53
45.96
48.26
49.54
49.4
139
138
11.99
38.96
38.7
1:31.69
2:48.37
6:18.04
17.00
30.26 30.0
1.71
6.09
12.46
45.66
47.96
49.65
49.5
138
137
12.01
39.04
38.8
1:31.91
2:48.73
6:18.91
17.04
16.8 30.35 30.1
6.07
12.38
45.36
47.66
49.75
49.6
137
136
12.03
39.12
1:32.13
2:49.09
6:19.78
17.09
30.45 30.2
1.70
6.05
12.31
45.06
47.34
49.86
49.7
136
135
12.06
11.8
39.20
38.9
1:32.35
2:49.46
6:20.66
17.14
16.9 30.55 30.3
6.03
12.24
44.76
47.04
49.97
49.8
135
134
12.08
39.28
39.0
1:32.58
2:49.82
6:21.54
17.19
30.65 30.4
1.69
6.02
12.16
44.46
46.74
50.08
49.9
134
133
12.10
39.36
39.1
1:32.80
2:50.19
6:22.42
17.24
17.0 30.74 30.5
1.68
6.00
12.09
44.16
46.44
50.19
50.0
133
132
12.12
39.44
39.2
1:33.03
2:50.56
6:23.31
17.29
30.84 30.6
5.98
12.02
43.86
46.14
50.30
50.1
132
131
12.15
11.9
39.52
1:33.25
2:50.93
6:24.20
17.34
17.1 30.94 30.7
1.67
5.96
11.94
43.56
45.82
50.41
50.2
131
130
12.17
39.60
39.3
1:33.48
2:51.30
6:25.10
17.39
31.04 30.8
5.95
11.87
43.26
45.52
50.52
50.3
130
129
12.19
39.69
39.4
1:33.71
2:51.67
6:26.00
17.44
17.2 31.14 30.9
1.66
5.93
11.80
42.96
45.22
50.63
50.4
129
128
12.21
39.77
39.5
1:33.94
2:52.05
6:26.91
17.49
31.24 31.0
5.91
11.72
42.66
44.90
50.74
50.6
128
127
12.24
12.0
39.85
39.6
1:34.16
2:52.42
6:27.82
17.54
17.3 31.34 31.1
1.65
5.89
11.65
42.36
44.60
50.86
50.7
127
126
12.26
39.93
1:34.40
2:52.80
6:28.74
17.59
31.44 31.2
1.64
5.87
11.57
42.06
44.30
50.97
50.8
126
125
12.28
40.02
39.7
1:34.63
2:53.18
6:29.66
17.64
17.4 31.55 31.3
5.86
11.50
41.76
44.00
51.08
50.9
125
124
12.31
40.10
39.8
1:34.86
2:53.57
6:30.58
17.69
31.65 31.4
1.63
5.84
11.43
41.46
43.68
51.19
51.0
124
123
12.33
40.18
39.9
1:35.09
2:53.95
6:31.51
17.74
17.5 31.75 31.5
5.82
11.35
41.16
43.38
51.31
51.1
123
122
12.35
12.1
40.27
40.0
1:35.33
2:54.34
6:32.44
17.79
31.85 31.6
1.62
5.80
11.28
40.86
43.08
51.42
51.2
122
121
12.38
40.35
40.1
1:35.56
2:54.73
6:33.38
17.85
17.6 31.96 31.7
1.61
5.78
11.20
40.56
42.78
51.54
51.4
121
120
12.40
40.43
1:35.80
2:55.12
6:34.33
17.90
32.06 31.8
5.77
11.13
40.26
42.46
51.65
51.5
120
119
12.42
40.52
40.2
1:36.04
2:55.51
6:35.28
17.95
17.7 32.16 31.9
1.60
5.75
11.06
39.96
42.16
51.77
51.6
119
118
12.45
12.2
40.60
40.3
1:36.27
2:55.91
6:36.23
18.00
32.27 32.0
5.73
10.98
39.66
41.86
51.88
51.7
118
117
12.47
40.69
40.4
1:36.51
2:56.30
6:37.19
18.05
17.8 32.37 32.1
1.59
5.71
10.91
39.36
41.54
52.00
51.8
117
Pkt 100m 100m R 300m 300m R 600m 1000m 2000m 110pł R 110pł 200pł R 200pł wzwyż w dal kula 5 kg dysk 1 kg oszczep 600 g 4×100 4×100 R Pkt
116
12.50
40.78
40.5
1:36.75
2:56.70
6:38.15
18.11
32.48 32.2
1.58
5.69
10.84
39.06
41.24
52.12
51.9
116
115
12.52
40.86
40.6
1:37.00
2:57.10
6:39.12
18.16
17.9 32.58 32.3
5.67
10.76
38.74
40.94
52.24
52.1
115
114
12.55
12.3
40.95
40.7
1:37.24
2:57.51
6:40.10
18.21
32.69 32.4
1.57
5.65
10.69
38.44
40.64
52.35
52.2
114
113
12.57
41.04
40.8
1:37.48
2:57.91
6:41.08
18.26
18.0 32.80 32.5
5.64
10.61
38.14
40.32
52.47
52.3
113
112
12.59
41.12
1:37.73
2:58.32
6:42.06
18.32
32.90 32.6
1.56
5.62
10.54
37.84
40.02
52.59
52.4
112
111
12.62
41.21
40.9
1:37.97
2:58.73
6:43.05
18.37
18.1 33.01 32.7
1.55
5.60
10.47
37.54
39.72
52.71
52.5
111
110
12.64
12.4
41.30
41.0
1:38.22
2:59.14
6:44.05
18.42
33.12 32.8
5.58
10.39
37.24
39.40
52.83
52.6
110
109
12.67
41.39
41.1
1:38.47
2:59.56
6:45.05
18.48
18.2 33.23 32.9
1.54
5.56
10.32
36.94
39.10
52.95
52.8
109
108
12.69
41.48
41.2
1:38.71
2:59.98
6:46.06
18.53
33.33 33.0
5.54
10.24
36.64
38.80
53.07
52.9
108
107
12.72
41.57
41.3
1:38.97
3:00.40
6:47.08
18.59
18.3 33.44 33.2
1.53
5.52
10.17
36.34
38.48
53.20
53.0
107
106
12.74
12.5
41.65
41.4
1:39.22
3:00.82
6:48.10
18.64
18.4 33.55 33.3
1.52
5.50
10.09
36.04
38.18
53.32
53.1
106
105
12.77
41.74
41.5
1:39.47
3:01.24
6:49.12
18.69
33.66 33.4
5.48
10.02
35.72
37.88
53.44
53.3
105
104
12.79
41.84
41.6
1:39.72
3:01.67
6:50.15
18.75
18.5 33.77 33.5
1.51
5.46
9.95
35.42
37.58
53.56
53.4
104
103
12.82
41.93
1:39.98
3:02.10
6:51.19
18.81
33.89 33.6
5.45
9.87
35.12
37.26
53.69
53.5
103
102
12.85
12.6
42.02
41.7
1:40.23
3:02.53
6:52.24
18.86
18.6 34.00 33.7
1.50
5.43
9.80
34.82
36.96
53.81
53.6
102
101
12.87
42.11
41.8
1:40.49
3:02.97
6:53.29
18.92
34.11 33.8
1.49
5.41
9.72
34.52
36.66
53.94
53.8
101
100
12.90
42.20
41.9
1:40.75
3:03.41
6:54.35
18.97
18.7 34.22 33.9
5.39
9.65
34.22
36.34
54.07
53.9
100
99
12.92
42.29
42.0
1:41.01
3:03.85
6:55.41
19.03
34.34 34.1
1.48
5.37
9.58
33.92
36.04
54.19
54.0
99
98
12.95
12.7
42.39
42.1
1:41.27
3:04.29
6:56.48
19.08
18.8 34.45 34.2
5.35
9.50
33.60
35.74
54.32
54.1
98
97
12.98
42.48
42.2
1:41.54
3:04.73
6:57.56
19.14
18.9 34.56 34.3
1.47
5.33
9.43
33.30
35.42
54.45
54.3
97
96
13.00
42.57
42.3
1:41.80
3:05.18
6:58.65
19.20
34.68 34.4
1.46
5.31
9.35
33.00
35.12
54.58
54.4
96
95
13.03
42.67
42.4
1:42.07
3:05.64
6:59.74
19.26
19.0 34.80 34.5
5.29
9.28
32.70
34.80
54.71
54.5
95
94
13.06
12.8
42.76
42.5
1:42.33
3:06.09
7:00.84
19.31
34.91 34.6
1.45
5.27
9.20
32.40
34.50
54.84
54.7
94
93
13.08
42.86
42.6
1:42.60
3:06.55
7:01.95
19.37
19.1 35.03 34.7
5.25
9.13
32.10
34.20
54.97
54.8
93
92
13.11
42.96
42.7
1:42.87
3:07.01
7:03.06
19.43
35.15 34.9
1.44
5.23
9.06
31.78
33.88
55.10
54.9
92
91
13.14
12.9
43.05
42.8
1:43.14
3:07.47
7:04.18
19.49
19.2 35.26 35.0
1.43
5.21
8.98
31.48
33.58
55.23
55.0
91
90
13.16
43.15
42.9
1:43.41
3:07.94
7:05.31
19.55
19.3 35.38 35.1
5.19
8.91
31.18
33.28
55.36
55.2
90
89
13.19
43.25
43.0
1:43.69
3:08.41
7:06.45
19.60
35.50 35.2
1.42
5.17
8.83
30.88
32.96
55.50
55.3
89
88
13.22
43.34
43.1
1:43.97
3:08.88
7:07.60
19.66
19.4 35.62 35.3
1.41
5.15
8.76
30.58
32.66
55.63
55.4
88
Pkt 100m 100m R 300m 300m R 600m 1000m 2000m 110pł R 110pł 200pł R 200pł wzwyż w dal kula 5 kg dysk 1 kg oszczep 600 g 4×100 4×100 R Pkt
87
13.25
13.0
43.44
43.2
1:44.24
3:09.36
7:08.75
19.72
35.74 35.5
5.13
8.68
30.26
32.36
55.76
55.6
87
86
13.27
43.54
43.3
1:44.52
3:09.84
7:09.91
19.78
19.5 35.86 35.6
1.40
5.11
8.61
29.96
32.04
55.90
55.7
86
85
13.30
43.64
43.4
1:44.80
3:10.33
7:11.08
19.84
19.6 35.99 35.7
5.09
8.53
29.66
31.74
56.04
55.9
85
84
13.33
43.74
43.5
1:45.09
3:10.81
7:12.26
19.90
36.11 35.8
1.39
5.07
8.46
29.36
31.42
56.17
56.0
84
83
13.36
13.1
43.84
43.6
1:45.37
3:11.31
7:13.45
19.96
19.7 36.23 35.9
1.38
5.05
8.38
29.06
31.12
56.31
56.1
83
82
13.39
43.94
43.7
1:45.66
3:11.80
7:14.65
20.02
36.36 36.1
5.03
8.31
28.74
30.82
56.45
56.3
82
81
13.42
44.05
43.8
1:45.94
3:12.30
7:15.86
20.09
19.8 36.48 36.2
1.37
5.00
8.23
28.44
30.50
56.59
56.4
81
80
13.45
13.2
44.15
43.9
1:46.23
3:12.80
7:17.07
20.15
19.9 36.61 36.3
1.36
4.98
8.16
28.14
30.20
56.73
56.5
80
79
13.47
44.25
44.0
1:46.52
3:13.31
7:18.30
20.21
36.73 36.4
4.96
8.09
27.84
29.88
56.87
56.7
79
78
13.50
44.35
44.1
1:46.82
3:13.82
7:19.53
20.27
20.0 36.86 36.6
1.35
4.94
8.01
27.52
29.58
57.01
56.8
78
77
13.53
44.46
44.2
1:47.11
3:14.33
7:20.78
20.33
36.99 36.7
1.34
4.92
7.94
27.22
29.26
57.16
57.0
77
76
13.56
13.3
44.56
44.3
1:47.41
3:14.85
7:22.04
20.40
20.1 37.12 36.8
4.90
7.86
26.92
28.96
57.30
57.1
76
75
13.59
44.67
44.4
1:47.71
3:15.38
7:23.30
20.46
20.2 37.25 37.0
1.33
4.88
7.79
26.62
28.66
57.45
57.3
75
74
13.62
44.78
44.5
1:48.01
3:15.90
7:24.58
20.52
37.38 37.1
4.86
7.71
26.30
28.34
57.59
57.4
74
73
13.65
13.4
44.88
44.6
1:48.31
3:16.44
7:25.87
20.59
20.3 37.51 37.2
1.32
4.84
7.64
26.00
28.04
57.74
57.6
73
72
13.68
44.99
44.7
1:48.62
3:16.97
7:27.17
20.65
20.4 37.64 37.4
1.31
4.81
7.56
25.70
27.72
57.89
57.7
72
71
13.71
45.10
44.8
1:48.92
3:17.51
7:28.48
20.72
37.77 37.5
4.79
7.49
25.38
27.42
58.04
57.9
71
70
13.74
13.5
45.21
44.9
1:49.23
3:18.06
7:29.80
20.78
20.5 37.91 37.6
1.30
4.77
7.41
25.08
27.10
58.19
58.0
70
69
13.78
45.32
45.0
1:49.55
3:18.61
7:31.13
20.85
20.6 38.04 37.8
1.29
4.75
7.34
24.78
26.80
58.34
58.2
69
68
13.81
45.43
45.1
1:49.86
3:19.17
7:32.48
20.92
38.18 37.9
4.73
7.26
24.46
26.50
58.49
58.3
68
67
13.84
13.6
45.54
45.3
1:50.18
3:19.73
7:33.84
20.98
20.7 38.31 38.0
1.28
4.70
7.19
24.16
26.18
58.64
58.5
67
66
13.87
45.65
45.4
1:50.49
3:20.29
7:35.21
21.05
20.8 38.45 38.2
1.27
4.68
7.11
23.86
25.88
58.80
58.6
66
65
13.90
45.77
45.5
1:50.82
3:20.86
7:36.59
21.12
38.59 38.3
4.66
7.04
23.56
25.56
58.95
58.8
65
64
13.93
45.88
45.6
1:51.14
3:21.44
7:37.99
21.18
20.9 38.73 38.4
1.26
4.64
6.96
23.24
25.26
59.11
58.9
64
63
13.97
13.7
46.00
45.7
1:51.46
3:22.02
7:39.40
21.25
21.0 38.87 38.6
1.25
4.61
6.89
22.94
24.94
59.27
59.1
63
62
14.00
46.11
45.8
1:51.79
3:22.61
7:40.83
21.32
39.01 38.7
4.59
6.81
22.62
24.64
59.43
59.2
62
61
14.03
46.23
45.9
1:52.13
3:23.21
7:42.27
21.39
21.1 39.16 38.9
1.24
4.57
6.73
22.32
24.32
59.59
59.4
61
60
14.07
13.8
46.35
46.1
1:52.46
3:23.81
7:43.72
21.46
21.2 39.30 39.0
1.23
4.55
6.66
22.02
24.02
59.75
59.6
60
59
14.10
46.46
46.2
1:52.80
3:24.41
7:45.20
21.53
39.44 39.2
4.52
6.58
21.70
23.70
59.91
59.7
59
Pkt 100m 100m R 300m 300m R 600m 1000m 2000m 110pł R 110pł 200pł R 200pł wzwyż w dal kula 5 kg dysk 1 kg oszczep 600 g 4×100 4×100 R Pkt
58
14.13
46.58
46.3
1:53.14
3:25.03
7:46.68
21.60
21.3 39.59 39.3
1.22
4.50
6.51
21.40
23.40
60.08
59.9
58
57
14.17
13.9
46.70
46.4
1:53.48
3:25.65
7:48.18
21.67
21.4 39.74 39.5
1.21
4.48
6.43
21.10
23.08
60.25
60.1
57
56
14.20
46.83
46.5
1:53.82
3:26.27
7:49.70
21.75
21.5 39.89 39.6
4.45
6.36
20.78
22.78
60.41
60.2
56
55
14.24
14.0
46.95
46.7
1:54.17
3:26.91
7:51.24
21.82
40.04 39.8
1.20
4.43
6.28
20.48
22.46
60.58
60.4
55
54
14.27
47.07
46.8
1:54.53
3:27.55
7:52.79
21.89
21.6 40.19 39.9
1.19
4.41
6.21
20.16
22.16
60.75
60.6
54
53
14.31
47.20
46.9
1:54.88
3:28.20
7:54.37
21.97
21.7 40.34 40.1
4.38
6.13
19.86
21.84
60.92
60.7
53
52
14.34
14.1
47.32
47.0
1:55.24
3:28.85
7:55.96
22.04
21.8 40.50 40.2
1.18
4.36
6.06
19.54
21.52
61.10
60.9
52
51
14.38
47.45
47.2
1:55.60
3:29.52
7:57.57
22.12
40.65 40.4
1.17
4.33
5.98
19.24
21.22
61.27
61.1
51
50
14.41
47.58
47.3
1:55.97
3:30.19
7:59.20
22.19
21.9 40.81 40.5
4.31
5.90
18.94
20.90
61.45
61.3
50
49
14.45
14.2
47.71
47.4
1:56.34
3:30.87
8:00.85
22.27
22.0 40.97 40.7
1.16
4.29
5.83
18.62
20.60
61.63
61.4
49
48
14.49
47.84
47.6
1:56.71
3:31.56
8:02.52
22.34
22.1 41.13 40.8
1.15
4.26
5.75
18.32
20.28
61.81
61.6
48
47
14.53
47.97
47.7
1:57.09
3:32.26
8:04.22
22.42
41.29 41.0
4.24
5.68
18.00
19.98
61.99
61.8
47
46
14.56
14.3
48.10
47.8
1:57.47
3:32.97
8:05.93
22.50
22.2 41.45 41.2
1.14
4.21
5.60
17.70
19.66
62.18
62.0
46
45
14.60
48.24
48.0
1:57.86
3:33.68
8:07.67
22.58
22.3 41.62 41.3
1.13
4.19
5.52
17.38
19.34
62.36
62.2
45
44
14.64
14.4
48.38
48.1
1:58.25
3:34.41
8:09.44
22.66
22.4 41.79 41.5
4.16
5.45
17.08
19.04
62.55
62.4
44
43
14.68
48.51
48.2
1:58.64
3:35.15
8:11.23
22.74
22.5 41.95 41.7
1.12
4.14
5.37
16.76
18.72
62.74
62.6
43
42
14.72
48.65
48.4
1:59.04
3:35.90
8:13.05
22.82
42.12 41.8
1.11
4.11
5.30
16.46
18.42
62.93
62.7
42
41
14.76
14.5
48.79
48.5
1:59.44
3:36.66
8:14.89
22.91
22.6 42.30 42.0
1.10
4.08
5.22
16.14
18.10
63.13
62.9
41
40
14.80
48.94
48.7
1:59.85
3:37.43
8:16.77
22.99
22.7 42.47 42.2
4.06
5.14
15.84
17.78
63.33
63.1
40
39
14.84
14.6
49.08
48.8
2:00.27
3:38.21
8:18.67
23.07
22.8 42.65 42.4
1.09
4.03
5.07
15.52
17.48
63.53
63.3
39
38
14.88
49.23
48.9
2:00.69
3:39.01
8:20.60
23.16
22.9 42.83 42.5
1.08
4.00
4.99
15.20
17.16
63.73
63.5
38
37
14.92
49.38
49.1
2:01.11
3:39.82
8:22.57
23.25
23.0 43.01 42.7
3.98
4.92
14.90
16.84
63.93
63.7
37
36
14.97
14.7
49.53
49.2
2:01.54
3:40.64
8:24.57
23.33
43.19 42.9
1.07
3.95
4.84
14.58
16.54
64.14
64.0
36
35
15.01
49.68
49.4
2:01.98
3:41.48
8:26.60
23.42
23.1 43.38 43.1
1.06
3.92
4.76
14.28
16.22
64.35
64.2
35
34
15.05
14.8
49.83
49.5
2:02.42
3:42.33
8:28.67
23.51
23.2 43.57 43.3
1.05
3.90
4.69
13.96
15.90
64.56
64.4
34
33
15.10
49.99
49.7
2:02.87
3:43.20
8:30.78
23.60
23.3 43.76 43.5
3.87
4.61
13.64
15.60
64.78
64.6
33
32
15.14
14.9
50.15
49.9
2:03.33
3:44.08
8:32.93
23.69
23.4 43.95 43.7
1.04
3.84
4.53
13.34
15.28
65.00
64.8
32
31
15.19
50.31
50.0
2:03.80
3:44.99
8:35.13
23.79
23.5 44.15 43.9
1.03
3.81
4.46
13.02
14.96
65.22
65.0
31
30
15.23
50.47
50.2
2:04.27
3:45.91
8:37.37
23.88
23.6 44.35 44.1
1.02
3.78
4.38
12.70
14.66
65.45
65.3
30
Pkt 100m 100m R 300m 300m R 600m 1000m 2000m 110pł R 110pł 200pł R 200pł wzwyż w dal kula 5 kg dysk 1 kg oszczep 600 g 4×100 4×100 R Pkt
29
15.28
15.0
50.64
50.4
2:04.75
3:46.85
8:39.65
23.98
23.7 44.55 44.3
3.75
4.30
12.40
14.34
65.68
65.5
29
28
15.33
50.81
50.5
2:05.23
3:47.81
8:41.99
24.07
23.8 44.76 44.5
1.01
3.72
4.23
12.08
14.02
65.92
65.7
28
27
15.38
15.1
50.98
50.7
2:05.73
3:48.79
8:44.38
24.17
23.9 44.97 44.7
1.00
3.70
4.15
11.76
13.70
66.16
66.0
27
26
15.43
51.15
50.9
2:06.24
3:49.79
8:46.82
24.27
24.0 45.18 44.9
0.99
3.67
4.07
11.44
13.40
66.40
66.2
26
25
15.48
15.2
51.33
51.0
2:06.75
3:50.82
8:49.33
24.38
24.1 45.40 45.1
3.64
3.99
11.14
13.08
66.65
66.5
25
24
15.53
51.51
51.2
2:07.28
3:51.88
8:51.90
24.48
24.2 45.63 45.3
0.98
3.60
3.92
10.82
12.76
66.90
66.7
24
23
15.58
15.3
51.70
51.4
2:07.82
3:52.96
8:54.53
24.59
24.3 45.85 45.6
0.97
3.57
3.84
10.50
12.44
67.16
67.0
23
22
15.64
15.4
51.89
51.6
2:08.37
3:54.07
8:57.24
24.70
24.4 46.08 45.8
0.96
3.54
3.76
10.18
12.12
67.42
67.2
22
21
15.69
52.08
51.8
2:08.93
3:55.22
9:00.03
24.81
24.5 46.32 46.0
3.51
3.68
9.86
11.80
67.69
67.5
21
20
15.75
15.5
52.28
52.0
2:09.51
3:56.40
9:02.91
24.92
24.6
0.95
3.48
3.61
9.56
11.50
67.97
67.8
20
19
15.81
52.48
52.2
2:10.10
3:57.61
9:05.87
25.03
24.7 46.81 46.5
0.94
3.44
3.53
9.24
11.18
68.25
68.1
19
18
15.87
15.6
52.69
52.4
2:10.71
3:58.87
9:08.94
25.15
24.9 47.07 46.8
0.93
3.41
3.45
8.92
10.86
68.54
68.4
18
17
15.93
52.90
52.6
2:11.33
4:00.17
9:12.11
25.27
25.0 47.33 47.0
0.92
3.38
3.37
8.60
10.54
68.84
68.7
17
16
15.99
15.7
53.12
52.8
2:11.97
4:01.52
9:15.40
25.40
25.1 47.60 47.3
0.91
3.34
3.29
8.28
10.22
69.15
69.0
16
15
16.06
15.8
53.35
53.1
2:12.64
4:02.93
9:18.83
25.52
25.2 47.87 47.6
3.31
3.22
7.96
9.90
69.46
69.3
15
14
16.12
53.58
53.3
2:13.32
4:04.39
9:22.40
25.66
25.4 48.16 47.9
0.90
3.27
3.14
7.64
9.58
69.79
69.6
14
13
16.19
15.9
53.83
53.5
2:14.03
4:05.92
9:26.14
25.79
25.5 48.45 48.2
0.89
3.23
3.06
7.32
9.26
70.13
69.9
13
12
16.26
16.0
54.08
53.8
2:14.77
4:07.53
9:30.06
25.93
25.6 48.76 48.5
0.88
3.19
2.98
7.00
8.94
70.48
70.3
12
11
16.34
16.1
54.34
54.1
2:15.54
4:09.22
9:34.19
26.08
25.8 49.08 48.8
0.87
3.15
2.90
6.68
8.62
70.85
70.7
11
10
16.42
54.61
54.3
2:16.35
4:11.01
9:38.57
26.23
25.9 49.42 49.1
0.86
3.11
2.82
6.34
8.30
71.23
71.0
10
9
16.50
16.2
54.90
54.6
2:17.20
4:12.91
9:43.23
26.39
26.1 49.77 49.5
0.85
3.07
2.74
6.02
7.98
71.64
71.5
9
8
16.59
16.3
55.20
54.9
2:18.10
4:14.96
9:48.23
26.55
26.3 50.14 49.9
0.84
3.03
2.66
5.70
7.66
72.06
71.9
8
7
16.68
16.4
55.52
55.2
2:19.05
4:17.16
9:53.64
26.73
26.4 50.53 50.2
2.98
2.58
5.38
7.32
72.52
72.3
7
6
16.78
16.5
55.87
55.6
2:20.08
4:19.58
9:59.56
26.92
26.6 50.95 50.7
0.83
2.94
2.50
5.04
7.00
73.00
72.8
6
5
16.89
16.6
56.24
56.0
2:21.20
4:22.26
10:06.14
27.12
26.8 51.41 51.1
0.82
2.89
2.42
4.72
6.68
73.53
73.3
5
4
17.01
16.7
56.65
56.4
2:22.44
4:25.30
10:13.61
27.34
27.1 51.91 51.6
0.81
2.83
2.34
4.38
6.36
74.12
73.9
4
3
17.14
16.9
57.11
56.8
2:23.84
4:28.87
10:22.36
27.58
27.3 52.48 52.2
0.79
2.77
2.26
4.04
6.02
74.78
74.6
3
2
17.30
17.0
57.66
57.4
2:25.51
4:33.27
10:33.22
27.87
27.6 53.14 52.9
0.78
2.71
2.18
3.70
5.70
75.56
75.4
2
1
17.51
17.2
58.37
58.1
2:27.69
4:39.41
10:48.38
28.23
27.9 54.01 53.7
0.77
2.63
2.09
3.36
5.36
76.58
76.4
1
LEKKOATLETYCZNE TABELE PUNKTOWE – DZIEWCZĘTA • Licealiada – Szkolna liga lekkoatletyczna
Pkt 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 4×100 m SW SD PK (4 kg) RD (1 kg) RO (600 g) PK (3 kg) RO (500 g)
Pkt
powyżej
200 pkt
1 pkt za 0,02 s
1 pkt za 0,02 s
1 pkt za 0,09 s
1 pkt za 0,16 s
1 pkt za 0,16 s
1 pkt. za 0,1 s
4 pkt za 1 cm
1 pkt za 2 cm
1 pkt za 9 cm
1 pkt za 34 cm
1 pkt za 30 cm
1 pkt za 10 cm
1 pkt za 30 cm
powyżej
200 pkt
200
11.26
22.96
51.46
2:00.16
4:04.95
44.61
6.68
18.78
62.70
62.58
19.73
61.40
200
199
11.28
22.98
51.55
2:00.32
4:05.36
44.69
1.93
6.66
18.69
62.36
62.26
19.67
61.20
199
198
11.30
23.00
51.64
2:00.49
4:05.77
44.77
6.65
18.59
62.02
61.94
19.61
61.00
198
197
11.31
23.01
51.72
2:00.66
4:06.18
44.84
6.63
18.50
61.68
61.64
19.55
60.80
197
196
11.33
23.03
51.81
2:00.83
4:06.59
44.92
6.62
18.40
61.34
61.32
19.49
60.60
196
195
11.35
23.05
51.90
2:01.00
4:07.00
45.00
1.92
6.60
18.30
61.00
61.00
19.43
60.40
195
194
11.36
23.08
51.97
2:01.15
4:07.37
45.06
6.59
18.22
60.70
60.72
19.37
60.20
194
193
11.38
23.11
52.05
2:01.30
4:07.74
45.13
6.58
18.13
60.40
60.44
19.31
60.00
193
192
11.39
23.14
52.13
2:01.46
4:08.11
45.20
6.57
18.04
60.10
60.16
19.25
59.80
192
191
11.41
23.18
52.21
2:01.61
4:08.48
45.27
1.91
6.55
17.96
59.80
59.88
19.20
59.62
191
190
11.42
23.21
52.29
2:01.76
4:08.85
45.34
6.54
17.87
59.48
59.60
19.15
59.44
190
189
11.44
23.24
52.36
2:01.91
4:09.22
45.41
6.53
17.78
59.18
59.32
19.10
59.25
189
188
11.45
23.27
52.44
2:02.07
4:09.59
45.48
6.51
17.70
58.88
59.04
19.05
59.07
188
187
11.47
23.31
52.52
2:02.22
4:09.96
45.55
1.90
6.50
17.61
58.58
58.74
19.00
58.88
187
186
11.48
23.34
52.60
2:02.37
4:10.33
45.62
6.49
17.52
58.28
58.46
18.94
58.70
186
185
11.50
23.37
52.68
2:02.52
4:10.70
45.69
6.47
17.44
57.96
58.18
18.89
58.51
185
184
11.51
23.40
52.76
2:02.67
4:11.07
45.76
6.46
17.35
57.66
57.90
18.84
58.33
184
183
11.53
23.44
52.83
2:02.83
4:11.43
45.83
1.89
6.45
17.26
57.36
57.62
18.79
58.14
183
182
11.54
23.47
52.91
2:02.98
4:11.80
45.90
6.44
17.17
57.06
57.34
18.74
57.96
182
181
11.56
23.50
52.99
2:03.13
4:12.17
45.97
6.42
17.09
56.74
57.06
18.68
57.77
181
180
11.57
23.53
53.07
2:03.28
4:12.54
46.04
6.41
17.00
56.44
56.78
18.63
57.59
180
179
11.59
23.57
53.15
2:03.43
4:12.91
46.11
1.88
6.40
16.91
56.14
56.48
18.58
57.40
179
178
11.60
23.60
53.23
2:03.59
4:13.28
46.18
6.38
16.83
55.84
56.20
18.53
57.22
178
177
11.62
23.63
53.30
2:03.74
4:13.65
46.25
6.37
16.74
55.54
55.92
18.48
57.04
177
176
11.63
23.66
53.38
2:03.89
4:14.02
46.32
6.36
16.65
55.22
55.64
18.42
56.85
176
175
11.65
23.70
53.46
2:04.04
4:14.39
46.39
1.87
6.30
16.30
54.92
55.36
18.37
56.67
175
174
11.66
23.73
53.54
2:04.20
4:14.76
46.46
6.33
16.48
54.62
55.08
18.32
56.48
174
173
11.70
23.80
53.62
2:04.35
4:15.13
46.53
6.32
16.39
54.32
54.80
18.27
56.30
173
Pkt 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 4×100 m SW SD PK (4 kg) RD (1 kg) RO (600 g) PK (3 kg) RO (500 g)
Pkt
172
11.70
23.80
53.70
2:04.50
4:15.50
46.60
1.86
6.30
16.30
54.00
54.50
18.22
56.11
172
171
11.72
23.84
53.80
2:04.73
4:15.98
46.69
6.29
16.19
53.62
54.12
18.16
55.93
171
170
11.74
23.89
53.90
2:04.95
4:16.45
46.78
1.85
6.27
16.08
53.24
53.74
18.11
55.74
170
169
11.76
23.93
54.00
2:05.18
4:16.93
46.87
6.25
15.96
52.86
53.36
18.06
55.56
169
168
11.78
23.98
54.10
2:05.41
4:17.41
46.96
1.84
6.23
15.85
52.46
52.96
18.01
55.37
168
167
11.80
24.02
54.20
2:05.64
4:17.89
47.05
6.21
15.74
52.08
52.58
17.96
55.19
167
166
11.82
24.07
54.30
2:05.86
4:18.36
47.14
1.83
6.20
15.62
51.70
52.20
17.90
55.00
166
165
11.84
24.11
54.40
2:06.09
4:18.84
47.23
6.18
15.51
51.30
51.80
17.75
54.70
165
164
11.86
24.16
54.50
2:06.32
4:19.32
47.32
1.82
6.16
15.40
50.92
51.42
17.60
54.39
164
163
11.88
24.20
54.60
2:06.55
4:19.80
47.41
6.14
15.28
50.54
51.04
17.45
54.08
163
162
11.90
24.25
54.70
2:06.77
4:20.27
47.50
1.81
6.12
15.17
50.14
50.64
17.30
53.77
162
161
11.92
24.30
54.80
2:07.00
4:20.75
47.60
1.80
6.10
15.05
49.76
50.26
17.15
53.47
161
160
11.94
24.34
54.90
2:07.23
4:21.23
47.69
6.09
14.94
49.38
49.88
17.00
53.16
160
159
11.96
24.39
55.00
2:07.45
4:21.70
47.78
1.79
6.07
14.83
48.98
49.48
16.85
52.85
159
158
11.98
24.43
55.10
2:07.68
4:22.18
47.87
6.05
14.71
48.60
49.10
16.70
52.54
158
157
12.00
24.48
55.20
2:07.91
4:22.66
47.96
1.78
6.03
14.60
48.22
48.72
16.55
52.24
157
156
12.02
24.52
55.30
2:08.14
4:23.14
48.05
6.01
14.49
47.82
48.32
16.40
51.93
156
155
12.04
24.57
55.40
2:08.36
4:23.61
48.14
1.77
6.00
14.37
47.44
47.94
16.25
51.62
155
154
12.06
24.61
55.50
2:08.59
4:24.09
48.23
5.98
14.26
47.06
47.56
16.10
51.31
154
153
12.08
24.66
55.60
2:08.82
4:24.57
48.32
1.76
5.96
14.15
46.66
47.16
15.95
51.00
153
152
12.10
24.70
55.70
2:09.05
4:25.05
48.41
5.94
14.03
46.28
46.78
15.80
50.70
152
151
12.12
24.75
55.80
2:09.27
4:25.52
48.50
1.75
5.92
13.92
45.90
46.40
15.65
50.39
151
150
12.15
24.80
55.90
2:09.50
4:26.00
48.60
1.74
5.90
13.80
45.50
46.00
15.50
50.08
150
149
12.17
24.85
56.00
2:09.77
4:26.60
48.71
5.89
13.71
45.14
45.80
15.35
49.77
149
148
12.19
24.90
56.11
2:10.05
4:27.20
48.82
5.87
13.62
44.76
45.60
15.20
49.47
148
147
12.21
24.95
56.21
2:10.32
4:27.80
48.93
1.73
5.86
13.53
44.38
45.40
15.05
49.16
147
146
12.24
25.00
56.32
2:10.60
4:28.40
49.04
5.84
13.44
44.00
45.20
14.90
48.85
146
145
12.26
25.05
56.42
2:10.87
4:29.00
49.15
1.72
5.83
13.35
43.64
45.00
14.75
48.54
145
144
12.28
25.10
56.53
2:11.15
4:29.60
49.26
5.81
13.26
43.26
44.80
14.60
48.24
144
143
12.30
25.15
56.63
2:11.42
4:30.20
49.37
1.71
5.80
13.17
42.88
44.60
14.45
47.93
143
142
12.33
25.20
56.74
2:11.70
4:30.80
49.48
5.78
13.08
42.50
44.40
14.30
47.62
142
141
12.35
25.25
56.84
2:11.97
4:31.40
49.59
1.70
5.77
12.99
42.14
44.20
14.15
47.31
141
Pkt 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 4×100 m SW SD PK (4 kg) RD (1 kg) RO (600 g) PK (3 kg) RO (500 g)
Pkt
140
12.37
25.30
56.95
2:12.25
4:32.00
49.70
5.75
12.90
41.76
44.00
14.00
47.00
140
139
12.39
25.35
57.05
2:12.52
4:32.60
49.81
5.74
12.81
41.38
43.80
13.95
46.77
139
138
12.42
25.40
57.16
2:12.80
4:33.20
49.92
1.69
5.72
12.72
41.00
43.60
13.90
46.53
138
137
12.44
25.45
57.26
2:13.07
4:33.80
50.03
5.71
12.63
40.64
43.40
13.85
46.30
137
136
12.46
25.50
57.37
2:13.35
4:34.40
50.14
1.68
5.69
12.54
40.26
43.20
13.80
46.06
136
135
12.48
25.55
57.47
2:13.62
4:35.00
50.25
5.68
12.45
39.88
43.00
13.75
45.83
135
134
12.51
25.60
57.58
2:13.90
4:35.60
50.36
1.67
5.66
12.36
39.50
42.80
13.70
45.59
134
133
12.53
25.65
57.68
2:14.17
4:36.20
50.47
5.65
12.27
39.14
42.60
13.65
45.36
133
132
12.55
25.70
57.79
2:14.45
4:36.80
50.58
1.66
5.63
12.18
38.76
42.40
13.60
45.12
132
131
12.57
25.75
57.89
2:14.72
4:37.40
50.69
5.62
12.09
38.38
42.20
13.55
44.89
131
130
12.60
25.80
58.00
2:15.00
4:38.00
50.80
1.65
5.60
12.00
38.00
42.00
13.50
44.65
130
129
12.62
25.85
58.12
2:15.35
4:38.70
50.91
5.59
11.91
37.76
41.70
13.45
44.42
129
128
12.64
25.90
58.25
2:15.70
4:39.40
51.02
5.58
11.82
37.50
41.40
13.40
44.18
128
127
12.66
25.95
58.37
2:16.05
4:40.10
51.13
1.64
5.57
11.73
37.26
41.10
13.35
43.95
127
126
12.69
26.00
58.50
2:16.40
4:40.80
51.24
5.55
11.64
37.00
40.80
13.30
43.71
126
125
12.71
26.05
58.62
2:16.75
4:41.50
51.35
5.54
11.55
36.76
40.50
13.25
43.48
125
124
12.73
26.10
58.75
2:17.10
4:42.20
51.46
1.63
5.53
11.46
36.50
40.20
13.20
43.24
124
123
12.75
26.15
58.87
2:17.45
4:42.90
51.57
5.52
11.37
36.26
39.90
13.15
43.01
123
122
12.78
26.20
59.00
2:17.80
4:43.60
51.68
5.50
11.28
36.00
39.60
13.10
42.77
122
121
12.80
26.25
59.12
2:18.15
4:44.30
51.79
1.62
5.49
11.19
35.76
39.30
13.05
42.54
121
120
12.82
26.30
59.25
2:18.50
4:45.00
51.90
5.48
11.10
35.50
39.00
13.00
42.30
120
119
12.84
26.35
59.37
2:18.85
4:45.70
52.01
5.47
11.01
35.26
38.70
12.92
42.07
119
118
12.87
26.40
59.50
2:19.20
4:46.40
52.12
1.61
5.45
10.92
35.00
38.40
12.83
41.84
118
117
12.89
26.45
59.62
2:19.55
4:47.10
52.23
5.44
10.83
34.76
38.10
12.74
41.61
117
116
12.91
26.50
59.75
2:19.90
4:47.80
52.34
5.43
10.74
34.50
37.80
12.66
41.38
116
115
12.93
26.55
59.87
2:20.25
4:48.50
52.45
1.60
5.42
10.65
34.26
37.50
12.57
41.15
115
114
12.96
26.60
60.00
2:20.60
4:49.20
52.56
5.40
10.56
34.00
37.20
12.48
40.92
114
113
12.98
26.65
60.12
2:20.95
4:49.90
52.67
5.39
10.47
33.76
36.90
12.40
40.69
113
112
13.00
26.70
60.25
2:21.30
4:50.60
52.78
1.59
5.38
10.38
33.50
36.60
12.31
40.46
112
111
13.02
26.75
60.37
2:21.65
4:51.30
52.89
5.37
10.29
33.26
36.30
12.22
40.23
111
110
13.05
26.80
60.50
2:22.00
4:52.00
53.00
1.58
5.35
10.20
33.00
36.00
12.14
40.00
110
109
13.07
26.86
60.63
2:22.33
4:52.44
53.12
5.34
10.14
32.74
35.82
12.05
39.77
109
Pkt 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 4×100 m SW SD PK (4 kg) RD (1 kg) RO (600 g) PK (3 kg) RO (500 g)
Pkt
108
13.10
26.93
60.77
2:22.67
4:52.89
53.24
5.33
10.07
32.46
35.62
11.96
39.54
108
107
13.12
27.00
60.91
2:23.00
4:53.33
53.36
1.57
5.32
10.00
32.18
35.42
11.87
39.31
107
106
13.15
27.06
61.05
2:23.33
4:53.78
53.48
5.31
9.94
31.90
35.24
11.79
39.08
106
105
13.17
27.13
61.19
2:23.67
4:54.22
53.61
1.56
5.30
9.87
31.62
35.04
11.70
38.85
105
104
13.20
27.20
61.33
2:24.00
4:54.67
53.73
5.29
9.80
31.34
34.84
11.61
38.62
104
103
13.22
27.26
61.47
2:24.33
4:55.11
53.85
1.55
5.28
9.74
31.06
34.64
11.53
38.39
103
102
13.25
27.33
61.61
2:24.67
4:55.56
53.97
5.27
9.67
30.78
34.46
11.44
38.16
102
101
13.27
27.40
61.75
2:25.00
4:56.00
54.10
1.54
5.25
9.60
30.50
34.26
11.35
37.93
101
100
13.30
27.46
61.88
2:25.33
4:56.44
54.22
5.24
9.54
30.24
34.06
11.27
37.70
100
99
13.32
27.53
62.02
2:25.67
4:56.89
54.34
5.23
9.47
29.96
33.88
11.18
37.47
99
98
13.35
27.60
62.16
2:26.00
4:57.33
54.46
1.53
5.22
9.40
29.68
33.68
11.09
37.24
98
97
13.37
27.66
62.30
2:26.33
4:57.78
54.58
5.21
9.34
29.40
33.48
11.00
37.00
97
96
13.40
27.73
62.44
2:26.67
4:58.22
54.71
1.52
5.20
9.27
29.12
33.28
10.93
36.69
96
95
13.42
27.80
62.58
2:27.00
4:58.67
54.83
5.19
9.20
28.84
33.10
10.85
36.38
95
94
13.45
27.86
62.72
2:27.33
4:59.11
54.95
1.51
5.18
9.14
28.56
32.90
10.78
36.07
94
93
13.47
27.93
62.86
2:27.67
4:59.56
55.07
5.17
9.07
28.28
32.70
10.70
35.75
93
92
13.50
28.00
63.00
2:28.00
5:00.00
55.20
1.50
5.15
9.00
28.00
32.50
10.63
35.44
92
91
13.52
28.08
63.14
2:28.35
5:01.06
55.36
5.14
8.95
27.78
32.24
10.55
35.13
91
90
13.55
28.17
63.29
2:28.71
5:02.12
55.52
5.13
8.89
27.54
31.98
10.48
34.82
90
89
13.58
28.26
63.44
2:29.06
5:03.18
55.69
5.11
8.83
27.30
31.72
10.40
34.50
89
88
13.61
28.35
63.58
2:29.41
5:04.24
55.85
1.49
5.10
8.77
27.06
31.46
10.33
34.19
88
87
13.64
28.44
63.73
2:29.76
5:05.29
56.02
5.08
8.71
26.84
31.18
10.25
33.88
87
86
13.67
28.52
63.88
2:30.12
5:06.35
56.18
5.07
8.65
26.60
30.92
10.18
33.57
86
85
13.70
28.61
64.02
2:30.47
5:07.41
56.35
1.48
5.05
8.59
26.36
30.66
10.10
33.25
85
84
13.73
28.70
64.17
2:30.82
5:08.47
56.51
5.04
8.53
26.12
30.40
10.03
32.94
84
83
13.76
28.79
64.32
2:31.18
5:09.53
56.68
5.02
8.48
25.90
30.12
9.95
32.63
83
82
13.79
28.88
64.47
2:31.53
5:10.59
56.84
5.01
8.42
25.66
29.86
9.88
32.32
82
81
13.82
28.97
64.61
2:31.88
5:11.65
57.01
1.47
4.99
8.36
25.42
29.60
9.80
32.00
81
80
13.85
29.05
64.76
2:32.24
5:12.71
57.17
4.98
8.30
25.18
29.34
9.72
31.70
80
79
13.88
29.14
64.91
2:32.59
5:13.76
57.34
4.96
8.24
24.96
29.06
9.64
31.39
79
78
13.91
29.23
65.05
2:32.94
5:14.82
57.50
1.46
4.95
8.18
24.72
28.80
9.55
31.08
78
77
13.94
29.32
65.20
2:33.29
5:15.88
57.67
4.93
8.12
24.48
28.54
9.47
30.77
77
Pkt 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 4×100 m SW SD PK (4 kg) RD (1 kg) RO (600 g) PK (3 kg) RO (500 g)
Pkt
76
13.97
29.41
65.35
2:33.65
5:16.94
57.83
4.92
8.06
24.24
28.28
9.38
30.47
76
75
14.00
29.50
65.50
2:34.00
5:18.00
58.00
1.45
4.90
8.00
24.00
28.00
9.30
30.16
75
74
14.05
29.62
65.82
2:34.99
5:20.16
58.24
4.87
7.93
23.76
27.72
9.21
29.85
74
73
14.10
29.75
66.15
2:35.98
5:22.32
58.48
1.44
4.84
7.86
23.52
27.44
9.13
29.54
73
72
14.16
29.87
66.48
2:36.97
5:24.48
58.72
1.43
4.81
7.78
23.28
27.16
9.04
29.24
72
71
14.21
30.00
66.80
2:37.96
5:26.64
58.96
1.42
4.78
7.71
23.04
26.88
8.96
28.93
71
70
14.26
30.12
67.13
2:38.95
5:28.80
59.20
1.42
4.75
7.63
22.80
26.60
8.87
28.62
70
69
14.32
30.25
67.46
2:39.95
5:30.96
59.44
1.41
4.72
7.56
22.56
26.32
8.79
28.31
69
68
14.37
30.37
67.78
2:40.94
5:33.12
59.68
1.40
4.69
7.48
22.32
26.04
8.70
28.00
68
67
14.42
30.50
68.11
2:41.93
5:35.28
59.92
1.39
4.66
7.41
22.08
25.74
8.62
27.70
67
66
14.48
30.63
68.44
2:42.92
5:37.44
60.16
1.38
4.63
7.33
21.84
25.46
8.54
27.39
66
65
14.53
30.75
68.76
2:43.91
5:39.60
60.40
4.60
7.26
21.60
25.18
8.45
27.08
65
64
14.58
30.88
69.09
2:44.90
5:41.76
60.64
1.37
4.57
7.18
21.36
24.90
8.37
26.77
64
63
14.64
31.00
69.42
2:45.89
5:43.92
60.88
1.36
4.54
7.11
21.12
24.62
8.28
26.47
63
62
14.69
31.13
69.74
2:46.88
5:46.08
61.12
1.35
4.51
7.03
20.88
24.34
8.20
26.16
62
61
14.74
31.25
70.07
2:47.87
5:48.24
61.36
1.34
4.48
6.96
20.64
24.06
8.11
25.85
61
60
14.80
31.38
70.40
2:48.86
5:50.40
61.60
4.45
6.88
20.40
23.76
8.03
25.54
60
59
14.85
31.50
70.72
2:49.85
5:52.56
61.84
1.33
4.42
6.81
20.16
23.48
7.94
25.24
59
58
14.90
31.63
71.05
2:50.85
5:54.72
62.08
1.32
4.39
6.74
19.92
23.20
7.86
24.93
58
57
14.96
31.76
71.38
2:51.84
5:56.88
62.32
1.31
4.36
6.66
19.68
22.92
7.77
24.62
57
56
15.01
31.88
71.70
2:52.83
5:59.04
62.56
4.33
6.59
19.44
22.64
7.69
24.31
56
55
15.06
32.01
72.03
2:53.82
6:01.20
62.80
1.30
4.30
6.51
19.20
22.36
7.60
24.00
55
54
15.12
32.13
72.36
2:54.81
6:03.36
63.04
1.29
4.27
6.44
18.96
22.08
7.52
23.70
54
53
15.17
32.26
72.68
2:55.80
6:05.52
63.28
1.28
4.24
6.36
18.72
21.80
7.44
23.39
53
52
15.22
32.38
73.01
2:56.79
6:07.68
63.52
1.27
4.21
6.29
18.48
21.50
7.35
23.08
52
51
15.28
32.51
73.34
2:57.78
6:09.84
63.76
4.18
6.21
18.24
21.22
7.27
22.77
51
50
15.33
32.64
73.66
2:58.77
6:12.00
64.00
1.26
4.15
6.14
18.00
20.94
7.18
22.47
50
49
15.38
32.76
73.99
2:59.76
6:14.16
64.24
1.25
4.12
6.06
17.76
20.66
7.10
22.16
49
48
15.44
32.89
74.32
3:00.76
6:16.32
64.48
1.24
4.09
5.99
17.52
20.38
7.01
21.85
48
47
15.49
33.01
74.64
3:01.75
6:18.48
64.72
1.23
4.06
5.91
17.28
20.10
6.93
21.54
47
46
15.54
33.14
74.97
3:02.74
6:20.64
64.96
4.03
5.84
17.04
19.82
6.84
21.24
46
45
15.60
33.26
75.30
3:03.73
6:22.80
65.20
1.22
4.00
5.76
16.80
19.52
6.76
20.93
45
Pkt 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 4×100 m SW SD PK (4 kg) RD (1 kg) RO (600 g) PK (3 kg) RO (500 g)
Pkt
44
15.65
33.39
75.62
3:04.72
6:24.96
65.44
1.21
3.97
5.69
16.56
19.24
6.67
20.62
44
43
15.70
33.51
75.95
3:05.71
6:27.12
65.68
1.20
3.94
5.62
16.32
18.96
6.59
20.31
43
42
15.76
33.64
76.28
3:06.70
6:29.28
65.92
3.91
5.54
16.08
18.68
6.50
20.00
42
41
15.81
33.77
76.60
3:07.69
6:31.44
66.16
1.19
3.88
5.47
15.84
18.40
6.42
19.70
41
40
15.86
33.89
76.93
3:08.68
6:33.60
66.40
1.18
3.85
5.39
15.60
18.12
6.34
19.39
40
39
15.92
34.02
77.26
3:09.67
6:35.76
66.64
1.17
3.82
5.32
15.36
17.84
6.25
19.08
39
38
15.97
34.14
77.58
3:10.66
6:37.92
66.88
1.16
3.79
5.24
15.12
17.56
6.17
18.77
38
37
16.02
34.27
77.91
3:11.66
6:40.08
67.12
3.75
5.17
14.88
17.26
6.08
18.47
37
36
16.08
34.39
78.24
3:12.65
6:42.24
67.36
1.15
3.72
5.09
14.64
16.98
6.00
18.16
36
35
16.13
34.52
78.56
3:13.64
6:44.40
67.60
1.14
3.69
5.02
14.40
16.70
5.91
17.85
35
34
16.18
34.64
78.89
3:14.63
6:46.56
67.84
1.13
3.66
4.94
14.16
16.42
5.83
17.54
34
33
16.24
34.77
79.22
3:15.62
6:48.72
68.08
1.12
3.63
4.87
13.92
16.14
5.74
17.24
33
32
16.29
34.90
79.54
3:16.61
6:50.88
68.32
3.60
4.79
13.68
15.86
5.66
16.93
32
31
16.34
35.02
79.87
3:17.60
6:53.04
68.56
1.11
3.57
4.72
13.44
15.58
5.57
16.62
31
30
16.40
35.15
80.20
3:18.59
6:55.20
68.80
1.10
3.54
4.64
13.20
15.28
5.49
16.31
30
29
16.45
35.27
80.52
3:19.58
6:57.36
69.04
1.09
3.51
4.57
12.96
15.00
5.40
16.00
29
28
16.50
35.40
80.85
3:20.57
6:59.52
69.28
3.48
4.50
12.72
14.72
5.32
15.70
28
27
16.56
35.52
81.18
3:21.56
7:01.68
69.52
1.08
3.45
4.42
12.48
14.44
5.24
15.39
27
26
16.61
35.65
81.50
3:22.56
7:03.84
69.76
1.07
3.42
4.35
12.24
14.16
5.15
15.08
26
25
16.66
35.78
81.83
3:23.55
7:06.00
70.00
1.06
3.39
4.27
12.00
13.88
5.07
14.77
25
24
16.72
35.90
82.16
3:24.54
7:08.16
70.24
1.05
3.36
4.20
11.76
13.60
4.98
14.47
24
23
16.77
36.03
82.48
3:25.53
7:10.32
70.48
1.05
3.33
4.12
11.52
13.32
4.90
14.16
23
22
16.82
36.15
82.81
3:26.52
7:12.48
70.72
1.04
3.30
4.05
11.28
13.02
4.81
13.85
22
21
16.88
36.28
83.14
3:27.51
7:14.64
70.96
1.03
3.27
3.97
11.04
12.74
4.73
13.54
21
20
16.93
36.40
83.46
3:28.50
7:16.80
71.20
1.02
3.24
3.90
10.80
12.46
4.64
13.24
20
19
16.98
36.53
83.79
3:29.49
7:18.96
71.44
1.01
3.21
3.82
10.56
12.18
4.56
12.93
19
18
17.04
36.65
84.12
3:30.48
7:21.12
71.68
3.18
3.75
10.32
11.90
4.47
12.62
18
17
17.09
36.78
84.44
3:31.47
7:23.28
71.92
1.00
3.15
3.67
10.08
11.62
4.39
12.31
17
16
17.14
36.91
84.77
3:32.47
7:25.44
72.16
0.99
3.12
3.60
9.84
11.34
4.30
12.00
16
15
17.20
37.03
85.10
3:33.46
7:27.60
72.40
0.98
3.09
3.52
9.60
11.04
4.22
11.70
15
14
17.25
37.16
85.42
3:34.45
7:29.76
72.64
3.06
3.45
9.36
10.76
4.14
11.39
14
13
17.30
37.28
85.75
3:35.44
7:31.92
72.88
0.97
3.03
3.38
9.12
10.48
4.05
11.08
13
12
17.36
37.41
86.08
3:36.43
7:34.08
73.12
0.96
3.00
3.30
8.88
10.20
3.97
10.77
12
11
17.41
37.53
86.40
3:37.42
7:36.24
73.36
0.95
2.97
3.23
8.64
9.92
3.88
10.47
11
10
17.46
37.66
86.73
3:38.41
7:38.40
73.60
0.94
2.94
3.15
8.40
9.64
3.80
10.16
10
9
17.52
37.78
87.06
3:39.40
7:40.56
73.84
2.91
3.08
8.16
9.36
3.71
9.85
9
8
17.57
37.91
87.38
3:40.39
7:42.72
74.08
0.93
2.88
3.00
7.92
9.08
3.63
9.54
8
7
17.62
38.04
87.71
3:41.38
7:44.88
74.32
0.92
2.85
2.93
7.68
8.78
3.54
9.24
7
6
17.68
38.16
88.04
3:42.37
7:47.04
74.56
0.91
2.82
2.85
7.44
8.50
3.46
8.93
6
5
17.73
38.29
88.36
3:43.37
7:49.20
74.80
0.90
2.79
2.78
7.20
8.22
3.37
8.62
5
4
17.78
38.41
88.69
3:44.36
7:51.36
75.04
2.76
2.70
6.96
7.94
3.29
8.31
4
3
17.84
38.54
89.02
3:45.35
7:53.52
75.28
0.89
2.73
2.63
6.72
7.66
3.20
8.01
3
2
17.89
38.66
89.34
3:46.34
7:55.68
75.52
0.88
2.70
2.55
6.48
7.38
3.12
7.70
2
1
17.94
38.79
89.67
3:47.33
7:57.84
75.76
0.87
2.67
2.48
6.24
7.10
3.04
7.39
1
LEKKOATLETYCZNE TABELE PUNKTOWE – CHŁOPCY • Licealiada – Szkolna liga lekkoatletyczna
Pkt 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 4×100 m SW SD PK (5 kg) PK (6 kg) PK (7,26 kg) RD (1,5 kg) RD (1,75 kg) RO (700 g) RO (800 g)
Pkt
powyżej 200 pkt
1 pkt. za 0,02 s
1 pkt. za 0,03 s
1 pkt. za 0,1 s
1 pkt. za 0,12 s
1 pkt. za 0,35 s
1 pkt. za 0,1 s
1 pkt. za
1 cm
1 pkt. za
8 cm
1 pkt. za
10 cm
1 pkt. za
10 cm
1 pkt. za
10 cm
1 pkt. za
23 cm
1 pkt. za 23 cm
1 pkt. za 23 cm
powyżej 200 pkt
200
10.19
20.50
45.26
1:45.44
3:36.42
39.86
8.06
23.11
21.79
21.11
66.70
65.15
89.45
80.22
200
199
10.20
20.53
45.33
1:45.56
3:36.63
39.93
8.05
23.03
21.69
21.05
66.46
64.92
89.16
79.98
199
198
10.21
20.56
45.40
1:45.67
3:36.85
40.00
2.29
8.04
22.95
21.59
20.98
66.22
64.69
88.87
79.74
198
197
10.22
20.59
45.46
1:45.78
3:37.07
40.06
8.03
22.87
21.50
20.92
65.98
64.46
88.58
79.50
197
196
10.23
20.62
45.53
1:45.89
3:37.28
40.13
8.02
22.79
21.40
20.85
65.74
64.23
88.29
79.26
196
195
10.25
20.65
45.60
1:46.00
3:37.50
40.20
2.28
8.00
22.70
21.30
20.78
65.50
64.00
88.00
79.00
195
194
10.26
20.67
45.66
1:46.10
3:37.70
40.26
7.99
22.63
21.22
20.72
65.30
63.80
87.74
78.80
194
193
10.27
20.70
45.72
1:46.20
3:37.89
40.32
7.98
22.56
21.13
20.65
65.08
63.59
87.48
78.58
193
192
10.28
20.72
45.78
1:46.30
3:38.09
40.38
2.27
7.97
22.48
21.04
20.59
64.86
63.39
87.22
78.36
192
191
10.29
20.75
45.84
1:46.40
3:38.28
40.44
7.96
22.41
20.96
20.52
64.64
63.18
86.96
78.14
191
190
10.30
20.78
45.90
1:46.50
3:38.48
40.50
7.95
22.34
20.87
20.46
64.42
62.97
86.70
77.92
190
189
10.31
20.80
45.96
1:46.60
3:38.67
40.56
2.26
7.94
22.26
20.78
20.39
64.20
62.77
86.44
77.70
189
188
10.32
20.83
46.02
1:46.70
3:38.87
40.62
7.93
22.19
20.70
20.33
63.98
62.56
86.18
77.48
188
187
10.33
20.85
46.08
1:46.80
3:39.07
40.68
7.92
22.11
20.61
20.26
63.78
62.35
85.92
77.28
187
186
10.34
20.88
46.14
1:46.90
3:39.26
40.74
2.25
7.91
22.04
20.52
20.19
63.56
62.15
85.66
77.06
186
185
10.35
20.91
46.20
1:47.00
3:39.46
40.80
7.90
21.97
20.44
20.13
63.34
61.94
85.40
76.84
185
184
10.36
20.93
46.26
1:47.10
3:39.65
40.86
7.89
21.89
20.35
20.06
63.12
61.73
85.14
76.62
184
183
10.38
20.96
46.33
1:47.20
3:39.85
40.93
2.24
7.87
21.82
20.26
20.00
62.90
61.53
84.87
76.40
183
182
10.39
20.98
46.39
1:47.30
3:40.04
40.99
7.86
21.74
20.17
19.93
62.68
61.32
84.61
76.18
182
181
10.40
21.01
46.45
1:47.40
3:40.24
41.05
7.85
21.67
20.09
19.87
62.46
61.11
84.35
75.96
181
180
10.41
21.04
46.51
1:47.50
3:40.43
41.11
2.23
7.84
21.60
20.00
19.80
62.24
60.91
84.09
75.74
180
179
10.42
21.06
46.57
1:47.60
3:40.63
41.17
7.83
21.52
19.91
19.73
62.04
60.70
83.83
75.54
179
178
10.43
21.09
46.63
1:47.70
3:40.83
41.23
7.82
21.45
19.83
19.67
61.82
60.49
83.57
75.32
178
177
10.44
21.11
46.69
1:47.80
3:41.02
41.29
2.22
7.81
21.37
19.74
19.60
61.60
60.29
83.31
75.10
177
176
10.45
21.14
46.75
1:47.90
3:41.22
41.35
7.80
21.30
19.65
19.54
61.38
60.08
83.05
74.88
176
175
10.46
21.17
46.81
1:48.00
3:41.41
41.41
7.79
21.23
19.57
19.47
61.16
59.87
82.79
74.66
175
174
10.47
21.19
46.87
1:48.10
3:41.61
41.47
2.21
7.78
21.15
19.48
19.40
60.94
59.67
82.53
74.44
174
173
10.48
21.22
46.93
1:48.20
3:41.80
41.53
7.77
21.08
19.39
19.34
60.72
59.46
82.27
74.22
173
Pkt 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 4×100 m SW SD PK (5 kg) PK (6 kg) PK (7,26 kg) RD (1,5 kg) RD (1,75 kg) RO (700 g) RO (800 g)
Pkt
172
10.50
21.25
47.00
1:48.30
3:42.00
41.60
2.20
7.75
21.00
19.30
19.27
60.50
59.25
82.00
74.00
172
171
10.51
21.27
47.05
1:48.42
3:42.25
41.67
7.74
20.88
19.19
19.21
60.16
58.93
81.64
73.70
171
170
10.52
21.29
47.10
1:48.55
3:42.50
41.74
2.19
7.72
20.76
19.07
19.14
59.82
58.60
81.28
73.38
170
169
10.54
21.31
47.16
1:48.67
3:42.75
41.81
7.71
20.64
18.95
19.07
59.48
58.27
80.91
73.06
169
168
10.55
21.34
47.21
1:48.79
3:43.00
41.89
2.18
7.69
20.51
18.83
19.01
59.14
57.94
80.55
72.74
168
167
10.56
21.36
47.27
1:48.91
3:43.25
41.96
7.68
20.39
18.71
18.94
58.80
57.61
80.19
72.42
167
166
10.58
21.38
47.32
1:49.04
3:43.50
42.03
2.17
7.66
20.27
18.60
18.88
58.46
57.28
79.82
72.10
166
165
10.59
21.40
47.38
1:49.16
3:43.75
42.10
7.64
20.15
18.48
18.81
58.12
56.95
79.46
71.78
165
164
10.60
21.43
47.43
1:49.28
3:44.00
42.18
2.16
7.63
20.02
18.36
18.74
57.78
56.62
79.10
71.46
164
163
10.62
21.45
47.49
1:49.40
3:44.25
42.25
7.61
19.90
18.24
18.68
57.44
56.29
78.73
71.14
163
162
10.63
21.47
47.54
1:49.53
3:44.50
42.32
2.15
7.60
19.78
18.12
18.61
57.10
55.96
78.37
70.82
162
161
10.65
21.50
47.60
1:49.65
3:44.75
42.40
2.14
7.58
19.65
18.00
18.54
56.76
55.63
78.00
70.50
161
160
10.66
21.52
47.65
1:49.77
3:45.00
42.47
7.56
19.53
17.89
18.48
56.42
55.30
77.64
70.20
160
159
10.67
21.54
47.70
1:49.90
3:45.25
42.54
2.13
7.55
19.41
17.77
18.41
56.08
54.97
77.28
69.88
159
158
10.69
21.56
47.76
1:50.02
3:45.50
42.61
7.53
19.29
17.65
18.35
55.74
54.64
76.91
69.56
158
157
10.70
21.59
47.81
1:50.14
3:45.75
42.69
2.12
7.52
19.16
17.53
18.28
55.40
54.31
76.55
69.24
157
156
10.71
21.61
47.87
1:50.26
3:46.00
42.76
7.50
19.04
17.41
18.21
55.06
53.98
76.19
68.92
156
155
10.73
21.63
47.92
1:50.39
3:46.25
42.83
2.11
7.48
18.92
17.30
18.15
54.72
53.65
75.82
68.60
155
154
10.74
21.65
47.98
1:50.51
3:46.50
42.90
7.47
18.80
17.18
18.08
54.38
53.32
75.46
68.28
154
153
10.75
21.68
48.03
1:50.63
3:46.75
42.98
2.10
7.45
18.67
17.06
18.01
54.04
52.99
75.10
67.96
153
152
10.77
21.70
48.09
1:50.75
3:47.00
43.05
7.44
18.55
16.94
17.95
53.70
52.66
74.73
67.64
152
151
10.78
21.72
48.14
1:50.88
3:47.25
43.12
2.09
7.42
18.43
16.82
17.88
53.36
52.33
74.37
67.32
151
150
10.80
21.75
48.20
1:51.00
3:47.50
43.20
2.08
7.40
18.30
16.70
17.81
53.00
52.00
74.00
67.00
150
149
10.81
21.78
48.29
1:51.20
3:47.98
43.28
7.38
18.20
16.61
17.75
52.66
51.65
73.50
66.56
149
148
10.83
21.82
48.39
1:51.40
3:48.45
43.36
2.07
7.36
18.09
16.51
17.68
52.30
51.30
73.00
66.10
148
147
10.85
21.86
48.49
1:51.60
3:48.93
43.44
7.34
17.99
16.42
17.61
51.96
50.95
72.50
65.66
147
146
10.87
21.90
48.59
1:51.80
3:49.40
43.52
2.06
7.32
17.88
16.32
17.55
51.60
50.60
72.00
65.20
146
145
10.88
21.93
48.68
1:52.00
3:49.88
43.60
7.30
17.78
16.23
17.48
51.26
50.25
71.50
64.76
145
144
10.90
21.97
48.78
1:52.20
3:50.35
43.68
2.05
7.28
17.67
16.13
17.41
50.90
49.90
71.00
64.30
144
143
10.92
22.01
48.88
1:52.40
3:50.83
43.76
7.26
17.57
16.04
17.35
50.56
49.55
70.50
63.86
143
142
10.94
22.05
48.98
1:52.60
3:51.30
43.84
2.04
7.24
17.46
15.94
17.28
50.20
49.20
70.00
63.40
142
141
10.95
22.08
49.07
1:52.80
3:51.78
43.92
7.22
17.36
15.85
17.21
49.86
48.85
69.50
62.96
141
Pkt 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 4×100 m SW SD PK (5 kg) PK (6 kg) PK (7,26 kg) RD (1,5 kg) RD (1,75 kg) RO (700 g) RO (800 g)
Pkt
140
10.97
22.12
49.17
1:53.00
3:52.25
44.00
2.03
7.20
17.25
15.75
17.15
49.50
48.50
69.00
62.50
140
139
10.99
22.16
49.27
1:53.20
3:52.73
44.08
7.18
17.15
15.66
17.08
49.16
48.15
68.50
62.06
139
138
11.01
22.20
49.37
1:53.40
3:53.20
44.16
2.02
7.16
17.04
15.56
17.01
48.80
47.80
68.00
61.60
138
137
11.02
22.23
49.46
1:53.60
3:53.68
44.24
7.14
16.94
15.47
16.95
48.46
47.45
67.50
61.16
137
136
11.04
22.27
49.56
1:53.80
3:54.15
44.32
2.01
7.12
16.83
15.37
16.88
48.10
47.10
67.00
60.70
136
135
11.06
22.31
49.66
1:54.00
3:54.63
44.40
7.10
16.73
15.28
16.81
47.76
46.75
66.50
60.26
135
134
11.08
22.35
49.76
1:54.20
3:55.10
44.48
2.00
7.08
16.62
15.18
16.75
47.40
46.40
66.00
59.80
134
133
11.09
22.38
49.85
1:54.40
3:55.58
44.56
7.06
16.52
15.09
16.68
47.06
46.05
65.50
59.36
133
132
11.11
22.42
49.95
1:54.60
3:56.05
44.64
1.99
7.04
16.41
14.99
16.61
46.70
45.70
65.00
58.90
132
131
11.13
22.46
50.05
1:54.80
3:56.52
44.72
7.02
16.31
14.90
16.54
46.36
45.35
64.50
58.46
131
130
11.15
22.50
50.15
1:55.00
3:57.00
44.80
1.98
7.00
16.20
14.80
16.48
46.00
45.00
64.00
58.00
130
129
11.16
22.53
50.24
1:55.22
3:57.50
44.89
6.98
16.11
14.73
16.41
45.70
44.70
63.50
57.56
129
128
11.18
22.57
50.33
1:55.45
3:58.00
44.98
1.97
6.96
16.02
14.66
16.34
45.40
44.40
63.00
57.10
128
127
11.20
22.61
50.42
1:55.67
3:58.50
45.07
6.94
15.93
14.59
16.28
45.10
44.10
62.50
56.66
127
126
11.22
22.65
50.52
1:55.90
3:59.00
45.16
1.96
6.92
15.84
14.52
16.21
44.80
43.80
62.00
56.20
126
125
11.23
22.68
50.61
1:56.12
3:59.50
45.25
1.95
6.90
15.75
14.45
16.14
44.50
43.50
61.50
55.76
125
124
11.25
22.72
50.70
1:56.35
4:00.00
45.34
6.88
15.66
14.38
16.07
44.20
43.20
61.00
55.30
124
123
11.27
22.76
50.79
1:56.57
4:00.50
45.43
1.94
6.86
15.57
14.31
16.01
43.90
42.90
60.50
54.86
123
122
11.29
22.80
50.89
1:56.80
4:01.00
45.52
6.84
15.48
14.24
15.94
43.60
42.60
60.00
54.40
122
121
11.30
22.83
50.98
1:57.02
4:01.50
45.61
1.93
6.82
15.39
14.17
15.87
43.30
42.30
59.50
53.96
121
120
11.32
22.87
51.07
1:57.25
4:02.00
45.70
1.92
6.80
15.30
14.10
15.80
43.00
42.00
59.00
53.50
120
119
11.34
22.91
51.16
1:57.47
4:02.50
45.79
6.78
15.21
14.03
15.74
42.70
41.70
58.50
53.06
119
118
11.36
22.95
51.26
1:57.70
4:03.00
45.88
1.91
6.76
15.12
13.96
15.67
42.40
41.40
58.00
52.60
118
117
11.37
22.98
51.35
1:57.93
4:03.50
45.97
6.74
15.03
13.89
15.60
42.10
41.10
57.50
52.16
117
116
11.39
23.02
51.44
1:58.15
4:04.00
46.06
1.90
6.72
14.94
13.82
15.54
41.80
40.80
57.00
51.70
116
115
11.41
23.06
51.53
1:58.37
4:04.50
46.15
1.89
6.70
14.85
13.75
15.47
41.50
40.50
56.50
51.26
115
114
11.43
23.10
51.63
1:58.60
4:05.00
46.24
6.68
14.76
13.68
15.40
41.20
40.20
56.00
50.80
114
113
11.44
23.13
51.72
1:58.82
4:05.50
46.33
1.88
6.66
14.67
13.61
15.33
40.90
39.90
55.50
50.36
113
112
11.46
23.17
51.81
1:59.05
4:06.00
46.42
6.64
14.58
13.54
15.26
40.60
39.60
55.00
49.90
112
111
11.48
23.21
51.90
1:59.28
4:06.50
46.51
1.87
6.62
14.49
13.47
15.20
40.30
39.30
54.50
49.46
111
110
11.50
23.25
52.00
1:59.50
4:07.00
46.60
1.86
6.60
14.40
13.40
15.13
40.00
39.00
54.00
49.00
110
109
11.52
23.30
52.11
1:59.69
4:07.56
46.72
6.59
14.28
13.29
15.06
39.74
38.70
53.48
48.50
109
Pkt 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 4×100 m SW SD PK (5 kg) PK (6 kg) PK (7,26 kg) RD (1,5 kg) RD (1,75 kg) RO (700 g) RO (800 g)
Pkt
108
11.54
23.35
52.22
1:59.89
4:08.11
46.84
1.85
6.57
14.16
13.18
14.99
39.46
38.39
52.95
48.00
108
107
11.56
23.40
52.33
2:00.08
4:08.67
46.96
6.55
14.04
13.07
14.93
39.18
38.09
52.42
47.50
107
106
11.58
23.45
52.44
2:00.28
4:09.22
47.08
1.84
6.53
13.92
12.96
14.86
38.90
37.78
51.89
47.00
106
105
11.61
23.50
52.55
2:00.47
4:09.78
47.21
6.51
13.79
12.85
14.79
38.62
37.48
51.37
46.50
105
104
11.63
23.55
52.66
2:00.67
4:10.33
47.33
1.83
6.49
13.67
12.74
14.72
38.34
37.17
50.84
46.00
104
103
11.65
23.60
52.77
2:00.86
4:10.89
47.45
6.47
13.55
12.63
14.65
38.06
36.87
50.31
45.50
103
102
11.67
23.65
52.88
2:01.06
4:11.44
47.57
1.82
6.45
13.43
12.52
14.59
37.78
36.56
49.78
45.00
102
101
11.70
23.70
53.00
2:01.25
4:12.00
47.70
1.81
6.43
13.30
12.40
14.52
37.50
36.25
49.25
44.50
101
100
11.72
23.75
53.11
2:01.44
4:12.56
47.82
6.41
13.18
12.29
14.45
37.24
35.95
48.73
44.00
100
99
11.74
23.80
53.22
2:01.64
4:13.11
47.94
1.80
6.39
13.06
12.18
14.38
36.96
35.64
48.20
43.50
99
98
11.76
23.85
53.33
2:01.83
4:13.67
48.06
6.37
12.94
12.07
14.31
36.68
35.34
47.67
43.00
98
97
11.78
23.90
53.44
2:02.03
4:14.22
48.18
1.79
6.35
12.82
11.96
14.25
36.40
35.03
47.14
42.50
97
96
11.81
23.95
53.55
2:02.22
4:14.78
48.31
6.33
12.69
11.85
14.18
36.12
34.73
46.62
42.00
96
95
11.83
24.00
53.66
2:02.42
4:15.33
48.43
1.78
6.31
12.57
11.74
14.11
35.84
34.42
46.09
41.50
95
94
11.85
24.05
53.77
2:02.61
4:15.89
48.55
6.29
12.45
11.63
14.04
35.56
34.12
45.56
41.00
94
93
11.87
24.10
53.88
2:02.81
4:16.44
48.67
1.77
6.27
12.33
11.52
13.97
35.28
33.81
45.03
40.50
93
92
11.90
24.15
54.00
2:03.00
4:17.00
48.80
1.76
6.25
12.20
11.40
13.90
35.00
33.50
44.50
40.00
92
91
11.92
24.21
54.11
2:03.24
4:17.59
48.96
6.23
12.13
11.35
13.84
34.72
33.21
44.18
39.72
91
90
11.95
24.27
54.23
2:03.47
4:18.18
49.12
1.75
6.21
12.06
11.29
13.77
34.42
32.92
43.86
39.42
90
89
11.98
24.34
54.35
2:03.71
4:18.76
49.29
6.18
11.99
11.23
13.70
34.12
32.62
43.53
39.12
89
88
12.01
24.40
54.47
2:03.94
4:19.35
49.45
1.74
6.16
11.92
11.17
13.63
33.84
32.33
43.21
38.84
88
87
12.04
24.47
54.58
2:04.18
4:19.94
49.62
6.14
11.85
11.11
13.56
33.54
32.03
42.89
38.54
87
86
12.07
24.53
54.70
2:04.41
4:20.53
49.78
1.73
6.11
11.78
11.05
13.49
33.24
31.74
42.56
38.24
86
85
12.10
24.60
54.82
2:04.65
4:21.12
49.95
1.72
6.09
11.71
10.99
13.42
32.96
31.45
42.24
37.96
85
84
12.13
24.66
54.94
2:04.88
4:21.71
50.11
6.07
11.64
10.93
13.36
32.66
31.15
41.92
37.66
84
83
12.16
24.73
55.05
2:05.12
4:22.29
50.28
1.71
6.04
11.57
10.88
13.29
32.36
30.86
41.59
37.36
83
82
12.19
24.79
55.17
2:05.35
4:22.88
50.44
6.02
11.50
10.82
13.22
32.06
30.56
41.27
37.06
82
81
12.22
24.86
55.29
2:05.59
4:23.47
50.61
1.70
6.00
11.43
10.76
13.15
31.78
30.27
40.95
36.78
81
80
12.25
24.92
55.41
2:05.82
4:24.06
50.77
1.69
5.97
11.36
10.70
13.08
31.48
29.98
40.62
36.48
80
79
12.28
24.99
55.52
2:06.06
4:24.65
50.94
5.95
11.29
10.64
13.01
31.18
29.68
40.30
36.18
79
78
12.31
25.05
55.64
2:06.29
4:25.24
51.10
1.68
5.93
11.22
10.58
12.94
30.90
29.39
39.98
35.90
78
77
12.34
25.12
55.76
2:06.53
4:25.82
51.27
5.90
11.15
10.52
12.87
30.60
29.09
39.65
35.60
77
Pkt 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 4×100 m SW SD PK (5 kg) PK (6 kg) PK (7,26 kg) RD (1,5 kg) RD (1,75 kg) RO (700 g) RO (800 g)
Pkt
76
12.37
25.18
55.88
2:06.76
4:26.41
51.43
1.67
5.88
11.08
10.46
12.80
30.30
28.80
39.33
35.30
76
75
12.40
25.25
56.00
2:07.00
4:27.00
51.60
1.66
5.85
11.00
10.40
12.73
30.00
28.50
39.00
35.00
75
74
12.45
25.37
56.25
2:07.87
4:29.19
51.84
5.82
10.90
10.30
12.66
29.76
28.25
38.66
34.70
74
73
12.51
25.50
56.51
2:08.73
4:31.38
52.09
1.65
5.78
10.80
10.20
12.60
29.50
27.99
38.31
34.38
73
72
12.56
25.62
56.76
2:09.60
4:33.57
52.33
1.64
5.74
10.70
10.10
12.53
29.24
27.73
37.96
34.06
72
71
12.62
25.75
57.02
2:10.47
4:35.76
52.58
1.63
5.70
10.60
9.99
12.46
29.00
27.48
37.61
33.76
71
70
12.67
25.88
57.27
2:11.33
4:37.95
52.82
1.62
5.66
10.50
9.89
12.39
28.74
27.22
37.26
33.44
70
69
12.73
26.00
57.53
2:12.20
4:40.14
53.07
1.61
5.62
10.40
9.79
12.32
28.48
26.96
36.92
33.12
69
68
12.78
26.13
57.78
2:13.07
4:42.33
53.31
1.60
5.58
10.30
9.69
12.25
28.24
26.71
36.57
32.80
68
67
12.84
26.26
58.04
2:13.93
4:44.52
53.56
1.59
5.54
10.19
9.58
12.18
27.98
26.45
36.22
32.50
67
66
12.89
26.38
58.29
2:14.80
4:46.71
53.80
1.58
5.50
10.09
9.48
12.11
27.72
26.19
35.87
32.18
66
65
12.95
26.51
58.55
2:15.67
4:48.90
54.05
1.57
5.46
9.99
9.38
12.04
27.48
25.94
35.52
31.86
65
64
13.00
26.63
58.80
2:16.53
4:51.09
54.29
1.56
5.42
9.89
9.28
11.97
27.22
25.68
35.18
31.54
64
63
13.06
26.76
59.06
2:17.40
4:53.28
54.54
1.55
5.38
9.79
9.17
11.90
26.96
25.42
34.83
31.24
63
62
13.11
26.89
59.31
2:18.27
4:55.47
54.78
1.54
5.34
9.69
9.07
11.83
26.72
25.16
34.48
30.92
62
61
13.17
27.01
59.57
2:19.13
4:57.66
55.03
1.53
5.30
9.59
8.97
11.76
26.46
24.91
34.13
30.60
61
60
13.22
27.14
59.83
2:20.00
4:59.85
55.28
1.52
5.26
9.49
8.86
11.69
26.20
24.65
33.78
30.28
60
59
13.28
27.27
60.08
2:20.87
5:02.04
55.52
1.51
5.22
9.38
8.76
11.62
25.96
24.39
33.44
29.98
59
58
13.33
27.39
60.34
2:21.73
5:04.23
55.77
1.50
5.18
9.28
8.66
11.55
25.70
24.14
33.09
29.66
58
57
13.39
27.52
60.59
2:22.60
5:06.42
56.01
1.49
5.14
9.18
8.56
11.48
25.44
23.88
32.74
29.34
57
56
13.44
27.64
60.85
2:23.47
5:08.61
56.26
1.48
5.10
9.08
8.45
11.41
25.20
23.62
32.39
29.04
56
55
13.50
27.77
61.10
2:24.33
5:10.80
56.50
1.47
5.06
8.98
8.35
11.34
24.94
23.37
32.04
28.72
55
54
13.55
27.90
61.36
2:25.20
5:12.99
56.75
1.46
5.02
8.88
8.25
11.27
24.68
23.11
31.70
28.40
54
53
13.61
28.02
61.61
2:26.07
5:15.18
56.99
1.45
4.98
8.78
8.15
11.20
24.44
22.85
31.35
28.08
53
52
13.66
28.15
61.87
2:26.93
5:17.37
57.24
1.44
4.94
8.67
8.04
11.13
24.18
22.60
31.00
27.78
52
51
13.72
28.28
62.12
2:27.80
5:19.56
57.48
1.43
4.90
8.57
7.94
11.05
23.92
22.34
30.65
27.46
51
50
13.78
28.40
62.38
2:28.67
5:21.75
57.73
1.42
4.86
8.47
7.84
10.98
23.68
22.08
30.30
27.14
50
49
13.83
28.53
62.63
2:29.53
5:23.94
57.97
1.41
4.82
8.37
7.74
10.91
23.42
21.82
29.96
26.82
49
48
13.89
28.65
62.89
2:30.40
5:26.13
58.22
1.40
4.78
8.27
7.63
10.84
23.16
21.57
29.61
26.52
48
47
13.94
28.78
63.14
2:31.27
5:28.32
58.46
1.39
4.74
8.17
7.53
10.77
22.92
21.31
29.26
26.20
47
46
14.00
28.91
63.40
2:32.13
5:30.51
58.71
1.38
4.70
8.07
7.43
10.70
22.66
21.05
28.91
25.88
46
45
14.05
29.03
63.66
2:33.00
5:32.70
58.96
1.37
4.66
7.97
7.32
10.63
22.40
20.80
28.56
25.56
45
Pkt 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 4×100 m SW SD PK (5 kg) PK (6 kg) PK (7,26 kg) RD (1,5 kg) RD (1,75 kg) RO (700 g) RO (800 g)
Pkt
44
14.11
29.16
63.91
2:33.87
5:34.89
59.20
1.36
4.62
7.86
7.22
10.56
22.16
20.54
28.22
25.26
44
43
14.16
29.29
64.17
2:34.73
5:37.08
59.45
1.35
4.58
7.76
7.12
10.49
21.90
20.28
27.87
24.94
43
42
14.22
29.41
64.42
2:35.60
5:39.27
59.69
1.34
4.54
7.66
7.02
10.41
21.64
20.03
27.52
24.62
42
41
14.27
29.54
64.68
2:36.47
5:41.46
59.94
1.33
4.50
7.56
6.91
10.34
21.40
19.77
27.17
24.32
41
40
14.33
29.66
64.93
2:37.33
5:43.65
60.18
1.32
4.46
7.46
6.81
10.27
21.14
19.51
26.82
24.00
40
39
14.38
29.79
65.19
2:38.20
5:45.84
60.43
1.31
4.42
7.36
6.71
10.20
20.88
19.26
26.48
23.68
39
38
14.44
29.92
65.44
2:39.07
5:48.03
60.67
1.30
4.38
7.26
6.61
10.13
20.64
19.00
26.13
23.36
38
37
14.49
30.04
65.70
2:39.93
5:50.21
60.92
1.29
4.34
7.15
6.50
10.05
20.38
18.74
25.78
23.06
37
36
14.55
30.17
65.95
2:40.80
5:52.40
61.16
1.28
4.30
7.05
6.40
9.98
20.12
18.48
25.43
22.74
36
35
14.60
30.30
66.21
2:41.67
5:54.59
61.41
1.27
4.26
6.95
6.30
9.91
19.88
18.23
25.08
22.42
35
34
14.66
30.42
66.46
2:42.53
5:56.78
61.65
1.26
4.22
6.85
6.20
9.84
19.62
17.97
24.74
22.10
34
33
14.71
30.55
66.72
2:43.40
5:58.97
61.90
1.25
4.18
6.75
6.09
9.77
19.36
17.71
24.39
21.80
33
32
14.77
30.67
66.97
2:44.27
6:01.16
62.14
1.24
4.14
6.65
5.99
9.69
19.12
17.46
24.04
21.48
32
31
14.82
30.80
67.23
2:45.13
6:03.35
62.39
1.23
4.10
6.55
5.89
9.62
18.86
17.20
23.69
21.16
31
30
14.88
30.93
67.49
2:46.00
6:05.54
62.64
1.22
4.06
6.45
5.78
9.55
18.60
16.94
23.34
20.84
30
29
14.93
31.05
67.74
2:46.87
6:07.73
62.88
1.21
4.02
6.34
5.68
9.47
18.36
16.69
23.00
20.54
29
28
14.99
31.18
68.00
2:47.73
6:09.92
63.13
1.20
3.98
6.24
5.58
9.40
18.10
16.43
22.65
20.22
28
27
15.04
31.31
68.25
2:48.60
6:12.11
63.37
1.19
3.94
6.14
5.48
9.33
17.84
16.17
22.30
19.90
27
26
15.10
31.43
68.51
2:49.47
6:14.30
63.62
1.18
3.90
6.04
5.37
9.25
17.60
15.92
21.95
19.60
26
25
15.16
31.56
68.76
2:50.33
6:16.49
63.86
1.17
3.86
5.94
5.27
9.18
17.34
15.66
21.60
19.28
25
24
15.21
31.68
69.02
2:51.20
6:18.68
64.11
1.16
3.82
5.84
5.17
9.11
17.08
15.40
21.26
18.96
24
23
15.27
31.81
69.27
2:52.07
6:20.87
64.35
1.15
3.78
5.74
5.07
9.03
16.84
15.14
20.91
18.64
23
22
15.32
31.94
69.53
2:52.93
6:23.06
64.60
1.14
3.74
5.63
4.96
8.96
16.58
14.89
20.56
18.34
22
21
15.38
32.06
69.78
2:53.80
6:25.25
64.84
1.13
3.70
5.53
4.86
8.88
16.32
14.63
20.21
18.02
21
20
15.43
32.19
70.04
2:54.67
6:27.44
65.09
1.12
3.66
5.43
4.76
8.81
16.08
14.37
19.86
17.70
20
19
15.49
32.32
70.29
2:55.53
6:29.63
65.33
1.11
3.62
5.33
4.66
8.73
15.82
14.12
19.52
17.38
19
18
15.54
32.44
70.55
2:56.40
6:31.82
65.58
1.10
3.58
5.23
4.55
8.66
15.56
13.86
19.17
17.08
18
17
15.60
32.57
70.80
2:57.27
6:34.01
65.82
1.09
3.54
5.13
4.45
8.58
15.32
13.60
18.82
16.76
17
16
15.65
32.69
71.06
2:58.13
6:36.20
66.07
1.08
3.50
5.03
4.35
8.51
15.06
13.35
18.47
16.44
16
15
15.71
32.82
71.32
2:59.00
6:38.39
66.32
1.07
3.46
4.93
4.24
8.43
14.80
13.09
18.12
16.12
15
14
15.76
32.95
71.57
2:59.87
6:40.58
66.56
1.06
3.42
4.82
4.14
8.36
14.56
12.83
17.78
15.82
14
13
15.82
33.07
71.83
3:00.73
6:42.77
66.81
1.05
3.38
4.72
4.04
8.28
14.30
12.58
17.43
15.50
13
Pkt 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 4×100 m SW SD PK (5 kg) PK (6 kg) PK (7,26 kg) RD (1,5 kg) RD (1,75 kg) RO (700 g) RO (800 g)
Pkt
12
15.87
33.20
72.08
3:01.60
6:44.96
67.05
1.04
3.34
4.62
3.94
8.20
14.04
12.32
17.08
15.18
12
11
15.93
33.33
72.34
3:02.47
6:47.15
67.30
1.03
3.30
4.52
3.83
8.13
13.80
12.06
16.73
14.88
11
10
15.98
33.45
72.59
3:03.33
6:49.34
67.54
1.02
3.26
4.42
3.73
8.05
13.54
11.80
16.38
14.56
10
9
16.04
33.58
72.85
3:04.20
6:51.53
67.79
1.01
3.22
4.32
3.63
7.97
13.28
11.55
16.04
14.24
9
8
16.09
33.70
73.10
3:05.07
6:53.72
68.03
1.00
3.18
4.22
3.53
7.89
13.04
11.29
15.69
13.92
8
7
16.15
33.83
73.36
3:05.93
6:55.91
68.28
0.99
3.14
4.11
3.42
7.81
12.78
11.03
15.34
13.62
7
6
16.20
33.96
73.61
3:06.80
6:58.10
68.52
0.98
3.10
4.01
3.32
7.73
12.52
10.78
14.99
13.30
6
5
16.26
34.08
73.87
3:07.67
7:00.29
68.77
0.97
3.06
3.91
3.22
7.65
12.28
10.52
14.64
12.98
5
4
16.31
34.21
74.12
3:08.53
7:02.48
69.01
0.96
3.02
3.81
3.12
7.57
12.02
10.26
14.30
12.66
4
3
16.37
34.34
74.38
3:09.40
7:04.67
69.26
0.95
2.98
3.71
3.01
7.49
11.76
10.01
13.95
12.36
3
2
16.42
34.46
74.63
3:10.27
7:06.86
69.50
0.94
2.94
3.61
2.91
7.41
11.52
9.75
13.60
12.04
2
1
16.48
34.59
74.89
3:11.13
7:09.05
69.75
0.93
2.90
3.51
2.81
7.32
11.26
9.49
13.25
11.72
1
94
XII. WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 2018 / 2019
IGRZYSKA DZIECI – k l a s y f i k a c j a s z k ó ł
miejsce
szkoła
gmina
powiat
punkty
1
SP 1 Sanok
Sanok m.
sanocki
1606
2
SP 2 Ustrzyki Dolne NSS
Ustrzyki Dolne
bieszczadzki
875
3
SP 4 Sanok
Sanok m.
sanocki
861
4
SP 3 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
672
5
SP 1 Pruchnik
Pruchnik
jarosławski
648
6
SP 6 Mielec
Mielec m.
mielecki
580
7
SP 2 Strzyżów
Strzyżów
strzyżowski
544
8
SP Jedlicze
Jedlicze
krośnieński
535
9
SP 5 Dębica
Dębica m.
dębicki
517
10
SP 11 Dębica
Dębica m.
dębicki
497
11
SP 14 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
494
12
SP Posada Górna
Rymanów
krośnieński
477
13
SP 14 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
436
14
SP 7 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
413
15
SP Pilzno
Pilzno
dębicki
401
16
SP 15 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
399
17
SP Lubatowa
Iwonicz-Zdrój
krośnieński
399
18
SP 7 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
398
19
SP Zaczernie
Trzebownisko
rzeszowski
368
20
SP 27 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
364
21
SP 15 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
353
22
SP Lesko
Lesko
leski
332
23
SP Blizne
Jasienica Rosielna
brzozowski
311
24
SP 3 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
302
25
SP Albigowa
Łańcut gm.
łańcucki
302
26
SP Markowa
Markowa
łańcucki
290
27
SP 2 Kolbuszowa
Kolbuszowa
kolbuszowski
286
28
SP Radomyśl Wielki
Radomyśl Wielki
mielecki
284
29
SP Malinie
Tuszów Narodowy
mielecki
279
30
SP 12 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
269
31
SP Niedźwiada Dolna
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
262
32
SP 10 Jarosław
Jarosław m.
jarosławski
257
33
SP 1 Brzozów
Brzozów
brzozowski
255
34
SP Wiśniowa
Wiśniowa
strzyżowski
253
35
SP Oleszyce
Oleszyce
lubaczowski
249
36
SP 6 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
242
37
SP 1 Dynów
Dynów m.
rzeszowski
240
38
SP SMS Jarosław
Jarosław m.
jarosławski
240
39
SP 2 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
239
40
SP 1 Ustrzyki Dolne
Ustrzyki Dolne
bieszczadzki
238
41
SP Straszęcin
Żyraków
dębicki
238
42
SP 4 Jasło
Jasło m.
jasielski
231
43
SP 4 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
231
44
SP Korzeniów
Żyraków
dębicki
231
95
45
SP 1 Przeworsk
Przeworsk m.
przeworski
225
46
SP Medyka
Medyka
przemyski
220
47
SP Narol
Narol
lubaczowski
214
48
SP 4 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
209
49
SP 1 Ropczyce
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
194
50
SP Trzebownisko
Trzebownisko
rzeszowski
194
51
SP 1 Żurawica
Żurawica
przemyski
191
52
SP 10 Dębica
Dębica m.
dębicki
189
53
SP 2 Nowa Dęba
Nowa Dęba
tarnobrzeski
183
54
SP 8 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
181
55
SP Głogów Młp.
Głogów Młp.
rzeszowski
181
56
SP 10 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
180
57
SP 2 Sanok
Sanok m.
sanocki
180
58
SP Cmolas
Cmolas
kolbuszowski
180
59
SP Horyniec-Zdrój
Horyniec-Zdrój
lubaczowski
178
60
SP 11 Mielec
Mielec m.
mielecki
176
61
SP 1 Nisko
Nisko
niżański
176
62
SP 16 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
175
63
SP Ustianowa Górna
Ustrzyki Dolne
bieszczadzki
174
64
SP Bukowsko
Bukowsko
sanocki
172
65
SP 2 Łańcut
Łańcut m.
łańcucki
168
66
SP 2 Przeworsk
Przeworsk m.
przeworski
168
67
SP Malawa
Krasne
rzeszowski
164
68
SP 13 Mielec
Mielec m.
mielecki
162
69
SP Grabownica Starz.
Brzozów
brzozowski
161
70
SP Kańczuga
Kańczuga
przeworski
161
71
SP S. Pijarek Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
160
72
SP 11 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
158
73
SP 25 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
155
74
SP Uherce Mineralne
Olszanica
leski
154
75
SP Czarna
Czarna
bieszczadzki
153
76
SP 17 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
152
77
SP Haczów
Haczów
brzozowski
151
78
SP Klimkówka
Rymanów
krośnieński
150
79
SP Wierzawice
Leżajsk gm.
leżajski
150
80
SP 3 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
148
81
SP Krościenko Wyżne
Krościenko Wyżne
krośnieński
148
82
SP Przecław
Przecław
mielecki
146
83
SP 6 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
143
84
SP Bircza
Bircza
przemyski
142
85
SP 3 Sanok
Sanok m.
sanocki
141
86
SP Nowa Wieś
Trzebownisko
rzeszowski
140
87
SP Orły
Orły
przemyski
140
88
SP Stara Wieś
Brzozów
brzozowski
140
89
SP Pysznica
Pysznica
stalowowolski
138
90
SP 1 Frysztak
Frysztak
strzyżowski
128
91
SP S.Niep. Jarosław
Jarosław m.
jarosławski
128
92
SP 2 Żurawica
Żurawica
przemyski
127
93
SP 2 Stobierna
Trzebownisko
rzeszowski
124
96
94
SP 2 Leżajsk
Leżajsk m.
leżajski
123
95
SP Wola Zarczycka
Nowa Sarzyna
leżajski
122
96
SP Hoczew
Lesko
leski
121
97
SP 11 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
119
98
SP Góra Motyczna
Żyraków
dębicki
117
99
SP Raniżów
Raniżów
kolbuszowski
116
100
SP Nowa Sarzyna
Nowa Sarzyna
leżajski
116
101
SP 3 Leżajsk
Leżajsk m.
leżajski
115
102
SP Łopuszka Wielka
Kańczuga
przeworski
115
103
SP Widełka
Kolbuszowa
kolbuszowski
114
104
SP Korczyna
Korczyna
krośnieński
111
105
SP 9 Mielec
Mielec m.
mielecki
110
106
SP Czarna Sędziszowska
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
110
107
SP Bóbrka
Solina
leski
109
108
SP 3 Dębica
Dębica m.
dębicki
108
109
SP 1 Osobnica
Jasło gm.
jasielski
107
110
SP 5 Ropczyce
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
107
111
SP 5 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
107
112
SP Cieszanów
Cieszanów
lubaczowski
106
113
SP Zarzecze
Zarzecze
przeworski
105
114
SP 1 Żołynia
Żołynia
łańcucki
104
115
SP Wola Mielecka
Mielec gm.
mielecki
103
116
SP 9 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
102
117
SP Majdan Królewski
Majdan Królewski
kolbuszowski
101
118
SP 6 Sanok
Sanok m.
sanocki
100
119
SP Bojanów
Bojanów
stalowowolski
99
120
SP Rogi
Miejsce Piastowe
krośnieński
98
121
SP Straszydle
Lubenia
rzeszowski
98
122
SP Borek Wielki
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
97
123
SP Kozodrza
Ostrów
ropczycko-sędzisz.
96
124
SP 3 Nisko
Nisko
niżański
95
125
SP 9 Dębica
Dębica m.
dębicki
95
126
SP Rymanów
Rymanów
krośnieński
95
127
SP Skopanie
Baranów Sandom.
tarnobrzeski
95
128
SP Brzóza Królewska
Leżajsk gm.
leżajski
94
129
SP 2 Jarosław
Jarosław m.
jarosławski
93
130
SP Wielkie Oczy
Wielkie Oczy
lubaczowski
93
131
SP 12 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
92
132
SP Kąkolówka
Błażowa
rzeszowski
91
133
SP 5 Nisko
Nisko
niżański
90
134
SP Tarnawa Dolna
Zagórz
sanocki
90
135
SP Grodzisko
Strzyżów
strzyżowski
89
136
SP 3 Nowa Dęba
Nowa Dęba
tarnobrzeski
87
137
SP 1 Domaradz
Domaradz
brzozowski
86
138
SP Czaszyn
Zagórz
sanocki
85
139
SP Rozbórz Długi
Pruchnik
jarosławski
83
140
SP Wietlin
Laszki
jarosławski
83
141
SP Błażowa
Błażowa
rzeszowski
82
142
SP Gogołów
Frysztak
strzyżowski
82
97
143
SP 1 Trzeboś
Sokołów Młp.
rzeszowski
81
144
SP 8 Sanok
Sanok m.
sanocki
81
145
SP Zbydniów
Zaleszany
stalowowolski
81
146
SP Przedmieście Dub.
Dubiecko
przemyski
80
147
SP 1 Zagórz
Zagórz
sanocki
79
148
SP 11 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
79
149
SP Sokołów Młp.
Sokołów Młp.
rzeszowski
79
150
SP 1 Jodlowa
Jodłowa
dębicki
78
151
SP 2 Jasło
Jasło m.
jasielski
78
152
SP 4 Łańcut
Łańcut m.
łańcucki
78
153
SP 9 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
78
154
SP Czermin
Czermin
mielecki
78
155
SP Łętownia
Nowa Sarzyna
leżajski
78
156
SP Jasionów
Haczów
brzozowski
76
157
SP 1 Rakszawa
Rakszawa
łańcucki
75
158
SP Laszki
Laszki
jarosławski
74
159
SP Łukowe
Zagórz
sanocki
74
160
SP 1 Leżajsk
Leżajsk m.
leżajski
73
161
SP Besko
Besko
sanocki
73
162
SP Szówsko
Wiązownica
jarosławski
72
163
SP Wólka Tanewska
Ulanów
niżański
72
164
SP Gliny Małe
Borowa
mielecki
70
165
SP Lisie Jamy
Lubaczów gm.
lubaczowski
70
166
SP Ruda Różaniecka
Narol
lubaczowski
70
167
SP Hucisko
Harasiuki
niżański
69
168
SP Stany
Bojanów
stalowowolski
69
169
SP 6 Ropczyce
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
68
170
SP Stubno
Stubno
przemyski
67
171
SP Niebieszczany
Sanok gm.
sanocki
65
172
SP Pustków
Dębica gm.
dębicki
64
173
SP Zarzecze
Nisko
niżański
64
174
SP 4 Jarosław
Jarosław m.
jarosławski
61
175
SP Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne
leżajski
61
176
SP Borowa
Borowa
mielecki
60
177
SP 1 Golcowa
Domaradz
brzozowski
59
178
SP Padew Narodowa
Padew Narodowa
mielecki
59
179
SP Poraż
Zagórz
sanocki
59
180
SP Wola Raniżowska
Raniżów
kolbuszowski
59
181
SP Gwoźnica Górna
Niebylec
strzyżowski
58
182
SP Krasne
Krasne
rzeszowski
57
183
SP Stary Dzików
Stary Dzików
lubaczowski
56
184
SP Jastkowice
Pysznica
stalowowolski
56
185
SP Tuszów Narodowy
Tuszów Narodowy
mielecki
56
186
SP Młodów
Lubaczów gm.
lubaczowski
54
187
SP 28 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
54
188
SP Górki
Brzozów
brzozowski
54
189
SP 1 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
53
190
SP 11 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
53
191
SP Wólka Pełkińska
Jarosław gm.
jarosławski
53
98
192
SP 3 Mielec
Mielec m.
mielecki
52
193
SP Miękisz Stary
Laszki
jarosławski
52
194
SP 19 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
51
195
SP 1 Humniska
Brzozów
brzozowski
50
196
SP Przyszów
Bojanów
stalowowolski
50
197
SP Trześń
Gorzyce
tarnobrzeski
50
198
SP Zalesie
Czarna
łańcucki
50
199
SP Krzeszów
Krzeszów
niżański
49
200
SP Dachnów
Cieszanów
lubaczowski
49
201
SP 3 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
48
202
SP Adamówka
Adamówka
przeworski
48
203
SP Boguchwała
Boguchwała
rzeszowski
48
204
SP Dzikowiec
Dzikowiec
kolbuszowski
48
205
SP Kopcie
Dzikowiec
kolbuszowski
48
206
SP Kuryłówka
Kuryłówka
leżajski
48
207
SP 5 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
47
208
SP Dydnia
Dydnia
brzozowski
47
209
SP 2 Zagórz
Zagórz
sanocki
46
210
SP 4 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
46
211
SP Miękisz Nowy
Laszki
jarosławski
46
212
SP Turze Pole
Brzozów
brzozowski
46
213
SP 1 Górno
Sokołów Młp.
rzeszowski
45
214
SP Żupawa
Grębów
tarnobrzeski
45
215
SP Morawsko
Jarosław gm.
jarosławski
44
216
SP Cisna
Cisna
leski
43
217
SP Myczków
Solina
leski
43
218
SP Lubla
Frysztak
strzyżowski
42
219
SP 15 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
41
220
SP 18 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
41
221
SP 2 Białobrzegi
Białobrzegi
łańcucki
41
222
SP Chorzelów
Mielec gm.
mielecki
41
223
SP Manasterz
Wiązownica
jarosławski
41
224
SP Różanka
Wiśniowa
strzyżowski
41
225
SP Dukla
Dukla
krośnieński
40
226
SP Kłyżów
Pysznica
stalowowolski
40
227
SP Łęki Dukielskie
Dukla
krośnieński
40
228
SP Majdan Sieniawski
Adamówka
przeworski
40
229
SP Piwoda
Wiązownica
jarosławski
40
230
SP Społ. Wólka Grodz.
Grodzisko Dolne
leżajski
40
231
SP Sarzyna
Nowa Sarzyna
leżajski
40
232
SP Odrzykoń
Wojaszówka
krośnieński
39
233
SP Zagorzyce Dolne
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
39
234
SP Chałupki Dębniańskie
Leżajsk gm.
leżajski
39
235
SP 1 Lubaczów
Lubaczów m.
lubaczowski
38
236
SP Grodzisko Górne
Grodzisko Dolne
leżajski
38
237
SP 3 Sędziszów Młp.
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
37
238
SP Trzciana
Świlcza
rzeszowski
37
239
SP 2 Gorzyce
Gorzyce
tarnobrzeski
36
240
SP Gniewczyna Łań.
Tryńcza
przeworski
36
99
241
SP Iwla
Dukla
krośnieński
36
242
SP Izbiska
Wadowice Górne
mielecki
36
243
SP Mała
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
36
244
SP Nowy Borek
Błażowa
rzeszowski
36
245
SP Barycz
Domaradz
brzozowski
35
246
SP Basznia Dolna
Lubaczów gm.
lubaczowski
35
247
SP 10 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
34
248
SP 6 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
34
249
SP Harasiuki
Harasiuki
niżański
34
250
SP Bieliny
Ulanów
niżański
34
251
SP Brzóza Stadnicka
Rakszawa
łańcucki
33
252
SP Krzątka
Majdan Królewski
kolbuszowski
33
253
SP Niebylec
Niebylec
strzyżowski
33
254
SP Wólka Niedźwiedzka
Sokołów Młp.
rzeszowski
33
255
SP 10 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
32
256
SP 3 Przeworsk
Przeworsk m.
przeworski
32
257
SP Czarna
Czarna p.d.
dębicki
32
258
SP Łubno Szlacheckie
Tarnowiec
jasielski
32
259
SP Łukawiec
Wielkie Oczy
lubaczowski
32
260
SP Torki
Medyka
przemyski
32
261
SP Wojtkowa
Ustrzyki Dolne
bieszczadzki
32
262
SP Zręcin
Chorkówka
krośnieński
31
263
SP 2 Dębica
Dębica m.
dębicki
30
264
SP 3 Ropczyce
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
30
265
SP 8 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
30
266
SP Baryczka
Niebylec
strzyżowski
30
267
SP Czarna
Czarna
łańcucki
30
268
SP Giedlarowa
Leżajsk gm.
leżajski
30
269
SP Łęki Strzyżowskie
Wojaszówka
krośnieński
30
270
SP Łężany
Miejsce Piastowe
krośnieński
30
271
SP Rozbórz
Przeworsk gm.
przeworski
30
272
SP Wola Ociecka
Ostrów
ropczycko-sędzisz.
30
273
SP 21 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
29
274
SP 8 Mielec
Mielec m.
mielecki
29
275
SP Krzeczowice
Kańczuga
przeworski
29
276
SP 1 Kolbuszowa
Kolbuszowa
kolbuszowski
28
277
SP Drohojów
Orły
przemyski
28
278
SP Iwierzyce
Iwierzyce
ropczycko-sędzisz.
28
279
SP Lubenia
Lubenia
rzeszowski
28
280
SP Przyłęk
Niwiska
kolbuszowski
28
281
SP Wiercany
Iwierzyce
ropczycko-sędzisz.
28
282
SP Wólka Podleśna
Trzebownisko
rzeszowski
28
283
SP Kamionka
Ostrów
ropczycko-sędzisz.
27
284
SP Leszczawa Dolna
Bircza
przemyski
27
285
SP Reczpol
Krzywcza
przemyski
27
286
SP Ujkowice
Przemyśl gm.
przemyski
27
287
SP 2 Mielec
Mielec m.
mielecki
26
288
SP 8 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
26
289
SP Chwałowice
Radomyśl n/Sanem
stalowowolski
26
100
290
SP Tarnogóra
Nowa Sarzyna
leżajski
26
291
SP 2 Lubaczów
Lubaczów m.
lubaczowski
25
292
SP Góra Ropczycka
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
25
293
SP Gwoźnica Dolna
Niebylec
strzyżowski
25
294
SP Komorów
Majdan Królewski
kolbuszowski
25
295
SP Niebocko
Dydnia
brzozowski
25
296
SP Niwiska
Niwiska
kolbuszowski
25
297
SP Szebnie
Jasło gm.
jasielski
25
298
SP Wilcza Wola
Dzikowiec
kolbuszowski
25
299
SP 1 Mielec
Mielec m.
mielecki
24
300
SP Majdan Zbydniowski
Zaleszany
stalowowolski
24
301
SP Pawłosiów
Pawłosiów
jarosławski
24
302
SP Trzęsówka
Cmolas
kolbuszowski
24
303
SP Wołkowyja
Solina
leski
24
304
SP Jata
Jeżowe
niżański
24
305
SP 1 Radomno
Radymno m.
jarosławski
23
306
SP 24 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
23
307
SP Orzechówka
Jasienica Rosielna
brzozowski
23
308
SP Ropienka
Ustrzyki Dolne
bieszczadzki
23
309
SP Turbia
Zaleszany
stalowowolski
23
310
SP Ulanów
Ulanów
niżański
23
311
SP Stare Oleszyce
Oleszyce
lubaczowski
23
312
SP Dębowiec
Dębowiec
jasielski
22
313
SP Iwonicz
Iwonicz-Zdrój
krośnieński
22
314
SP Korzenica
Laszki
jarosławski
22
315
SP Lipiny
Pilzno
dębicki
22
316
SP Siedleczka
Kańczuga
przeworski
22
317
SP Siennów
Zarzecze
przeworski
22
318
SP Strachocina
Sanok gm.
sanocki
22
319
SP Wadowice Górne
Wadowice Górne
mielecki
22
320
SP 4 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
21
321
SP 4 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
21
322
SP Antoniów
Radomyśl n/Sanem
stalowowolski
21
323
SP Kamień – Centrum
Kamień
rzeszowski
21
324
SP Słotowa
Pilzno
dębicki
21
325
SP Wiewiórka
Żyraków
dębicki
21
326
SP Żyraków
Żyraków
dębicki
21
327
SP 1 Wysoka Strzyż.
Strzyżów
strzyżowski
20
328
SP Babica
Czudec
strzyżowski
20
329
SP Hyżne
Hyżne
rzeszowski
20
330
SP Jarocin
Jarocin
niżański
20
331
SP Jawornik Polski
Jawornik Polski
przeworski
20
332
SP Orzechowce
Żurawica
przemyski
20
333
SP Społ. 1 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
20
334
SP 2 Budy Łańcuckie
Białobrzegi
łańcucki
19
335
SP 23 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
19
336
SP Jawornik Niebylecki
Niebylec
strzyżowski
19
337
SP Kosienice
Żurawica
przemyski
19
338
SP Krowica Sama
Lubaczów gm.
lubaczowski
19
101
339
SP Łączki Brzeskie
Przecław
mielecki
19
340
SP Pełkinie
Jarosław gm.
jarosławski
19
341
SP Wola Wadowska
Wadowice Górne
mielecki
19
342
SP Zaborów
Czudec
strzyżowski
19
343
SP 1 Stobierna
Trzebownisko
rzeszowski
18
344
SP 11 Jarosław
Jarosław m.
jarosławski
18
345
SP 7 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
18
346
SP Jadachy
Nowa Dęba
tarnobrzeski
18
347
SP Lutowiska
Lutowiska
bieszczadzki
18
348
SP Podgrodzie
Dębica gm.
dębicki
18
349
SP Stale
Grębów
tarnobrzeski
18
350
SP Cieklin
Dębowiec
jasielski
18
351
SP Dębów
Gać
przeworski
17
352
SP Kat. Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
17
353
SP Rzemień
Przecław
mielecki
17
354
SP Średnia Wieś
Lesko
leski
17
355
SP Trześń
Niwiska
kolbuszowski
17
356
SP 1 Jasło
Jasło m.
jasielski
16
357
SP 12 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
16
358
SP 9 Sanok
Sanok m.
sanocki
16
359
SP Krówniki
Przemyśl gm.
przemyski
16
360
SP Lubzina
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
16
361
SP Makowisko
Jarosław gm.
jarosławski
16
362
SP Zagorzyce Górne
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
16
363
SP 14 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
15
364
SP Baligród
Baligród
leski
15
365
SP Brzeźnica
Dębica gm.
dębicki
15
366
SP Cieszacin Wielki
Pawłosiów
jarosławski
15
367
SP Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój
krośnieński
15
368
SP Mokre
Żyraków
dębicki
15
369
SP Nowa Wieś
Czudec
strzyżowski
15
370
SP Pobiedno
Bukowsko
sanocki
15
371
SP Rokietnica
Rokietnica
jarosławski
15
372
SP Ruda Łańcucka
Nowa Sarzyna
leżajski
15
373
SP Sieniawa
Sieniawa
przeworski
15
374
SP Sokolniki
Gorzyce
tarnobrzeski
15
375
SP Tuszyma
Przecław
mielecki
15
376
SP 1 Lutcza
Niebylec
strzyżowski
14
377
SP 16 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
14
378
SP 2 Golcowa
Domaradz
brzozowski
14
379
SP Glinik Zaborowski
Strzyżów
strzyżowski
14
380
SP Grzęska
Przeworsk gm.
przeworski
14
381
SP Rączyna
Kańczuga
przeworski
14
382
SP Sietesz
Kańczuga
przeworski
14
383
SP Żarnowa
Strzyżów
strzyżowski
14
384
SP 2 Rudnik n/Sanem
Rudnik n/Sanem
niżański
13
385
SP 33 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
13
386
SP Chotyniec
Radymno gm.
jarosławski
13
387
SP Grabówka
Dydnia
brzozowski
13
102
388
SP Kopki
Rudnik n/Sanem
niżański
13
389
SP Kramarzówka
Pruchnik
jarosławski
13
390
SP Olchowa
Iwierzyce
ropczycko-sędzisz.
13
391
SP Sufczyna
Bircza
przemyski
13
392
SP Wydrze
Rakszawa
łańcucki
13
393
SP 2 Sędziszów Młp.
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
12
394
SP 7 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
12
395
SP Czudec
Czudec
strzyżowski
12
396
SP Głowienka
Miejsce Piastowe
krośnieński
12
397
SP Husów
Markowa
łańcucki
12
398
SP Kat. Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
12
399
SP Klatki
Majdan Królewski
kolbuszowski
12
400
SP Krzaki
Pysznica
stalowowolski
12
401
SP Lipnica
Dzikowiec
kolbuszowski
12
402
SP Ocieka
Ostrów
ropczycko-sędzisz.
12
403
SP Zaleszany
Zaleszany
stalowowolski
12
404
SP 13 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
11
405
SP 2 Budy Głogowskie
Głogów Młp.
rzeszowski
11
406
SP 2 Osobnica
Jasło gm.
jasielski
11
407
SP 2 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
11
408
SP 3 Łańcut
Łańcut m.
łańcucki
11
409
SP 4 Izdebki
Nozdrzec
brzozowski
11
410
SP Baranów Sandom.
Baranów Sandom.
tarnobrzeski
11
411
SP Bystre
Krzeszów
niżański
11
412
SP Dubiecko
Dubiecko
przemyski
11
413
SP Kalników
Stubno
przemyski
11
414
SP Jasionka
Trzebownisko
rzeszowski
11
415
SP Kaszyce
Orły
przemyski
11
416
SP Krasiczyn
Krasiczyn
przemyski
11
417
SP Łąka
Trzebownisko
rzeszowski
11
418
SP Maćkowice
Żurawica
przemyski
11
419
SP Markuszowa
Wiśniowa
strzyżowski
11
420
SP Medynia Głogowska
Czarna
łańcucki
11
421
SP Newtona Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
11
422
SP Stępina
Frysztak
strzyżowski
11
423
SP Wola Węgierska
Roźwienica
jarosławski
11
424
SP 1 Mrowla
Świlcza
rzeszowski
10
425
SP 1 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
10
426
SP 2 Izdebki
Nozdrzec
brzozowski
10
427
SP 5 Jarosław
Jarosław m.
jarosławski
10
428
SP Bystrzyca
Iwierzyce
ropczycko-sędzisz.
10
429
SP Dobrzechów
Strzyżów
strzyżowski
10
430
SP Książnice
Mielec gm.
mielecki
10
431
SP Kupno
Kolbuszowa
kolbuszowski
10
432
SP Łukawica
Narol
lubaczowski
10
433
SP Mirocin
Przeworsk gm.
przeworski
10
434
SP Nawsie
Wielopole Skrz.
ropczycko-sędzisz.
10
435
SP Ostrów
Ostrów
ropczycko-sędzisz.
10
436
SP Święcany
Skołyszyn
jasielski
10
103
437
SP Tarnowiec
Tarnowiec
jasielski
10
438
SP Zaklików
Zaklików
stalowowolski
10
439
SP 1 Pstrągowa
Czudec
strzyżowski
9
440
SP 2 Pstrągowa
Czudec
strzyżowski
9
441
SP 29 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
9
442
SP Babice
Krzywcza
przemyski
9
443
SP Bobrowa
Żyraków
dębicki
9
444
SP Chotowa
Czarna p.d.
dębicki
9
445
SP Dębno
Leżajsk gm.
leżajski
9
446
SP Gumniska
Dębica gm.
dębicki
9
447
SP Jaśliska
Jaśliska
krośnieński
9
448
SP Kolbuszowa Górna
Kolbuszowa
kolbuszowski
9
449
SP Krawce
Grębów
tarnobrzeski
9
450
SP Niep. Mielec
Mielec m.
mielecki
9
451
SP Partynia
Radomyśl Wielki
mielecki
9
452
SP Wielopole Skrzyńskie
Wielopole Skrz.
ropczycko-sędzisz.
9
453
SP Zasów
Żyraków
dębicki
9
454
SP 1 Przysietnica
Brzozów
brzozowski
8
455
SP 1 Rudnik n/Sanem
Rudnik n/Sanem
niżański
8
456
SP 1 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
8
457
SP 9 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
8
458
SP Chmielów
Nowa Dęba
tarnobrzeski
8
459
SP Cieplice
Adamówka
przeworski
8
460
SP Dobkowice
Chłopice
jarosławski
8
461
SP Futoma
Błażowa
rzeszowski
8
462
SP Gawłuszowice
Gawłuszowice
mielecki
8
463
SP Grochowce
Przemyśl gm.
przemyski
8
464
SP Jelna
Nowa Sarzyna
leżajski
8
465
SP Kielanówka
Boguchwała
rzeszowski
8
466
SP Krzemienica
Łańcut gm.
łańcucki
8
467
SP Łęki Górne
Pilzno
dębicki
8
468
SP Niep. 1 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
8
469
SP Opacie
Jasło gm.
jasielski
8
470
SP Skrzyszów
Ostrów
ropczycko-sędzisz.
8
471
SP Tarnowska Wola
Nowa Dęba
tarnobrzeski
8
472
SP Wiązownica
Wiązownica
jarosławski
8
473
SP 2 Żołynia
Żołynia
łańcucki
7
474
SP 22 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
7
475
SP Boreczek
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
7
476
SP Bratkówka
Wojaszówka
krośnieński
7
477
SP Długie
Jedlicze
krośnieński
7
478
SP Domostawa
Jarocin
niżański
7
479
SP Huta Komorowska
Majdan Królewski
kolbuszowski
7
480
SP Nowotaniec
Bukowsko
sanocki
7
481
SP Pilchów
Zaleszany
stalowowolski
7
482
SP Piskorowice
Leżajsk gm.
leżajski
7
483
SP Wadowice Dolne
Wadowice Górne
mielecki
7
484
SP Przychojec
Leżajsk gm.
leżajski
7
485
SP 2 Humniska
Brzozów
brzozowski
6
104
486
SP 2 Lutcza
Niebylec
strzyżowski
6
487
SP 2 Nienadówka
Sokołów Młp.
rzeszowski
6
488
SP 4 Nisko
Nisko
niżański
6
489
SP 5 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
6
490
SP Brzyska
Brzyska
jasielski
6
491
SP Domatków
Kolbuszowa
kolbuszowski
6
492
SP Gać
Gać
przeworski
6
493
SP Grabiny
Czarna p.d.
dębicki
6
494
SP Jaszczew
Jedlicze
krośnieński
6
495
SP Kunowa
Skołyszyn
jasielski
6
496
SP Lipa
Zaklików
stalowowolski
6
497
SP Olszanica
Olszanica
leski
6
498
SP Mchawa
Baligród
leski
6
499
SP Nagoszyn
Żyraków
dębicki
6
500
SP Nozdrzec
Nozdrzec
brzozowski
6
501
SP Ruda
Radomyśl Wielki
mielecki
6
502
SP Trzcinica
Jasło gm.
jasielski
6
503
SP Ujezna
Przeworsk gm.
przeworski
6
504
SP Wierzbna
Pawłosiów
jarosławski
6
505
SP Wyżne
Czudec
strzyżowski
6
506
SP Zalesie
Miejsce Piastowe
krośnieński
6
507
SP Zgłobień
Boguchwała
rzeszowski
6
508
SP 1 Wesoła
Nozdrzec
brzozowski
5
509
SP Dobrków
Pilzno
dębicki
5
510
SP Jamy
Wadowice Górne
mielecki
5
511
SP Jasionka
Dukla
krośnieński
5
512
SP Jaźwiny
Czarna p.d.
dębicki
5
513
SP Kopytowa
Chorkówka
krośnieński
5
514
SP Niep. Folusz
Dębowiec
jasielski
5
515
SP Ryszkowa Wola
Wiązownica
jarosławski
5
516
SP Salezj. Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
5
517
SP Stary Nart
Jeżowe
niżański
5
518
SP Wólka Łętowska
Nowa Sarzyna
leżajski
5
519
SP Wzdów
Haczów
brzozowski
5
520
ZSO Nr 2 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
5
521
SP 1 Chmielnik
Chmielnik
rzeszowski
4
522
SP Bolestraszyce
Żurawica
przemyski
4
523
SP Dąbrówki
Czarna
łańcucki
4
524
SP Dobieszyn
Jedlicze
krośnieński
4
525
SP Głuchów
Łańcut gm.
łańcucki
4
526
SP Hermanowice
Przemyśl gm.
przemyski
4
527
SP Leszno
Medyka
przemyski
4
528
SP Lutoryż
Boguchwała
rzeszowski
4
529
SP Machowa
Pilzno
dębicki
4
530
SP Mołodycz
Wiązownica
jarosławski
4
531
SP Niep. Bratkowice
Świlcza
rzeszowski
4
532
SP Róża
Żyraków
dębicki
4
533
SP Rudna Wielka
Świlcza
rzeszowski
4
534
SP Tapin
Rokietnica
jarosławski
4
105
535
SP Tyczyn
Tyczyn
rzeszowski
4
536
SP Werynia
Kolbuszowa
kolbuszowski
4
537
SP Palikówka
Krasne
rzeszowski
4
538
SP 1 Białobrzegi
Białobrzegi
łańcucki
3
539
SP 2 Górno
Sokołów Młp.
rzeszowski
3
540
SP Chałupki
Przeworsk gm.
przeworski
3
541
SP Chłopice
Chłopice
jarosławski
3
542
SP Czajkowa
Tuszów Narodowy
mielecki
3
543
SP Dąbrowica
Kuryłówka
leżajski
3
544
SP Jasienica Rosielna
Jasienica Rosielna
brzozowski
3
545
SP Kat. Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
3
546
SP Pustków Osiedle
Dębica gm.
dębicki
3
547
SP Rokietnica Wola
Rokietnica
jarosławski
3
548
SP S. Nazaret. Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
3
549
SP Sonina
Łańcut gm.
łańcucki
3
550
SP Szkodna
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
3
551
SP Tuczempy
Jarosław gm.
jarosławski
3
552
SP Tyniowice
Roźwienica
jarosławski
3
553
SP Wrocanka
Miejsce Piastowe
krośnieński
3
554
SP Zalesie
Oleszyce
lubaczowski
3
555
SP Zarszyn
Zarszyn
sanocki
3
556
ZS 3 Ropczyce
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
3
557
SP 1 Strzyżów
Strzyżów
strzyżowski
2
558
SP 2 Domaradz
Domaradz
brzozowski
2
559
SP 2 Korniaktów Płn.
Białobrzegi
łańcucki
2
560
SP 2 Wysoka Strz.
Strzyżów
strzyżowski
2
561
SP 30 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
2
562
SP Brzeziny
Wielopole Skrz.
ropczycko-sędzisz.
2
563
SP Brzyska Wola
Kuryłówka
leżajski
2
564
SP Cewków
Stary Dzików
lubaczowski
2
565
SP Głowaczowa
Czarna p.d.
dębicki
2
566
SP Iskrzynia
Korczyna
krośnieński
2
567
SP Jankowice
Chłopice
jarosławski
2
568
SP Konieczkowa
Niebylec
strzyżowski
2
569
SP Mechowiec
Dzikowiec
kolbuszowski
2
570
SP Nockowa
Iwierzyce
ropczycko-sędzisz.
2
571
SP Ostrów
Przemyśl gm.
przemyski
2
572
SP Pielnia
Zarszyn
sanocki
2
573
SP Podborze
Radomyśl Wielki
mielecki
2
574
SP Przewrotne
Głogów Młp.
rzeszowski
2
575
SP Siedlanka
Niwiska
kolbuszowski
2
576
SP Siedliska
Lubenia
rzeszowski
2
577
SP Trześniów
Haczów
brzozowski
2
578
SP Trześń
Mielec gm.
mielecki
2
579
SP Wampierzów
Wadowice Górne
mielecki
2
580
SP Wola Dalsza
Białobrzegi
łańcucki
2
581
SP Wysoka
Łańcut gm.
łańcucki
2
582
SP Zabrnie
Wadowice Górne
mielecki
2
583
SP Zdziechowice
Zaklików
stalowowolski
2
106
584
SP Zmiennica
Brzozów
brzozowski
2
585
SP Żyznów
Strzyżów
strzyżowski
2
586
ZS Białobrzegi
Białobrzegi
łańcucki
2
587
SP 2 Ropczyce
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
1
588
SP 3 Bratkowice
Świlcza
rzeszowski
1
589
SP 3 Chmielnik
Chmielnik
rzeszowski
1
590
SP 8 Dębica
Dębica m.
dębicki
1
591
SP Broniszów
Wielopole Skrz.
ropczycko-sędzisz.
1
592
SP Buszkowice
Żurawica
przemyski
1
593
SP Czelatyce
Rokietnica
jarosławski
1
594
SP JP II Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
1
595
SP Łączki Kucharskie
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
1
596
SP Małkowice
Orły
przemyski
1
597
SP Połomia
Niebylec
strzyżowski
1
598
SP Rzeczyca Długa
Radomyśl n/Sanem
stalowowolski
1
599
SP S. Prezentek Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
1
600
SP Spie
Dzikowiec
kolbuszowski
1
601
SP Strzegocice
Pilzno
dębicki
1
602
SP Ubieszyn
Tryńcza
przeworski
1
603
SP Wola Rusinowska
Majdan Królewski
kolbuszowski
1
604
SP Wyszatyce
Żurawica
przemyski
1
605
SP Zwiernik
Pilzno
dębicki
1
107
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – k l a s y f i k a c j a s z k ó ł
miejsce
szkoła
gmina
powiat
punkty
1
SP 5 Dębica
Dębica m.
dębicki
919
2
SP 1 Sanok
Sanok m.
sanocki
852
3
SP 33 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
669
4
SP 2 Jarosław
Jarosław m.
jarosławski
652
5
SP 2 NSS Ustrzyki Dolne
Ustrzyki Dolne
bieszczadzki
648
6
SP 14 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
645
7
SP 4 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
550
8
SP 3 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
537
9
SP Jedlicze
Jedlicze
krośnieński
533
10
SP 14 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
467
11
SP 9 Mielec
Mielec m.
mielecki
441
12
SP 2 Strzyżów
Strzyżów
strzyżowski
398
13
MZS 4 Krosno (SP 15)
Krosno m.
Krosno gr.
382
14
SP 1 Dynów
Dynów m.
rzeszowski
377
15
SP 4 Sanok
Sanok m.
sanocki
357
16
SP 7 Mielec
Mielec m.
mielecki
349
17
SP Straszęcin
Żyraków
dębicki
344
18
SP 3 Sanok
Sanok m.
sanocki
343
19
SP 1 Ustrzyki Dln.
Ustrzyki Dolne
bieszczadzki
333
20
SP 8 Sanok
Sanok m.
sanocki
318
21
G. 4 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
295
22
SP Wiśniowa
Wiśniowa
strzyżowski
295
23
IX LO Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
288
24
SP 4 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
259
25
SP 9 Sanok
Sanok m.
sanocki
253
26
SP Wadowice Górne
Wadowice Górne
mielecki
249
27
SP 13 Mielec
Mielec m.
mielecki
235
28
SP Lesko
Lesko
leski
233
29
SP Cmolas
Cmolas
kolbuszowski
226
30
SP 16 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
221
31
SP Zaczernie
Trzebownisko
rzeszowski
220
32
SP Jaśliska
Jaśliska
krośnieński
218
33
G. Pruchnik
Pruchnik
jarosławski
215
34
SP Posada Górna
Rymanów
krośnieński
215
35
SP 2 Jasło
Jasło m.
jasielski
214
36
SP 1 Pruchnik
Pruchnik
jarosławski
213
37
SP S.Pijarek Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
209
38
SP Lubatowa
Iwonicz-Zdrój
krośnieński
200
39
SP 21 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
196
40
SP Horyniec-Zdrój
Horyniec-Zdrój
lubaczowski
193
41
SP 3 Dębica
Dębica m.
dębicki
192
42
SP 2 Nowa Dęba
Nowa Dęba
tarnobrzeski
190
43
SP Krzeszów
Krzeszów
niżański
189
44
SP 12 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
185
45
SP 1 Domaradz
Domaradz
brzozowski
177
46
SP Medyka
Medyka
przemyski
170
108
47
SP 1 Brzozów
Brzozów
brzozowski
168
48
SP 10 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
168
49
G. Tarnawa Dolna
Zagórz
sanocki
167
50
SP Albigowa
Łańcut gm.
łańcucki
167
51
SP Korzeniów
Żyraków
dębicki
166
52
SP Stale
Grębów
tarnobrzeski
164
53
G. Morawa Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
161
54
SP 2 Kolbuszowa
Kolbuszowa
kolbuszowski
160
55
SP Czarna
Czarna
bieszczadzki
159
56
SP Niebieszczany
Sanok gm.
sanocki
159
57
SP 1 Kolbuszowa
Kolbuszowa
kolbuszowski
156
58
SP Dukla
Dukla
krośnieński
156
59
SP Blizne
Jasienica Rosielna
brzozowski
155
60
SP 10 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
152
61
SP Niedźwiada Dolna
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
152
62
SP Majdan Królewski
Majdan Królewski
kolbuszowski
150
63
SP Niebocko
Dydnia
brzozowski
150
64
SP Stany
Bojanów
stalowowolski
148
65
SP Góra Motyczna
Żyraków
dębicki
144
66
SP Uherce Mineralne
Olszanica
leski
143
67
SP 1 Żurawica
Żurawica
przemyski
140
68
SP 5 Nisko
Nisko
niżański
138
69
SP Tuszów Narodowy
Tuszów Narodowy
mielecki
135
70
SP 6 Mielec
Mielec m.
mielecki
134
71
SP 5 Ropczyce
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
131
72
SP Grabownica Starz.
Brzozów
brzozowski
128
73
SP 25 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
127
74
SP 4 Jarosław
Jarosław m.
jarosławski
127
75
SP Dydnia
Dydnia
brzozowski
127
76
SP 1 Przysietnica
Brzozów
brzozowski
124
77
G. Radomyśl Wielki
Radomyśl Wielki
mielecki
123
78
SP Pilzno
Pilzno
dębicki
123
79
SP Adamówka
Adamówka
przeworski
122
80
SP Haczów
Haczów
brzozowski
120
81
SP Łukawiec
Wielkie Oczy
lubaczowski
119
82
G. Rudnik n/Sanem
Rudnik n/Sanem
niżański
117
83
SP Nowa Wieś
Trzebownisko
rzeszowski
117
84
SP Bukowsko
Bukowsko
sanocki
116
85
SP 18 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
114
86
SP 2 Sędziszów Młp.
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
114
87
SP Skopanie
Baranów Sandom.
tarnobrzeski
113
88
ZS Kamień
Kamień
rzeszowski
113
89
SP 6 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
111
90
SP Dachnów
Cieszanów
lubaczowski
111
91
SP 1 Żołynia
Żołynia
łańcucki
109
92
SP 2 Leżajsk
Leżajsk m.
leżajski
105
93
ZS Błażowa
Błażowa
rzeszowski
105
94
SP 11 Jarosław
Jarosław m.
jarosławski
102
95
SP Dzikowiec
Dzikowiec
kolbuszowski
101
109
96
SP Harasiuki
Harasiuki
niżański
101
97
SP Jasionów
Haczów
brzozowski
101
98
SP Oleszyce
Oleszyce
lubaczowski
101
99
G. Iwierzyce
Iwierzyce
ropczycko-sędzisz.
100
100
SP Korczyna
Korczyna
krośnieński
100
101
SP 30 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
99
102
SP Odrzykoń
Wojaszówka
krośnieński
97
103
SP Giedlarowa
Leżajsk gm.
leżajski
95
104
SP Wólka Łętowska
Nowa Sarzyna
leżajski
95
105
SP Bobrowa
Żyraków
dębicki
94
106
SP Krasne
Krasne
rzeszowski
94
107
SP 10 Dębica
Dębica m.
dębicki
93
108
SP Krościenko Wyżne
Krościenko Wyżne
krośnieński
93
109
SP 2 Lubaczów
Lubaczów m.
lubaczowski
93
110
SP 11 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
92
111
SP Rozbórz Długi
Pruchnik
jarosławski
92
112
SMS Mielec
Mielec m.
mielecki
90
113
SP Pysznica
Pysznica
stalowowolski
90
114
SP Stubno
Stubno
przemyski
89
115
SP 2 Sanok
Sanok m.
sanocki
87
116
SP 8 Mielec
Mielec m.
mielecki
87
117
G. Dubiecko
Dubiecko
przemyski
86
118
SP 31 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
86
119
SP SA I LO Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
86
120
SP Wólka Niedźwiedzka
Sokołów Młp.
rzeszowski
86
121
G. Medyka
Medyka
przemyski
85
122
SP Brzeźnica
Dębica gm.
dębicki
85
123
SP JP. II Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
83
124
SP Trzebownisko
Trzebownisko
rzeszowski
83
125
G. Wielopole Skrzyńskie
Wielopole Skrz.
ropczycko-sędzisz.
80
126
SP Besko
Besko
sanocki
80
127
SP Klimkówka
Rymanów
krośnieński
80
128
SP Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne
leżajski
78
129
G. Białobrzegi
Białobrzegi
łańcucki
77
130
SP Stary Dzików
Stary Dzików
lubaczowski
77
131
SP 7 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
76
132
SP Krasiczyn
Krasiczyn
przemyski
76
133
SP Maćkowice
Żurawica
przemyski
76
134
SP Piskorowice
Leżajsk gm.
leżajski
74
135
SP Ulanów
Ulanów
niżański
74
136
SP Wola Zarczycka
Nowa Sarzyna
leżajski
74
137
SP Czaszyn
Zagórz
sanocki
73
138
SP Orły
Orły
przemyski
72
139
SP Poraż
Zagórz
sanocki
72
140
SP 9 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
71
141
SP Lutowiska
Lutowiska
bieszczadzki
71
142
G. Przecław
Przecław
mielecki
70
143
SP 6 Sanok
Sanok m.
sanocki
70
144
SP Chorzelów
Mielec gm.
mielecki
69
110
145
SP Czudec
Czudec
strzyżowski
69
146
SP Jarocin
Jarocin
niżański
69
147
SP Sarzyna
Nowa Sarzyna
leżajski
69
148
SP Kuryłówka
Kuryłówka
leżajski
69
149
SP 1 Trzeboś
Sokołów Młp.
rzeszowski
67
150
SP 2 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
67
151
SP Kańczuga
Kańczuga
przeworski
67
152
SP 1 Zagórz
Zagórz
sanocki
66
153
ZS Sal. Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
66
154
SP Wielkie Oczy
Wielkie Oczy
lubaczowski
66
155
SP 1 Przeworsk
Przeworsk m.
przeworski
65
156
SP 29 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
65
157
SP Widełka
Kolbuszowa
kolbuszowski
65
158
SP 15 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
64
159
SP 6 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
64
160
SP Raniżów
Raniżów
kolbuszowski
64
161
SP 8 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
63
162
SP Sokołów Młp.
Sokołów Młp.
rzeszowski
63
163
SP 11 Dębica
Dębica m.
dębicki
62
164
SP Trzęsówka
Cmolas
kolbuszowski
62
165
G. 1 Nisko
Nisko
niżański
61
166
SP Barycz
Domaradz
brzozowski
61
167
SP Wilcza Wola
Dzikowiec
kolbuszowski
61
168
G. Nowa Sarzyna
Nowa Sarzyna
leżajski
60
169
SP 1 Osobnica
Jasło gm.
jasielski
60
170
SP Kąkolówka
Błażowa
rzeszowski
60
171
SP Kat. Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
58
172
SP 1 Nisko
Nisko
niżański
58
173
SP Brzóza Królewska
Leżajsk gm.
leżajski
57
174
SP Chmielów
Nowa Dęba
tarnobrzeski
57
175
SP Tarnawa Dolna
Zagórz
sanocki
57
176
SP 1 Łańcut
Łańcut m.
łańcucki
56
177
SP Bojanów
Bojanów
stalowowolski
56
178
SP Łopuszka Wielka
Kańczuga
przeworski
56
179
ZS Żyraków
Żyraków
dębicki
55
180
SP Zarzecze
Nisko
niżański
54
181
SP 2 Zagórz
Zagórz
sanocki
53
182
SP Łętownia
Nowa Sarzyna
leżajski
53
183
SP 5 Jarosław
Jarosław m.
jarosławski
52
184
SP Borek Wielki
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
52
185
SP Borowa
Borowa
mielecki
52
186
SP Padew Narodowa
Padew Narodowa
mielecki
52
187
SP Stara Wieś
Brzozów
brzozowski
52
188
SP 4 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
51
189
SP 3 Leżajsk
Leżajsk m.
leżajski
50
190
SP Łukowe
Zagórz
sanocki
50
191
SP Miękisz Stary
Laszki
jarosławski
50
192
SP 5 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
49
193
SP Głogów Młp.
Głogów Młp.
rzeszowski
49
111
194
SP Kopcie
Dzikowiec
kolbuszowski
49
195
SP Narol
Narol
lubaczowski
49
196
SP Boguchwała
Boguchwała
rzeszowski
48
197
SP Gorzyce
Tryńcza
przeworski
48
198
ZS Laszki
Laszki
jarosławski
48
199
SP 9 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
47
200
SP Basznia Dolna
Lubaczów gm.
lubaczowski
47
201
SP Gogołów
Frysztak
strzyżowski
47
202
SP Baligród
Baligród
leski
46
203
SP Kat. Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
46
204
SP Nowa Sarzyna
Nowa Sarzyna
leżajski
46
205
SP Zasów
Żyraków
dębicki
46
206
SP Brzostek
Brzostek
dębicki
45
207
SP Malinie
Tuszów Narodowy
mielecki
45
208
SP Różanka
Wiśniowa
strzyżowski
45
209
SP Gniewczyna Łańc.
Tryńcza
przeworski
44
210
SP Malawa
Krasne
rzeszowski
44
211
SP 1 Jodłowa
Jodłowa
dębicki
43
212
G. Rakszawa
Rakszawa
łańcucki
42
213
SP 3 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
41
214
G. Markowa
Markowa
łańcucki
40
215
SP Markowa
Markowa
łańcucki
40
216
SP Urzejowice
Przeworsk gm.
przeworski
40
217
SP Młodów
Lubaczów gm.
lubaczowski
40
218
SP 2 Przeworsk
Przeworsk m.
przeworski
39
219
SP Gać
Gać
przeworski
39
220
SP Grodzisko
Strzyżów
strzyżowski
39
221
SP Iwonicz
Iwonicz-Zdrój
krośnieński
39
222
SP Jastkowice
Pysznica
stalowowolski
39
223
SP Niwiska
Niwiska
kolbuszowski
39
224
SP Strachocina
Sanok gm.
sanocki
39
225
SP 2 Żurawica
Żurawica
przemyski
39
226
SP Hoczew
Lesko
leski
38
227
SP 11 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
37
228
SP 9 Dębica
Dębica m.
dębicki
37
229
SP Kalników
Stubno
przemyski
37
230
SP 4 Łańcut
Łańcut m.
łańcucki
36
231
SP Gwoźnica Górna
Niebylec
strzyżowski
36
232
SP Korzenica
Laszki
jarosławski
36
233
SP Przecław
Przecław
mielecki
36
234
SP Wola Mielecka
Mielec gm.
mielecki
36
235
SP Żupawa
Grębów
tarnobrzeski
36
236
G. 1 Przeworsk
Przeworsk m.
przeworski
35
237
SP 1 Górno
Sokołów Młp.
rzeszowski
35
238
SP 28 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
35
239
SP 3 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
35
240
SP Czarna
Czarna
dębicki
35
241
SP Lubla
Frysztak
strzyżowski
35
242
SP Myczków
Solina
leski
35
112
243
SP Wietlin
Laszki
jarosławski
35
244
SP Zarzecze
Zarzecze
przeworski
35
245
SP Grodzisko Górne
Grodzisko Dolne
leżajski
35
246
SP Babice
Krzywcza
przemyski
35
247
SP Bircza
Bircza
przemyski
34
248
SP Cieszanów
Cieszanów
lubaczowski
34
249
SP Racławówka
Boguchwała
rzeszowski
34
250
SP Radymno
Radymno m.
jarosławski
34
251
SP Chwałowice
Radomyśl n/Sanem
stalowowolski
33
252
SP Nagoszyn
Żyraków
dębicki
33
253
SP Skołyszyn
Skołyszyn
jasielski
33
254
SP Społ. 1 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
33
255
ZS 3 Ropczyce
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
33
256
SP 1 Lutcza
Niebylec
strzyżowski
32
257
SP Turbia
Zaleszany
stalowowolski
32
258
SP 1 Frysztak
Frysztak
strzyżowski
31
259
SP 2 Dębica
Dębica m.
dębicki
31
260
SP Mokre
Żyraków
dębicki
31
261
SP Ruda Łańcucka
Nowa Sarzyna
leżajski
31
262
SP Rudna Wielka
Świlcza
rzeszowski
31
263
ZSO Grębów
Grębów
tarnobrzeski
31
264
SP 3 Nowa Dęba
Nowa Dęba
tarnobrzeski
30
265
SP Kraczkowa
Łańcut gm.
łańcucki
30
266
SP Piwoda
Wiązownica
jarosławski
30
267
SP Ustianowa Górna
Ustrzyki Dolne
bieszczadzki
30
268
SP Wiewiórka
Żyraków
dębicki
30
269
III LO Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
29
270
SP Ruda Różaniecka
Narol
lubaczowski
29
271
SP Lisie Jamy
Lubaczów gm.
lubaczowski
29
272
G. Raniżów
Raniżów
kolbuszowski
28
273
MZS 2 Krosno (SP 12)
Krosno m.
Krosno gr.
28
274
SP 27 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
28
275
SP 3 Przeworsk
Przeworsk m.
przeworski
28
276
SP Kamionka
Ostrów
ropczycko-sędzisz.
28
277
SP Wola Baranowska
Baranów Sandom.
tarnobrzeski
28
278
SP 1 Lubaczów
Lubaczów m.
lubaczowski
28
279
SP 1 Stobierna
Trzebownisko
rzeszowski
27
280
SP Hyżne
Hyżne
rzeszowski
27
281
SP Zaleszany
Zaleszany
stalowowolski
27
282
SP Lipiny
Pilzno
dębicki
26
283
SP Zaborów
Czudec
strzyżowski
26
284
SP 2 Pstrągowa
Czudec
strzyżowski
25
285
SP Chotyniec
Radymno gm.
jarosławski
25
286
SP Gawłuszowice
Gawłuszowice
mielecki
25
287
SP Potok
Jedlicze
krośnieński
25
288
SP Tarnowska Wola
Nowa Dęba
tarnobrzeski
25
289
G. Dwujęzyczne Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
24
290
G. Zagorzyce Górne
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
24
291
SP Łubno Szlacheckie
Tarnowiec
jasielski
24
113
292
SP Czarna Sędziszowska
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
23
293
SP S.Prezentek Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
23
294
SP Wierzawice
Leżajsk gm.
leżajski
23
295
SP Wojtkowa
Ustrzyki Dolne
bieszczadzki
23
296
SP 7 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
22
297
SP Wólka Tanewska
Ulanów
niżański
22
298
SP 14 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
21
299
SP Majdan Zbydniowski
Zaleszany
stalowowolski
21
300
SP Zagorzyce Górne
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
21
301
SP Górki
Brzozów
brzozowski
21
302
SP Bieliny
Ulanów
niżański
21
303
SP 1 Ropczyce
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
20
304
SP 11 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
20
305
SP 2 Białobrzegi
Białobrzegi
łańcucki
20
306
SP 3 Jodłowa
Jodłowa
dębicki
20
307
SP 6 Jarosław
Jarosław m.
jarosławski
20
308
SP 7 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
20
309
SP Drohojów
Orły
przemyski
20
310
SP Lubzina
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
20
311
SP Niebylec
Niebylec
strzyżowski
20
312
SP Stare Miasto
Leżajsk gm.
leżajski
20
313
SP Wola Ociecka
Ostrów
ropczycko-sędzisz.
20
314
SP Brzostowa Góra
Majdan Królewski
kolbuszowski
19
315
SP Jadachy
Nowa Dęba
tarnobrzeski
19
316
SP Mała
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
19
317
SP Ostrów
Ostrów
ropczycko-sędzisz.
19
318
SP Pobiedno
Bukowsko
sanocki
19
319
SP Sietesz
Kańczuga
przeworski
19
320
SP Świerzowa Polska
Chorkówka
krośnieński
19
321
SP 1 Jarosław
Jarosław m.
jarosławski
18
322
SP 15 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
18
323
SP 2 Gorzyce
Gorzyce
tarnobrzeski
18
324
SP Huta Krzeszowska
Harasiuki
niżański
18
325
SP Krawce
Grębów
tarnobrzeski
18
326
ZS Zręcin
Chorkówka
krośnieński
18
327
SP 1 Golcowa
Domaradz
brzozowski
17
328
SP 1 Pstrągowa
Czudec
strzyżowski
17
329
SP 2 Nisko
Nisko
niżański
17
330
SP Kłyżów
Pysznica
stalowowolski
17
331
SP Munina
Jarosław gm.
jarosławski
17
332
SP Nawsie
Wielopole Skrz.
ropczycko-sędzisz.
17
333
SP Orzechowce
Żurawica
przemyski
17
334
SP Radomyśl Wielki
Radomyśl Wielki
mielecki
17
335
SP Wola Dalsza
Białobrzegi
łańcucki
17
336
SP 2 Humniska
Brzozów
brzozowski
16
337
SP 6 Ropczyce
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
16
338
SP Krzywcza
Krzywcza
przemyski
16
339
SP Mirocin
Przeworsk gm.
przeworski
16
340
SP Rogi
Miejsce Piastowe
krośnieński
16
114
341
SP Sieniawa
Sieniawa
przeworski
16
342
SP Strzegocice
Pilzno
dębicki
16
343
SP Surochów
Jarosław gm.
jarosławski
16
344
SP Szówsko
Wiązownica
jarosławski
16
345
SP Wólka Grodziska
Grodzisko Dolne
leżajski
16
346
SP Wólka Pełkińska
Jarosław gm.
jarosławski
16
347
G. Sieniawa
Sieniawa
przeworski
15
348
SP 2 Mielec
Mielec m.
mielecki
15
349
SP 22 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
15
350
SP 5 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
15
351
SP Gumniska
Dębica gm.
dębicki
15
352
SP Pełkinie
Jarosław gm.
jarosławski
15
353
SP Przedmieście Dub.
Dubiecko
przemyski
15
354
SP Rokietnica
Rokietnica
jarosławski
15
355
SP Wierzbna
Pawłosiów
jarosławski
15
356
SP Zalesie
Miejsce Piastowe
krośnieński
15
357
SP 1 Rudnik n/Sanem
Rudnik n/Sanem
niżański
14
358
SP 6 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
14
359
SP Krzeczowice
Kańczuga
przeworski
14
360
SP Lipnica
Dzikowiec
kolbuszowski
14
361
SP Ropienka
Ustrzyki Dolne
bieszczadzki
14
362
SP Ujkowice
Przemyśl gm.
przemyski
14
363
SP Wola Raniżowska
Raniżów
kolbuszowski
14
364
G. 1 Dębica
Dębica m.
dębicki
13
365
G. Cieszanów
Cieszanów
lubaczowski
13
366
G. Gorzyce
Gorzyce
tarnobrzeski
13
367
G. Jeżowe
Jeżowe
niżański
13
368
SP 1 Wysoka Strz.
Strzyżów
strzyżowski
13
369
SP 11 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
13
370
SP 19 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
13
371
SP 2 Łańcut
Łańcut m.
łańcucki
13
372
SP 3 Mielec
Mielec m.
mielecki
13
373
SP Kosina
Łańcut gm.
łańcucki
13
374
SP Manasterzec
Lesko
leski
13
375
SP Siedliska
Lubenia
rzeszowski
13
376
ZS Zaleszany
Zaleszany
stalowowolski
13
377
SP Komorów
Majdan Królewski
kolbuszowski
13
378
G. 1 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
12
379
SP 2 Korniaktów Płn.
Białobrzegi
łańcucki
12
380
SP 4 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
12
381
SP 7 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
12
382
SP Cewków
Stary Dzików
lubaczowski
12
383
SP Cholewiana Góra
Jeżowe
niżański
12
384
SP Dębów
Gać
przeworski
12
385
SP Dobrków
Pilzno
dębicki
12
386
SP Gliny Małe
Borowa
mielecki
12
387
SP Grochowce
Przemyśl gm.
przemyski
12
388
SP Jasienica Rosielna
Jasienica Rosielna
brzozowski
12
389
SP Jawornik Polski
Jawornik Polski
przeworski
12
115
390
G. Zagórz
Zagórz
sanocki
11
391
SP 10 Jarosław
Jarosław m.
jarosławski
11
392
SP 24 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
11
393
SP 3 Ropczyce
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
11
394
SP Bolestraszyce
Żurawica
przemyski
11
395
SP MS Jarosław
Jarosław m.
jarosławski
11
396
SP Niepla
Jasło gm.
jasielski
11
397
SP Nowosielec
Nisko
niżański
11
398
SP Opacie
Jasło gm.
jasielski
11
399
SP PN Mielec
Mielec m.
mielecki
11
400
SP Podleszany
Mielec gm.
mielecki
11
401
SP Słotowa
Pilzno
dębicki
11
402
SP Sufczyna
Bircza
przemyski
11
403
SP Świętoniowa
Przeworsk gm.
przeworski
11
404
SP Torki
Medyka
przemyski
11
405
SP Węgierka
Roźwienica
jarosławski
11
406
SP Wola Mała
Czarna
łańcucki
11
407
SP Wola Węgierska
Roźwienica
jarosławski
11
408
SP Wydrze
Rakszawa
łańcucki
11
409
SP Borek Stary
Błażowa
rzeszowski
10
410
SP Czajkowa
Tuszów Narodowy
mielecki
10
411
SP Dobrzechów
Strzyżów
strzyżowski
10
412
SP Podgrodzie
Dębica gm.
dębicki
10
413
SP Przewrotne
Głogów Młp.
rzeszowski
10
414
SP Przyszów
Bojanów
stalowowolski
10
415
SP Pustków
Dębica gm.
dębicki
10
416
SP Średnia Wieś
Lesko
leski
10
417
SP Tarnowiec
Tarnowiec
jasielski
10
418
SP Tuczempy
Jarosław gm.
jarosławski
10
419
SP Ujezna
Przeworsk gm.
przeworski
10
420
SP Zarszyn
Zarszyn
sanocki
10
421
SP Zbydniów
Zaleszany
stalowowolski
10
422
SP Wyszatyce
Żurawica
przemyski
10
423
SP 1 Izdebki
Nozdrzec
brzozowski
9
424
SP Głuchów
Łańcut gm.
łańcucki
9
425
SP Konieczkowa
Niebylec
strzyżowski
9
426
SP Kupno
Kolbuszowa
kolbuszowski
9
427
SP Niep. Bratkowice
Świlcza
rzeszowski
9
428
SP Połomia
Niebylec
strzyżowski
9
429
SP Przyłęk
Niwiska
kolbuszowski
9
430
G. Gorliczyna
Przeworsk gm.
przeworski
8
431
SP 1 Humniska
Brzozów
brzozowski
8
432
SP 1 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
8
433
SP 17 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
8
434
SP 2 Golcowa
Domaradz
brzozowski
8
435
SP Antoniów
Radomyśl n/Sanem
stalowowolski
8
436
SP Czarna
Czarna
łańcucki
8
437
SP Klatki
Majdan Królewski
kolbuszowski
8
438
SP Krzaki
Pysznica
stalowowolski
8
116
439
SP Makowisko
Jarosław gm.
jarosławski
8
440
SP Nozdrzec
Nozdrzec
brzozowski
8
441
SP Zalesie
Oleszyce
lubaczowski
8
442
SP Jabłonica Polska
Haczów
brzozowski
8
443
G. Ostrów
Ostrów
ropczycko-sędzisz.
7
444
Gim. Bircza
Bircza
przemyski
7
445
SP 1 Jasło
Jasło m.
jasielski
7
446
SP 1 Leżajsk
Leżajsk m.
leżajski
7
447
SP 1 Rakszawa
Rakszawa
łańcucki
7
448
SP 2 Nienadówka
Sokołów Młp.
rzeszowski
7
449
SP 5 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
7
450
SP Cisna
Cisna
leski
7
451
SP Dulcza Wielka
Radomyśl Wielki
mielecki
7
452
SP Groble
Jeżowe
niżański
7
453
SP Hucisko
Harasiuki
niżański
7
454
SP Krówniki
Przemyśl gm.
przemyski
7
455
SP Leszczawa Dolna
Bircza
przemyski
7
456
SP Targowiska
Miejsce Piastowe
krośnieński
7
457
SP Turze Pole
Brzozów
brzozowski
7
458
SP Wiercany
Iwierzyce
ropczycko-sędzisz.
7
459
SP Wysoka Łańcucka
Łańcut gm.
łańcucki
7
460
SP Wyżne
Czudec
strzyżowski
7
461
SP Wzdów
Haczów
brzozowski
7
462
SP Zdziechowice
Zaklików
stalowowolski
7
463
ZS Wysoka Głogowska
Głogów Młp.
rzeszowski
7
464
SP 1 Budy Łańcuckie
Białobrzegi
łańcucki
6
465
SP 1 Nienadówka
Sokołów Młp.
rzeszowski
6
466
SP 1 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
6
467
SP 11 Mielec
Mielec m.
mielecki
6
468
SP 12 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
6
469
SP 13 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
6
470
SP 2 Lutcza
Niebylec
strzyżowski
6
471
SP 2 Niechobrz
Boguchwała
rzeszowski
6
472
SP 2 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
6
473
SP 2 Stobierna
Trzebownisko
rzeszowski
6
474
SP 3 Nisko
Nisko
niżański
6
475
SP 8 Jasło
Jasło m.
jasielski
6
476
SP 8 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg m.
Tarnobrzeg gr.
6
477
SP Dębowiec
Dębowiec
jasielski
6
478
SP Długie
Zarszyn
sanocki
6
479
SP Handzlówka
Łańcut gm.
łańcucki
6
480
SP Iskrzynia
Korczyna
krośnieński
6
481
SP Iwla
Dukla
krośnieński
6
482
SP Lubenia
Lubenia
rzeszowski
6
483
SP Łeki Dukielskie
Dukla
krośnieński
6
484
SP Nowy Borek
Błażowa
rzeszowski
6
485
SP Orzechówka
Jasienica Rosielna
brzozowski
6
486
SP Ruda
Radomyśl Wielki
mielecki
6
487
SP Siedleczka
Kańczuga
przeworski
6
117
488
ZS Żołynia
Żołynia
łańcucki
6
489
ZSEnerg. Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
6
490
ZSO Nr 2 Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
6
491
G. Medynia Głogowska
Czarna
łańcucki
5
492
G. Narol
Narol
lubaczowski
5
493
SP 10 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
5
494
SP 3 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
5
495
SP Bachórzec
Dubiecko
przemyski
5
496
SP Bóbrka
Solina
leski
5
497
SP Cieplice
Adamówka
przeworski
5
498
SP Dębno
Leżajsk gm.
leżajski
5
499
SP Głobikowa
Dębica gm.
dębicki
5
500
SP Grabiny
Czarna
dębicki
5
501
SP Hłudno
Nozdrzec
brzozowski
5
502
SP Iwierzyce
Iwierzyce
ropczycko-sędzisz.
5
503
SP Jasionka
Dukla
krośnieński
5
504
SP Kiełków
Przecław
mielecki
5
505
SP Kolbuszowa Górna
Kolbuszowa
kolbuszowski
5
506
SP Lipa
Zaklików
stalowowolski
5
507
SP Manasterz
Jawornik Polski
przeworski
5
508
SP Mokre
Zagórz
sanocki
5
509
SP Nowa Wieś
Czudec
strzyżowski
5
510
SP Nowy Żmigród
Nowy Żmigród
jasielski
5
511
SP Ocieka
Ostrów
ropczycko-sędzisz.
5
512
SP Rymanów
Rymanów
krośnieński
5
513
SP Ryszkowa Wola
Wiązownica
jarosławski
5
514
SP Sokolniki
Gorzyce
tarnobrzeski
5
515
SP Zaklikow
Zaklików
stalowowolski
5
516
G. Czarna Sędziszowska
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
4
517
SP 1 Mielec
Mielec m.
mielecki
4
518
SP 16 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
4
519
SP 2 Domaradz
Domaradz
brzozowski
4
520
SP 2 Rudnik n/Sanem
Rudnik n/Sanem
niżański
4
521
SP 23 Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
4
522
SP 3 Łańcut
Łańcut m.
łańcucki
4
523
SP 3 Sędziszów Młp.
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
4
524
SP Boratyn
Chłopice
jarosławski
4
525
SP Chałupki Dębniańskie
Leżajsk gm.
leżajski
4
526
SP Cieklin
Dębowiec
jasielski
4
527
SP Kombornia
Korczyna
krośnieński
4
528
SP Krowica Sama
Lubaczów gm.
lubaczowski
4
529
SP Łęki Górne
Pilzno
dębicki
4
530
SP Łężyny
Nowy Żmigród
jasielski
4
531
SP Siennów
Zarzecze
przeworski
4
532
SP SN Jarosław
Jarosław m.
jarosławski
4
533
SP Wiązownica
Wiązownica
jarosławski
4
534
SP Wołkowyja
Solina
leski
4
535
SP ZPSM
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
4
536
G. Krzeszów
Krzeszów
niżański
3
118
537
G.Krasne
Krasne
rzeszowski
3
538
SP 2 Osobnica
Jasło gm.
jasielski
3
539
SP 5 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
3
540
SP Babica
Czudec
strzyżowski
3
541
SP Cygany
Nowa Dęba
tarnobrzeski
3
542
SP Głowaczowa
Czarna
dębicki
3
543
SP Kopytowa
Chorkówka
krośnieński
3
544
SP Łączki Kucharskie
Ropczyce
ropczycko-sędzisz.
3
545
SP Łęki Dolne
Pilzno
dębicki
3
546
SP Nienowice
Radymno gm.
jarosławski
3
547
SP Nockowa
Iwierzyce
ropczycko-sędzisz.
3
548
SP Olszanica
Olszanica
leski
3
549
SP Róża
Żyraków
dębicki
3
550
SP Tapin
Rokietnica
jarosławski
3
551
SP Trześń
Niwiska
kolbuszowski
3
552
SP Wielopole Skrzyńskie
Wielopole Skrz.
ropczycko-sędzisz.
3
553
SP Żarnowa
Strzyżów
strzyżowski
3
554
G. Głuchów
Łańcut gm.
łańcucki
2
555
G. Kraczkowa
Łańcut gm.
łańcucki
2
556
G. Krzemienica
Czarna
łańcucki
2
557
G. Orły
Orły
przemyski
2
558
G. Wola Ociecka
Ostrów
ropczycko-sędzisz.
2
559
G. Żołynia
Żołynia
łańcucki
2
560
MZS 5 Krosno
Krosno m.
Krosno gr.
2
561
SP 1 Chmielnik
Chmielnik
rzeszowski
2
562
SP 1 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
2
563
SP 2 Rakszawa
Rakszawa
łańcucki
2
564
SP 2 Wysoka Strz.
Strzyżów
strzyżowski
2
565
SP 3 Bratkowice
Świlcza
rzeszowski
2
566
SP Budy Łańcuckie Pr.
Białobrzegi
łańcucki
2
567
SP Buszkowice
Żurawica
przemyski
2
568
SP Dąbrowica
Kuryłówka
leżajski
2
569
SP Domostawa
Jarocin
niżański
2
570
SP Jelna
Nowa Sarzyna
leżajski
2
571
SP Cieszacin Wielki
Pawłosiów
jarosławski
2
572
SP Kosienice
Żurawica
przemyski
2
573
SP Krzątka
Majdan Królewski
kolbuszowski
2
574
SP Łąka
Trzebownisko
rzeszowski
2
575
SP Morawa Przemyśl
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
2
576
SP Ostrowy Tuszowskie
Cmolas
kolbuszowski
2
577
SP Ostrów
Przemyśl gm.
przemyski
2
578
SP Pantalowice
Kańczuga
przeworski
2
579
ZS Pawłosiów
Pawłosiów
jarosławski
2
580
SP Rączyna
Kańczuga
przeworski
2
581
SP Reczpol
Krzywcza
przemyski
2
582
SP Rzeczyca Długa
Radomyśl n/Sanem
stalowowolski
2
583
SP Rzemień
Przecław
mielecki
2
584
SP Skrzyszów
Ostrów
ropczycko-sędzisz.
2
585
SP Szkodna
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
2
119
586
SP Święte
Radymno gm.
jarosławski
2
587
SP Świlcza
Świlcza
rzeszowski
2
588
SP Trześniów
Haczów
brzozowski
2
589
SP Tyczyn
Tyczyn
rzeszowski
2
590
SP Wampierzów
Wadowice Górne
mielecki
2
591
SP Wola Rusinowska
Majdan Królewski
kolbuszowski
2
592
SP Wólka Podleśna
Trzebownisko
rzeszowski
2
593
SP Zabrnie
Wadowice Górne
mielecki
2
594
SP Zdziarzec
Radomyśl Wielki
mielecki
2
595
SP Zmiennica
Brzozów
brzozowski
2
596
SP Żyznów
Strzyżów
strzyżowski
2
597
SP Stare Oleszyce
Oleszyce
lubaczowski
2
598
G. Niep. Mirskiej
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
1
599
G. Wólka Pełkińska
Jarosław gm.
jarosławski
1
600
SP 1 Niechobrz
Boguchwała
rzeszowski
1
601
SP 12 Dębica
Dębica m.
dębicki
1
602
SP 12 Mielec
Mielec m.
mielecki
1
603
SP 2 Górno
Sokołów Młp.
rzeszowski
1
604
SP 2 Trzeboś
Sokołów Młp.
rzeszowski
1
605
SP Boreczek
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędzisz.
1
606
SP Broniszów
Wielopole Skrz.
ropczycko-sędzisz.
1
607
SP Brzyska Wola
Kuryłówka
leżajski
1
608
SP Budy Głogowskie
Głogów Młp.
rzeszowski
1
609
SP Bukowiec
Kolbuszowa
kolbuszowski
1
610
SP Bystrzyca
Iwierzyce
ropczycko-sędzisz.
1
611
SP Dąbrówka
Ulanów
niżański
1
612
SP Domatków
Kolbuszowa
kolbuszowski
1
613
SP Glinik
Wielopole Skrz.
ropczycko-sędzisz.
1
614
SP Glinik Górny
Frysztak
strzyżowski
1
615
SP Hermanowice
Przemyśl gm.
przemyski
1
616
SP Huta Komorowska
Majdan Królewski
kolbuszowski
1
617
SP Jamy
Wadowice Górne
mielecki
1
618
SP Janowiec
Radomyśl Wielki
mielecki
1
619
SP Jasionka
Trzebownisko
rzeszowski
1
620
SP Kaszyce
Orły
przemyski
1
621
SP Kopki
Rudnik n/Sanem
niżański
1
622
SP Mechowiec
Dzikowiec
kolbuszowski
1
623
SP Mrowla
Świlcza
rzeszowski
1
624
SP Nowy Lubliniec
Cieszanów
lubaczowski
1
625
SP Olchowa
Iwierzyce
ropczycko-sędzisz.
1
626
SP Partynia
Radomyśl Wielki
mielecki
1
627
SP Piątkowa
Błażowa
rzeszowski
1
628
SP S.Nazaret. Rzeszów
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
1
629
SP Spie
Dzikowiec
kolbuszowski
1
630
SP Stępina
Frysztak
strzyżowski
1
631
SP Straszydle
Lubenia
rzeszowski
1
632
SP Trześń
Mielec gm.
mielecki
1
633
SP Wola Rzeczycka
Radomyśl n/Sanem
stalowowolski
1
634
SP Żurawiczki
Zarzecze
przeworski
1
120
ID + IMS – k l a s y f i k a c j a g m i n
ID
IMS
punkty
miejsce
gmina
powiat
punkty
szkoły
punkty
szkoły
razem
1
Sanok m.
sanocki
2985
7
2280
7
5265
2
Rzeszów m.
Rzeszów gr.
2110
33
2495
36
4605
3
Przemyśl m.
Przemyśl gr.
1656
11
1960
15
3616
4
Krosno m.
Krosno gr.
1726
11
1219
11
2945
5
Dębica m.
dębicki
1437
7
1348
8
2785
6
Mielec m.
mielecki
1168
9
1386
12
2554
7
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg gr.
1272
8
1145
9
2417
8
Ustrzyki Dolne
bieszczadzki
1342
5
1048
5
2390
9
Stalowa Wola
stalowowolski
1235
11
779
11
2014
10
Jarosław m.
jarosławski
807
7
997
9
1804
11
Żyraków
dębicki
671
10
946
10
1617
12
Trzebownisko
rzeszowski
894
8
458
8
1352
13
Pruchnik
jarosławski
744
3
520
3
1264
14
Brzozów
brzozowski
722
9
526
9
1248
15
Strzyżów
strzyżowski
697
9
467
7
1164
16
Ropczyce
ropczycko-sędz.
718
10
405
9
1123
17
Jedlicze
krośnieński
552
4
558
2
1110
18
Rymanów
krośnieński
722
3
300
3
1022
19
Zagórz
sanocki
433
6
554
9
987
20
Kolbuszowa
kolbuszowski
457
7
397
7
854
21
Nowa Sarzyna
leżajsk
410
8
430
8
840
22
Nisko
niżański
431
5
345
7
776
23
Lesko
leski
470
3
294
4
764
24
Iwonicz-Zdrój
krośnieński
436
3
239
2
675
25
Żurawica
przemyski
374
8
297
8
671
26
Pilzno
dębicki
463
8
195
7
658
27
Wiśniowa
strzyżowski
305
3
340
2
645
28
Nowa Dęba
tarnobrzeski
304
5
324
6
628
29
Dynów m.
rzeszowski
240
1
377
1
617
30
Leżajsk gm.
leżajsk
336
7
278
7
614
31
Przeworsk m.
przeworski
425
3
167
4
592
32
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędz.
346
9
245
9
591
33
Łańcut gm.
łańcucki
319
5
236
8
555
34
Jasło m.
jasielski
325
3
227
3
552
35
Tuszów Narodowy
mielecki
338
3
190
3
528
36
Medyka
przemyski
256
3
266
3
522
37
Kańczuga
przeworski
355
6
166
7
521
38
Sokołów Młp.
rzeszowski
247
6
266
8
513
39
Jasienica Rosielna
brzozowski
337
3
173
3
510
40
Cmolas
kolbuszowski
204
2
290
3
494
41
Leżajsk m.
leżajsk
311
3
162
3
473
42
Haczów
brzozowski
234
4
238
5
472
43
Domaradz
brzozowski
196
5
267
5
463
44
Radomyśl Wielki
mielecki
301
4
157
7
458
121
45
Laszki
jarosławski
277
5
169
4
446
46
Bojanów
stalowowolski
218
3
214
3
432
47
Pysznica
stalowowolski
246
4
154
4
400
48
Błażowa
rzeszowski
217
4
182
5
399
49
Oleszyce
lubaczowski
275
3
111
3
386
50
Markowa
łańcucki
302
2
80
2
382
51
Frysztak
strzyżowski
263
4
115
5
378
52
Narol
lubaczowski
294
3
83
3
377
53
Majdan Królewski
kolbuszowski
179
6
195
7
374
54
Horyniec-Zdrój
lubaczowski
178
1
193
1
371
55
Łańcut m.
łańcucki
257
3
109
4
366
56
Krasne
rzeszowski
225
3
141
3
366
57
Dzikowiec
kolbuszowski
136
6
227
6
363
58
Dydnia
brzozowski
85
3
277
2
362
59
Wadowice Górne
mielecki
93
7
254
4
347
60
Bukowsko
sanocki
194
3
135
2
329
61
Grębów
tarnobrzeski
72
3
249
4
321
62
Cieszanów
lubaczowski
155
2
159
4
314
63
Czarna
bieszczadzki
153
1
159
1
312
64
Wielkie Oczy
lubaczowski
125
2
185
2
310
65
Przecław
mielecki
197
4
113
4
310
66
Olszanica
leski
160
2
146
2
306
67
Niebylec
strzyżowski
188
9
112
6
300
68
Lubaczów gm.
lubaczowski
178
4
120
4
298
69
Dukla
krośnieński
121
4
173
4
294
70
Sanok gm.
sanocki
87
2
198
2
285
71
Raniżów
kolbuszowski
175
2
106
3
281
72
Orły
przemyski
180
4
95
4
275
73
Mielec gm.
mielecki
156
4
117
4
273
74
Grodzisko Dolne
leżajsk
139
3
129
3
268
75
Ostrów
ropczycko-sędz.
183
6
83
7
266
76
Głogów Młp.
rzeszowski
194
3
67
4
261
77
Krzeszów
niżański
60
2
192
2
252
78
Zaleszany
stalowowolski
147
5
103
5
250
79
Ulanów
niżański
129
3
118
4
247
80
Baranów Sandom.
tarnobrzeski
106
2
141
2
247
81
Jasło gm.
jasielski
157
5
85
4
242
82
Czudec
strzyżowski
90
7
152
7
242
83
Krościenko Wyżne
krośnieński
148
1
93
1
241
84
Bircza
przemyski
182
3
59
4
241
85
Dębica gm.
dębicki
109
5
125
5
234
86
Harasiuki
niżański
103
2
126
3
229
87
Żołynia
łańcucki
111
2
117
3
228
88
Jaśliska
krośnieński
9
1
218
1
227
89
Wiązownica
jarosławski
170
6
55
4
225
90
Korczyna
krośnieński
113
2
110
3
223
91
Adamówka
przeworski
96
3
127
2
223
92
Solina
leski
176
3
44
3
220
93
Jarosław gm.
jarosławski
135
5
83
7
218
122
94
Stubno
przemyski
78
2
126
2
204
95
Białobrzegi
łańcucki
69
6
134
6
203
96
Iwierzyce
ropczycko-sędz.
81
5
117
6
198
97
Dubiecko
przemyski
91
2
106
3
197
98
Borowa
mielecki
130
2
64
2
194
99
Miejsce Piastowe
krośnieński
149
5
38
3
187
100
Lubaczów m.
lubaczowski
63
2
121
2
184
101
Rakszawa
łańcucki
121
3
62
4
183
102
Wojaszówka
krośnieński
76
3
97
1
173
103
Rudnik n/Sanem
niżański
34
3
136
4
170
104
Zarzecze
przeworski
127
2
40
3
167
105
Boguchwała
rzeszowski
66
4
89
4
155
106
Besko
sanocki
73
1
80
1
153
107
Przeworsk gm.
przeworski
63
5
85
5
148
108
Lubenia
rzeszowski
128
3
20
3
148
109
Stary Dzików
lubaczowski
58
2
89
2
147
110
Jodłowa
dębicki
78
1
63
2
141
111
Gorzyce
tarnobrzeski
101
3
36
3
137
112
Kamień
rzeszowski
21
1
113
1
134
113
Tryńcza
przeworski
37
2
92
2
129
114
Kuryłówka
leżajsk
53
3
72
3
125
115
Wielopole Skrz.
ropczycko-sędz.
22
4
102
5
124
116
Niwiska
kolbuszowski
72
4
51
3
123
117
Czarna
łańcucki
95
4
26
4
121
118
Padew Narodowa
mielecki
59
1
52
1
111
119
Świlcza
rzeszowski
56
5
45
5
101
120
Jarocin
niżański
27
2
71
2
98
121
Czarna
dębicki
54
5
43
3
97
122
Przemyśl gm.
przemyski
57
5
36
5
93
123
Radomyśl n/Sanem
stalowowolski
48
3
44
4
92
124
Lutowiska
bieszczadzki
18
1
71
1
89
125
Krzywcza
przemyski
36
2
53
3
89
126
Krasiczyn
przemyski
11
1
76
1
87
127
Czermin
mielecki
78
1
0
0
78
128
Tarnowiec
jasielski
42
2
34
2
76
129
Chorkówka
krośnieński
36
2
40
3
76
130
Gać
przeworski
23
2
51
2
74
131
Baligród
leski
21
2
46
1
67
132
Pawłosiów
jarosławski
45
3
19
3
64
133
Jeżowe
niżański
29
2
32
3
61
134
Radymno m.
jarosławski
23
1
34
1
57
135
Dębowiec
jasielski
45
3
10
2
55
136
Nozdrzec
brzozowski
32
4
22
3
54
137
Cisna
leski
43
1
7
1
50
138
Skołyszyn
jasielski
16
2
33
1
49
139
Hyżne
rzeszowski
20
1
27
1
47
140
Sieniawa
przeworski
15
1
31
2
46
141
Brzostek
dębicki
0
0
45
1
45
142
Radymno gm.
jarosławski
13
1
30
3
43
123
143
Rokietnica
jarosławski
23
4
18
2
41
144
Jawornik Polski
przeworski
20
1
17
2
37
145
Roźwienica
jarosławski
14
2
22
2
36
146
Zaklików
stalowowolski
18
3
17
3
35
147
Gawłuszowice
mielecki
8
1
25
1
33
148
Zarszyn
sanocki
5
2
16
2
21
149
Chłopice
jarosławski
13
3
4
1
17
150
Nowa Żmigród
jasielski
0
0
9
2
9
151
Chmielnik
rzeszowski
5
2
2
1
7
152
Brzyska
jasielski
6
1
0
0
6
153
Tyczyn
rzeszowski
4
1
2
1
6
Kołaczyce
jasielski
0
0
0
0
0
Krempna
jasielski
0
0
0
0
0
Osiek Jasielski
jasielski
0
0
0
0
0
Fredropol
przemyski
0
0
0
0
0
Dynów gm.
rzeszowski
0
0
0
0
0
Komańcza
sanocki
0
0
0
0
0
Tyrawa Wołoska
sanocki
0
0
0
0
0
41103
605
35798
634
76901
ID + IMS – k l a s y f i k a c j a p o w i a t ó w
ID
IMS
punkty
miejsce
powiat
punkty
szkoły
punkty
szkoły
razem
1
sanocki
3777
21
3263
23
7040
2
dębicki
2812
36
2765
36
5577
3
mielecki
2528
36
2358
38
4886
4
Rzeszów gr.
2110
33
2495
36
4605
5
krośnieński
2362
28
1866
23
4228
6
jarosławski
2264
40
1951
39
4215
7
rzeszowski
2317
42
1789
45
4106
8
Przemyśl gr.
1656
11
1960
15
3616
9
stalowowolski
1912
29
1311
30
3223
10
brzozowski
1606
28
1503
27
3109
11
Krosno gr.
1726
11
1219
11
2945
12
bieszczadzki
1513
7
1278
7
2791
13
strzyżowski
1543
32
1186
27
2729
14
kolbuszowski
1223
27
1266
29
2489
15
Tarnobrzeg gr.
1272
8
1145
9
2417
16
lubaczowski
1326
19
1061
21
2387
17
przemyski
1265
30
1114
33
2379
18
leżajski
1249
24
1071
24
2320
19
ropczycko-sędziszowski
1350
34
952
36
2302
20
łańcucki
1274
25
764
31
2038
21
przeworski
1161
25
776
29
1937
22
niżański
813
19
1020
25
1833
23
leski
870
11
537
11
1407
24
tarnobrzeski
583
13
750
15
1333
25
jasielski
591
16
398
14
989
124
LICEALIADA – k l a s y f i k a c j a s z k ó ł
miejsce
szkoła
miejscowość
powiat
punkty
1
V LO
Rzeszów
Rzeszów gr.
848
2
ZSZ
Dynów
rzeszowski
771
3
ZSP Nr 2
Stalowa Wola
stalowowolski
733
4
II LO
Dębica
dębicki
675
5
II LO
Sanok
sanocki
580
6
ZSDGiL
Jarosław
jarosławski
552
7
II LO
Krosno
Krosno gr.
541
8
LO
Kolbuszowa
kolbuszowski
537
9
ZS Nr 2
Dębica
dębicki
514
10
ZSEl.iO
Przemyśl
Przemyśl gr.
512
11
ZSO
Brzozów
brzozowski
432
12
I LO
Krosno
Krosno gr.
431
13
II LO
Przemyśl
Przemyśl gr.
428
14
LO KEN
Stalowa Wola
stalowowolski
413
15
II LO
Mielec
mielecki
401
16
III LO
Rzeszów
Rzeszów gr.
390
17
ZSLic.
Leżajsk
leżajski
387
18
ZST
Leżajsk
leżajski
379
19
Sam.LO
Stalowa Wola
stalowowolski
375
20
I LO
Łańcut
łańcucki
356
21
ZS Nr 3
Sanok
sanocki
346
22
II LO
Rzeszów
Rzeszów gr.
332
23
ZSP Nr 4
Krosno
Krosno gr.
320
24
ZSOiZ
Przeworsk
przeworski
291
25
ZSP Nr 1
Krosno
Krosno gr.
289
26
I LO
Przemyśl
Przemyśl gr.
286
27
I LO
Mielec
mielecki
286
28
LO
Dynów
rzeszowski
272
29
ZSZ Nr 1
Dębica
dębicki
270
30
LO
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg gr.
267
31
CEZ
Stalowa Wola
stalowowolski
252
32
I LO
Dębica
dębicki
251
33
ZSP Nr 5
Krosno
Krosno gr.
247
34
ZSP Nr 3
Krosno
Krosno gr.
245
35
ZS
Iwonicz
krośnieński
242
36
IV LO
Rzeszów
Rzeszów gr.
241
37
ZS
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg gr.
227
38
I LO
Sanok
sanocki
225
39
ZST
Kolbuszowa
kolbuszowski
225
40
CKZiU Nr 1
Przemyśl
Przemyśl gr.
219
41
ZSEk.
Dębica
dębicki
219
42
ZS
Lubaczów
lubaczowski
208
43
I Społ.LO
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg gr.
206
44
ZSZ
Przeworsk
przeworski
206
45
ZSLic.
Ustrzyki Dolne
bieszczadzki
202
125
46
ZST
Mielec
mielecki
201
47
MZSP
Miejsce Piastowe
krośnieński
199
48
ZSEkonom.
Rzeszów
Rzeszów gr.
195
49
ZS SASR
Trzcinica
jasielski
193
50
ZSP Nr 3
Stalowa Wola
stalowowolski
188
51
ZSP Nr 3
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg gr.
187
52
V LO
Mielec
mielecki
182
53
LO
Rymanów
krośnieński
180
54
ZS
Czudec
strzyżowski
177
55
LO
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędz.
176
56
ZSTiO
Jarosław
jarosławski
175
57
ZS Nr 3
Jasło
jasielski
173
58
LO
Ropczyce
ropczycko-sędz.
170
59
ZS Nr 2
Nowa Dęba
tarnobrzeski
170
60
LO J.P.II
Rzeszów
Rzeszów gr.
162
61
BZSZ
Ustrzyki Dolne
bieszczadzki
156
62
ZS
Oleszyce
lubaczowski
155
63
ZSBud.
Brzozów
brzozowski
148
64
LO
Strzyżów
strzyżowski
147
65
ZSP Nr 1
Stalowa Wola
stalowowolski
136
66
MZS Nr 5
Krosno
Krosno gr.
134
67
I LO
Jasło
jasielski
133
68
ZS Nr 1
Sanok
sanocki
133
69
ZS Nr 1
Rzeszów
Rzeszów gr.
126
70
ZSA-T
Ropczyce
ropczycko-sędz.
126
71
ZST-W
Trzciana
rzeszowski
119
72
LO Kopernik
Jarosław
jarosławski
118
73
ZS
Ropczyce
ropczycko-sędz.
115
74
ZSEk.
Brzozów
brzozowski
113
75
LO
Lubaczów
lubaczowski
111
76
LO
Nisko
niżański
109
77
NLMS
Mielec
mielecki
109
78
ZSElektron.
Rzeszów
Rzeszów gr.
109
79
ZST
Strzyżów
strzyżowski
109
80
ZSMech.
Rzeszów
Rzeszów gr.
106
81
ZSEk.
Mielec
mielecki
106
82
ZSBud.
Mielec
mielecki
104
83
ZSBiO
Jarosław
jarosławski
99
84
ZSP Nr 2
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg gr.
92
85
CKZiU Nr 2
Przemyśl
Przemyśl gr.
84
86
ZS Nr 2
Sanok
sanocki
81
87
RCEZ
Nisko
niżański
79
88
ZS Nr 2
Rzeszów
Rzeszów gr.
79
89
ZSEiO
Jarosław
jarosławski
79
90
ZSGH
Iwonicz-Zdrój
krośnieński
79
91
ZS Nr 1
Łańcut
łańcucki
75
92
ZSUHiG
Przemyśl
Przemyśl gr.
75
93
ZS
Tyczyn
rzeszowski
74
94
ZSA-E
Werynia
kolbuszowski
74
126
95
ZS Nr 4
Dębica
dębicki
73
96
ZSSChiO
Jarosław
jarosławski
73
97
ZS Nr 5
Sanok
sanocki
68
98
ZS
Zarzecze
przeworski
60
99
II LO
Jasło
jasielski
57
100
ZS
Kamień
rzeszowski
57
101
ZSP Nr 1
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg gr.
56
102
ZS
Brzostek
dębicki
54
103
I LO
Rzeszów
Rzeszów gr.
52
104
ZS
Sieniawa
przeworski
50
105
ZST
Jasło
jasielski
50
106
ZS Nr 2
Łańcut
łańcucki
48
107
ZS
Sokołów Młp.
rzeszowski
47
108
Kat.LO
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg gr.
45
109
ZST
Sędziszów Młp.
ropczycko-sędz.
45
110
ZSP Nr 2
Krosno
Krosno gr.
45
111
ZS
Jedlicze
krośnieński
41
112
RZSZ (BS 1ST)
Pilzno
dębicki
39
113
ZS (BS 1ST)
Jodłowa
dębicki
39
114
ZS Groszk.
Mielec
mielecki
39
115
ZSL
Błażowa
rzeszowski
36
116
LO
Lesko
leski
33
117
SLO
Głogów Młp.
rzeszowski
31
118
ZS
Nienadowa
przemyski
30
119
IX LO
Rzeszów
Rzeszów gr.
29
120
ZST
Łańcut
łańcucki
29
121
ZS
Jeżowe
niżański
25
122
ZSCKR
Nowosielce
sanocki
25
123
ZSSam.
Rzeszów
Rzeszów gr.
25
124
ZSTiA
Lesko
leski
25
125
ZSInnow.
Jarosław
jarosławski
25
126
ZS
Rudnik n/Sanem
niżański
24
127
ZSTech.
Rzeszów
Rzeszów gr.
24
128
ZSZ
Pustków Osiedle
dębicki
24
129
ZS
Bircza
przemyski
22
130
LO
Jedlicze
krośnieński
22
131
ZSB
Jasło
jasielski
19
132
LO
Kołaczyce
jasielski
18
133
LO
Pilzno
dębicki
18
134
ZSKU
Rzeszów
Rzeszów gr.
16
135
LO
Dubiecko
przemyski
14
136
Akad.LO
Rzeszów
Rzeszów gr.
13
137
ZSL
Lesko
leski
12
138
ZDZ
Rzeszów
Rzeszów gr.
11
139
ZS Nr 4
Jasło
jasielski
11
140
ZSUiS
Jasło
jasielski
11
141
ZS
Wysoka
łańcucki
9
142
ZSGosp.
Rzeszów
Rzeszów gr.
9
143
VIII LO
Rzeszów
Rzeszów gr.
7
127
144
ZSPlast.
Rzeszów
Rzeszów gr.
7
145
ZSTG
Rakszawa
łańcucki
7
146
LO
Nowy Żmigród
jasielski
6
147
ZS Nr 3
Łańcut
łańcucki
6
148
LO. S. Prezentek
Rzeszów
Rzeszów gr.
5
149
ZSEnerg.
Rzeszów
Rzeszów gr.
5
150
ZS RCKU
Rzemień
mielecki
4
151
ZSKU
Krosno
Krosno gr.
4
152
ZS
Radomyśl Wielki
mielecki
3
153
ZSAgrop.
Rzeszów
Rzeszów gr.
2
154
LO
Żołynia
łańcucki
1
LICEALIADA – k l a s y f i k a c j a p o w i a t ó w
miejsce
powiat
suma punktów
szkoły punktujące
1
Rzeszów gr.
2793
23
2
Krosno gr.
2256
9
3
dębicki
2176
11
4
stalowowolski
2097
6
5
Przemyśl gr.
1604
6
6
sanocki
1458
7
7
mielecki
1435
10
8
rzeszowski
1407
8
9
jarosławski
1121
7
10
Tarnobrzeg gr.
1080
7
11
kolbuszowski
836
3
12
leżajski
766
2
13
krośnieński
763
6
14
brzozowski
693
3
15
jasielski
671
10
16
ropczycko-sędzisz.
632
5
17
przeworski
607
4
18
łańcucki
531
8
19
lubaczowski
474
3
20
strzyżowski
433
3
21
bieszczadzki
358
2
22
niżański
237
4
23
tarnobrzeski
170
1
24
leski
70
3
25
przemyski
66
3
128
Najlepsi w roku szkolnym 2018/2019
Dyscyplina
Kategoria
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IGRZYSKA DZIECI
Drużynowe biegi przełajowe
dziew. mł.
SP Nr 1 Pruchnik
SP Nr 1 Sanok
SP Zaczernie
chł. młodsi
SP Nr 8 Krosno
SP Zaczernie
SP Markowa
dziew. st.
SP_ Nr 4 Sanok
SP Nr 1 Pruchnik
SP Nr 6 Mielec
chł. starsi
SP Trzebownisko
SP Nr 7 Stal. Wola
SP Jedlicze
Sztafetowe biegi przełajowe
dziew.
SP Nr 2 Ustrzyki D.
SP Nr 1 Sanok
SP Lubatowa
chł.
SP Nr 1 Sanok
SP Jedlicze
SP Blizne
3-bój lekkoatletyczny
dziew.
SP Nr 1 Sanok
SP Nr 7 Stal. Wola
SP Zaczernie
chł.
SP Nr 27 Rzeszów
SP Nr 4 Sanok
SP Albigowa
4–bój lekkoatletyczny
dziew.
SP Nr 1 Pruchnik
SP Nr 4 Sanok
SP Radomyśl Wlk.
chł.
SP Nr 1 Sanok
SP Nr 2 Ustrzyki D.
SP Albigowa
Koszykówka
dziew.
SP Wierzawice
SP Nr 3 Stal. Wola
SP Rymanów
chł.
SP Nr 14 Przemyśl
SP Nr 12 Stal. Wola
SP Nr 2 Łańcut
Piłka siatkowa
dziew.
SP Nr 6 Mielec
SP Nr 15 Przemyśl
SP Nr 4 Jasło
chł.
SP Nr 2 Strzyżów
SP Nr 4 Jasło
SP Kozodrza
Piłka ręczna
dziew.
SP Posada Grn.
SP Radomyśl Wlk.
SP Nr 1 Pruchnik
chł.
SP Nr 11 Mielec
SP Bircza
SP Nr 2 Strzyżów
Pływanie
dziew.
SP Nr 3 Tarnobrzeg
SP Nr 5 Dębica
SP Nr 6 Mielec
chł.
SP Nr 6 Mielec
SP Nr 5 Dębica
SP Nr 11 Stal. Wola
Unihokej
dziew.
SP Bukowsko
SP Nr 2 Stobierna
SP Oleszyce
chł.
SP Nr 1 Sanok
SP Nr 1 Żurawica
SP Nr 6 Sanok
Tenis stołowy
dziew.
SP Niedźwiada Dln.
SP SNiep. Jarosław
SP Kakolówka
chł.
SP SMS Jarosław
SP Niedźwiada Dln.
SP Nr 2 Strzyżów
Badminton
dziew.
SP Widełka
SP Straszęcin
SP Nr 13 Mielec
chł.
SP Medyka
SP Straszęcin
SP Korzeniów
Szachy
druż.
SP Pilzno
SP Stara Wieś
SP Wiśniowa
Gimnastyka
druż. dz.
SP Nr 1 Sanok
SP Nr 10 Jarosław
SP Nr 5 Ropczyce
druż. chł.
SP Nr 1 Sanok
SP Malawa
SP Nr 5 Dębica
„Baw się z nami”
druż.
SP Głogów Młp.
SP Posada Górna
SP Nr 1 Sanok
Łyżwiarstwo szyb.
druż.
SP Nr 1 Sanok
SP Nr 5 Dębica
SP Nr 4 Sanok
Narciarstwo
druż. dz.
NSS Ustrzyki Dolne
SP Jedlicze
SP Lubatowa
druż. chł.
NSS Ustrzyki Dolne
SP Klimkówka
SP Jedlicze
Dyscyplina
Kategoria
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Drużynowe biegi przełajowe
dziew.
SP Nr 5 Dębica
SP Nr 2 Ustrzyki D.
SP Nr 4 Przemyśl
chł.
SP Jedlicze
SP Nr 1 Dynów
SP Nr 1 Pruchnik
Sztafetowe biegi przełajowe
dziew.
SP Nr 2 Ustrzyki D.
SP Nr 9 Mielec
MZS Nr 4 Krosno
chł.
SP Jedlicze
SP Nr 4 Tarnobrzeg
SP Nr 1 Dynów
Liga lekkoatletyczna
dziew.
SP Nr 9 Mielec
SP Nr 4 Przemyśl
SP Nr 5 Dębica
chł.
SP Nr 14 Przemyśl
SP Albigowa
SP Nr 2 Jarosław
Koszykówka
dziew.
G Morawa Przemyśl
SP Nr 33 Rzeszów
SP Grabownica St.
chł.
G. Nr 4 Stal. Wola
SP Jasionów
SP S. Pij. Rzeszów
Piłka siatkowa
dziew.
SP Nr 33 Rzeszów
NGMS Mielec
SP Nr 11 Jarosław
chł.
SP Nr 33 Rzeszów
SP Nr 2 Strzyżów
G. Nr 4 Stal. Wola
Piłka ręczna
dziew.
SP Posada Górna
SP Nr 2 Jarosław
SP Dzikowiec
chł.
SP Nr 14 Przemyśl
SP Nr 33 Rzeszów
SP Nr 8 Mielec
Pływanie
dziew.
SP Nr 7 Mielec
SP Nr 5 Dębica
SP Nr 3 Tarnobrzeg
chł.
SP Nr 5 Dębica
SP Nr 3 Tarnobrzeg
SP Nr 25 Rzeszów
129
Unihokej
dziew.
SP Niebieszczany
SP Bukowsko
SP Harasiuki
chł.
SP Nr 4 Sanok
SP Nr 3 Sanok
SP Nowa Wieś
Tenis stołowy
dziew.
SP Nr 4 Przemyśl
SP Niedźwiada Dln.
SP Korzeniów
chł.
SP Dukla
SP Wólka Łętowska
SP Nr 21 Rzeszów
Badminton
dziew.
SP Straszęcin
SP Nr 3 Dębica
SP Medyka
chł.
SP Straszęcin
SP Nr 13 Mielec
SP Medyka
Szachy
druż.
SP Wiśniowa
SP Pilzno
G. Rudnik n/Sanem
Gimnastyka
druż. dz.
SP Nr 4 Jarosław
SP Nr 33 Rzeszów
IX LO Rzeszów
druż. chł.
IX LO Rzeszów
SP Nr 2 Jarosław
SP Nr 16 Przemyśl
Łyżwiarstwo szybkie
druż. dz.
SP Nr 1 Sanok
SP Nr 5 Dębica
SP Nr 8 Sanok
druż.chł.
SP Nr 1 Sanok
SP Nr 5 Dębica
SP Nr 4 Sanok
Narciarstwo biegowe
druż. dz.
SP Nr 2 Ustrzyki D.
SP Lubatowa
SP Klimkówka
druż.chł.
SP Jedlicze
SP Nr 2 Ustrzyki D.
SP Nr 2 Jasło
Dyscyplina
Kategoria
I miejsce
II miejsce
III miejsce
LICEALIADA
Drużynowe biegi przełajowe
dziew.
II LO Krosno
ZSP Nr 2 Stal. Wola
II LO Dębica
chł.
ZSP Nr 3 Krosno
ZSP Nr 4 Krosno
ZSZ Dynów
Sztafetowe biegi przełajowe
dziew.
V LO Rzeszów
II LO Krosno
ZSP Nr 2 Stal. Wola
chł.
V LO Rzeszów
ZSDGiL Jarosław
ZSP Nr 2 Stal. Wola
Liga lekkoatletyczna
dziew.
V LO Rzeszów
II LO Dębica
LO KEN Stal. Wola
chł.
V LO Rzeszów
ZSP Nr 2 Stal. Wola
III LO Rzeszów
Koszykówka
dziew.
III LO Rzeszów
ZSOiZ Przeworsk
ZSP Nr 1 Krosno
chł.
II LO Przemyśl
I LO Łańcut
ZSSp Tarnobrzeg
Piłka siatkowa
dziew.
I LO Łańcut
NLMS Mielec
V LO Rzeszów
chł.
V LO Rzeszów
LO Ropczyce
ZS Czudec
Piłka ręczna
dziew.
V LO Rzeszów
LO Kolbuszowa
LO Rymanów
chł.
V LO Mielec
ZSEl. Rzeszów
CEZ Stalowa Wola
Unihokej
dziew.
ZSZ Dynów
III LO Rzeszów
II LO Sanok
chł.
II LO Sanok
ZS Nr 2 Dębica
ZSEl.iO Przemyśl
Pływanie
dziew.
II LO Krosno
LO KEN Stal. Wola
SLO Stalowa Wola
chł.
I LO Dębica
ZS Nr 2 Dębica
LO Tarnobrzeg
Tenis stołowy
dziew.
SLO Stalowa Wola
ZSP Nr 1 Krosno
ZSGDiL Jarosław
chł.
ZST Leżajsk
ZS Nr 3 Jasło
ZS Nr 1 Rzeszów
Badminton
dziew.
ZSEk. Rzeszów
ZS Nr 2 Nowa Dęba
LO Sędziszów Młp.
chł.
ZS Nr 2 Dębica
ZSZ Nr 1 Dębica
ZS Nr 2 Nowa Dęba
Szachy
druż.
II LO Rzeszów
ZSP Nr 5 Krosno
ZSA-T Ropczyce
130
KONKURSY – wyniki
KONKURS „SPORT W WYOBRAŹNI UCZNIA”
M-ce
Młodzież szkolna
– grupa młodsza (do 13 lat)
Młodzież szkolna
– grupa starsza (13-16 lat)
1.
Julia Jakimów
SP Nr 3 Stal. Wola
Oliwia Nowak
SP Nr 3 Stal. Wola
2.
Maria Skrent
SP S.Pij. Rzeszów
Julia Polak
SP Nr 2 Jarosław
3.
Amelia Pawlik
SP Babice
Magdalena Sroka
SP Nr 11 Jarosław
KONKURS „SPORT W OBIEKTYWIE”
M-ce
Młodzież szkolna
Dorośli
1.
Katarzyna Cecuła
II LO Sanok
Jan Jabłoński
Rakszawa
2.
Dawid Skocz
ZST Jasło
Grzegorz Bednarz
Sanok
3.
Alicja Baj
SP Nr 11 Jarosław
Radosław Telega
Dynów
NAJLEPSZE KLUBY SPORTOWE PIONU SZS W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM KLUBÓW W 2018 ROKU (za udział w MMP, MPJun., OOM, MMMł.):
1. Międzyszkolny Klub Sportowy „Halicz” w Ustrzykach Dolnych
2. Uczniowski Klub Pływacki „Gryf” w Dębicy
3. Uczniowski Klub Sportowy w Lubzinie
4. Uczniowski Klub Narciarski „Laworta” w Ustrzykach Dolnych
5. Uczniowski Klub Sportowy „Tiki-Taka” w Kolbuszowej
6. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” w Gnojnicy Woli
7. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” w Mielcu
8. Uczniowski Klub Sportowy „Tempo – 5” w Przemyślu
9. Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” w Dębowie
10. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Podkarpacie” w Jedliczu
11. Uczniowski Klub Sportowy „Sport’Tramp” w Jarosławiu
12. Uczniowski Klub Sportowy „Akrobata” w Łańcucie
13. Międzyszkolny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki-Korzeniowski.pl w Dębicy
14. Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” w Sanoku
15. Uczniowski Klub Sportowy „Gem” w Posadzie Górnej
16. Uczniowski Klub Sportowy w Malawie
17. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy w Rzeszowie
18. Międzyszkolny Klub Sportowy „Ikar” w Mielcu
19. Uczniowski Klub Sportowy „Lotnik” w Wierzawicach
20. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gryf” w Mielcu
21. Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadki” w Sanoku
22. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadki” w Przemyślu
23. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Kolbuszowej
24. UczniowskiKlub Sportowy „MOSiR” w Jaśle
25. Uczniowski Klub Sportowy „Orbitek” w Straszęcinie
26. Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Widełce
27. Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „Sparta” w Stalowej Woli
28. Uczniowski Klub Sportowy TKKF w Dukli
29. Uczniowski Klub Sportowy „Morsy” w Dębicy
30. Uczniowski Klub Judo „Olszynka” w Dzikowcu
131
UDZIAŁ REPREZENTACJI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W FINAŁACH OGÓLNOPOLSKICH W ROKU 2018 / 2019
OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA DZIECI
SZKOŁA
DYSCYPLINA
MIEJSCE
SP MS Jarosław
tenis stołowy chłopców
1
SP Nr 1 Sanok
unihokej chłopców
1
SP Niedźwiada Dln.
tenis stołowy dziewcząt
4
SP Nr 2 Strzyżów
piłka siatkowa chłopców
4
SP Pilzno
szachy – gry drużynowe
5
SP Medyka
badminton chłopców
5
SP Nr 2 Ustrzyki Dln.
narciarstwo biegowe dziewcząt
7
SP Nr 1 Sanok
4-bój la chłopców
7
SP Klimkówka
narciarstwo biegowe chłopców
7
SP Korczyna
narciarstwo biegowe chłopców
7
SP Nr 11 Mielec
piłka ręczna chłopców
8
SP Bukowsko
unihokej dziewcząt
9
SP Wierzawice
koszykówka dziewcząt
9
SP Nr 1 Żurawica
unihokej chłopców
9
SP Nr 6 Mielec
piłka siatkowa dziewcząt
10
SP Straszęcin
badminton dziewcząt
10
SP Nr 1 Pruchnik
4-bój la dziewcząt
12
SP Jedlicze
narciarstwo biegowe chłopców
12
SP Posada Górna
piłka ręczna dziewcząt
13
SP Stara Wieś
szachy – gry drużynowe
13
SP Nr 2 Ustrzyki Dln.
narciarstwo biegowe chłopców
14
SP Nr 14 Przemyśl
koszykówka chłopców
15
SP Ustianowa Górna
narciarstwo biegowe chłopców
18
OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
SP Nr 33 Rzeszów
piłka siatkowa dziewcząt
2
SP Nr 4 Sanok
unihokej chłopców
3
SP Nr 14 Przemyśl
piłka ręczna chłopców
3
SP Dukla
tenis stołowy chłopców
3
SP Nr 9 Mielec
liga la dziewcząt
3
SP Nr 2 Ustrzyki Dln.
narciarstwo biegowe dziewcząt
4
SP Straszęcin
badminton dziewcząt
4
SP Straszęcin
badminton chłopców
4
132
SP Jedlicze
narciarstwo biegowe chłopców
5
SP Niebieszczany
unihokej dziewcząt
5
Gim. Rudnik n/Sanem
szachy – gry drużynowe
5
SP Nr 4 Przemyśl
tenis stołowy dziewcząt
7
SP Nr 14 Przemyśl
liga la chłopców
7
SP Nr 2 Ustrzyki Dln.
narciarstwo biegowe chłopców
7
SP Wiśniowa
szachy – gry drużynowe
8
SP Nr 33 Rzeszów
piłka siatkowa chłopców
10
Gim. Morawa Przemyśl
koszykówka dziewcząt
11
SP Posada Górna
piłka ręczna dziewcząt
11
SP Pilzno
szachy – gry drużynowe
12
OGÓLNOPOLSKA LICEALIADA
V LO Rzeszów
liga la dziewcząt
1
II LO Sanok
unihokej chłopców
1
V LO Rzeszów
liga la chłopców
2
ZSEk. Rzeszów
badminton dziewcząt
3
ZS Nr 2 Dębica
badminton chłopców
3
III LO Rzeszów
unihokej dziewcząt
3
II LO Dębica
liga la dziewcząt
4
I LO Łańcut
piłka siatkowa dziewcząt
4
ZSZ Dynów
unihokej dziewcząt
4
ZSZ Dynów
liga la chłopców
5
ZSP Nr 2 Stal. Wola
liga la chłopców
6
ZST Leżajsk
tenis stołowy chłopców
6
II LO Rzeszów
szachy – gry drużynowe
6
ZSP Nr 5 Krosno
szachy – gry drużynowe
11
133
XIII. ILOŚĆ IMPREZ SPORTOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ
PODKARPACKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
DYSCYPLINA
REJONY
PÓŁFINAŁY I BARAŻE
FINAŁY
I G R Z Y S K A D Z I E C I
Indywidualne Mistrzostwa SZS w lekkiej atletyce
1
Sztafetowe biegi przełajowe
6
1
Indywidualno-drużynowe biegi przełajowe
6
1
4-bój lekkoatletyczny
1
3-bój lekkoatletyczny
1
Koszykówka dziewcząt i chłopców
12
8
2
Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
12
8
2
Piłka ręczna dziewcząt i chłopców
12
8
2
Unihokej dziewcząt i chłopców
6
2
Pływanie
6
1
Tenis stołowy – gry drużynowe
12
1
Badminton – gry drużynowe
8
1
Szachy – gry drużynowe
6
1
Gimnastyka
2
Narciarstwo biegowe
1
Łyżwiarstwo szybkie
1
Konkurs „Baw się z nami”
6
1
I G R Z Y S K A M Ł O D Z I E Ż Y S Z K O L N E J
Indywidualne Mistrzostwa SZS w lekkiej atletyce
1
Sztafetowe biegi przełajowe
6
1
Indywidualno-drużynowe biegi przełajowe
6
1
Liga lekkoatletyczna
1
Koszykówka dziewcząt i chłopców
12
8
2
Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
12
8
2
Piłka ręczna dziewcząt i chłopców
12
8
2
Unihokej dziewcząt i chłopców
6
2
Pływanie
6
1
Tenis stołowy – gry drużynowe
12
1
Badminton – gry drużynowe
8
1
Szachy – gry drużynowe
6
1
Gimnastyka
2
Narciarstwo biegowe
1
Łyżwiarstwo szybkie
1
L I C E A L I A D A
Sztafetowe biegi przełajowe
6
1
Indywidualno-drużynowe biegi przełajowe
6
1
Liga lekkoatletyczna
6
1
Koszykówka dziewcząt i chłopców
12
8
2
Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
12
8
2
Piłka ręczna dziewcząt i chłopców
12
8
2
Unihokej dziewcząt i chłopców
12
6
2
Tenis stołowy – gry drużynowe
12
2
Badminton – gry drużynowe
8
2
Szachy – gry drużynowe
6
1
Pływanie
4
1
R A Z E M : 411
222
130
59
ANKIETA STATYSTYCZNA O ZAWODACH POWIATOWYCH, REJONOWYCH I WOJEWÓDZKICH ZA ROK SZKOLNY 2018/2019
* w ankiecie podano liczbę zawodników biorących udział w poszczególnych zawodach
Dyscyplina
ID
IMS
LICEALIADA
RAZEM w dyscyplinie
powiat
rejon
wojew.
powiat
rejon
wojew.
powiat
rejon
wojew.
ind.-druż.biegi przełaj.
2382
1014
317
1568
510
157
998
432
132
7510
szt. biegi przełajowe
3360
830
230
2120
810
240
1480
650
230
9950
ind. mistrz. w la
4428
0
412
4892
0
601
0
0
0
10333
4-bój la
1960
0
282
liga la
3135
0
640
liga a
0
1920
528
8465
3-bój la
1746
0
260
0
0
0
0
0
0
2006
koszykówka
2580
540
456
3252
564
468
2534
456
480
11330
piłka siatkowa
2540
450
380
4092
576
520
2856
480
468
12362
piłka ręczna
3864
564
480
3668
600
480
3040
640
518
13854
piłka nożna
3302
0
0
2689
0
0
2822
0
0
8813
unihokej
2724
0
638
2160
0
648
0
1008
576
7754
pływanie
0
0
1046
0
0
901
0
0
670
2617
tenis stołowy
1138
278
72
1102
279
66
774
246
72
4027
badminton
0
0
300
0
0
333
0
0
336
969
szachy
1512
188
48
1218
188
48
888
160
48
4298
gimnastyka
0
0
199
0
0
67
0
0
0
266
łyżwiarstwo szybkie
0
0
127
0
0
186
0
0
0
313
narciarstwo biegowe
0
0
109
0
0
99
0
0
0
208
„baw się z nami”
1080
230
60
0
0
0
0
0
0
1370
R A Z E M :
32616
4094
5416
42126
29896
3527
5454
38877
15392
5992
4058
25442
106445
RAZEM (zaw.powiatowe)
32616
29896
15392
77904
powiat
RAZEM (zaw. rejonowe)
4094
3527
5992
13613
rejon
RAZEM (zaw.wojewódzkie)
5416
5454
4058
14928
wojew.
RAZEM (grupy wiekowe)
42126
38877
2544
106445
ogółem
WYKAZ POWIATOWYCH ORGANIZATORÓW IMPREZ SPORTOWYCH SZS
Powiat
Organizator zawodów
Adres kontaktowy
Telefon kontaktowy
Adres e-mailowy
Uwagi
bieszczadzki
KRZYSZTOF LACHOWSKI
Hala sportowa
Ustrzyki Dolne
ul. 29-Listopada 19a
13 493 95 02
602 32 40 19
sport@ustrzyki-dolne.pl
ID
IMS
Licealiada
brzozowski
MAREK
SZERSZEŃ
Starostwo Powiatowe
36-200 Brzozów
ul. Armii Krajowej 1
13 434 26 45
509 67 04 24
marszer1@op.pl
ID
IMS
Licealiada
dębicki
JAN
MALEC
39-206 Pustków Osiedle 56/27
603 71 92 26
janmalec@op.pl
ID
MARIUSZ
KANIA
P SZS – ZSZ Nr 1 39-200 Dębica
ul. Rzeszowska 78
606 73 88 74
viking75@wp.pl
IMS Licealiada
jarosławski
BOGUSŁAW
KUTA
Szkoła Podstawowa
37-543 Laszki 280
887 43 27 69
19761221@wp.pl
ID
MARCIN
SZELIGA
Szkoła Podstawowa Nr 1
37-560 Pruchnik, ul. Markiewicza
537 49 21 97
ducze25@interia.pl
IMS
WOJCIECH
LESIAK
I Liceum Ogólnokształcące
37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 4
793 94 42 73
wlesiak1@wp.pl
Licealiada
jasielski
TOMASZ
JANUSZ
Szkoła Podstawowa Nr 1
38-200 Jasło, ul. P. Skargi 10
886 29 48 70
ID
JERZY
CHMIEL
Szkoła Podstawowa Nr 7
38-200 Jasło, ul. Św. Jana z Dukli
696 55 36 96
IMS
JACEK
KSIĄŻEK
II Liceum Ogólnokształcące
38-200 Jasło, ul. Floriańska 24
604 26 31 82
szsjaslo@gmail.com
Licealiada
kolbuszowski
MACIEJ
PRZYBYŁO
781 73 73 73
salibiathlon@wp.pl
ID
IMS
Licealiada
Krosno gr.
JERZY
JANUSZ
Powiatowy SZS
38-400 Krosno, ul. Legionów 6
604 54 75 43
janusz.jerzy@wp.pl
ID
IMS
Licealiada
krośnieński
TOMASZ
STAROŃ
Zespół Szkół Iwonicz,
ul. Zadwór 15
38-440 Iwonicz – Zdrój
605 16 86 17
starontom@gmail.com
ID
IMS
Licealiada
leski
TOMASZ
WINIARSKI
Szkoła Podstawowa
38-623 Uherce Mineralne
883 69 99 45
twiniarski@tlen.pl
ID
DARIUSZ
KOTYŁA
Zespół Szkół Samorządowych Średnia Wieś 38-604 Hoczew
13 469 81 57
691 89 26 86
daroaga@poczta.onet.pl
IMS
MARIUSZ
ŁOPUSZAŃSKI
Liceum Ogólnokształcące
38-600 Lesko, ul. Piłsudskiego 5
603 40 05 43
Licealiada
leżajski
EUGENIUSZ
JOSSE
Powiatowy SZS
37-300 Leżajsk,
ul. M. C. Skłodowskiej 8
602 71 97 56
josse@onet.pl
ID
IMS
Licealiada
lubaczowski
MAŁGORZATA
ZDEB-KWIATKOWSKA
Szkoła Podstawowa
37-630 Oleszyce
691 07 45 21
g_kwiatkowska@o2.pl
ID
IMS
ZBIGNIEW
BUCZKO
Zespół Szkół 37-600 Lubaczów,
ul. Kościuszki 161
660 53 69 77
zbigniewbzsz@poczta.onet.pl
Liceliada
łańcucki
ŁUKASZ
BURDA
Zespół Placówek Oświatowych – Łańcut, ul. Armii Krajowej 51D
607 30 90 10
lysyluki@poczta.onet.pl
ID
IMS
Licealiada
mielecki
ADAM
MIRAŚ
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu
698 38 22 06
adam_miras@op.pl
ID
IMS
GRZEGORZ
KARDYŚ
Zespół Szkół Technicznych
39-300 Mielec, ul. Jagiellończyka 3
604 19 48 22
gregorkar@op.pl
Licealiada
niżański
GRZEGORZ
NALEPA
Szkoła Podstawowa Nr 1 37-400 Nisko, ul. Słowackiego 10
604 11 44 76
grzegorznalepagn@gmail.com
ID
ZDZISŁAW
TABOR
Zespół Szkół
37-410 Ulanów
695 56 50 55
z-tabor@wp.pl
IMS
MARIUSZ
ZAPAŚNIK
RCEZ
37-400 Nisko, ul Sandomierska 1
669 01 83 88
mzapasnik@wp.pl
Licealiada
przemyski
EDWARD
PRACHOWSKI
37-700 Przemyśl ul. Bielskiego 58/26
883 29 85 51
ID
IMS Licealiada
RAFAŁ
KORCZYŃSKI
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 37-710 Żurawica ul. J.P. II 194
605 53 82 55
ukspancerni@interia.pl
Przemyśl gr.
CZESŁAW MALIK
MARIUSZ KUCAB
POSiR 37-700 Przemyśl
ul. Mickiewicza 30
691 96 67 15
c.malik@posir.pl
m.kucab@posir.pl
ID
IMS
Licealiada
przeworski
MAREK
BRZÓSKA
Szkoła Podstawowa 37-220 Kańczuga, ul.Szkolna
16 642 41 21
605 09 09 20
brzoskam@op.pl
ID IMS
Licealiada
JERZY
ZAJĄC
Szkoła Podstawowa
37-220 Krzeczowice
16 648 62 40
663 19 76 26
ropczycko
-sędziszowski
GRZEGORZ
DROZD
Szkoła Podstawowa Bystrzyca
39-124 Iwierzyce
727 68 75 09
drgrzegorz@vp.pl
ID
IMS
Licealiada
rzeszowski
ZBIGNIEW PRZYGÓRZEWSKI
Szkoła Podstawowa
36-001 Trzebownisko
601 21 69 40
p.zbyszek@poczta.fm
ID
IMS Licealiada
Rzeszów gr.
EDWARD
SAPKO
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, 35-016 Rzeszów,
ul. Unii Lubelskiej 1
512 36 65 06
igrzyskamos@op.pl
ID
IMS Licealiada
sanocki
RYSZARD
DŁUGOSZ
Szkoła Podstawowa Nr 4 38-500 Sanok, ul. Sadowa 12
691 83 49 69
ryszarddlugosz@onet.pl
ID
RYSZARD KARACZKOWSKI
Szkoła Podstawowa Nr 9
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 25
13 464 72 10
506 59 73 13
karaczkowskir@interia.pl
IMS
KRZYSZTOF
SALAMAK
Zespół Szkół Nr 4
38-500 Sanok, ul. Sadowa 21
13 463 30 04
503 10 88 81
k.salamak@gmail.com
Licealiada
stalowowolski
MIROSŁAW
ORŁOWSKI
37-450 Stalowa Wola
ul. Siedlanowskiego 6/89
600 06 54 08
mirek.orlowski@interia.pl
ID
IMS
Licealiada
strzyżowski
WITOLD
KUTA
Zespół Szkół Żarnowa
38-100 Strzyżów
695 25 66 26
witold.kuta@gmail.com
ID
IMS Licealiada
Tarnobrzeg gr.
SYLWIA
ŁĄCZNA
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 39-400 Tarnobrzeg,
Al. Niepodległości 2
15 822 52 53 w. 27
s.laczna@mosir.tarnobrzeg.pl
ID
IMS Licealiada
tarnobrzeski
ADAM
SZPUNAR
Szkoła Podstawowa Nr 2
39-460 Nowa Dęba, ul. Leśna 40
604 77 63 83
reneadam@op.pl
ID
JERZY
BRZUSZEK
Szkoła Podstawowa Nr 2
39-460 Nowa Dęba, ul. Leśna 40
698 02 10 07
michal1228@op.pl
IMS
ADRESY I TELEFONY INSTYTUCJI I STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Nazwa instytucji / związku / stowarzyszenia
Adres
Telefon
Kuratorium Oświaty
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
17-867-11-42
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Departament Edukacji, Nauki i Sportu
35-241 Rzeszów, ul. Lubelska 4
17-743-32-95
Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
35- 010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 23a
17-853-33-57
Akademicki Związek Sportowy – Zarząd Środowiskowy
35-084 Rzeszów, ul. Poznańska 2a
17-865-13-87
Podkarpackie Towarzystwo Krzewienie Kultury Fizycznej
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2/5
17-853-34-69
Rzeszowski Komitet Olimpijski
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2/5
17-853-34-69
Podkarpacka Federacja Sportu
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego13/a
17-852-79-86
Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego13/a
17-852-11-87
Rzeszowski Okręgowy Związek Badmintona
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego13/a
17-852-79-86
Podkarpacki Związek Biathlonu
38-440 Iwonicz – Zdrój, ul. Leśna 2A
13-435-06-16
Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego13/a
17-853-60-45
Podkarpacki Wojewódzki Związek Brydża Sportowego
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego13/a
883-90-95-49
Podkarpacki Związek Hokeja na Lodzie
38-500 Sanok, ul. Królowej Bony 4
13-465-91-52
Podkarpacki Związek Jeździecki
36-060 Głogów Młp., Zabajka 358
17-851-77-11
Podkarpacki Okręgowy Związek Judo
35-020 Rzeszów, ul. Langiewicza 27
602-38-79-55
Podkarpacki Okręgowy Związek Karate
38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. Braci Kazurów
13-435-06-74
Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego13/a
17-853-22-70
Podkarpacki Okręgowy Związek Koszykówki
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego13/a
17-852-79-87
Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22
17-853-06-44
Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego13/a
17-853-56-03
Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa
38-500 Sanok, ul. Królowej Bony 4
13-465-91-32
Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1
13-493- 95-02
Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej
37-200 Przeworsk, ul. Konopnickiej 7/2
16-648-58-44
Podkarpacki Związek Piłki Nożnej
35-010 Rzeszów, al. Jałowego 6A
17-853-43-25
Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego13/a
17-853-60-44
Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego13/a
17-853-56-03
Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego13/a
17-853-60-46
Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego13/a
501-75-12-34
Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego13/a
882-10-94-70
Podkarpacki Związek Tenisowy
37-450 Stalowa Wola. ul. Skoczyńskiego 3
15-842-42-37
Podkarpacki Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego
35-011 Rzeszów, ul. Gołębia 10
17-853-37-83
Podkarpacki Okręgowy Związek Szachowy
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego13/a
608-29-91-28
Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy
38-400 Krosno, ul. Zręcińska 10 e
16-648-25-26
Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy
37-600 Lubaczów, ul. Wyszyńskiego 31
785-63-71-22
Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego13/a
17-854-15-92
Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski
35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2
17-853-31-33
14 0
Najważniejsze terminy:
 2 września 2019 – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 23-31 grudnia 2019 – zimowa przerwa świąteczna
 13-26 stycznia 2020 – ferie zimowe
 9-14 kwietnia 2020 – wiosenna przerwa świąteczna
 24 kwietnia 2020 – zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych w szkołach ponadpodstawowych
 26 czerwca 2020 – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 1
14 2